Постійно діючий третейський суд при Асоціації

«Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»

Що таке
Третейський суд?

Відповідно до Закону України «Про третейські суди» третейський суд — це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та або юридичних осіб у порядку, встановленому законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. 

Хто може
звертатися?

Право на звернення до Третейського суду належить будь-яким юридичним та/або фізичним особам при наявності між сторонами угоди про передачу спору на вирішення Третейського суду (далі — третейська угода), яка відповідає вимогам чинного законодавства.

Третейська
угода

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода укладається у письмовій формі, у тому числі шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію такої угоди.

Переваги третейського розгляду:

Економія часу

Питання про прийняття позовної заяви до розгляду у Третейському суді вирішується головою Третейського суду у п‘ятиденний строк з дня отримання позовної заяви Третейським судом. Повідомлення сторін про засідання Третейського суду направляється за останнім відомим місцем проживання фізичної особи або за юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки повідомлення адресатові, у тому числі шляхом вручення, та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться або не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.

Виконання судового рішення

Рішення третейського суду з моменту його прийняття є обов’язковим для виконання сторонами.У випадку, якщо Відповідач ухиляється від виконання рішення, його примусове виконання здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого компетентним судом. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

Виконання судового рішення

Рішення третейського суду з моменту його прийняття є обов’язковим для виконання сторонами.У випадку, якщо Відповідач ухиляється від виконання рішення, його примусове виконання здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого компетентним судом. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

Третейський суд не розглядає справи:

 • справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справ, пов’язаних з державною таємницею;
 • справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Видеообзор практики ВС от Ростислава Кравца, опубликованной с 04 по 10 июля 2020 года

Этот обзор содержит постановление об отступлении от правовой позиции и обязанности уплатить налоги повторно в случае вины банка при их перечислении в бюджет, практику относительно подтверждения полномочий представительства и восстановления прав киевских адвокатов, постановление, которым приостановлена ​​очередная схема уклонения от исполнения решения суда, образцовое дело о перерасчете пенсий военнослужащим, обзор решений ЕСПЧ, практики ВС-КХС по

Подробнее »

Оподаткування іноземних доходів в Україні

Трудова міграція з України росте з кожним роком. Попри чергові заяви, чергових очільників уряду та президентів, нові робочі місця не створюються й знайти роботу в Україні з гідною оплатою праці стає все складніше. На цьому фоні, все частіше постає питання, які доходи, що були отримані за кордоном, громадянин України повинен декларувати та з яких отриманих

Подробнее »

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая – постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами

Подробнее »

Условие МВФ. Зачем Зеленский решил вернуть космические зарплаты чиновникам и членам набсоветов

Украинским чиновникам, судьям, топ-менеджерам и членам набсоветов государственных компаний снимут зарплатные ограничения (с начала карантина они получают не больше 47 тысяч гривен в месяц). “Страна” уже писала, что президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание украинского парламента в понедельник, 13 июля. Помимо прочих вопросов, в повестке дня будет и законопроект №3708. В нем, ссылаясь на сложные условия

Подробнее »

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 04 по 10 липня 2020 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення: Постанова ВП-ВС щодо відступу від правової позиції і обов’язку сплатити податки повторно у разі вини банку при їх не перерахуванні до бюджету Справа № 804/4602/16 Велика палата відступила від раніше прийнятих правових висновків і замість захисту платника податку, встановлення справедливого балансу захистила інтереси

Подробнее »

Скупают отказы по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю

В Украине начался масштабный передел бесплатной земли. Напомним: до официального старта рынка земли осталось чуть больше года – продавать сельхозугодья разрешат с 1 июля 2021 года, и стоимость гектара, по прогнозам, может доходить до 2 тысяч долларов. Но уже сейчас активизировались “собиратели” бесплатных земель. Речь идет о наделах, на которые, согласно законодательству, имеет право каждый

Подробнее »