Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 27 березня по 02 квітня 2021 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС про відступ від попередніх постанов і встановлення зміни розміру орендної плати у 20 разів у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки з моменту набрання рішенням суду законної сили та неврахування постанов, що відсутні у реєстрі

Справа № 921/530/18

Дуже цікава справа, що свідчить про весняне загострення та головокруття від заробітних плат непрофесійного судді трьохрічки.

З чим можна погодитись, так це з тим, що суд дійшов висновку, що зміна договору оренди землі допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. При цьому якщо договір змінений судом, то зобов`язання змінюється з моменту набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Однак інший аргумент перекладання на позивача ведення реєстру судових рішень для мене не зрозуміло. Велика Палата відхиляє посилання міської ради на постанову Верховного Суду України від 06 грудня 2010 року у справі № 2-1/1006-200, оскільки зазначена постанова відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Дайджест правових позицій ВП-ВС за січень – лютий 2021 року

Дайджест охоплює нові правові позиції Великої Палати Верховного Суду, відображені в рішеннях, оприлюднених у січні – лютому 2021 року.

Серед них позиції щодо:

✅ порядку звільнення від сплати судового збору на підставі ст. 8 Закону України «Про судовий збір» юридичних осіб за майновим критерієм;

✅ юрисдикції суду у спорах про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, пов’язаної з невиплатою суддівської винагороди, доплат та компенсаційних виплат;

✅ наслідків невиконання вимог ст. 38 Закону України «Про іпотеку» щодо повідомлення іпотекодавця про конкретний спосіб задоволення вимог іпотекодержателя шляхом укладення договору купівлі-продажу предмета іпотеки з будь-якою особою-покупцем;

✅ належного способу захисту прав кредитора в разі невиконання боржником своїх договірних зобов’язань у строки, зазначені в мировій угоді, затвердженій у процедурі банкрутства;

✅ порядку перерахунку пенсій державному службовцю в разі неврахування пенсійним органом для обчислення пенсії додаткових виплат, на які нараховано збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Дайджест судової практики ВС у справах, пов’язаних із виконанням кредитних зобов’язань за січень 2018 – лютий 2021

У дайджесті зібрано найважливіші правові позиції, сформовані ВП ВС, КЦС ВС та КГС ВС за весь час роботи.

Дайджест дає змогу зрозуміти основні підходи до вирішення проблемних питань, які виникають у правовідносинах банків і позичальників, зокрема щодо:

✅ стягнення кредитної заборгованості в разі неповідомлення боржнику про зміну кредитора або зміну реквізитів банку;

✅ можливості нарахування передбачених кредитним договором процентів і неустойки за період після розірвання кредитного договору, після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред’явлення до позичальника вимоги;

✅ стягнення процентів за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне погашення кредиту, одержаного на підставі анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

✅ особливостей стягнення кредитної заборгованості, пені, інфляційних втрат та 3 % річних в іноземній валюті;

✅ застосування до банку наслідків, передбачених ст. 625 ЦК України, у разі несвоєчасного й неповного зарахування коштів, унесених позичальником для погашення заборгованості за кредитним договором;

✅ визнання недійсними кредитних договорів;

✅ особливостей застосування позовної давності у спорах про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Окрім того, у дайджесті зосереджено увагу на деяких особливостях підвідомчості спорів, що виникають із кредитних зобов’язань, третейським судам, визначення юрисдикції судів, а також застосування норм процесуального права.

Дайджест стане в пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, а також усім, хто цікавиться практичними проблемами, пов’язаними з виконанням кредитних зобов’язань.

Постанова ШААС про доведеність вини НБУ у втраті вкладниками банку Хрещатик своїх заощаджень та можливості оскарження бездіяльності НБУ вкладником

Справа № 826/13307/16

Це наша справа. Судом встановлено факт протиправної бездіяльності НБ України щодо невжиття належних заходів забезпечення захисту законних інтересів вкладників і кредиторів щодо безпеки збереження коштів на банківських рахунках ПАТ «КБ «Хрещатик», а відтак повторне визнання протиправною бездіяльності Відповідача у справі №826/13307/16 не відновить порушене право ОСОБА_1 на повернення коштів.

Разом з тим, як вірно підкреслено ОСОБА_1 у відзиві на апеляційну скаргу, рішенням Конституційного Суду України від 24.06.2020 року №6-р(II)/2020 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення частини першої статті 79 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III зі змінами, а саме «які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України».

Відтак, з урахуванням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, а також Кодексу адміністративного судочинства України та за чинного правового регулювання Позивач, як вкладник ліквідованого ПАТ «КБ «Хрещатик», належить до кола осіб, які вправі оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність НБ України у розумінні чинних приписів ч. 1 ст. 79 Закону про банки.

Постанова КАС про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора КП “Путрівське” Рибалко В.М. щодо реєстрації за ФК Алькор Інвест права власності на квартиру, що була в іпотеці у банку Надра

Справа № 363/2337/19

Це наша справа. КАС зазначив, що відповідно до висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених у постанові від 20 листопада 2019 року у справі № 802/1340/18-а, обмеження встановлені Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» поширюються не лише на випадки звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду, а й на позасудовий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, яким є реєстрація права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем на підставі відповідного застереження в іпотечному договорі.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2021

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *