Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 22 по 28 жовтня 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення і роз’яснення:

Огляд практики застосування ВС Закону України “Про виконавче провадження” за січень 2021 – червень 2022 року

Огляд містить правові висновки Верховного Суду, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики у питаннях щодо:

✅️ оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;

✅️ накладення (зняття) арешту на(з) майно боржника;

✅️ заміні сторони виконавчого провадження;

✅️ інших питань, які виникають під час застосування Закону України “Про виконавче провадження”.

Матеріал напрацьовано управлінням забезпечення роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС.

Огляд судової практики ВС-КГС за липень – серпень 2022 року

В огляді вміщено найважливіші правові висновки, сформульовані під час розгляду господарських справ, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Серед них – позиції щодо:

✅ правомочності власника на встановлення земельного сервітуту до здійснення реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки, на підставі якого в нього виникло право власності;

✅ належного способу захисту прав органу місцевого самоврядування в разі порушення замовником будівництва зобов’язання з укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати пайового внеску;

✅ помилкового застосування санкцій, передбачених абз. 3 ч. 2 ст. 231 ГК України, за порушення виконання грошових зобов’язань;

✅ відмінностей між обставинами непереборної сили й істотною зміною обставин та строку виконання зобов’язань унаслідок форс-мажору чи інших обставин;

✅ кредиторських вимог, які виникають з орендних правовідносин, у справі про банкрутство;

✅ можливості переривання процесуального строку, встановленого ч. 2 ст. 321 ГПК України.

Огляд містить також важливі висновки об’єднаної палати КГС ВС стосовно:

✅ правової природи договору транспортування природного газу та можливості застосування до нього спеціального шестимісячного строку позовної давності, передбаченого ч. 5 ст. 315 ГК України;

✅ застосування положень постанови НКРЕКП від 8 квітня 2020 року № 766 як спеціальних відносно положень ЦК України й ГК України щодо нарахування пені та стягнення штрафу за порушення термінів розрахунку за послуги з передачі електричної енергії;

✅ неможливості застосування такого заходу забезпечення позову, як заборона вчинення реєстраційних дій шляхом зупинення дії наказу Мін’юсту, у спорі про оскарження такого наказу;

✅ корпоративних прав акціонера банку на належні йому акції в разі зарахування банку до категорії неплатоспроможних та запровадження процедури ліквідації банку;

✅ вимоги про визнання неправомірними дій щодо нарахування додаткової плати за скид стічних вод як неналежного способу захисту права позивача;

✅ обов’язковості використання кваліфікованого електронного підпису до електронного листа при вирішенні питання щодо належності та допустимості електронних доказів;

✅ можливості касаційного оскарження судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 287 ГПК України, у зв’язку з порушенням норм процесуального права.

Крім того, в огляді відображено висновки судових палат КГС ВС, зокрема, про:

✅ дату виникнення в органу місцевого самоврядування права комунальної власності на земельну ділянку в межах населеного пункту за відсутності реєстрації речового права на таку земельну ділянку за відповідним органом та правових наслідків нездійснення такої державної реєстрації;

✅ належний спосіб захисту права продавця частки у статутному капіталі товариства в разі несплати (неповної оплати) покупцем вартості придбаної частки, яка надалі відчужена третім особам;

✅ порядок одночасного (спільного) розгляду заяв ініціюючих кредиторів про відкриття провадження у справі про банкрутство, що надійшли до проведення підготовчого засідання;

✅ можливість застосування за аналогією закону солідарної відповідальності, передбаченої ст. 95 Закону про банкрутство, без здійснення судової процедури банкрутства за встановлених обставин порушення вимог законодавства під час добровільної ліквідації юридичної особи;

✅ особливості правового регулювання інституту неплатоспроможності фізичних осіб.

Огляд судової практики ВС-КАС за вересень 2022 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.

У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено висновки судової палати про момент початку нарахування пені в податкових зобов’язаннях, а також інші правові позиції, зокрема, про:

✅ податковий обов’язок зі сплати ренти за спеціальне використання води;

✅ судову оцінку індивідуальних актів у разі порушення процедури чи підстав проведення податкової перевірки, наслідком чого є визнання протиправними її результатів;

✅ завершення митного режиму транзиту.

У справах щодо захисту соціальних прав містяться правові позиції колегій суддів, серед іншого, стосовно:

✅ наявності в особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на виплату одноразової грошової допомоги після отримання одноразової компенсації;

✅ відсутності підстав для відмови в розгляді справи про страхові виплати в разі ненадання з об’єктивних причин оригіналу акта про нещасний випадок;

✅ одного із чинників, який може свідчити про небезпечність нехарчової продукції;

✅ вимог до ліцензіата, який має намір провадити господарську діяльність із поводження з небезпечними відходами.

У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян указано на правові позиції колегій суддів, зокрема, про:

✅ непідсудність адміністративним судам спорів щодо оскарження видачі повістки, складеної на виконання законодавства з питань військового обов’язку;

✅ підстави та порядок застосування тимчасової заборони обігу лікарського засобу;

✅ внесення змін до актових записів за заявою спадкоємця;

✅ порядок звернення учасника торгів до замовника з вимогою про надання інформації.

Постанова ВС-КЦС про відсутність порушеного права Кабміну у справах про визнання незаконним відсторонення від роботи

Справа № 136/2084/21

Це наша справа. В цій справі, як і в багатьох інших вражає некомпетентність Кабміну, а вірніше юристів Мін’юсту, що представляють інтереси Кабміну. Пам’ятаєте як одна з молодих заступниць Міністра юстиції вихвалялась, що вони не програли жодної такої справи. Ще тоді здивувала ця заява, а які ж права Кабміну порушені, що їх взагалі допускають до участі у справі. Звичайно воювати з викладачами та вихователями у дитячих садочках просто, але й цьому приходить край. І от вже Верховний суд поставив крапку в цьому питанні. Сумно, що на це витрачаються наші податки. Єдиний плюс це чергове доведення того факту, що всі конкурси на державні посади це профанація.

Суд зазначив, що у справі, яка переглядається, спірним є питання про те, чи порушуються права, свободи, інтереси та (або) обов`язки Кабінету Міністрів України рішенням суду першої інстанції від 07 грудня 2021 року, яким задоволено позов ОСОБА_1 до КЗ «Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області» про скасування наказу про відсторонення від роботи та виплату заробітної плати.

Встановивши, що Кабінет Міністрів України не відноситься до кола осіб, які відповідно до статті 352 ЦПК України мають право апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції в цій справі, оскільки при розгляді справи у суді першої інстанції права, свободи, інтереси та (або) обов`язки останнього не вирішувались, а надавалася лише оцінка постанові Кабінету Міністрів України, без вирішення питання щодо її скасування чи визнання нечинною, а також не вирішувалось інших питань щодо прав та обов`язків Кабінету Міністрів України, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Кабінету Міністрів України на рішення Липовецького районного суду Вінницької області від 07 грудня 2021 року на підставі пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України.

Рішення ЧОАС про визнання нечинним та скасувати рішення про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України, який досяг 16-річного віку і навчається за кордоном

Справа № 600/2952/22-а

Чергова справа де суд встановивши наявність дозволу РТЦК та СП на виїзд за кордон зазначив про протиправність дій співробітників Держприкордонслужби, які не пропустили студента на навчання.

Суд зазначив, що як вбачається з матеріалів справи, 11.08.2022 р. позивач при спробі перетину державного кордону надав працівнику прикордонного загону, зокрема: документи на підтвердження того, що він є студентом денної форми навчання Вільного міжнародного університету Молдови; довідку Бориспільського РТЦК та СП про відстрочку ОСОБА_1 від призову на військову службу під час мобілізації, в якій також зазначено, що Бориспільський РТЦК та СП не заперечує щодо його виїзду за кордон у встановленому законом порядку для продовження навчання за кордоном.

Отже, враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що позивач, пред`явивши під час перетину державного кордону документи, які підтверджують, що він є студентом Вільного міжнародного університету Молдови , та довідку Бориспільського РТЦК та СП про відстрочку від призову на військову службу, мав право на перетин державного кордону України.

Постанова ШААС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення у зв’язку з проведенням камеральної, а не документальної перевірки сплати податків та формальним підходом

Справа № 640/31470/20

Це наша справа. ШААС зазначив, що основною метою проведення камеральної перевірки є аналіз та дослідження правильності складання і заповнення платником податкових декларацій і розрахунків, що передбачає здійснення арифметичного підрахунку сум проведених господарських операцій та податкових зобов`язань, що мають бути сплачені платником до бюджетів або підлягають бюджетному відшкодуванню, та перевірка правильності визначення і застосування ним ставок податків (зборів) та/або діючих пільг з їх сплати, відображення даних (показників), відповідно до яких визначається база оподаткування; виявлення арифметичних методологічних або логічних помилок.

Предмет дослідження камеральної перевірки також становить перевірка своєчасності реєстрації податкових та/або акцизних накладних і розрахунків коригування до них у відповідних Реєстрах, виявлення та виправлення помилок в них, а також своєчасності та повноти сплати суми зобов`язань з податків (зборів) лише з урахуванням даних, що наявні в інформаційних базах податкових органів, системі електронного адміністрування ПДВ, Єдиного реєстру податкових накладних.

Здійснення перевірки будь-яких інших відомостей, які не належать до предмету камеральної перевірки, а також витребування у платника будь-якої додаткової інформації та/або документів, подання яких разом з податковою декларацією не передбачено чинним законодавством, є діями поза межами такої перевірки.

Норми Податкового кодексу України встановлюють обмежений предмет дослідження та строк камеральної перевірки, що зобов`язує податкові органи дотримуватися встановлених вимог.

Предметом камеральної перевірки ТОВ «СПЕШЛ ТАЙМ» був контроль за справлянням акцизного податку, тому документами, які мають відношення до такої перевірки, є саме податкова звітність платника зі сплати акцизного податку, у разі ж виявлення факту порушення платником норм законодавства під час проведення даної перевірки податковий орган наділений правом призначити та провести одну з будь-яких документальних перевірок в залежності від підстав та мети її проведення.

З огляду на викладене, а також враховуючи, що акт перевірки є недопустимим доказом, внаслідок проведення протиправної камеральної перевірки, що є самостійною підставою для скасування податкового повідомлення-рішення, колегія суддів дійшла висновку, що податковим органом оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято без належних на те правових підстав, а тому підлягає скасуванню.

Постанова ТААС про залишення в силі рішення ЗОАС щодо визнання протиправним і скасування наказу про відсторонення поліцейського

Справа № 280/11258/21

Чергове рішення про скасування незаконного відсторонення від роботи поліцейського. Суд зазначив, що перелік підстав для відсторонення поліцейського від виконання службових обов`язків, який визначений статтею 70 Закону України «Про Національну поліцію», є виключним, положення цієї статті не передбачають можливість його розширення, зміни до вказаної норми не вносились.

Крім того, дослідивши спірний наказ, колегія суддів дійшла висновку, що він суперечить приписам частини 2 статті 2 КАС України, оскільки не містить причини, що зумовили таке відсторонення.

Зазначене не є формальними і незначними недоліками, оскільки особа, відносно якої приймається рішення про відсторонення від виконання службових обов`язків, повинна знати і розуміти, які причини такого відсторонення, які дії необхідно виконати для усунення причин, що зумовили таке відсторонення. Відсутність у наказі цих складових порушує право особи бути обізнаною, чому вона відсторонення саме з вказаної в наказі дати, і не дає суду можливості об`єктивно визначити наявність чи відсутність причин відсторонення.

Апеляційний суд зазначає, що за відсутності в наказі викладу причин відсторонення позивача від виконання службових обов`язків з 08.11.2021 року (тобто з дати попередження), суд не вправі самостійно встановлювати такі причини, визначати чи був у позивача строк з дня попередження для його виконання.

Відтак, застосування відповідачем в даних правовідносинах норм трудового законодавства, як підставу для прийняття спірного наказу №540 о/с від 08.11.2021 року щодо відсторонення від виконання службових обов`язків майора поліції ОСОБА_1 старшого спеціаліста криміналіста слідчого відділення поліції №3 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області є неправомірним, суперечить приписам частини 2 статті 2 КАС України, а тому є протиправним та підлягає скасуванню.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *