Торгівельна марка – від розробки до реєстрації

«Як корабель назвеш так він і попливе…» — проговорює більшість осіб чи команд, що прийняли рішення розпочати свою власну підприємницьку діяльність.

Генерація ідеї, вибір та затвердження часом займає досить тривалий проміжок часу, тож важливим питанням на етапі створення власної справи є – назва та розробка тієї самої, єдиної та унікальної торгової марки.

Як саме споживач розпізнає, запам’ятовує та виявляє зацікавленість до компанії або торгівельної марки?

Звичайно, за її «обличчям» — логотипом, основною вимогою до якої є її унікальність.

Для прикладу такими є Google, Apple, Pepsi та нескінченна кількість інших.

Що ж взагалі являє собою торгова марка?

Стаття 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначає торгівельну марку як будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

В той же час, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» замість поняття «торгівельна марка» визначає «знак для товарів і послуг».

Таким чином можна стверджувати, що дані поняття є тотожними, адже ЦК України відносить до переліку об’єктів права інтелектуальної власності «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» ст. 420 ЦК України.

По суті, торгівельна марка є результатом творчої діяльності особи що розробила дану торгову марку та має на неї право інтелектуальної власності.

Фактично, жодна норма чинного законодавства не містить обов’язку реєстрації торгівельної марки.

Однак, попит на Ваші товари чи послуги починає зростати, його вирізняють по серед інших за вже відомими ознаками і тут з’являється недобросовісний конкурент, який прийняв рішення будувати свій бізнес на результаті Вашої праці, фінансових інвестицій та часу, звичайно успішно отримуючи від цього прибуток та використовуючи Вашу торгову марку.

А якщо уявити, що вищевказані дії не обмежуються лише використанням торгової марки та отриманням прибутку, але й через відсутність прав інтелектуальної власності, конкурент грає на випередження та замість Вас реєструє відповідне право на себе. Що тоді? Відповідні дії ставлять під загрозу існування Вашого бізнесу вцілому під даною торговою маркою.

Отже, всі ризики потрібно прораховувати наперед, та все ж таки реєструвати торгівельну марку назволікаючи.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначають, що об’єктами правової охорони можуть бути наступні знаки:

  • словесні у вигляді слів або сполучень літер;
  • зображувальні у  вигляді  графічних композицій будь-яких форм на площині;
  • об’ємні у  вигляді  фігур  або їх композицій у трьох вимірах;
  • комбінації вищезазначених позначень.

Вищенаведені знаки можуть бути використані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить і ряд обмежень, що унеможливлюють одержання правової охорони позначення, відповідні обмеження чітко зазначені у ст. 5-6 даного Закону.

Після того, як Ви обрали свій дизайн, необхідно обрати для яких саме товарів або послуг буде проводитись реєстрація.

В Україні, як і в більшості країн світу, для реєстрації торгової марки використовується Міжнародний класифікатор товарів і послуг (далі – МКТП). Він складається з переліку всіляких товарів і послуг, які згруповані між собою за певними галузями і на сьогоднішній день розбиті на 45 класів.

Перелік класів постійно розширюється, і от Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13.12.2019 № 662 введено в дію версію 2020 року 11-ї редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП (11-2020)).

При цьому з 1 по 34-й клас розміщені товари, а з 35 по 45-й клас, відповідно, – послуги. Даний класифікатор можна знайти на сайті Укрпатенту.

Згідно ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Таким чином, необхідно детально дослідити МКТП, зважити горизонти можливих напрямків діяльності та визначити необхідний обсяг захисту своєї торгівельної марки. 

Розробили свій знак, визначились із класами МКТП і виникає логічне запитання:

А що, якщо дана торгівельна марка вже зареєстрована або є схожа?

Дійсно, досить поширеною причиною відмови в реєстрації торгівельної марки є знаки позначення, що є тотожними або схожими настільки, що їх  можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам та інше (всі ці застереження містяться у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Тож для попередження ризиків, Ви можете звернутись до філії Укрпатенту «Український центр інноватики і патентно-інформаційних послуг (УЦІПІП) для проведення попереднього пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими і або заявленими на реєстрацію торгівельними марками, за результатами якої отримати відповідну інформацію щодо наявних чи ні ризиків.

Припускаємо, що ризики мінімальні і настав час готувати заявку на реєстрацію торгівельної марки.

Саму заявку можна роздрукувати із сайту УКРПАТЕНТ.

Важливим є й те, що всі документи заявки повинні бути оформлені таким чином, щоб це не перешкоджало можливості їх зберігання тривалий час та копіювання.

Кожен документ, що додається до заявки повинен бути на окремому аркуші, які нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Варто звернути увагу на те, що якщо знак заявляється на реєстрацію у чорно-булому кольорі, зображення знака подається у п’яти примірниках, якщо у кольоровому – десять примірників, розмір даного знаку подається у форматі 8×8ю.

Перелік товарів і (або) послуг, для яких заявлено знак на реєстрацію, зазначається на окремому аркуші, якщо Вам не вистачило місця розмістити його у відповідному розділі заяви.

Сама заявка повинна стосуватись одного знаку, бути складеною на українській мові.

У випадку необхідності, для ведення Вашої справи щодо реєстрації знаку Ви можете звернутись до фахівця на будь-якій стадії подачі заявки, уповноважив представника довіреністю.

Після того, як Ви подасте заявку в Укрпатент, Ви отримаєте розписку про прийняття заявки на реєстрацію торгової марки, далі розпочинається формальна експертиза, що перевіряє відповідність заявки формальним вимогам Закону.

Після завершення формальної ексертизи, далі проводиться кваліфікаційна експертиза, яка визначає відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, і перевіряється на наявність тотожних і схожих до ступеня змішування вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію торгових марок.

Термін реєстрації торгової марки складає 16-19 місяців. Існує можливість прискорити цей строк за умови сплати відповідного збору до 4-5 місяців.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати відповідного збору.

Карина Василевська, АО Кравець і партнери для Закон&Бізнес

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *