Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 02 по 08 травня 2020 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС про господарську юрисдикцію спору щодо протиправності виготовлення техпаспорту як на комунальне майно на майно Укрпрофоздоровниці

Справа № 522/19395/16-а

Велика палата в черговий раз продемонструвала правовий пуризм. Спір який було розглянуто по суті без належно обґрунтування було закрито та запропоновано ще раз його розглянути за тими ж нормами права, однак в іншій юрисдикції.

Суд зазначив, що зі змісту позовних вимог та обставин, якими ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» їх обґрунтовує, убачається, що спір у цій справі не пов’язаний із захистом його прав у сфері саме публічно-правових відносин, адже подання цього позову покликано на захист порушених, на думку позивача, його прав як власника нерухомого майна, наявність/законність яких заперечується відповідачами з посиланням на перехід таких прав до територіальної громади міста Одеси.

Таким чином, спір у цій справі обумовлений наявністю спору про право цивільне, що, у свою чергу, унеможливлює розгляд цієї справи в порядку адміністративного судочинства, адже перевірка обставин щодо наявності/законності майнових прав сторони, зокрема, як у цій справі, права власності на об’єкт нерухомості, порушення чи невизнання яких стало передумовою для звернення до суду за їх захистом, знаходиться поза межами компетенції суду адміністративної юрисдикції.

Постанова ВП-ВС про адміністративну юрисдикцію спору щодо стягення страховго відшкодування з ДФС її працівником

Справа № 804/4357/17

Велика палата зазначила, що як убачається з норм Порядку та умов обов`язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби, а також з умов укладеного відповідачем договору страхування, виплата страхового відшкодування у разі втрати працездатності внаслідок виконання службових обов`язків є однією із соціальних гарантій особи, що перебувала на державній службі в органах ДПА, і такі правовідносини припиняються лише виконанням зобов`язання з виплати страхового платежу та не пов`язані з моментом припинення перебування особи на державній службі.

Таким чином, правовідносини в цій справі виникли внаслідок реалізації особою, яка перебувала на державній службі, права на соціальну гарантію, і таке право безпосередньо пов`язане з її статусом державного службовця.

Постанова ВП-ВС про господарську юрисдикцію спору щодо оскарження відчуження корпоративних прав боржником та способу захисту

Справа № 466/6221/16-а

Велика палата зазначила, що позовна заява мотивована незгодою позивачів із прийнятим державним реєстратором рішенням про реєстрацію внесення змін до установчих документів юридичної особи в частині зміни складу учасників та перерозподілу часток у статутному капіталі ТОВ «ВП «Координата». Отже, звернення до суду із цим позовом не зумовлене необхідністю захисту прав позивачів у сфері публічно-правових відносин, що унеможливлює розгляд цієї справи в порядку адміністративного судочинства.

Крім цього суд зазначив, що вичерпний перелік способів захисту особи, яка вважає, що її право чи законний інтерес порушені змінами у складі чи розподілі часток учасників товариства з обмеженою відповідальністю або з додатковою відповідальністю, міститься у статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», норми якого є спеціальними для зазначених товариств. У разі, якщо позивач прагне відновити склад учасників товариства, який існував до стверджуваного порушення його прав або інтересів, і таке відновлення не може бути здійснене шляхом стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства (підпункт «е» пункту 3 частини п`ятої статті 17 цього Закону), то належним способом захисту в цьому разі є позов про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства (підпункт «д» пункту 3 частини п`ятої статті 17 цього Закону). Відповідачами за таким позовом є не тільки господарське товариство, але й особи — учасники товариства, які внаслідок задоволення позову можуть бути позбавлені своїх часток у статутному капіталі або їх частин у грошовому або відсотковому виразі.

Постанова ВП-ВС про відмову у визнанні поточних вимог Ощадбанку до банкрута у вигляді відсотків у зв’язку зі зверненням стягнення на іпотеку

Справа № 912/1120/16

Нарешті Велика палата оприлюднила повний текст рішення в якому погодилась з судами попередніх інстанцій якими відхилено грошові вимоги кредитора — ПАТ «Ощадбанк» до банкрута — ТОВ «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» у сумі 15 866 744,26 грн з тих підстав, що звернення з позовом про дострокове стягнення кредиту незалежно від способу такого стягнення змінює порядок, умови і строк дії кредитного договору. На час звернення з такими позовом вважається, що настав строк виконання договору в повному обсязі, а рішення суду про стягнення заборгованості чи звернення стягнення на заставлене майно засвідчує такі зміни.

Постанова ВП-ВС про відсутність неоднакового застосування норм при визнанні нікчемними договорів відступлення права вимоги Імексбанка в адмінюрисдикції

Справа № 815/4560/15

Велика палата розглядала цю справу три роки і не знайшла неоднакового застосування норм права при прийнятті судами адміністративної юрисдикції рішення стосовно визнання протиправними дії уповноваженої особи Фонду щодо визнання нікчемними укладених ПАТ «Імексбанк» із ТОВ «Фрегат» і ТОВ «Компанія Дасті» правочинів щодо відступлення прав вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Імексбанк» із фізичними особами, а також визнав протиправним та скасував рішення уповноваженої особи Фонду від 03 березня 2015 року № 01-ТА.

Таким чином не знайшовши неоднакове застосування норм права на які посилався ФГВФО залишив в силі рішення яке повністю протирічить судовій практиці, що існує, як в частині юрисдикції, так і в частині можливості визнання рішення про нікчемність договорів незаконним.

Однак, зараз постає питання, а що саме продав ФГВФО, які борги, котрі їм не належать. Уповноважена особа ФГВФО та й ФГВФО повинні понести найсуворіше покарання за шахрайство і перевищення службових повноважень.

Поставнова ВП-ВС щодо цивільної юрисдикції спору про звільнення службовця НБУ у зв’язку з невідповідністю освіти посаді

Справа № 804/2823/16

Рішення дуже цікаве рівнем свого цинізму та демонструє подвійні стандарти в роботі Великої палати. Не дивлячись на висновок Уповноваженого з прав людини в цій справі суд на відміну від іншої своєї сталої практики вирішив не оцінювати законність Положення про формування кадрового резерву на посади державних службовців Національного банку України.

Раніше судді Великої палати перекручували законодавство посилаючись на лінгвістичний аналіз і взагалі зазначали про помилку законодавців, як в справі зі строком скасування виконавчого напису юридичними особами, або дуже вільного тлумачення при стягненні судового збору при зверненні до суду при скасуванні адмінпостанов по КУпАП, або ігнорування сталої судової практики та рішення Конституційного суду при визначенні обов’язкової сплати судового збору за вимогами про стягнення несвоєчасно виплаченої заробітної плати.

Суд дійшов до висновку, що у разі припинення законодавчого віднесення посади до державної служби, спори стосовно звільнення віднесено до цивільних судів. При цьому заявлені одночасно вимоги про визнання рішення протиправним суб’єкта владних повноважень та стягнення шкоди повинні розглядатись в різних юрисдикціях.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КАС за січень — березень 2020 року

В огляді висвітлено правові позиції, відображені у рішеннях, прийнятих палатами та колегіями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в першому кварталі 2020 року, зокрема у справах щодо:

– оподаткування доходу від продажу нерухомого майна та сплату ПДВ; вибору форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями; визначення податкової пільги при звільненні від оподаткування будівлі промисловості; оскарження наслідків проведення податкової перевірки при порушенні контролюючим органом вимог законодавства; виправлення помилок у податковій звітності; обов’язку сплатити єдиний внесок із заробітної плати засуджених; правових підстав обчислення ставок податку з орендної плати; зупинення реєстрації податкових накладних;

– порядку знесення об’єкта самочинного будівництва; пенсійного забезпечення віднесених до 1–4 категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; обрахування страхового стажу особам, призваним на військову службу в особливий період;

– працевлаштування на державну службу після підготовки аспіранта коштом державного замовлення; вимог до індивідуально-правових актів, які породжують права та обов’язки осіб.

Огляд рішень ЄСПЛ період з 27.04.2020 по 30.04.2020

Черговий огляд рішень Європейського суду з прав людини містить, зокрема, опис однієї справи проти України – CASE OF SVIRGUNETS v. UKRAINE, що стосувалася скарг заявниці відповідно до пункту 1 статті 6 (право на справедливий суд) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статті 1 Першого протоколу до Конвенції (захист права власності).

За результатами розгляду скарг ЄСПЛ констатував наявність порушень зазначених статей Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю розгляду кримінального провадження та неможливістю повернення заявниці належного їй майна або відшкодування його вартості після скасування конфіскації, здійсненої в межах розслідування кримінальної справи.

Постанова ВС-КАС про протиправність позбавлення адвоката свідоцтва за несплату щорічних внесків на утримання адвокатского самоврядування

Справа №П/811/3546/15

На жаль, на мій погляд, адвокатура перетворилась на бізнес та утримання адвокатського самоврядування. За несплату внесків на користь останнього можуть позбавити адвокатського свідоцтва.

Наведене рішення демонструє побудову тоталітарності на знищення незалежності адвокатури, на мій погляд. Ніколи раніше навіть уявити було неможливо, що за майновим принципом будуть існувати та працювати навіть адвокати — найбільш вільна та незалежна професія.

Суд прийшов до висновку, що за правилами адвокатської етики, затвердженими установчим З`їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року відсутні підстави для позбавлення адвокатів свідоцтв у разі несплати адвокатських внесків. Однак надалі ця прогалина для примушування адвокатів сплачувати внески була прибрана.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

‼ Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

‼ Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2020

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *