Телемедицина як спосіб надання медичних послуг: що потрібно знати

Поняття «телемедицина» не є новим. У преамбулі Статуту Міжнародного товариства телемедицини (International Society for Telemedicine — ISFT) термін «телемедицина» визначений як «використання електронних інформаційних та комунікаційних технологій в цілях забезпечення і підтримки охорони здоров’я у випадках, коли учасники знаходяться на відстані один від одного.»

Враховуючи реалії сьогодення, МОЗ України здійснює заходи щодо запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19, в тому числі, впроваджуючи відповідні норми тимчасової дії, які є обов’язкові до виконання закладами охорони здоров’я.

Так, Наказом Міністерства охорони здоров’я від 23.03.2020 р. №698 затверджено «Тимчасові заходи у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2».

Абзац 2 п. 1 даного Наказу зокрема визначає: закладам охорони здоров’я вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини).

Наразі, поширеним є пропонування медичними закладами так званого онлайн консультування пацієнтів з використання програм Skype, Viber тощо. При цьому, часто ці консультації ототожнюють з поняттям телемедицина, що в більшості випадків не відповідає дійсності.

Медичним закладам та фізичним особа-підприємцям, які мають право на здійснення медичної практики, що мають намір надавати послуги дистанційно (з використанням телекомунікаційних мереж) перш за все потрібно звертатися до встановленого МОЗ України порядку надання медичної допомоги пацієнтам із застосуванням телемедицини.

Наказом МОЗ України №681 від 19.10.2015 року затверджено:

 • «Порядок організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини» (далі – «Порядок»);
 • «Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я» (далі – «Положення»);
 • форму первинної облікової документації №001/тм «Запит на телемедичне консультування» та інструкцію щодо її заповнення;
 • форму первинної облікової документації №002/тм «Висновок консультанта» та інструкцію щодо її заповнення;
 • форму первинної облікової документації №003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій» та інструкцію щодо її заповнення.

Згідно Положення, телемедицина — комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями.

Надання медичної допомоги населенню із застосуванням телемедицини здійснюється у формі телемедичної мережі.

Суб’єкти (Учасники), які можуть входити у телемедичну мережу:

 • заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності;
 • фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

Для злагодженої роботи та взаємодії Учасники об’єднуються у єдину систему спеціалізовану інтернет-платформу для телемедицини – Портал телемедицини. Учасник, який бажає організувати роботу у Порталі телемедицини повинен укласти договір з іншими Учасниками.

Зв’язок між Учасниками Порталу відбувається за допомогою електронних повідомлень.

Інструменти телемедицини (способи роботи):

 • Домашнє телеконсультування — процес спостереження за станом здоров’я пацієнта, який перебуває за межами закладу охорони здоров’я, із застосуванням телемедицини.

Домашнє телеконсультування застосовується у випадку самостійного звернення пацієнта до лікаря за допомогою відеозв’язку, телефонного зв’язку (мобільний, стаціонарний) або мережі Інтернет (електронна пошта, web-сторінки тощо), а також для спостереження за станом здоров’я пацієнта його лікуючим лікарем у процесі надання цьому пацієнту медичної допомоги.

Інформація, надана пацієнтом під час домашнього телеконсультування, недостатня для застосування телемедичного консультування, за винятком випадків, коли предметом такого консультування є зображення, зафіксовані цифровими носіями відповідно до вимог пункту 1 розділу V цього Порядку.

 • Телемедичне консультування — надання медичної допомоги пацієнту лікарем із застосуванням телемедицини щодо лікування та/або уточнення діагнозу за допомогою електронних повідомлень через Портал телемедицини.

Телемедичне консультування є основним інструментом телемедицини, що використовується для надання вчасної та адекватної медичної допомоги пацієнту, а також для інтерпретації знімків та інших зображень, зафіксованих цифровими носіями (рентгенологічні знімки, дані ЕКГ і т.д.).

Лікар може надавати рекомендації щодо стану здоров’я пацієнта безпосередньо при спілкуванні з даною особою, чи надавати роз’яснення по конкретному випадку іншим лікарям на основі знімків або зображень.

Телемедичне консультування здійснюється лікарями-спеціалістами, працівниками кафедр вищих медичних навчальних закладів та наукових установ.

До телемедичного консультування можуть бути залучені лікарі-консультанти з інших закладів охорони здоров’я первинного, вторинного (спеціалізованого), третинного (високоспеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

 • Телеметрія — сукупність технологій, що дають змогу проводити дистанційне вимірювання, збір і передачу інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта. Наприклад, для забезпечення віддаленої висококваліфікованої ЕКГ-діагностики використовується спеціальний комплекс телеметричного обладнання, що здійснює передачу ЕКГ по бездротових і проводових каналах зв’язку — по каналах мобільного зв’язку, з використанням мережевих технологій (Інтернет, GPRS);
 • Телемедичний консиліум — надання медичної допомоги пацієнту одночасно більше ніж одним лікарем із застосуванням телемедицини, що застосовується у разі потреби в обговоренні клінічного випадку більше ніж з одним лікарем-консультантом.

Суб’єкти, які мають право застосовувати телемедицину.

Такими суб’єктами є лікарі закладу охорони здоров’я, працівники кафедр вищих медичних навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

Необхідно пам’ятати, що у закладах охорони здоров’я застосування телемедицини забезпечує структурний підрозділ — кабінет телемедицини, за допомогою якого лікарі цього закладу охорони здоров’я надають медичну допомогу із застосуванням телемедицини.

В той час, як фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики із застосуванням телемедицини, здійснюють телемедичне консультування без створення кабінету телемедицини з дотриманням вимог, наведених у розділі VI Порядку.

Кабінет телемедицини.

Згідно п. п. 1, 2 Розділу І Положення — кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я (далі – Кабінет) створюється з метою забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам із застосуванням телемедицини, коли відстань є критичним чинником.

Кабінет є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ).

Персонал Кабінету складається з:

лікарів, які при присвоєнні (підтвердженні) професійної кваліфікаційної категорії пройшли підготовку з питань надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини на факультетах підвищення кваліфікації лікарів під час післядипломного навчання;

сестер медичних, які здійснюють ведення медичної та статистичної документації в електронній формі та у формі документа на папері;

інженерів, які забезпечують функціонування технічних та програмних засобів Кабінету.

Особливу увагу слід приділяти оснащенню Кабінету, яке здійснюється згідно з Табелем оснащення кабінету телемедицини, який наводиться в додатку до Положення.

Кабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЗОЗ відповідно до порядку, установленого законодавством України.

Так, згідно вищезазначеного Табеля Кабінет повинен містити:

 • Комп’ютер персональний з мультимедіа, монітор – 1 од.
 • Веб-камера – 1 од.
 • Блок безперебійного живлення – 1 од.
 • Фотокамера цифрова – 1 од.
 • Сканер планшетний – 1 од.
 • Принтер лазерний – 1 од.
 • Засоби телеметрії – 1 од.
 • Телефон – 1 од.
 • Стіл комп’ютерний – 1 од.
 • Стілець офісний – 2 од.
 • ПЗ/Операційна система – 1 од.
 • ПЗ/Офіс – 1 од.
 • ПЗ/Прикладне для телемедицини – 1 од.
 • ПЗ/Антивірус – 1 од.
 • Підключення до мережі Інтернет шляхом застосування доступних засобів телекомунікацій, які використовують новітні телекомунікаційні технології (не менше 10 Мбіт/c, синхронний) – 1 од.
 • Телефонне з’єднання (стаціонарне) – 1 од.

Порядок дій та документація.

Використовуючи телемедицину Учасники повинні дотримуватися певної послідовності дій та пам’ятати про необхідність заповнення відповідної медичної документації.

Так, у випадку, коли лікар та його пацієнт потребують додаткової поради від іншого лікаря-консультанта – застосовується телемедичне консультування.

Телемедичне консультування проводиться на підставі запиту на телемедичне консультування відповідно до форми первинної облікової документації №001/тм «Запит на телемедичне консультування», затвердженої наказом МОЗ України від 19 жовтня 2015 року №681 (Форма № 001/тм). Даний запит – Форму №001/тм формує та надсилає у Порталі телемедицини лікуючий лікар, якщо він вбачає в цьому таку потребу.

Форма №001/тм надсилається лікарю-консультанту у формі електронного повідомлення, на яке накладено електронний цифровий підпис.

У разі відсутності у лікуючого лікаря електронного цифрового підпису він надає до кабінету телемедицини Форму №001/тм на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою.

Запит на телемедичне консультування та відмітка про його виконання відображаються відповідним записом у журналі обліку телемедичних консультацій кабінету телемедицини — відповідно до форми первинної облікової документації №003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій», затвердженої наказом МОЗ України від 19 жовтня 2015 року №68 (Форма №003/тм).

Після реєстрації персонал кабінету телемедицини повідомляє про надходження Запиту структурний підрозділ відповідної спеціалізації або конкретного лікаря-консультанта, якщо такий зазначений у Запиті, і передає для опрацювання документ у вигляді роздрукованої копії або на електронних носіях.

Лікар-консультант в день отримання Запиту готує відповідь відповідно до форми первинної облікової документації №002/тм «Висновок консультанта», затвердженої наказом МОЗ України від 19 жовтня 2015 року №681 (Висновок), на яку накладається електронний цифровий підпис, та надсилає Висновок лікуючому лікарю, який сформував цей Запит.

За результатами розгляду лікарем-консультантом Запиту у журналі за Формою №003/тм робиться відповідний запис про виконання із зазначенням дати направлення Висновку лікуючому лікарю. При цьому, лікар-консультант може відмовити в консультації, якщо інформація не відповідає Формі №001/тм.

У разі первинного звернення пацієнта до кабінету телемедицини за телемедичною консультацією лікар кабінету телемедицини також здійснює первинний огляд пацієнта та заповнює форми первинної облікової документації: №025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ____», № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих», затверджені наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року №110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №661/20974.

Проведення телемедичного консиліуму проводиться за такою ж процедурою, але Запит направляється одночасно кільком лікарям-консультантам.

У підсумку хочеться відзначити, якщо ви бажаєте використовувати телемедицину у своїй діяльності, то вам необхідно:

 • створити Кабінет телемедицини (для закладів охорони здоров’я) або забезпечити наявність необхідного обладнання (для ФОП, які здійснюють медичну практику);
 • забезпечити наявність працевлаштованого персоналу, визначеного у п. Розділу 1 Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я;
 • організувати роботу Порталу телемедицини;
 • вести медичну документацію, передбачену Наказом МОЗ України №681 від 19.10.2015 року.

Бабенко Яна,

адвокат АО «Кравець  і партнери» для Резанансу

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *