Згода на надання медичної допомоги та щеплення | Адвокат Ростислав Кравець

• Методи діагностики, профілактики, лікування можуть застосовуватися до особи лише за її згодою (ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 284 Цивільного кодексу України»).

• Хто надає згоду (загальні правила):

– з 14 років – особа самостійно.
– у віці до 14 років (малолітній пацієнт) – законні представники.
– пацієнти, визнанні в установленому законом порядку недієздатними – законні представники.

При цьому слід пам’ятати, що батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформації про стан здоров’я дитини або підопічного – тобто, батьки мають право на отримання інформації дитини у віці від 14 до 18 років у відповідності до вимог законодавства. Тому лікар зобов’язаний надати їм таку інформацію.

• Форма згоди: письмова.

Обов’язкова форма Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (Форма №003-6/о), затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. №110. Така Інформована добровільна згода має бути підписана з кожним пацієнтом, який звертається за наданням медичної допомоги до закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності чи лікаря, який займається індивідуальною практикою. В той же час, лікувальні заклади можуть удосконалити та розширити дану форму згоди зі збереженням всі складових, затверджених наказом МОЗ.

• Передумови надання згоди:

Пацієнт, який досяг повноліття має право отримати повну та достовірну інформацію про стан свого здоров’я, в тому числі ознайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я. Крім того, пацієнту повинно бути повідомлено у доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я. Необхідно також враховувати, що дана інформація повинна надаватися своєчасно (за винятком ургентних випадків), щоб пацієнт мав можливість її обдумати. Лише після цього, особі надається для підписання Інформована добровільна згода на проведення діагностики, профілактики, лікування.

Виняток: якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників (якщо вони уповноважені отримувати медичну інформацію про пацієнта), зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

• Коли отримувати згоду не потрібно:

Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.

Згода на проведення профілактичних щеплень:

– повнолітні дієздатні особи – за їх самостійною згодою;
– особи у віці від 15 до 18 років та визнанні судом обмежено дієздатними – за їх згодою та за згодою об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб;
– до досягнення 15 років та визнані у встановленому законом порядку недієздатними – за згодою батьків або інших законних представників.

Обов’язковою умовою, що передує наданню згоди на проведення щеплень є надання об’єктивної інформації особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *