Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 30 травня по 05 червня 2020 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Окрема думка суддів ВП-ВС щодо судового оскарженні результатів кваліфікаційного оцінювання суддів

Справа № П/9901/697/18

Професійні судді Великої палати оприлюднили окрему думку стосовно незаконного закриття проваджень більшістю суддів цієї установи при оскарженні висновків ВККСУ щодо невідповідності займаній посаді.

Раджу всім і не тільки суддям прочитати цю окрему думку (не плутати з пророчеськими окремими ухвалами).

Професійні судді зазначили, що закриття провадження у такій категорії справ фактично позбавляють особу на судовий захист, що прямо простирчить Конституції України. Крім того, згідно з положеннями частин другої та третьої статті 88 Закону № 1402-VIII суддя (кандидат на посаду судді), який не згодний із рішенням ВККС щодо його кваліфікаційного оцінювання, може оскаржити це рішення в порядку, передбаченому КАС.

Однак судді господарської юрисдикції в повному складі, та судді кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції частково вирішили не дотримуватись імперативних вимог Закону. І це вже не перший раз.

Ця ситуація демонструє необмежене стороннє втручання в незалежність суддів та фактичне ручне керування суддями Великої палати, що прийняли рішення, стосовно якого викладена окрема думка, на мою думку. Судді, що прийняли рішення і позбавили особу судового захисту, на мій погляд, мають дуже низький як фаховий, так і моральний рівень, і не можуть бути не те що суддями Великої палати, а взагалі суддями. Саме вони підривають довіру до судової гілки влади. Натомість судді, що не побоялись та виклали окрему думку, заслуговують на повагу всього суспільства.

Постанова ВП-ВС про відсутність підстав підвищувати пенсії військовослужбовцям у зв’язку з преміями, ща встановленні наказами Міністра оброни України № 50 та 355

Справа № 592/5164/16-а

Черговий приклад неякісного Закону та його трактування на користь держави. Судді великої палати вирішили, що хоча премія і є підставою, відповідно до Закону для перерахунку пенсій, одна у зв’язку з тим, що премія індивідуальна та не постійна це не є підставою перерахунку. А Ви зустрічали премії не індивідуальні та постійні?

Суд зазначив, що накази Міністра оборони України № 50 та 355, якими встановлювався розмір премії для військовослужбовців у 2011 році, є відомчими, внутрішніми документами, які носять тимчасовий характер, не містять нормативно-правових приписів та не породжують будь-яких правових підстав для проведення перерахунку пенсії. Встановлені зазначеними наказами премії не можуть розповсюджуватися на колишніх військовослужбовців.

При цьому, довідка Сумського обласного військового комісаріату від 19 травня 2012 року № 46550 не може бути підставою для перерахунку пенсії, оскільки враховує граничні розміри надбавок, а не фактичну зміну хоча б одного з видів грошового забезпечення військовослужбовця на підставі належного рішення суб`єкта владних повноважень.

Постанова ВП-ВС про правомірність звільнення працівників поліції у зв’язку з проведенням слідчих дій без розпочатого досудового розслідування, проникнення до житла та проведення обшуку без ухвали слідчого судді

Справа 826/7957/18

Велика палата прийшла до висновку, що не дивлячись на те, що слідчі дій проводились невідкладно для затримання злочинця, що ймовірно скоїв навмисно вбивство, дії правоохоронців були незаконні, за що правомірно до них застосовано стягнення у вигляді звільнення.

Зокрема, таке стягнення застосовано за вчинення дисциплінарного проступку, який виразився у здійсненні слідчих (розшукових) дій без розпочатого досудового розслідування у кримінальному провадженні та доручення слідчого, проникненні до житлового приміщення, а саме будинку АДРЕСА_3 , без добровільної згоди власника з метою проведення слідчих (розшукових) дій, проведенні обшуку кімнати в цьому ж будинку без ухвали слідчого судді, внаслідок порушення частини першої статті 13, частини другої статті 41, частини першої статті 233, частин першої, другої статті 234 КПК, абзаців першого – третього частини першої розділу ІІ Правил етичної поведінки, абзаців другого та третього частини першої статті 7 Дисциплінарного статуту та пунктів 1-3 частини першої статті 18 Закону № 580-VIII

Завідомо неправосудна постанова ВП-ВС щодо визначення підсудності справ з іноземним елементом всупереч умові договору

Справа № 910/11287/16

Ця постанова не просто стид та ганьба, це відвертий злочин, на мою думку, проти правосуддя. Як мінімум доповідач, який вже неодноразово нехтував нормами законодавства та Конституції України повинен бути притягнутий до відповідальності.

Не дивлячись на те, що основним договором передбачено вирішення спорів у Молдові, з цього приводу навіть є рішення Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, тут судді дійшли висновок, що юрисдикція стосується договору лізингу, а тут мова йде не про лізинг, а про збитки, спричинені цим договором. У зв’язку з тим, що є поручитель на 10 000 євро в Україні, вагони повинні бути передані в Києві, то й спір підпорядкований Господарському суду м. Києва і відповідно український господарський юрисдикції.

Цікаво у спорі на 70 000 000 евро, вони такий висновок зробили виключно за внутрішнім переконанням? От і вся незалежність та законність.

Думаю це повинно стати початком ліквідації господарської юрисдикції.

Постанова ВП-ВС про господарську юрисдикцію спору щодо витребування майна з незаконного володіння ФДМУ у фізичної особи при відсутності спору щодо приватизації

Справа № 182/18/17

Чергове рішення Великої палати із серії натягування сови на глобус. І знову приз уходить господарський юрисдикції.

Не дивлячись на те, що спір не стосується приватизації, однак судді вирішили, що стосується і тому, навіть якщо про це не зазначено в позові, то все одно це стосується. От і вся аргументація.

Відтак, враховуючи характер спірних правовідносин, а також наявність прямої вказівки закону на вид судочинства, у якому має розглядатись така категорія справ, спір у цій справі підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, а пред`явлення позову про витребування майна, як такого, що, на думку позивача, не підлягало приватизації, у тому числі до фізичної особи, яка не є суб`єктом підприємницької діяльності, не змінює правову природу юридичного спору та не є підставою для вирішення його в порядку цивільного судочинства.

Але у зв’язку з тим, що господарські суди вже відмовили у розгляді цієї справи, то справу може розглянути й цивільний суд. Навіщо та юрисдикція взагалі потрібна при такому підході.

Постанова ВП-ВС щодо знесення самочинного будівництва, та можливість такого знесення навіть при наявності права власності на нерухомість

Справа № 916/2791/13

Чергове рішення господарської юрисдикції із серії натягування сови на глобус.

Велика палата дійшла висновку, що державна реєстрація визначає лише момент, після якого виникає право власності, за наявності інших юридичних фактів, передбачених законом як необхідних для виникнення права власності.

При цьому формулювання положень статті 376 ЦК України виключають можливість існування інших способів легітимізації самочинного будівництва та набуття права власності на таке нерухоме майно, ніж ті, що встановлені цією статтею.

Тож реєстрація права власності на самочинне будівництво за особою, що здійснила самочинне будівництво, у силу наведених вище положень законодавства та приписів частини другої статті 376 ЦК України не змінює правовий режим такого будівництва, як самочинного, з метою застосування, зокрема, положень частини четвертої цієї статті.

Що стосується застосовання до спірних правовідносин статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, суд на підставі зібраних доказів мав проаналізувати:

1) чи здійснює власник земельної ділянки, який звернувся до суду, втручання відповідно до приписів національного законодавства у право відповідача як її орендаря на мирне володіння майном останнього, зокрема з огляду на норми права у сфері містобудування й охорони культурної спадщини;

2) чи переслідує таке втручання власника земельної ділянки через здійснення відповідачем самочинного будівництва на орендованій ним земельній ділянці легітимну мету, зокрема, чи є вимога власника цієї ділянки зобов`язати відповідача знести самовільно побудовану на такій ділянці споруду заходом з контролю власником за користуванням його ділянкою відповідно до загальних інтересів, у тому числі інтересів в охороні культурної спадщини;

3) чи є захід із втручання у право відповідача пропорційним визначеній меті (зокрема з огляду на те, що законодавче визначення правових наслідків самочинного будівництва ґрунтується на пріоритеті захисту прав власника земельної ділянки над інтересами орендаря, який хоче спорудити певний об`єкт на цій ділянці), та чи не становитиме для відповідача задоволення вимоги про знесення самочинно побудованої на чужій земельній ділянці споруди такого індивідуального тягаря, який є надмірним з урахуванням конкретних обставин справи, зокрема з урахуванням поведінки відповідача у відносинах з власником земельної ділянки, а також суспільних інтересів у збереженні культурної спадщини.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд практики ВС-ККС за квітень 2020 року

Огляд містить ряд важливих правових позицій ККС ВС, висловлених під час розгляду кримінальних проваджень у квітні 2020 року, зокрема щодо:

– необхідності перевірки достовірності обставин, які мають бути враховані при укладенні угоди про визнання винуватості;

– підстави для доручення прокурором здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, а також щодо недопустимості доказів, які отримані під час досудового розслідування органами, які діяли поза межами повноважень, наданих їм процесуальним законом;

– вирішення у межах кримінального провадження питання про спеціальну конфіскацію майна, яке використовувалося як знаряддя вчинення злочину та належало на праві спільної власності кільком особам;

– необхідності забезпечення участі захисника в судовому провадженні щодо неповнолітнього;

– невизнання доказами документів, наданих суду, які лише характеризують особу обвинуваченого і не підтверджують його винуватості у вчиненні злочину;

– необов’язковості участі захисника при відібранні біологічних зразків для проведення експертизи;

– кола осіб, які мають право на окреме оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою до вирішення справи по суті.

Огляд судової практики ВС-КГС за березень-квітень 2020 року

Огляд охоплює правові позиції КГС ВС, викладені в рішеннях, що внесені до ЄДРСР, за березень – квітень 2020 року.

Серед них позиції щодо:

– кваліфікації дій суб’єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених;
– автоматичної індексації нормативно-грошової оцінки землі;
– можливості звернення до господарського суду за наявності арбітражної угоди між сторонами;
– перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами;
– правонаступництва при реорганізації банку шляхом його приєднання до іншого банку за спрощеною процедурою;
– аудиторської перевірки діяльності акціонерного товариства на вимогу акціонера.

Крім того, в огляді зосереджено увагу на окремих правових позиціях КГС ВС щодо: підстав припинення зобов’язання за договором; можливості зменшення неустойки, нарахованої на підставі ч. 2 ст. 785 ЦК України; відшкодування збитків, завданих внаслідок незадовільного стану доріг.

Огляд також містить позицію об’єднаної палати КГС ВС стосовно підстав відмови замовника від договору підряду.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2020

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *