Реєстрація ТОВ та його структурних підрозділів, особливості онлайн реєстрації

Особи, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю нерідко задаються питаннями стосовно оформлення самої діяльності. Звідси виникає питання як зареєструвати підприємство. Одне із рішень цього питання є звернення за консультацією та наданням послуг з реєстрації підприємства до юриста, інше ж зареєструвати самостійно. Звичайно, плюси та мінуси кожного з рішень оцінюються відповідно до ситуації, але якщо ж вирішили зареєструвати підприємство самостійно, то дана стаття буде корисною.

Отже, перше що необхідно це придумати найменування, повне та скорочене, перевірити чи існують підприємства зі таким самим найменуванням. Коли ж з найменуванням визначились, йдемо далі.

Наступним кроком потрібно обирати в якій формі реєструвати товариство. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Одним з найпоширеніших видів організаційно-правової форми власності є товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки.

Сьогодні існує три способи створення та реєстрації юридичної особи у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, а саме:

  • Шляхом подання документів в паперовій формі державному реєстратору через центри надання адміністративних послуг.
  • Он-лайн реєстрація ТОВ, що здійснюється на підставі модельного статуту, на електронному порталі «ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ» або через ДІЯ за наявності у особи, що подає документи, кваліфікованого електронного цифрового підпису.
  • У нотаріуса за місцезнаходженням створюваної юридичної особи.

Розберемо основні вимоги для реєстрації ТОВ.

Перед реєстрацією підприємства потрібно визначитись це скільки осіб ( засновників) братиме участь у створенні. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю не обмежується, хоча раніше в законодавстві було обмеження до 100 осіб.

Однією з вимог реєстрації ТОВ є наявність статуту, що є установчим документом ТОВ, який підписують всі засновники та засвідчують підписи нотаріально. У статуті товариства зазначаються відомості про: 1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; 3) порядок вступу до товариства та виходу з нього; 4) облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток). При реєстрації ТОВ онлайн можна обрати модельний статут.

У ТОВ обов’язково має бути створено статутний капітал. Якщо статут не буде містити відомості про статутний капітал, держреєстратор поверне подані на держреєстрацію документи заявнику. Статутний капітал ТОВ складається із внесків його учасників. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу ТОВ немає, але внески повинні бути здійснені всіма засновниками.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, тобто учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Крім того, Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Тобто, на відміну від товариства з додатковою відповідальністю, засновники ТОВ не відповідають своїм особистим майном за борги ТОВ.

Процедура державної реєстрації ТОВ регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

В ст.17 цього Закону, для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена які документи потрібно подати державному реєстратору за місцезнаходженням ТОВ. Документи на реєстрацію юридичної особи можуть подавати реєстратору як в паперовому так і в електронному виді.

Крім того, реєстрація ТОВ можлива через ДІЯ або «ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ». Тут можна зареєструвати Товариство з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту, а також обрати систему оподаткування: загальну (з реєстрацією платником ПДВ) або спрощену. Реєстрація може відбутися автоматично або ж за участі держреєстратора. Для цього знадобиться ваш кваліфікований електронний підпис (можна отримати у будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, надавши лише заповнену реєстраційну форму, ваші паспортні дані та номер платника податків або в особистому онлайн-кабінеті «Приват24» або у відділенні банку).

Ще одним способом зареєструвати ТОВ є реєстрація у нотаріуса. В цьому випадку, як і з держреєстратором, теж діє територіальний принцип. Крім того, не всі нотаріуси можуть надавати послуги в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Дана процедура є найвищою по ціні, але теж має свої перевари при реєстрації, що дозволяє уникнути зайвих клопотів.

Крім реєстрації самого підприємства в учасників є можливість зареєструвати відокремлений підрозділ. Відокремленими підрозділами є філії та представництва. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Для реєстрації відокремленого підрозділу учасникам ТОВ необхідно прийняти протокол про реєстрацію відокремленого підрозділу та подати заяву держреєстратору. Відокремленому підрозділу присвоюється ідентифікаційний код, відмінний від коду ТОВ.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи  зобов’язаний  передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Ірина Коваленко, адвокат

Адвокатське об’єднання Кравець і партнери

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *