Вимоги податкової після припинення підприємницької діяльності

Натхнення для написання даної статті прийшло після отримання цікавого листа від податкової, в якому повідомлявся ФОП про те, що податковою отримано інформацію про державні реєстрації припинення підприємницької діяльності, тому цитуючи низку норм ПК України, запропоновано надати копії документів здійснення підприємницької діяльності за останні 5 років.

Зважаючи на використання загальних фраз та положень в даному листі, склалося враження, що такі листи були отримані не одним підприємцем, тому спробуємо розібратися що не так з такими листами та, як на них реагувати.

Дійсно, пп. 78.1.7 п. 78.1. ст. 78 ПК України передбачає, що документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Тобто, припинення підприємницької діяльності є підставою для документальної позапланової перевірки, однак відповідно до п. 78.4. ст. 78 ПК України про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків  надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Отже, перше на що треба звернути увагу – перевірити чи є в листі посилання на відповідний наказ про призначення перевірки, друге – перевірити чи не приходила раніше кореспонденція з можливою копією наказу про призначення позапланової перевірки, третє – якщо є сумніви чи надходила кореспонденція, то варто звернутися із запитом до податкової з проханням повідомити коли було прийнято такий наказ та попросити його копію, четверте – якщо такого наказу не було, то у відповідь на подібний лист можна повідомити, що всі документи будуть надані виключно після отримання наказу про призначення перевірки.

Також варто врахувати, що відповідно до п. 73.3. ст. 73 ПК України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

В даному випадку, знову ж таки дійсно податкова має право направляти письмові запити, однак такі запити мають становити посилання на чіткі підстави, зокрема пп. 7.3.1. п. 7.3. ст. 73 ПК України вказує на те, що письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої у встановленому законом порядку, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, із обов’язковим зазначенням таких фактів у запиті; 2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податковій декларації, поданій платником податків; 4) стосовно платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) виявлено помилку або недостовірність даних, що містяться у звіті про підзвітні рахунки, поданому фінансовим агентом, або відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансовим агентом подано звіт про підзвітні рахунки з відомостями про незадокументовані рахунки, або виявлено подання власником рахунку недостовірних відомостей фінансовому агенту; 7) отримано повідомлення від компетентного органу іноземної юрисдикції, з якою Україною укладено міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, або укладено на його підставі міжвідомчий договір, про виявлення таким органом помилки, неповних або недостовірних даних, наданих фінансовим агентом щодо підзвітного рахунку особи, яка є резидентом відповідної іноземної юрисдикції, або про інше порушення чи невиконання фінансовим агентом зобов’язань, передбачених Угодою FATCA або Загальним стандартом звітності CRS, у тому числі про участь фінансового агента або його клієнта у правочинах або операціях, передбачених пунктом 39-3.6 статті 39-3 цього Кодексу; 8) отримано запит про надання інформації від компетентного органу іноземної держави на підставі міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, та інформації, яка запитується, немає у розпорядженні контролюючого органу; 9) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Отже, варто звернути увагу, що сам по собі факт отримання податковою інформації про реєстрацію припинення суб’єкта підприємницької діяльності не визначено серед підстав для направлення письмового запиту, в даному розрізі слід також звернути увагу чи сам лист від податкової містить посилання на ст. 73 ПК України як на право направляти саме запити а не листи-пропозиції, тому у відповідь на такі листи податкової знову ж таки можна відповідати, що вся інформація може бути надана в порядку, передбаченому законом.

Крім того, в описаній вище ситуація була пропозиція надати документи про здійснення господарської діяльності за останні 5 років.

В той же час, відповідно до п. 102.1. ст. 102 ПК України контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня – у разі проведення перевірки операції відповідно до статей 39 і 39-2 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання.

Простіше кажучи, дана норма встановлює строк давності протягом якого податкова може здійснити нарахування грошового зобов’язання, у разі порушення вимог податкового законодавства, тому знову ж таки, якщо податкова пропонує надати документи за останні 5 років, то варто уточнити у податкової на якій правовій підставі та з якою конкретно метою запрошуються документи за межами строку давності.

Отже, підсумовуючи – не варто ігнорувати листи від податкової, однак варто не соромитися та у відповідь на листи просити надати детальну інформацію про факт самої перевірки, якщо такий існує, уточнити правові підстави для витребування документів, попросити конкретизувати список затребуваних документів та підстави їх отримання і звісно допомогти вам у цьому зможуть кваліфіковані юристи.

Адвокат, партнер Анна Мартиненко

Адвокатське об’єднання Кравець і партнери

АО «Кравець І Партнери»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *