Запровадження комендантського часу та повноваження органів державної влади

В деяких регіонах України, зокрема на заході залишається актуальним питання нового посилення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Посилення карантинних заходів можуть стосуватися запровадження комендантської години, а тому звичайно цікавить питання, що це таке і які повноваження матимуть органи місцевого самоврядування в таких умовах.

Перш за все слід вказати, що ж таке комендантська година, отже відповідно п.1, ч. 1 ст. 18 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» це заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби.

Звичайно слід не плутати надзвичайний стан і надзвичайну ситуацію, оскільки в Україні було введено лише надзвичайну ситуацію, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України передбачає обстановку на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;

Запровадження комендантського часу та повноваження органів державної влади

Анна Мартиненко

Але для запровадження комендантської години є безумовно необхідним введення надзвичайного або воєнного стану, про що також говориться у ст. 18 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», при цьому ця ж стаття передбачає, що комендантська година може бути введена тільки в тих випадках, якщо надзивчайний стан було введено з підстав, зазначених у пунктах 2-7 частини другої статті 4 цього Закону, зокрема:

— здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення;

— виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

— виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

— спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

— масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

— необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

Тобто, як ми бачимо п. 1 ч. 2 ст. 4 вказаного Закону, який передбачає можливість введення надзвичайного стану при виникненні особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення не входить до переліку підстав, за наявності яких можливе застосування додаткових заходів правового режиму надзвичайного стану, зокрема введення комендантської години.

Тому, навіть під час введення надзвичайного стану, оголошення комендантської години в умовах карантину буде незаконним.

Запровадження комендантського часу та повноваження органів державної влади

Сергій Хребет

У свою чергу, режим надзвичайної ситуації таких обмежень не передбачає, що також відсутнє у Кодексі цивільного захисту України. Він може лише обмежити доступ в зону надзвичайної ситуації.

Крім цього, статтею 5 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» передбачено, що надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України. В разі необхідності введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, пропозиції щодо його введення подає Кабінет Міністрів України.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану, передбачених цим Законом, покладається згідно з Указом Президента України на органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування. Дані органи мають право видавати, в межах своєї компетенції, обов’язкові до виконання на відповідній території, в тому числі спільні, рішення, розпорядження, накази і директиви з питань забезпечення режиму надзвичайного стану.

Згідно ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінносте віднесено до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Тобто, повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів надзвичайного стану, в тому числі, щодо введення та дотримання комендантської години мають бути визначені в Указі Президента України про введення надзвичайного стану, при цьому вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів також віднесено не до власних, а до делегованих повноважень, тому органи місцевого самоврядування не можуть самостійно прийняти рішення про введення комендантської години.

Таким чином, бережіть своє здоров’я, дбайте про оточуючих, знайте про свої права незалежно від години і її статусу.

Сергій Хребет, юрист АО Кравець і партнери

Анна Мартиненко, адвокат АО Кравець і партнери

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *