Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 15 по 28 серпня 2020 року

Велика палата Верховного суду (без України) поки не почала працювати. Хоча відпустки й скінчились, однак, судячи з усього засідань не було. Однак за цей час з’явилась низка цікавих рішень Верховного суду (без України) та Конституційного суду України й іншої судової практики, зокрема стосовно незаконного звільнення прокурорів та свіжі огляди практики ЄСПЛ.

Тому, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Рішення КСУ 9-р/2020 щодо неконституційності Указу Президента України „Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України“

Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Указ Президента України „Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України“.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні наголосив на тому, що предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади та її функціонування в рамках наявної форми державного правління. Водночас Конституційний Суд України зазначив, що в Україні лише орган конституційної юрисдикції наділений відповідними повноваженнями для вирішення питання, порушеного у конституційному поданні.

Рішення КСУ 10-р/2020 щодо неконституційності обмеження прав громадян при карантині

Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:

– частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;

– абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону № 553.

Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв’язку з втратою їх чинності.

При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.

Огляд рішень ЄСПЛ період з 01.01.2020 по 15.06.2020

Огляд містить добірку з найцікавіших рішень та ухвал Європейського суду з прав людини з 1 січня до 15 червня 2020 року, в яких висвітлено нові проблеми або важливі питання, що становлять загальний інтерес.

Дайджест правових позицій ВП-ВС за липень 2020 року

У цьому дайджесті вміщено важливі позиції щодо:

✅ особливостей реалізації переважного права наймача на придбання предмета найму;

✅ здійснення інфляційних нарахувань у випадку порушення грошового зобов’язання, предметом якого є грошові кошти, виражені в гривнях із визначенням еквівалента в іноземній валюті;

✅ моменту виходу учасника зі складу товариства;

✅ правонаступництва АТ «Укрзалізниця» стосовно ДП «Донецька залізниця»;

✅ солідарної відповідальності подружжя за зобов’язаннями, що виникають із правочинів, вчинених в інтересах сім’ї;

✅ підстав для представництва інтересів держави в суді прокурором та інші позиції.

У дайджесті також традиційно наведено інформацію щодо справ, які передано на розгляд Великої Палати, та справ, які Велика Палата повернула касаційним судам.

Огляд практики ВС-КЦС за липень 2020 року

В цьому огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед висновків, що згруповані за різними категоріями справ, є, зокрема, такі:

✅ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, сформульовано висновок що, визначаючи способи участі батька у спілкуванні та вихованні дитини, необхідно давати системну оцінку фактам і обставинам, які впливають на ухвалення такого рішення, а під час його ухвалення суд має враховувати насамперед інтереси дитини, які не завжди можуть відповідати її бажанням, з урахуванням віку, стану здоров’я, психоемоційного стану;

✅ у спорах щодо застосування обмежувального припису сформульовано висновок про те, що видача обмежувального припису є обов’язковою в разі підтвердженого доказами постійного використання у безпосередньому спілкуванні або переписці з колишнім чоловіком/дружиною та дітьми погроз, у тому числі фізичною розправою, вживанням щодо них ненормативної лексики, образ та приниження;

✅ у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, КЦС звернув увагу на те, що належними відповідачами у спорах про призначення додаткового строку для прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину у встановлений законом строк, а не органи місцевого самоврядування;

✅ у спорах, що виникають із земельних правовідносин, істотним порушенням умов договору оренди землі та підставою для його розірвання, наприклад, є систематична несплата частини орендної плати у відробітковій та/або натуральній формі;

✅ щодо процесуального права, зокрема, звернення до суду приватного/державного виконавця із поданням про звернення стягнення на майно боржника у тому самому виконавчому провадженні, щодо того самого об’єкта нерухомого майна, проте з інших правових підстав та з доданням нових доказів, підлягає негайному розгляду без відкриття нового провадження у справі.

Постанова СААС про незаконність звільнення прокурора у зв’язку з неуспішним проходженням атестації та поновлення на посаді з виплатою компенсації

Справа № 120/112/20-а

Колишній прокурор Рябошапка та члени кадрових комісій прокуратури не врахували норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Оно і зрозуміло в США така конвенція відсутня. Тепер буде питання відшкодування завданої шкоди за їх рахунок.

Нарешті з’явилось рішення апеляції стосовно незаконного звільнення прокурора з посади. Апеляція погодилась з рішенням суду в якому зазначено, що оскаржуване рішення кадрової комісії щодо ОСОБА_1 не відповідає критеріям обґрунтованості та безсторонності, оскільки відповідачами не наведено обставин та доказів, які вважаються встановленими та мали вирішальне значення для прийняття комісією негативного висновку щодо позивача, не вказано які достовірні дані були взяті кадровою комісією до уваги і вплинули на негативну оцінку ділових, професійних та особистих якостей позивача, на оцінку його кваліфікаційного рівня, що не узгоджується з успішним проходженням прокурором попередніх етапів атестації. Суд першої інстанції вказав, що відсутність у рішенні, прийнятому за наслідками атестації, мотивів, з яких кадрова комісія дійшла висновку про неуспішне проходження атестації прокурором, слугує підставою для його судового оскарження та скасування.

Оскільки суд першої інстанції дійшов висновку про протиправність та скасування наказу Генерального прокурора про звільнення позивача з посади у Генеральній прокуратурі України, а також протиправності рішення кадрової комісії, яке є підставою для переведення до Офісу Генерального прокурора, порушені права позивача, відповідно до вимог ч. 2 ст. 40 та ч. 1 ст. 235 КЗпП України, суд відновив шляхом поновлення позивача на рівнозначній посаді з 25.12.2019 року.

Постанова ВС-КЦС про відмову Вектор Плюс у стягненні заборгованості по кредиту з Тас-Інвестбанк

Справа № 553/3288/15-ц

Це наша справа. Суд зазначив, що пред`явлення кредитором вимоги про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом змінює строк виконання зобов`язання та зумовлює перебіг позовної давності.

Ухвалюючи рішення у справі, місцевий суд правильно виходив із того, що, пред`явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, сплату відсотків за користування кредитом та пені, кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов`язання, а тому перебіг позовної давності за вимогами банку про повернення кредиту та платежів за ним почався з наступного дня, зазначеного кредитором у вимозі про дострокове повернення кредиту як кінцевого строку виконання її умов.

Крім того, суд дав оцінку обставині, пов`язаній із зверненням в листопаді 2012 року ПАТ «Сведбанк» до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_1 вказаної заборгованості, як такій, що не перериває строку позовної давності, зважаючи на те, що вказане звернення відбулось з порушенням правил територіальної підсудності.

Заміна сторін у зобов`язанні, відповідно до статті 262 ЦК України, не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності, тобто після укладення 28 лисопада 2012 року первісним і новим кредиторами договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами для ТОВ «ФК «Вектор Плюс» строки звернення до суду підлягають обчисленню так само, як і для ПАТ «Сведбанк».

Постанова ВС-КСЦ про часткове задоволення позову Укрсиббанку та відмові у стягненні пені та штрафів

Cправа № 369/6771/15-ц

Це наша справа і хоча я вважаю, що банку потрібно було взагалі відмовити у задоволенні позову у зв’язку з не наданням на неодноразові запити в суд першої інстанції належного розрахунку та документів, що підтверджують видачу кредиту, але суд звернув все ж увагу й на інші наші аргументи.

Верховний суд, частково задовільняючи позов зазначив:

1. Банком було достроково змінено строк виконання основного зобов`язання, кінцевий строк виконання якого настав 01 серпня 2014 року. Отже, висновки апеляційного суду щодо не встановлення факту пропуску позовної давності для пред`явлення вимоги стосовно частини заборгованості є помилковими, оскільки відповідач належним чином умови спірного кредитного договору не виконував з 09 лютого 2009 року, а з позовом банк звернувся лише в червні 2015 року, тобто з пропуском строку позовної давності.

2. Право кредитора нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється у разі пред`явлення до позичальника вимог згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. При цьому кредитор має право на отримання гарантій належного виконання зобов`язання відповідно до частини другої статті 625 ЦК України, а не у вигляді стягнення процентів (стаття 1048 ЦК України). Виходячи з довідки-розрахунку, банк в односторонньому порядку збільшив розмір відсоткової ставки, та здійснював нарахування відсотків за підвищеною відсотковою ставкою з 12 січня 2009 року до 01 травня 2015 року. Однак підвищення відсоткової ставки договором кредиту не передбачено. Отже, оскільки банк нараховував проценти на прострочену суму кредиту після закінчення строку дії договору, а також в односторонньому порядку збільшив розмір відсоткової ставки, то доводи касаційної скарги відповідача в даній частині є обґрунтованими.

3. Правила, які містяться в матеріалах даної справи, не містять підпису відповідача, тому їх не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонами 10 вересня 2008 року, а тому відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобов`язань.

Постанова ВС-КЦС щодо передчасності стягнення заборгованості у разі вісутності досудової вимоги

Справа № 759/5757/15-ц

Це наша справа. Верховний суд зазначив, що суд, установивши, що кредитування відбулося для задоволення споживчих потреб позичальника, має застосувати до встановлених правовідносин приписи, які регулюють відносини споживчого кредитування, зокрема частини десятої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» у редакції, чинній до 10 червня 2017 року, в якій був встановлений обов`язковий досудовий порядок врегулювання питання дострокового повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту».

Апеляційний суд на зазначені обставини справи та вимоги закону уваги не звернув, встановивши, що відповідачам були направлені вимоги про необхідність усунення порушень щодо виконання зобов`язань за договором про надання споживчого кредиту, не оцінив чи вважається ОСОБА_1 таким, що отримав вимогу про необхідність усунення порушень кредитного договору, коли настав строк для виконання основного зобов`язання та дійшов передчасного висновку про залишення рішення суду першої інстанції без змін.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2020

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *