В Україні почали діяти новi правила для вкладiв

На початку року набув чинностi новий порядок компенсацiй вiд Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

Тепер фонд буде виплачувати грошi не тiльки громадянам, а й фiзичним особам-пiдприємцям, пише газета «Експрес».

— Iз 1 сiчня гарантiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб поширюються й на фiзичних осiб-пiдприємцiв, коментує Ростислав Кравець, керуючий партнер АК «Кравець та партнери». Вiдповiдна норма була включена в закон ще пiвтора року тому, але набула чинностi лише нещодавно.

Якщо у фiзичної особи-пiдприємця вiдкрито рахунок у банку, який передано на лiквiдацiю, вiн також має право на компенсацiю за вкладами на суму до 200 тисяч гривень.

До того часу будь-якi кошти фiзичних осiб-пiдприємцiв на рахунках фiнансових установ не пiдпадали пiд гарантiї. Вони потрапляли в сьому чергу, тобто вiдшкодування могло бути лише пiсля продажу майна банку. На практицi це означає, що пiдприємцi своїх грошей бiльше не бачили.

— Йдеться лише про компенсацiю грошей iз депозитних рахункiв?

— I з поточних, i з депозитних, як у гривнях, так i у валютi. Тобто про всi кошти, що перебувають на рахунках фiзичних осiб-пiдприємцiв, крiм вкладiв у банкiвських металах, якi фонд не вiдшкодовує.

Але зауважу, що ця практика поширюватиметься тiльки на вклади в банках, що збанкрутують пiсля 1 сiчня 2017 року. Вона не стосується депозитiв у банках, що «луснули» до нового року.

— Чому ухвалили цi змiни до закону?

— За останнi два роки збанкрутувало понад 80 банкiв. Величезний обсяг коштiв, якi перебували там, малi пiдприємцi втратили. Тобто фактично їх ошукали недобросовiснi банкiри. Було багато обурення, судових процесiв. Щоби якось заспокоїти їх, вдалися до цього кроку. Але навряд чи це поверне довiру до банкiвської системи.

За рiзними даними, загальний обсяг коштiв, якi фiзособи-пiдприємцi довiрили банкiвськiй системi, становить майже 13 мiльярдiв гривень, додає фiнансовий аналiтик Микола Карпенко. Є прогнози, що цього року з ринку можуть пiти ще кiльканадцять невеликих банкiв через нестачу капiталу. До липня на ринку не повинно залишитися установ, чий статутний капiтал менш як 200 мiльйонiв гривень. Нинi такого капiталу немає майже у п’ятдесяти банкiв.

— Що можна порадити пiдприємцям, якi, попри все, вирiшили вiдкрити рахунок у банку?

— На депозит в однiй фiнустановi варто класти не бiльш як 200 тисяч гривень, якi в разi чогось держава обiцяє компенсувати. Але радив би взагалi не довiряти нашим банкам доти, доки в банкiвському секторi не наведуть ладу. Бо є багато прецедентiв, коли Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб визнавав договори нiкчемними, щоб не повертати фiзособам кошти. На жаль, це стало радше практикою, анiж винятком.

Леся ЯСИНЧУК, газета Експрес

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *