Третейський збір

При ціні позову (у гривнях) Розмір третейського збору
до 200 000 грн. 2,5 % від суми позову, але не менше розміру 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
вище 200 000 грн. 2 % від суми позову, але:для юридичних осіб – не більше розміру 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

для фізичних осіб – не більше розміру 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

у спорах, що не підлягають оцінці  (немайнові спори) для юридичних осіб – 2 розміри прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожну вимогу;для фізичних осіб – 1, 5 розміри прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожну вимогу.

За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і не майнового характеру, сплачується одночасно третейський збір, встановлений для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру.

З врахування складності справи, що суттєво підвищує витрати часу и матеріальні витрати, пов’язані з третейським розглядом, голова Третейського суду може постановити ухвалу про збільшення розміру третейського збору.

Голова Третейського суду на прохання однієї із сторін може самостійно вирішити питання щодо збільшення або зменшення Третейського збору.

Реквізити для сплати третейського збору:

IBAN UA 953006580000026003015100358
в АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”, м. Київ, МФО 300658
Отримувач платежу Асоціація «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ»
Ідентифікаційний код 35391631