Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 06 по 12 червня 2020 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Велика палата Верховного суду (без України) пішла у відпустку, тому за цей період знову в огляді відсутні рішення за цей період. В принципі логічно, хто ж буде працювати за 38 000 грн та розглядати спори. Саме такий приклад подають най доброчесні та недеградовані на відміну від всіх інших суддів.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Аналітична частина щорічного звіту Європейського суду з прав людини (за 2019 рік)

Аналітична частина щорічного звіту Європейського суду з прав людини (за 2019 рік), в якому цей Суд аналізує розвиток своєї практики за минулий рік, та висвітлює ключові проблемні питання, які виникали при розгляді справ.

Зокрема, це стосується правових позицій, пов’язаних із:

правом, яке регулює відеоспостереження на робочому місці та права працівників на повагу до їхнього приватного життя (López Ribalda and Others v. Spain);

дотриманням основоположних прав при влаштуванні вразливої дитини в прийомній сім’ї та подальше її усиновлення (Strand Lobben and Others v. Norway);

аспектами реалізації права не бути притягнутим до суду або покараним двічі (Mihalache v. Romania);

правом на спілкування, особисто і в відділку поліції, між адвокатом і його затриманим клієнтом (Altay v. Turkey (no. 2);

аспектами генетичної експертизи у справі про встановлення батьківства (Mifsud v. Malta) та багатьох інших позицій.

Аналітична частина щорічного звіту містить інформацію не лише про ухвалені рішення, а й про те, як ці рішення вплинули на розвиток правових позицій, якою мірою та як правові позиції, що є новелами, слід відрізняти від тих позицій, які існували раніше.

Огляд практики ВС-КЦС у спорах, що виникають у сфері надання житлово-комунальних послуг

Огляд умовно поділений на чотири розділи:

1. Загальні питання, що виникають у зв’язку з наданням житлово-комунальних послуг, де вміщені правові висновки щодо: стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг зі спадкоємця; права загальних зборів ОСББ запровадити диференціацію щодо розміру тарифу на обслуговування будинку залежно від виду об’єкта нерухомого майна (квартира чи нежитлове приміщення); визнання договору про реструктуризацію боргу недійсним та ін.

2. Спори, що виникають при наданні окремих видів житлово-комунальних послуг, серед яких, зокрема, спори щодо надання послуг: із постачання та розподілу електричної енергії; з постачання теплової енергії; з централізованого водопостачання та водовідведення тощо.

3. Спори щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, стосовно: неврахування особам з інвалідністю внаслідок війни площі місць загального користування до опалювальної площі житла; правових наслідків позбавлення особи статусу інваліда війни на користування пільгами та ін.

4. Вимоги у справах зі спорів, що виникають у сфері надання житлово-комунальних послуг, які не підлягають судовому розгляду, зокрема, про зобов’язання не порушувати права споживача у майбутньому тощо.

Огляд рішень ЄСПЛ період з 25.05.2020 по 29.05.2020

Черговий огляд рішень Європейського суду з прав людини містить опис трьох справ проти України, які здебільшого стосувались порушень прав на свободу та особисту недоторканність: RASPRYAKHIN v. UKRAINE – стосовно ст. 3 (заборона катування) та пунктів 1 та 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на свободу та особисту недоторканність); VYSHNEVSKYY AND OTHERS v. UKRAINE – щодо пунктів 1 та 3 ст. 5 Конвенції та ROMANOV v. UKRAINE – стосовно пунктів 1, 3 та 4 ст. 5 Конвенції.

Важливою в практиці правозастосування Конвенції подією є надання ЄСПЛ 29 травня 2020 року консультативного висновку на запит Конституційного суду Вірменії в порядку Протоколу № 16 до Конвенції щодо її ст. 7 (ніякого покарання без закону) в аспекті зворотної сили кримінального закону та застосування відсильних методів.

Огляд містить низку цікавих справ і щодо інших питань застосування Конвенції. Так, справа P. T. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA стосувалась дотримання ст. 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) в аспекті розкриття інформації про стан здоров’я особи в довідці про її звільнення від проходження військової служби, розглянувши яку ЄСПЛ констатував наявність порушення цієї статті Конвенції.

Рішення Печерського суду про стягнення депозиту з Приватбанку і витрат на правову допомогу

Справа № 757/14655/19-ц

Це наша справа. Чергова перемога та стягнення з ПриватБанку коштів клієнта, що були розміщенні на депозиті разом з відсотками. Окрім того суд задовільнив й вимогу щодо стягнення витрати на правову допомогу.

Суд зазначив, що оскільки відповідачем не спростовано докази позивача про укладення ним з відповідачем договорів банківського вкладу, внесення коштів на рахунки по вкладу, та не виконання відповідачем зобов`язань за цими договорами щодо повернення даних коштів, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення коштів, внесених позивачем за договорами банківських вкладів є законними та обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

Рішення КСУ 2-р/2020 щодо неконституційності статті 375 Кримінального кодексу України

Конституційний Суд України встановив, що стаття 375 Кодексу суперечить принципові верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.

Встановивши невідповідність Основному Закону України статті 375 Кримінального кодексу України, Конституційний Суд України вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цієї статті на шість місяців з дня ухвалення Судом рішення про її неконституційність, у зв’язку з чим Верховна Рада України має привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням.

Постанова ШААС про скасування рішення РАУ №203 про встановлення плати за розгляд скарг на адвокатів

Справа № 816/2353/17

Генеральна прокуратура України разом з НАБУ виграли у РАУ адмінпозов яким було визнано нечинним з моменту його прийняття рішення Ради адвокатів України від 23.09.2017 № 203 «Про встановлення плати за організаційно – технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури» (зі змінами, внесеними рішеннями Ради адвокатів України від 30.03.2018 року № 41 та від 08.09.2018 року № 131).

Апеляційний суд зазначив, що встановлення Радою адвокатів України плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) обмежує реалізацію права на подання відповідної скарги до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, та як наслідок, притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у разі встановлення в його діях ознак проступку.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі, ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв`язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Тобто ця норма визначає випадки, коли не може бути порушено справу і серед них немає відсутності сплати збору на подання заяви (скарги).

Окрім цього суд встановив, що приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не передбачено необхідності здійснення державної реєстрації рішень Ради адвокатів України та відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Рада адвокатів України не належить до кола органів, акти яких підлягають державній реєстрації.

Наразі в адвокатів з’явиться стимул обирати досвідчених, незалежних й порядних колег до дисциплінарних комісій, а ВКДКА та КДКА вимушені повернути отриманні кошти за розгляд скарг або сплатити податки. Дуже не приємно, що судом визнано неправомірні дії адвокатського самоврядування та обмеження саме право громадян на захист, що є прямою протилежністю цілі існування адвокатури.

Тому стає все більш актуальним питання об’єднання адвокатів. Приєднуйтесь до створеної нами з колегами незалежної профспілки Українська незалежна фундація правників https://uifl.org/join/ А колег з регіонів запрошуємо для створення первинних профспілкових організацій з метою створення всеукраїнської незалежної профспілки та захисту прав зокрема адвокатів на всій території України.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2020

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *