Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 23 по 29 вересня 2023 року

Цей огляд можна розмістити під девізом — Князєв у СІЗО, але справа його живе. Випадкові люди та незатримані поплічники Князєва продовжують знущатись з законодавства, громадян та суддів. В цьому огляд, відчуваючи свою безкарність було знехтувано правами судді КСУ та спотворено право судді на відставку, та в чергове відбулось знущання щодо юрисдикції спорів і справу в якій вже є рішення направлено на новий круг. Вже скільки Саприкіної з Данишевською немає у складі суду, а справа їх такоє живе.

В огляд увійшли практика щодо вручення повісток за кордоном, стягнення шкоди з працівника, усічений та вибірковий бюлетень ЄСПЛ, практика ВС-КГС, дуже важлива ухвала Господарського суду Києва щодо запобігання незаконних дій виконавців при повному потуранні Мін’юсту. Було б дуже добре, якби всі судді при скасуванні дій виконавців та нотаріусів виносили аналогічні окремі ухвали, постанова ОП ВС-КЦС щодо незаконності звернення стягнення на іпотеку, важливе рішення ВС-КАС для суддів у відставці для перерахунку їх довічного утримання й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС після ЄСПЛ щодо незаконності звільнення судді Конституційного суду України Верховною радою України

Справа № 21-67а15

Сумно читати такі рішення. Замість ефективного захисту Велика палата направляє все на новий круг при цьому маючи всі повноваження надати оцінку і прийняти рішення по суті спору. Не здивуюсь, що при новому розгляді такі порушення як порядок звільнення суддів КСУ ніхто до уваги не прийме і саме рішення залишиться тим самим, а судді КСУ знову прийдеться йти до ЄСПЛ.

При цьому і саме рішення ЄСПЛ виглядає досить дивне і політично вмотивованим. Замість викладення суті порушень в чергове обмежились суто поверхневим та формальним підходом ще й з натяком на можливість звільнення за політичними мотивами.

Постанова ВП ВС щодо можливості направлення апеляційної скарги підписаної ЕЦП представника (адвокатом) на офіційну електронну пошту суду

Справа № 204/2321/22

Велика палата зазначила, шо:

12.1. Законодавцем допускається подання фізичною особою нарівні з паперовою формою, зокрема, апеляційних скарг в електронній формі з обов’язковим їх скріпленням власним кваліфікованим електронним підписом учасника справи та подання такого документу через підсистеми «Електронний суд» та «Електронний кабінет», або з використанням офіційної електронної адреси із засвідченням кваліфікованим електронним підписом.

12.2. Звернення фізичної особи до суду через офіційну електронну адресу суду з процесуальним електронним документом, який підписаний електронним цифровим підписом, є належним та правомірним способом безпосереднього звернення до суду, що ототожнюється із безпосереднім зверненням до суду через канцелярію або традиційними засобами поштового зв’язку і має кваліфікуватися саме як безпосереднє звернення до суду.

12.3. Наведені висновки не стосуються адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, судових експертів, державних органів та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, які реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку.

Постанова ВП ВС про адміністративну юрисдикцію спору у разі оскарження членом громади рішення сільської ради

Справа № 925/1741/21

Чергове ганебне рішення випадкових людей направлене на знищення в Україні освіти, як на мене. Суди знову по суті і правильно розглянули спір, але з метою, ймовірного знищення освіти, суд вирішив направити справу на новий розгляд, але в іншу юрисдикцію. Доволі дивно, доповідач, суддя господарської юрисдикції, текст постанови готував суддя цивільної юрисдикції. І купа окремих думок до цієї постанови.

Випадкові люди зазначили:

8.60. Згідно із частиною першою статті 6 Закону № 280/97-ВР первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

8.61. У випадку, якщо порушуються права територіальних громад, то будь-який із членів таких громад має право оскаржити відповідну дію чи рішення суб’єкта владних повноважень у суді, оскільки порушення прав місцевого самоврядування неминуче призводить до порушення прав кожного жителя відповідного муніципального утворення (висновок Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 11 серпня 2020 року у справі № 187/687/16-а (2-а/0187/7/16), адміністративне провадження № К/9901/13855/18).

8.62. Отже, сільська рада є суб’єктом владних повноважень, оскаржене рішення якого прийнято на виконання владних управлінських функцій і є таким, що зачіпає права та інтереси члена територіальної громади, тому правовідносини, які виникли у справі, є публічно-правовими. Захист прав та інтересів члена територіальної громади від порушень з боку суб’єкта владних повноважень, якщо ці порушення полягають, наприклад, у перевищенні повноважень, недотриманні процедури чи порядку прийняття рішення, є завданням адміністративного судочинства.

8.63. Наведене виключає господарсько-правовий характер спірних правовідносин.

8.64. Відтак спір належить до адміністративної юрисдикції та має вирішуватися судами за правилами КАС України.

Завідомо незаконна постанова ВП ВС про позбавлення діючої судді права на відставку за політичними мотивами всупереч прямим нормам Закону

Справа № 9901/400/21

Це наша справа. Випадкові люди у Великій палаті в чергове вдались до політичних тлумачень Закону не звертаючи увагу на прямі норми Закону та Конституції України, що визначає статус судді. Не дивлячись на приклад Князєва і вже біля десятка рішень ЄСПЛ, які встановили порушення конвенційних прав громадян України цим складом суду, відчуваючи свою повну безкарність, випадкові люди продовжують знищувати права людини і громадянина в Україні.

В окремій думці до цієї ганебної постанови прямо зазначено, що оскільки станом на час прийняття ВРП спірного рішення ОСОБА1 перебувала у правовому статусі судді, підхід ВРП, застосований при розгляді поданої нею заяви про звільнення з посади судді у відставку, в умовах змін законодавства про судоустрій та суддівський статус не забезпечив додержання принципу правової визначеності щодо позивачки, яка через відсутність рішення уповноваженого органу про її звільнення з посади судді правомірно сподівалася, що ВРП у межах своїх конституційних повноважень розгляне питання про її звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КГС щодо вручення за кордоном документів у господарських справах

В огляді наведено, зокрема, правові позиції щодо:

✅принципу, за яким суд обирає канал вручення документів у тому разі, коли основний та альтернативний канали, передбачені Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, є рівнозначними;

✅вибору судом процедури вручення в разі, якщо у відносинах України з іноземною державою діють одночасно і двосторонній, і багатосторонній міжнародні договори та в жодному з них не встановлено пріоритету застосування одного з них щодо тих самих питань;

✅вимог про переклад судових документів.

Також в огляді наведено актуальну інформацію про ратифікацію / приєднання державами до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, висловлення заперечень щодо передбачених нею каналів передачі, а також про наявність укладених між Україною та іншими державами двосторонніх договорів про правову допомогу в цивільних чи комерційних (господарських) справах. Окрім цього, огляд містить стислі висновки стосовно каналів вручення документів у господарських справах на території кожної з держав без урахування обставин певної судової справи.

Огляд судової практики ВС-КЦС у справах про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації

У цьому огляді наведені правові позиції щодо:

– працівників, які підлягають / не підлягають матеріальній відповідальності на підставі договору про повну матеріальну відповідальність;

– притягнення до матеріальної відповідальності службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;

– відшкодування матеріальної шкоди, завданої діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

– притягнення працівників до колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в разі порушення порядку її встановлення.

Дайджест судової практики ВП ВС за серпень 2023 року

Серед них – позиції щодо:

✅можливості набуття права на зайняття адвокатською діяльністю особою, яка перебуває на службі в органах місцевого самоврядування;

✅обов’язку суду повідомити сторони про призначення судового засідання з розгляду заяви про розподіл судових витрат;

✅правових наслідків відступлення права вимоги, яка припинилася;

✅права члена фермерського господарства на приватизацію земельної ділянки;

✅ефективного способу захисту щодо повернення земельної ділянки природо-заповідного фонду власнику;

✅віднесення допомоги по тимчасовій непрацездатності до виплат при звільненні, передбачених ст. 116 КЗпП України;

✅можливості укладення договору оренди земельної ділянки без застосування нормативної грошової оцінки такої ділянки при визначенні орендної плати тощо.

Бюлетень 2/2023 практики ЄСПЛ у справах проти України та інших держав з 01.04.2023 по 01.07.2023 та окремих питань функціонування європейської системи захисту прав людини

Це видання підготовано в межах проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду», один із ключових партнерів якого – Верховний Суд.

Завданням проєкту, серед іншого, є надання Україні експертної підтримки в реформуванні законодавства, що регулює функціонування судової влади та доступ до правосуддя, відповідно до стандартів і рекомендацій Ради Європи.

Бюлетень містить огляд рішень Європейського суду з прав людини проти України за період із 1 квітня до 1 липня 2023 року, а також ухвал про неприйнятність, ухвал про вилучення заяв із реєстру справ і справ, комунікованих ЄСПЛ Уряду України. У Бюлетені можна ознайомитися з оглядом окремих рішень ЄСПЛ за вказаний період у справах і проти інших держав.

У третьому розділі видання опубліковано повні переклади деяких рішень ЄСПЛ, у тому числі у справах щодо принципів незалежності судової влади, зокрема ŻUREK v. Poland (заява № 39650/18), BİLGEN v. Turkey (заява № 1571/07).

Пропонуємо ознайомитися і з актуальними оглядами щодо деяких питань функціонування європейської системи захисту прав людини у форматі відео, наприклад з оглядом стандартів Ради Європи щодо незалежності, неупередженості та незмінюваності суддів, підготовленим Данутою Джос’єн – головою Конституційного суду Литовської Республіки (2021–2023 рр.), та оглядом стосовно виконання рішень ЄСПЛ проти України щодо незалежності суддів, який підготувала Надія Задорожна – спеціалістка з юридичних питань Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи.

Огляд судової практики ВС-КГС за липень 2023 року

✅ Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪️ обставин для покладення у справі про банкрутство юридичної особи солідарної відповідальності в разі множинності її суб’єктів;

▪️ кола суб’єктів солідарної відповідальності за правилами ч. 6 ст. 34 КУзПБ в разі зміни керівництва боржника.

✅ У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

▪️ право СБУ звертатися до Мін’юсту зі скаргою на реєстраційні дії з метою реалізації Закону України «Про санкції»;

▪️ наявність підстав для зменшення розміру судового збору та/або відстрочення його сплати за подання позову міноритарним акціонером товариства у спорі, пов’язаному з процедурою примусового викупу його акцій (сквіз-аут).

✅ У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, викладено правові висновки щодо:

▪️ наслідків зазначення в проєктах договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації ціни продажу, нижчої від результатів оцінки вартості майна на підставі рішення міської ради про застосування знижувального коефіцієнта;

▪️ невиконання орендарем, звільненим від сплати орендних платежів на час воєнного стану, додаткової умови договору оренди про внесення наперед орендних платежів не менш ніж за шість місяців.

✅ У постанові ОП КГС ВС зроблено висновок про те, що поняття «арбітражна угода» та «угода про передачу спору на вирішення іншої держави» не є тотожними і укладення кожної з них має різні правові наслідки.

Ухвала Господарського суду Києва про відмову приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва Пилипчуку В.Г. у наданні дозволу на звернення стягнення на квартиру та окрема ухвала щодо дій виконавця

Справа №910/20689/21

Ця ситуація демонструє бездіяльність Мін’юсту у питаннях виконання судових рішень та навмисне створення ситуації з дискредитації державної влади в Україні.

Суд зазначив:

Таким чином, сам факт віддаленості боржника-військовослужбовця від місця виконання судового рішення чи несення ним служби у підрозділі, який обмежений у вільному пересуванні (що фактично позбавляє права / обмежує право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців та можливості реалізувати свої права в межах виконавчого провадження) виключає можливість продовження вчинення виконавчих дій.

Тим більше, це стосується випадків, коли військовослужбовець перебуває у полоні або є безвісти зниклим, оскільки до повернення такого боржника із полону або до визнання його померлим, фактично боржник у виконавчому провадженні відсутній (відсутня особа, яка б могла представляти/захистити права такої особи), що суперечить як основним засадам виконавчого провадження, так і основним засадам господарського судочинства.

Суду складно уявити, що Закон України “Про виконавче провадження” допускає можливість того, що поки військовослужбовець захищає територіальну цілісність держави Україна під час повномасштабної військової агресії, держава Україна в особі своїх органів (органу опіки та піклування чи суду) надала б дозвіл на звернення стягнення (продаж) його квартири, в якій зареєстрована малолітня донька цього військовослужбовця.

Окрім цього, суд направив окрему ухвалу Міністерству юстиції України та Міністерству оборони України з метою усунення порушень і недоліків в сфері примусового виконання судових рішень щодо:

– недопущення вчинення виконавчих дій без врахування інформації відносно перебування боржників у лавах Збройних Сил України чи інших військових формуваннях, які задіяні в захисті Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

– однакового та правильного розуміння державними та приватними виконавцями змісту п. 1) ч. 1 ст. 34 Закону України “Про виконавче провадження”.

Постанова ВС-КАС про видачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці виходячи з розміру суддівської винагороди 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Справа №640/10671/22

Суд зазначив:

38. Отже, з дня ухвалення Конституційним Судом України Рішення № 2-р/2020 Закон № 1402-VIII не містить норм, які б по-різному визначали порядок обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці й жоден інший закон не регулює дане питання, в тому числі й Закон № 2453-VI.

39. Таким чином, з 19 лютого 2020 року правовідносини щодо виплати щомісячного довічного грошового утримання судді регулюється виключно Законом № 1402-VIII, а застосування різних підходів до порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів суперечить положенням частини першої статті 126 Конституції України.

40. З огляду на це, Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій у цій частині та зазначає, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. Встановлення різних підходів до порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів порушує статус суддів та гарантії їх незалежності.

41. Відповідно до частини третьої статті 142 Закону № 1402-VIII щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді.

43. У разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання (частина четверта статті 142 Закону № 1402-VIII).

58. Після рішення КСУ від 04 квітня 2022 року № 2-р/2020 щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя. Закон № 1402-VIII встановлює суддівську винагороду для суддів вищих спеціалізованих судів та імперативно закріплює, що суддівська винагорода регулюється лише цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами (стаття 135 Закону № 1402-VIII).

59. Враховуючи наведене, позивач має право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді, виходячи з посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду, передбаченого Законом № 1402-VIII, оскільки чинне законодавство не передбачає іншого.

Постанова ОП ВС-КЦС про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію КП Путрівське Рибалко В.М. права власності на квартиру за ТОВ «ФК «Алькор Інвест»

Справа № 363/2337/19

Це наша справа. Не дивлячись на те, що ми її виграли, однак невизначеність залишилась. Схильність Дмитра Луспеника захищати інтереси банків тепер призвела до правової невизначеності.

Суд зазначив:

Отже, Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» ввів тимчасовий мораторій на право іпотекодержателя відчужувати майно іпотекодавця без згоди останнього на його відчуження.

Ураховуючи викладене, суди, встановивши фактичні обставини у справі, від яких залежить правильне вирішення спору, належним чином оцінивши докази, подані сторонами, дійшли обґрунтованого висновку про те, що спірна квартира АДРЕСА_3 , яка є предметом іпотеки за споживчим кредитом, використовується позивачкою із дітьми як місце постійного проживання, не може бути примусово стягнута на підставі дії Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», у тому числі і шляхом реєстрації права власності за ТОВ «ФК «Алькор Інвест» як забезпечення виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору від 22 серпня 2006 року, укладеного в іноземній валюті.

Пункт договору іпотеки, в якому передбачено іпотечне застереження, необхідно розуміти саме як відповідне застереження, яке не потребує укладення сторонами окремого договору про застосування позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки.

Останній абзац прямо протирічить іншим рішенням Верховного суду.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

АО «Кравець І Партнери»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *