Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 03 по 09 квітня 2021 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВС-КЦС щодо стягнення з Приватбанку вкладу та розрахунку відсотків

Справа № 761/27932/15

Це наша справа. Не зовсім погоджуюсь з розрахунком відсотків, який здійснив Верховний суд, після закінчення строку дії договору. Фактично вже поза межами строку дії договору, Приватбанк, не повертаючи вклад, здійснив зменшення розміру відсотків за вкладом на вимогу зменшивши їх в 100 разів з 1% річних до 0,01%.

Суд не врахував, що це сталось поза межами дії договору і фактично вкладник не надавав згоди на таке зменшення. З такою логікою, Приватбанк після закінчення строку дії договору, не повертаючи вклад та порушуючи умови договору, міг встановити й від’ємний відсоток у розмірі вкладу наприклад. Тому такий висновок суду суперечить нормам законодавства й логіки.

Постанова ВС-КЦС щодо порядку блокування рахунків у зв’язку з нібито фінмоніторингом та необхідності стягнення коштів з Приватбанку на підставі заяви про перерахування коштів

Справа № 755/11610/16-ц

Це наша справа. У таких справах вражає як суди захищають виключно інтереси банків, а не вкладників. Це чергова справа де ми ламаємо створену Приватбанком систему неповернення вкладів під виглядом фінмоніторингу та блокування рахунків. У нас це вже не перший такий випадок, коли банк не повертає вклади, не перераховує їх на рахунок в іншому банку та повідомляє клієнту про нібито фінмоніторинг, що є неправдою.

Суди першої та два рази другої інстанції вперто приймають рішення на користь банку не помічаючи заяву про перерахування коштів в інший банк. Верховний суд вже вдруге скасував незаконне рішення суду апеляційної інстанції та зазначив, що суд апеляційної інстанції не дослідив належним чином наявні в матеріалах справи докази і не дав правової оцінки доводам позивача про те, що він подавав ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий документ на переказ коштів, зокрема в електронному вигляді із застосуванням програмно-технічних засобів, що не суперечить положенням Закону № 2346-ІІІ. При цьому, зазначивши, що ОСОБА_1 не звертався до банку в установленому законом порядку, суд не вказав, чим такий порядок передбачений і в чому він полягає.

Таким чином, суд апеляційної інстанції не сприяв всебічному і повному з`ясуванню обставин справи та не встановив фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення спору, у зв`язку з чим дійшов передчасного висновку про залишення рішення суду першої інстанції без змін.

Постанова ВС-КАС про необхідність перевіряти при відкритті виконавчого провадження місце реєстрації боржника для запобігання порушення правил щодо виконавчого округу

Cправа № 380/7750/20

Дуже цікава справа яка покладе край зловживанням стягувачів й в першу чергу обрання зручних приватних виконавців для здійснення виконавчих дій за незаконними виконавчими написами, що протирічать законодавству та не можуть вчинятись на не нотаріально посвідчених договорах. Наступним кроком буде вже притягнення таких, як встановив суд, недобросовісних виконавців, до дисциплінарної відповідальності та позбавлення свідоцтв за відкриття виконавчих проваджень з порушенням територіальності та за виконавчими документами не передбаченими законом.

В цій справі брали участь нотаріус з позбавленим вже свідоцтвом Горай, стягувач ТОВ «Вердикт Капітал» та приватний виконавець Малкова Марія Вікторівна. Сподіваюсь, що приватний виконавець перевірить наразі всі свої документи та без нових рішень судів закриє всі незаконно відкриті виконавчі провадження.

В самому рішенні зазначено, що у контексті спірних правовідносин колегія суддів дійшла висновку, що сама лише вказівка на місце проживання, яке не має жодного взаємозв`язку з особою боржника, не може вважатися достатньою підставою для прийняття виконавчого документа приватним виконавцем, територіальний округ якої охоплює місце виконання, визначеного за цією адресою. За описаної вище ситуації визначення місця виконання виконавчого документа щодо позивача (як фізичної особи-боржника) має відбуватися за зареєстрованим місцем проживання боржника ( ОСОБА_1 ). Будь-яка інша адреса місця проживання чи відомості про місце перебування особи-боржника можуть слугувати додатковою інформацією і сприяти примусовому виконанню рішення, але не використовуватися як юридичний факт, з яким Закон № 1404-VIII пов`язує місце виконання рішення, а з ним і виконавчий округ приватного виконавця.

87. Якщо трактувати місце виконання рішення у ситуації, подібній до тієї, яку маємо у цій справі, у той спосіб, як це зробив відповідач, то це (за своєю зовнішньою формою прояву) створюватиме умови для підміни суті визначеного Законом № 1404-VIII місця виконання рішення і пов`язаного з ним визначенням виконавчого округу приватного виконавця на формальність, що у підсумку нівелюватиме сенс виконавчого провадження і засади, з дотриманням яких воно має здійснюватися загалом.

88. Зважаючи на наведене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що приватний виконавець Малкова М. В., виконавчим округом якої є місто Київ, не могла прийняти до примусового виконання виконавчий документ (виконавчий напис приватного нотаріуса Горая О. С. від 14 серпня 2020 року № 17489), місце виконання якого знаходиться в іншому виконавчому окрузі. З огляду також на критерії, визначені у частині другій статті 2 КАС, на відповідність яким адміністративний суд повинен перевіряти рішення суб`єкта владних повноважень у справах про їх оскарження, правильним є висновок судів першої та апеляційної інстанції про протиправність оскарженої постанови про відкриття виконавчого провадження.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд практики ВС-ККС за лютий 2021 року

В огляді зібрано найбільш цікаві правові позиції з проблем кримінального та кримінального процесуального права, що містяться у постановах, ухвалених Касаційним кримінальним судом у лютому 2021 року.

Зокрема, Касаційний кримінальний суд звернув увагу на такі проблеми кримінального права України:

✅ особливості кваліфікації та призначення покарання за вчинення особою кількох тотожних злочинів, частину з яких скоєно до ухвалення попереднього вироку, а інші – після його ухвалення, та призначення остаточного покарання за сукупністю вироків;

✅ чи можна звільнити неповнолітнього від відбування покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, якщо він вчинив декілька тотожних кримінальних правопорушень;

✅ чи вважається декларація про готовність до експлуатації об’єкта офіційним документом та чи можна вважати таку декларацію предметом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК;

Окрім того, Касаційний кримінальний суд висловився з приводу таких питань кримінального процесуального права України:

✅ чи є допустимими докази, зібрані під час досудового розслідування, якщо процесуальне керівництво здійснював прокурор, повноваження якого не підтверджені наявною у матеріалах провадження постановою про призначення прокурора (групи прокурорів), оформленою згідно з вимогами ст. 110 КПК;

✅ чи може суд прийняти відмову підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого від апеляційної або касаційної скарги, яка була подана захисником в його інтересах;

✅ чи наділений прокурор повноваженнями на оскарження вироку суду, яким затверджено угоду про примирення між потерпілим та підозрюваним, якщо умови затвердженої угоди не відповідають нормам КК та КПК;

✅ чи є законним обшук у службовому кабінеті без дозволу слідчого судді.

Упродовж лютого 2021 року Касаційний кримінальний суд висловлював і інші, не менш цікаві правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Огляд практики ВС-КАС за лютий 2021 року

Огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

В огляді представлено рішення, внесені до ЄДРСР, за лютий 2021 року.

До огляду вміщено низку важливих правових позицій Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, висловлених під час розгляду адміністративних справ.

Зокрема, наведено висновки об’єднаної палати КАС ВС у справі щодо можливості перегляду судового рішення у зв’язку з виключними обставинами з підстави, встановленої пунктом 1 частини п’ятої статті 361 КАС України, якщо таке рішення не підлягало виконанню.

Також огляд висвітлює рішення судової палати у справах податків, зборів та інших обов’язкових платежів, зокрема щодо:

✅ правомірності неподання звіту про контрольовані операції, застосування до платників податків штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції;

✅ правомірності оподаткування екологічним податком виробничо-технологічних викидів парникових газів (метану) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

✅ строку звернення до суду з позовом про скасування вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску після використання процедури адміністративного оскарження.

Огляд практики ВС-КАС щодо облікової політики

Огляд підготовлено за результатами зустрічі з представниками компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

Особливу увагу приділено питанням, які цікавили експертів і представників бізнесу, з приводу обліку й оподаткування курсової різниці, зокрема, під час виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам в іноземній валюті.

Висвітлено підхід об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про застосування санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та дискреційні повноваження міністерства за наслідками розгляду подання уповноваженого органу.

В огляді також представлено інші актуальні правові позиції щодо:

✅ антидемпінгових зобов’язань;

✅ виплати дивідендів;

✅ заходів відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо грошового обігу та розрахунків, дотримання строків тощо.

Огляд рішень ЄСПЛ за лютий 2021 року

Огляд містить опис резонансної справи XHOXHAJ v. Albania, яка стосується доброчесності суддів та декларування ними своїх активів, зокрема тягаря доведення законності їх походження. Розглянувши аргументи заявниці щодо незаконності її звільнення з посади судді у світлі статей 6 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ЄСПЛ не визнав порушення цих статей і вказав, що в цілому звільнення судді було пропорційним, а провадження з перегляду такого заходу – справедливим.

Важливим у форматі сучасної комунікації «людина – держава» є рішення у справі STICHTING LANDGOED STEENBERGEN AND OTHERS v. The Netherlands. У цій справі заявники скаржилися на владу у зв’язку з тим, що проєкт рішення та його громадське обговорення було забезпечено лише онлайн. ЄСПЛ, беручи до уваги, зокрема, високі показники інтернет-покриття в Нідерландах та факт того, що практика оприлюднення повідомлень виключно онлайн-засобами вже мала місце впродовж певного періоду, встановив, що заявники не надали жодних аргументів, які могли б дозволити Суду дійти висновку про незабезпечення їх чіткою, практичною та ефективною можливістю висловити свої погляди та подати скаргу.

Прикладом виходу із глухого кута є справа IANCU v. Romania. У цій справі суддя, розглянувши справу у складі колегії, пішов у відставку, не підписавши судового рішення. Натомість це зробив голова суду. З огляду на конкретні обставини справи ЄСПЛ не встановив порушення.

Окрім цього, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.

Рішення КСУ 1-р(ІІ)/2021 щодо незаконності делегування ВР КМУ повноважень про встановлення пенсій чорнобильцям

Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає приписам статей 3, 8, 16, 22, 50 Конституції України (є неконституційною), частину третю статті 54 Закону 796–XII у редакції Закону № 76–VIII щодо уповноваження Верховною Радою України Кабінету Міністрів України визначати своїми актами мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Бюлетень ЄСПЛ про професійну таємницю адвоката

Бюлетень включає анотацію рішень за окремими блоками, пов’язаними із забезпеченням професійної таємниці адвоката, а саме:

– розкриття банківської інформації у кримінальних провадженнях;

– перехоплення повідомлень, прослуховування телефонів;

– таємне стеження;

– повідомлення про підозру;

– обмеження на розголошення секретної інформації адвокатам;

– право на справедливий суд;

– обшуки та виїмки в офісі адвоката та вдома.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2021

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *