Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 08 по 14 лютого 2020 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС щодо недійсності рішення загальних зборів учасників про зміну директора та відсутності підстав залучення нового директора третьою особою

Справа №915/540/16

Велика плата справедливо та законно на мій погляд визнала незаконним рішення загальних зборів учасників у зв’язку з порушенням процедури скликання загальних зборів, оскільки не надано доказів повідомлення позивача про їх призначення та проведення, до протоколу загальних зборів внесено недостовірні відомості щодо присутності позивача та його участі в прийнятті рішень, сфальсифіковано його підпис на протоколі загальних зборів.

Також суд зазначив: що доводи скаржника у касаційній скарзі щодо неправомірної відмови апеляційного господарського суду у задоволенні його клопотання про залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору ОСОБА_3 , якого призначено директором ТОВ після звільнення позивача з цієї посади, відхиляються, з огляду на те, що оспорювані рішення загальних зборів учасників стосуються лише корпоративних прав останніх, тоді як ОСОБА_3 не є учасником цього товариства, тому трудові відносини з ним не підлягають розгляду в межах цієї справи.

Тобто тепер при наявності корпоративного спору, навіть якщо його рішення буде впливати на права та обов’язки третіх осіб, цих осіб до справи можна не залучати та про неї не повідомляти. Рейдери будуть в захваті.

Постанова ВП-ВС щодо цивільної юрисдикції та складу сторін спору при оскарженні наказу Мінюсту про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Справа №910/7781/19

Чергове рішення Великої палати із серії — рукав пришитий до гульфіка. Суд не відходячи від своєї позиції, вирішив застосувати інші позиції, з огляду на фазу луни мабуть. При цьому в справі право власності не оскаржується.

Суд зазначив, що за матеріалами справи власниками земельних ділянок, щодо державної реєстрації права оренди яких існує спір, є фізичні особи. Зазначені фізичні особи є власниками земельних ділянок та не мають статусу підприємців. Саме з цих підстав справа у цьому спорі не відноситься до юрисдикції господарських судів відповідно до пунктів 6, 13 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України, як про це помилково вказав суд апеляційної інстанції, та має розглядатись за правилами цивільного судочинства згідно зі статтею 19 Цивільного процесуального кодексу України.

При цьому, належним відповідачем у такій справі є особа, право на майно якої оспорюється та щодо якої здійснено запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Участь Мін`юсту як співвідповідача (якщо позивач вважає його винним у порушенні прав) у спорі не змінює його приватноправового характеру.

Дуже цікаво, а який статус у безпосередніх власників цього майна з такою логікою?

Постанова ВП-ВС щодо необхідності встановлення всіх обставин справи при невиконанні договору підряду

Справа №370/999/16-ц

Рішення цілком справедливе, однак що робити з переоцінкою доказів. Велика палата зазначила, що апеляційний суд вдався до тлумачень норм матеріального права, замість з`ясування та встановлення фактичних обставин у справі, зокрема обсягу та своєчасності виконання сторонами своїх зобов`язань, надання належної оцінки всім доказам та доводам сторін.

Рішення дуже важливо для всіх хто виконує договір підряду. На практиці дуже часто трапляється, коли неможливо виконати договір у зв’язку з тим, що замовник не надав документацію, чи не забезпечив майданчик для виконання робіт та т.і.

Постанова ВП-ВС щодо юрисдикції спору про відшкодування шкоди завданної ДТП на суму, що перевищує страхове відшкодування

Справа №718/2239/16-ц

Знову постанова обгрунтована переоцінкою доказів. Крім того так і не зрозуміло до якої юрисдикції звертатись, що саме суди повинні встановити для визначення юрисдикції.

Велика палата зазначила, що судами не було надано оцінки наявній у справі копії довідки державтоінспекції від 07 жовтня 2015 року про вказане ДТП (т. 1 а.с. 5), в якій зазначено, що вказаний автомобіль марки «Форд» моделі «Транзит», з номерним знаком НОМЕР_1 , належить ОСОБА_3 , а водієм цього автомобіля зазначено ОСОБА_4. Вказаний документ судами не досліджувався у сукупності з іншими доказами у справі, і відповідно висновки судів щодо заподіяння шкоди внаслідок вказаної ДТП саме позивачу є передчасними.

При цьому вирішуючи питання про відшкодування шкоди, суди не обґрунтували підстав, за яких вона підлягає відшкодуванню саме ОСОБА_1.

Постанова ВП-ВС щодо господарської юрисдикції спору с фізособою стосовно незаконного передачі майна що використовується в підприємницькій діяльності на баланс Укрпрофздоровниці

Справа №523/5596/18

Велика палата в черговий раз зазначила, що не дивлячись на сторони спору треба визначитись з самою суттю спору і якщо від буде стосуватись підприємницької діяльності, то справа повинна вирішуватись у господарській юрисдикції.

Постанова ВП-ВС щодо стягнення коштів переданих без договору для придбання корпоративних прав в цивільній юрисдикції як отриманних без достатньої правової підстави

Справа №161/17945/18

Велика палата зазначила, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України у письмовій формі належить вчиняти правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 цього Кодексу.

Суд зазначив, що відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Постанова ВП-ВС щодо підстав відмови у наданні дозволу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та наслідків розгляду заяви й адміністративній юрисдикції такого спору

Справа №806/352/16

Велика палата в черговий раз зазначила, що надання чи відмова у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не тягне за собою юридичних наслідків для позивача, а є лише певним етапом у процесі передачі земельної ділянки у користування, реалізація якого може бути здійснена лише після затвердження розробленої документації із землеустрою. Отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає позитивного рішення про надання її у користування (оренду).

При цьому єдиною підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Варто звернути увагу, що ця постанова доводить відсутність складу корупційного адмінправопорушення з боку чиновників міських рад при голосуванні за рішення стосовно надання чи відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Судді зверніть на це увагу.

Постанова ВП-ВС щодо цивільної юрисдикції спору про стягнення надміру виплачених коштів пенсії Пенсійним фондом

Справа №401/500/17

Велика палата в черговий раз зазначила, оскільки спірні правовідносини стосуються права ОСОБА_1 на грошові кошти, отримані ним внаслідок виплати пенсії, тобто цивільного права, то цей спір не є публічно-правовим і має вирішуватися судами за правилами ЦПК України

Постанова ВП-ВС щодо адміністративної юрисдикції спору з повернення демонтованого газового обладнання

Справа №826/10228/17

Чергове рішення Великої палати що позбавляє сторони захисту права власності: на мій погляд. Суди нижчих інстанцій задовільнили позов і окрім іншого зобов’язали повернути обладнання: що було вилучено. Однак Велика палата скасовуючи рішення з підстав не встановлення всіх доказів стосовно земельної ділянки й обгрунтовуючи його відсутністю всіх документів стосовно розпорядження земельною ділянкою, чомусь скасовує й рішення в частині повернення майна. При цьому не посилаючись на жодну норму, що дає право утримувати благоустрою це майно.

Дуже неприємне враження ще й з огляду на те, що й доповідач мабуть відмовився від складання саме такого рішення.

Постанова ВП-ВС щодо юрисдикції спорів та підстав рішень про припинення повноважень члена виконавчого органу товариства або про тимчасове відсторонення такого члена від виконання його повноважень

Справа №752/10984/14-ц

Дуже цікаве рішення де Велика палата забула про ефективний спосіб захисту прав. Загальні висновки які зробив суд наступні:

Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень (частина третя статті 99 ЦК України).

Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів (абзац перший частини першої статті 61 Закону України «Про акціонерні товариства»). У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) віднесено до компетенції загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень (частина друга вказаної статті).

Правовідносини стосовно припинення повноважень і тимчасового відсторонення члена виконавчого органу товариства від виконання його повноважень згідно зі статтею 61 Закону України «Про акціонерні товариства» та частиною третьою статті 99 ЦК України у редакції, чинній з 1 червня 2014 року, не є відстороненням працівника від роботи у розумінні статті 46 КЗпП України. Хоча відповідні рішення уповноваженого на їх прийняття органу товариства можуть мати наслідки і в межах трудових відносин, але визначальними за таких обставин є відносини корпоративні.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

Спори щодо оскарження рішень органів управління товариства про припинення повноважень члена виконавчого органу товариства або про тимчасове відсторонення такого члена від виконання його повноважень згідно з частиною третьою статті 99 ЦК України, статтею 61 Закону України «Про акціонерні товариства» належать до юрисдикції господарського суду.

Постанова ВП-ВС про відшкодування шкоди заподіяної бездіяльністю органів досудового слідства юридичним і фізичним особам

Справа №916/1423/17

Вважаю цю постанову дійсно вартою уваги та занесенню у всі українські підручники з права. Дуже гарно виписана постанова. Це фактично перший крок для можливості відшкодування коштів за рахунок держави пов’язаний з бездіяльністю органів досудового слідства. На жаль вона виписана настільки гарно, що трактувати її можна як завгодно, механізм просто в державі відсутній, хоча підстави всі є і вони тут зазначені. Раджу всім прочитати.

Велика палата зазначила, що відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обгрунтує її розмір. Тому позивач може захистити свої права та законні інтереси, звернувшись до суду із позовом до держави Україна.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд рішень ЄСПЛ період з 27.01.2020 по 31.01.2020

Огляд практики Європейського суду з прав людини містить, окрім іншого, опис справи SUKACHOV v. UKRAINE, на яку зверталася значна увага засобів масової інформації. Це рішення є пілотним рішенням ЄСПЛ, яке є наслідком прийняття цим судом великої кількості рішень щодо однієї й тієї ж проблеми: неналежних умов тримання під вартою та відсутності належних правових засобів забезпечення належних умов особами, які тримаються під вартою.

ЄСПЛ зобов’язав Україну впродовж 18 місяців з дати набуття цим рішенням статусу остаточного комплексно вирішити відповідну проблему та забезпечити існування ефективних внутрішніх засобів правового захисту щодо умов тримання під вартою, які мають включати як превентивний, так і компенсаторний ефект. Варто зауважити, що застосування відповідної процедури свідчить про наявність у державі – учасниці Конвенції структурної проблеми, що вимагає вжиття комплексних заходів для її вирішення. Нагадуємо, що стосовно України вже перебуває на виконанні в Комітеті міністрів Ради Європи одне пілотне рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України».

Звертаємо також увагу в цьому огляді і на справу STUDIO MONITORI AND OTHERS v. GEORGIA. У рішенні у цій справі ЄСПЛ констатував відсутність порушення ст. 10 Конвенції (право на свободу вираження поглядів), на яке скаржились заявники, аргументуючи це відмовою представників органів державної влади надати інформацію у кримінальних провадженнях, які, на їхню думку, становили суспільний інтерес та мали перебувати у безперешкодному доступі.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

‼ Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

‼ Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2020

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *