Порядок оскарження тендерних рішень

На сьогодні для надання нових шансів для ведення бізнесу в Україні та здійснення чесної конкуренції щодо державних закупівель, Верховною Радою України 12.04.2016 року було прийнято новий Закон України «Про публічні закупівлі», який має за мету забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Також на основі даного Закону було запроваджену нову електрону систему публічних закупівель ProZorro, яка є обов’язковою для всіх замовників. Дана система побудована таким чином, що ні держава, ні адміністратор системи не можуть здійснювати вплив на учасників процедури закупівлі та будь-яким чином відсіювати їх. При всіх цих позитивних змінах, на даний момент в переважної більшості учасників може виникнути ряд проблем, щодо якісної участі в даних тендерах. Часто це зумовлено недосконалістю нашого законодавства або ж через недостатність професійних навичок. Та звичайно потрібно не забувати про намагання учасниками порушити «правила гри» та вчиняти дії, які будуть перешкоджати чесній конкуренції.

Враховуючи дані обставини Законом України «Про публічні закупівлі», передбачено можливість учасникам захистити свої права та інтереси шляхом оскарження тендерного рішення до Антимонопольного комітету України, який в свою чергу зобов’язаний розглянути та прийняти рішення.

Чіткий порядок оскарження рішень передбачений ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

Для початку варто зазначити, що оскарження результатів торгів стосується виключно тих учасників, які брали в ньому участь через те, що лише вони мають право подавати скарги щодо результатів тендерів.

Отже, як зазначено у вищезгаданій ст. 18, Законом України «Про публічні закупівлі», визначений чіткий перелік та порядок оскарження рішень, а саме: по новому Закону скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб’єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Дана скарга повинна повністю відповідати всім вимогам, які передбачені ст. 18 Законом України «Про публічні закупівлі», а саме:

— найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

— ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;

— підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;

— обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

— вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

Обов’язково до скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.

Відразу після внесення до реєстру скарг, скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України і складає 5 тисяч гривень при оскарженні закупівлі товарів або послуг та 15 тисяч гривень за оскарження процедури замовлення робіт.

У разі ігнорування даної плати скарги залишаються без розгляду.

Щодо строків подачі скарг на оскарження рішень:

— скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

— скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю.

— cкарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.

У разі порушення строків, скарги автоматично не приймаються системою електронних закупівель.

Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в системі електронних закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду, або рішення про припинення розгляду скарги. Система електронних закупівель автоматично оприлюднює прийняті органом оскарження рішення на веб-порталі Уповноваженого органу та розсилає повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.

Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.

Строк розгляду скарги органом оскарження становить 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги.

Суб’єкт оскарження, замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Рішення, прийняте органом оскарження, проголошується прилюдно.

Явка на засідання дає можливість висловити та захистити свою позицію, що викладена в скарзі. Оскільки замовник, зазвичай, має протилежну позицію та наводить заперечення щодо скарги, присутність на засіданні обох сторін дає можливість з’ясувати всі питання та зробити всебічний аналіз доводів обох сторін.

У разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі підтвердження.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.

Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі».

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Після прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги про відмову в задоволенні скарги рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду електронна система закупівель автоматично, не раніше ніж через два дні з дня розміщення такого рішення в електронній системі закупівель, визначає дату та час проведення електронного аукціону та розсилає повідомлення усім особам, які подали тендерні пропозиції.

Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

Щодо оскарження тендерних рішень в судовому порядку, то в цьому випадку потрібно керуватись встановленими нормами законодавства в залежності від прийняття рішення, порушенням норм законодавства та завданої шкоди протиправними діями органу, дії якого оскаржуються та учасниками тендеру.

Враховуючи вищезазначене та проаналізувавши законодавство України, можна прийти до висновку, що оскарження тендерних рішень потребує більш детального вивчення, обов’язкового аналізу досвіду інших країн та звичайно роботи над своїми помилками для захисту своїх передбачених законом прав та інтересів, законно та прозоро.

Ющишена Тетяна,

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *