Сроки в Гражданском процессуальном кодексе Украины с 15.12.2017

Стаття

Норма

Строки

Ч.7 Ст.40

Питання про Відвід та самовідвід

Не пізніше 2 днів із дня надходження заяви про відвід судді

Відвід суддею іншого суду не пізніше 10 днів з дня надходження заяви про відвід судді

Ч.2 ст.118

Розгляд заяви про забезпечення доказів

Не пізніше 5 днів з дня її надходження до суду

Ч.2 ст.153

Розгляд заяви про забезпечення позову

Не пізніше 2 днів з дня її надходження до суду без повідомлення учасників

Ч.6 ст.154

Зустрічне забезпечення позову

Після застосування судом заходів забезпечення позову вирішується судом протягом 10 днів після подання такого клопотання

Ч.5 ст.155

Скасування зустрічного забезпечення

Не пізніше 5 днів з часу надходження до суду такого клопотання

Ч.2 ст.158

Скасування заходів забезпечення позову

Розглядається у судовому засіданні не пізніше 5 днів з дня надходження його до суду

Ч.7 ст.158

Забезпечення позову діє

Рішення про задоволення позову -90 днів з дня набрання рішенням законної сили або ……

Ч.1 ст.167

Розгляд заяви про видачу судового наказу

Протягом 5 днів з дня її надходження до суду на наступний день судовий наказ надсилає сторонам

Ч.1 ст.170

Подання заяви про скасування судового наказу

Боржник протягом 15 днів з дня вручення копії судового наказу та додатків до нього

Ч.2 ст.172

Час набрання судовим наказом законної сили

У разі ненадходження до суду заяви боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після закінчення строку на її подання

Ч7 ст.178

Відзив на позов (заперечення відповідача )

Подається в строк встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі

Ч.4 ст.179

Відповідь позивача на відзив (заперечення відповідача)

Подається у строк встановлений судом

Ст.180

Заперечення відповідача наведених позивачем у відповіді на відзив

Строк встановлює суд отримати вчасно учасникам справи до початку розгляду справи по суті

Ч.1 ст.185

Залишення позовної заяви без руху

Без додержання ст.ст.175 і 177ЦПК протягом 5 днів з дня надходження до суду позовної заяви. Строк на усунення не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали без руху

Ч.4 ,5ст.185

Повернення позовної заяви і додані до неї документи

Повертає не пізніше 5 днів з дня її надходження або дня закінчення строку на усунення недоліків

Ч.2 ст.186

Відмова у відкритті провадження

Ухвала поставляється не пізніше 5 днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається заявникові не пізніше наступного дня після її постановлення ( ст.272)

Ч.1 ст.187

Приймає позовну заяву до розгляду та Відкриття провадження у справі

Суд відкриває провадження у справі протягом 5 дні з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків поданої у порядку ст.185 ( ухвала про прийняття до розгляду позовної заяви та відкриття провадження у справі )

Ч.4 ст.187

При наявності клопотання позивача розгляд за правилами спрощеного позовного провадження

Суд визначає строк відповідачу для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим 5 днів з часу вручення

Ч.6 ст.187

 Відповідач фізична особа не суб’єкт ПД

Суд не пізніше 2 днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання щодо надання інформації щодо місця реєстрації. Інформація має бути надана протягом 5 днів з моменту отримання звернення суду

Ч.11ст.187

Ухвала без руху ( не відповідає ст.175 і 177) після відкриття провадження у справі

Суд постановляє ухвалу не пізніше наступного дня про залишення без руху, про що повідомляє позивача і надає цьому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 5 днів з дня вручення позивачу ухвали суду.

Ст.191

Подання відзиву

 У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження, відповідач має право …у разі ненадання справа вирішується на підставі наявних доказів

Ст. 196

Строк проведення підготовчого засідання

Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через 30 днів з дня відкриття провадження у справі.

Ст.199

Подання відповіді позивача на відзив та заперечення відповідача

 У строк встановлений судом позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач — заперечення   

Ст.210

Строки розгляду справи по суті

 Не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті.

Ст.246

Ухвалення рішення про судові витрати

Суд призначає судове засідання не пізніше 20 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог

Ст. 249

Зауваження до технічного запису судового процесу чи протоколу судового засідання

Ознайомлення учасників справи потягом 5 днів з дня проголошення рішення у справі.

Розглянуто судом не пізніше 5 днів з дня їх подання

Ст. 253

Строки зупинення провадження у справах

Див. статтю :-)

Ст. 254

Поновлення провадження у справі

Не пізніше 10 днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що їх викликали

Ст.258

Види судових рішень

Складення повного тексту рішення суду на строк не більше як 10 днів, спрощене провадження- не більше як 5 днів

Ст..261

Набрання ухвалою законної сили

Ухвала набирає законної сили НЕГАЙНО після її проголошення, крім випадків передбачених ст. 353 ЦПК ( окремо від рішення суду)

Ст. 268 ч.5

Проголошення судового рішення

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (повне або скорочене).

Дата ухвалення рішення суду за відсутності учасників справи є дата складення повного судового рішення.

Ст. 269

Виправлення описок та аріфм. помилок

Заява про внесення виправлень розглядається протягом 10 днів після її надходження

Ст.270

Додаткове рішення

Заява може бути подана — до закінчення строку виконання рішення

Додаткове рішення — ухвалює суд протягом 10 днів із дня надходження заяви

Ст. 271

Роз’яснення рішення суду

Заява подається: — якщо судове рішення не виконане;

не закінчився строк протягом якого рішення може бути пред’явлено до примусового виконання;

Суд розглядає протягом 10 днів з дня надходження заяви

 

Ст.272

Вручення рішення суду

Протягом двох днів з часу його виготовлення

Ст.275

Строк розгляду спрощеного позовного провадження

Розумний строк, але не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі

Ст.278

Особливості подання заяв ,,(Відзив у спрощеному провадженні)

Подається протягом 15 днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі;

Позивач відповідь на відзив — у строк встановлений судом

Треті особи пояснення щодо позову в строк встановлений судом, щодо відзиву – протягом 10 днів із дня його отримання

Ст.279

Розгляд у порядку спрощеного провадження (особливості)

Підготовче не проводиться у спрощеному провадженні

Перше судове засідання не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі, без повідомлення сторін, або за клопотанням сторін і з власної ініціативи в с\з : клопотання відповідача про с\з разом із відзивом, позивач протягом 5 днів з часу отримання відзиву

 

Ст..284

Порядок та строки подання заяви про перегляд заочного рішення

Заява про перегляд має бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повний текст заочного рішення не вручено у день його проголошення, має право на поновлення строку протягом 20 днів з дня вручення йому заочного рішення суду.

Ст.285

Порядок розгляду заяви про перегляд заочного

Заява про перегляд повинна бути розглянута протягом 15 днів з дня її надходження.

Ст.354

Строк на апеляційне оскарження

 Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів

Апеляційна скарга на ухвалу суду ( ст.353) протягом 15 днів з дня проголошення.

Ст.355

Подання Апеляційної скарги

Подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Ст. 357

Залишення апеляційної скарги без руху , повернення

10 днів із заявою про поновлення строку на подачу апеляційної скарги, Питання про залишення  апеляційної скарги без руху суддя вирішує протягом 5 днів з дня надходження  апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків

Ст.363

Приєднання до апеляційної скарги

 Може бути подано до початку розгляду справи в апеляційній інстанції

Ст.371

Строк розгляду апеляційної скарги

Протягом 60 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляція на ухвалу суду першої інстанції протягом 30 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження

Ч.3 ст.389

Касаційна інстанція

Не підлягають касаційному оскарженню — судові рішення у малозначних справах, крім випадків

Ст.ст.390,391

Строк на касаційне оскарження

 Касаційна скарга на судове рішення протягом 30 днів з дня його проголошення, безпосередньо до касаційного суду

Ст.393

Залишення касаційної скарги без руху , повернення

Питання про залишення касаційної скарги протягом 10 днів з дня надходження касаційної скарга

Таблиця підготовлена помічниками та суддею Святошинського районного суду міста Києва Тетяною Величко.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *