Архив метки: 15.12.2017

Сроки в Гражданском процессуальном кодексе Украины с 15.12.2017

Стаття

Норма

Строки

Ч.7 Ст.40

Питання про Відвід та самовідвід

Не пізніше 2 днів із дня надходження заяви про відвід судді

Відвід суддею іншого суду не пізніше 10 днів з дня надходження заяви про відвід судді

Ч.2 ст.118

Розгляд заяви про забезпечення доказів

Не пізніше 5 днів з дня її надходження до суду

Ч.2 ст.153

Розгляд заяви про забезпечення позову

Не пізніше 2 днів з дня її надходження до суду без повідомлення учасників

Ч.6 ст.154

Зустрічне забезпечення позову

Після застосування судом заходів забезпечення позову вирішується судом протягом 10 днів після подання такого клопотання

Ч.5 ст.155

Скасування зустрічного забезпечення

Не пізніше 5 днів з часу надходження до суду такого клопотання

Ч.2 ст.158

Скасування заходів забезпечення позову

Розглядається у судовому засіданні не пізніше 5 днів з дня надходження його до суду

Ч.7 ст.158

Забезпечення позову діє

Рішення про задоволення позову -90 днів з дня набрання рішенням законної сили або ……

Ч.1 ст.167

Розгляд заяви про видачу судового наказу

Протягом 5 днів з дня її надходження до суду на наступний день судовий наказ надсилає сторонам

Ч.1 ст.170

Подання заяви про скасування судового наказу

Боржник протягом 15 днів з дня вручення копії судового наказу та додатків до нього

Ч.2 ст.172

Час набрання судовим наказом законної сили

У разі ненадходження до суду заяви боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після закінчення строку на її подання

Ч7 ст.178

Відзив на позов (заперечення відповідача )

Подається в строк встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі

Ч.4 ст.179

Відповідь позивача на відзив (заперечення відповідача)

Подається у строк встановлений судом

Ст.180

Заперечення відповідача наведених позивачем у відповіді на відзив

Строк встановлює суд отримати вчасно учасникам справи до початку розгляду справи по суті

Ч.1 ст.185

Залишення позовної заяви без руху

Без додержання ст.ст.175 і 177ЦПК протягом 5 днів з дня надходження до суду позовної заяви. Строк на усунення не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали без руху

Ч.4 ,5ст.185

Повернення позовної заяви і додані до неї документи

Повертає не пізніше 5 днів з дня її надходження або дня закінчення строку на усунення недоліків

Ч.2 ст.186

Відмова у відкритті провадження

Ухвала поставляється не пізніше 5 днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається заявникові не пізніше наступного дня після її постановлення ( ст.272)

Ч.1 ст.187

Приймає позовну заяву до розгляду та Відкриття провадження у справі

Суд відкриває провадження у справі протягом 5 дні з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків поданої у порядку ст.185 ( ухвала про прийняття до розгляду позовної заяви та відкриття провадження у справі )

Ч.4 ст.187

При наявності клопотання позивача розгляд за правилами спрощеного позовного провадження

Суд визначає строк відповідачу для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим 5 днів з часу вручення

Ч.6 ст.187

 Відповідач фізична особа не суб’єкт ПД

Суд не пізніше 2 днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання щодо надання інформації щодо місця реєстрації. Інформація має бути надана протягом 5 днів з моменту отримання звернення суду

Ч.11ст.187

Ухвала без руху ( не відповідає ст.175 і 177) після відкриття провадження у справі

Суд постановляє ухвалу не пізніше наступного дня про залишення без руху, про що повідомляє позивача і надає цьому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 5 днів з дня вручення позивачу ухвали суду.

Ст.191

Подання відзиву

 У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження, відповідач має право …у разі ненадання справа вирішується на підставі наявних доказів

Ст. 196

Строк проведення підготовчого засідання

Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через 30 днів з дня відкриття провадження у справі.

Ст.199

Подання відповіді позивача на відзив та заперечення відповідача

 У строк встановлений судом позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач — заперечення   

Ст.210

Строки розгляду справи по суті

 Не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті.

Ст.246

Ухвалення рішення про судові витрати

Суд призначає судове засідання не пізніше 20 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог

Ст. 249

Зауваження до технічного запису судового процесу чи протоколу судового засідання

Ознайомлення учасників справи потягом 5 днів з дня проголошення рішення у справі.

Розглянуто судом не пізніше 5 днів з дня їх подання

Ст. 253

Строки зупинення провадження у справах

Див. статтю :-)

Ст. 254

Поновлення провадження у справі

Не пізніше 10 днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що їх викликали

Ст.258

Види судових рішень

Складення повного тексту рішення суду на строк не більше як 10 днів, спрощене провадження- не більше як 5 днів

Ст..261

Набрання ухвалою законної сили

Ухвала набирає законної сили НЕГАЙНО після її проголошення, крім випадків передбачених ст. 353 ЦПК ( окремо від рішення суду)

Ст. 268 ч.5

Проголошення судового рішення

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (повне або скорочене).

Дата ухвалення рішення суду за відсутності учасників справи є дата складення повного судового рішення.

Ст. 269

Виправлення описок та аріфм. помилок

Заява про внесення виправлень розглядається протягом 10 днів після її надходження

Ст.270

Додаткове рішення

Заява може бути подана — до закінчення строку виконання рішення

Додаткове рішення — ухвалює суд протягом 10 днів із дня надходження заяви

Ст. 271

Роз’яснення рішення суду

Заява подається: — якщо судове рішення не виконане;

не закінчився строк протягом якого рішення може бути пред’явлено до примусового виконання;

Суд розглядає протягом 10 днів з дня надходження заяви

 

Ст.272

Вручення рішення суду

Протягом двох днів з часу його виготовлення

Ст.275

Строк розгляду спрощеного позовного провадження

Розумний строк, але не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі

Ст.278

Особливості подання заяв ,,(Відзив у спрощеному провадженні)

Подається протягом 15 днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі;

Позивач відповідь на відзив — у строк встановлений судом

Треті особи пояснення щодо позову в строк встановлений судом, щодо відзиву – протягом 10 днів із дня його отримання

Ст.279

Розгляд у порядку спрощеного провадження (особливості)

Підготовче не проводиться у спрощеному провадженні

Перше судове засідання не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі, без повідомлення сторін, або за клопотанням сторін і з власної ініціативи в с\з : клопотання відповідача про с\з разом із відзивом, позивач протягом 5 днів з часу отримання відзиву

 

Ст..284

Порядок та строки подання заяви про перегляд заочного рішення

Заява про перегляд має бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повний текст заочного рішення не вручено у день його проголошення, має право на поновлення строку протягом 20 днів з дня вручення йому заочного рішення суду.

Ст.285

Порядок розгляду заяви про перегляд заочного

Заява про перегляд повинна бути розглянута протягом 15 днів з дня її надходження.

Ст.354

Строк на апеляційне оскарження

 Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів

Апеляційна скарга на ухвалу суду ( ст.353) протягом 15 днів з дня проголошення.

Ст.355

Подання Апеляційної скарги

Подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Ст. 357

Залишення апеляційної скарги без руху , повернення

10 днів із заявою про поновлення строку на подачу апеляційної скарги, Питання про залишення  апеляційної скарги без руху суддя вирішує протягом 5 днів з дня надходження  апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків

Ст.363

Приєднання до апеляційної скарги

 Може бути подано до початку розгляду справи в апеляційній інстанції

Ст.371

Строк розгляду апеляційної скарги

Протягом 60 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляція на ухвалу суду першої інстанції протягом 30 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження

Ч.3 ст.389

Касаційна інстанція

Не підлягають касаційному оскарженню — судові рішення у малозначних справах, крім випадків

Ст.ст.390,391

Строк на касаційне оскарження

 Касаційна скарга на судове рішення протягом 30 днів з дня його проголошення, безпосередньо до касаційного суду

Ст.393

Залишення касаційної скарги без руху , повернення

Питання про залишення касаційної скарги протягом 10 днів з дня надходження касаційної скарга

Таблиця підготовлена помічниками та суддею Святошинського районного суду міста Києва Тетяною Величко.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Розмір судового збору з 15.12.2017

З 15 грудня 2017 року відповідно до Закону України ‘Про судовий збір’ (далі — Закон) та Закону України ‘Про Державний бюджет України на 2017 рік’ ставки судового збору змінюються.

Як визначено у Законі, судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору з 01.01.2017 (ст. 7 Закону України ‘Про Державний бюджет України на 2017 рік’)
1 600,00
1. За подання до суду:   Мінімум Максимум
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:      
юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 560 000,00
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 8 000,00
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:      
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00
3) позовної заяви:      
про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00
про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 4 800,00
4) заяви у справах окремого провадження;
заяви про забезпечення доказів або позову;
заяви про перегляд заочного рішення;
заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу);
заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу);
заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;
заяви про роз’яснення судового рішення, які подано;
заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів»;
заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:
     
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 800,00 800,00
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 320,00 320,00
4-1) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 160,00  
4-2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80,00  
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:      
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 не обмежено
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

480,00 —

2 400,00

840 000,00
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

640,00 —

3 200,00

1 120 000,00
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:      
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 320,00 320,00
2. За подання до господарського суду:      
1) позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати і не більше 350 розмірів 1 600,00

560 000,00

2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00
2-1) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 160,00  
2-2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80,00  
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову;
заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;
заяви про скасування рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду;
заяви про роз’яснення судового рішення
0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 800,00 800,00
4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 2 400,00 840 000,00
5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 3 200,00 1 120 000,00
7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00
8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 200,00 3 200,00
9) заяви про порушення справи про банкрутство 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 16 000,00 16 000,00
10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;
заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство;
заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною
2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 200,00 3 200,00
3. За подання до адміністративного суду:      
1) адміністративного позову:      
майнового характеру, який подано:      
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 560 000,00
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 8 000,00
немайнового характеру, який подано:      
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 640,00 640,00
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

960,00 —

2 400,00

840 000,00
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

1 280,00 —

3 200,00

1 120 000,00
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 600,00 1 600,00
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 480,00 480,00
4. За видачу судами документів:      
1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу 4,80 не обмежено
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 48,00 48,00
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України ‘Про доступ до судових рішень’ 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 4,80 не обмежено
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 4,80 не обмежено
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 320,00 320,00

При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі — застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

ст.3 п.2. Судовий збір не справляється за подання:

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

2) заяви про скасування судового наказу;

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

4) заяви про поворот виконання судового рішення;

5) заяви про винесення додаткового судового рішення;

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;

14) заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей;

15) клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;

16) заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі — у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів;

4) позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України ‘Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні’;

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці — у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

14) позивачі — у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України ‘Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту’;

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

15-1) органи місцевого самоврядування — за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;

16) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України ‘Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту’;

17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, — у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.

Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача — фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;

ґ)  особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры