Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 22 по 28 травня 2021 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС після ЄСПЛ щодо притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді адмінарешту за участь у мирному зібранні та злісну непокору працівнику правоохоронного органу

Справа № 3-3128/2010

Цікаве рішення з точки зору правильної кваліфікації непокори працівникам поліції та розгону мирного протесту, яким вимогам потрібна відповідати поведінка поліції та обґрунтованість судами адмінарешту з точки зору ЄСПЛ.

Велика палата зазначила, що наведена необґрунтованість судових рішень, відсутність в них доказів усіх ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 КпАП, поряд із висновками ЄСПЛ у рішенні «Чернега та інші проти України» про порушення гарантій справедливого судового розгляду, дають Великій Палаті Верховного Суду підстави вважати, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад цього правопорушення, а безпідставне накладення на нього адміністративного стягнення у виді адміністративного арешту на строк дев`ять діб (з урахуванням постанови апеляційного суду), є порушенням конституційного принципу верховенства права, адже рішення судів мають бути не тільки законними і обґрунтованими, а й справедливими.

Постанова ВП-ВС у зразковій справі щодо нарахування Чорнобильської пенсії ліквідаторам, що були залучені як військовослужбовці з моменту рішення КСУ 26.04.2019

Справа № 520/1972/19

Чергове ганебне рішення суддів-мільйонерів та наруга над ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. Коли їм особисто потрібно, вони трактують та вигадують норми законодавства, що не існують, як у строках з виконавчими написами, чи судовим збором в адміністративних та трудових спорах, а також у справах про зменшення виплат при незаконному звільнені. Але не задарма ж держава їм сплачує мільйоні зарплати та буде сплачувати пенсії від 150 000 та більше гривень на місяць.

Суд зазначив, що необхідно перерахувати ОСОБА_1 пенсію як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до частини третьої статті 59 Закону № 796-ХІІ та зобов`язав ГУ ПФУ, обчислити йому пенсію по інвалідності відповідно до наведених норм виходячи з п`ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої цим же Законом на 01 січня відповідного року, починаючи з 26 квітня 2019 року.

Постанова ВП-ВС про господарську юрисдикцію спору щодо права власності на майно що належало товариству з колишнім учасником

Справа № 591/5242/18

Велика палата зазначила, що визначаючи юрисдикцію спору, слід також мати на увазі, що правовідносини між учасниками господарського товариства, крім ЦК України та ГК України, врегульовано також Законом України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII «Про господарські товариства» та Законом України від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальність», які серед іншого впорядковують також правовідносини між учасниками товариства щодо майна товариства і, зокрема, формування статутного капіталу та розподілення майна товариства при виході учасника з господарського товариства.

51. При цьому, на думку Великої Палати Верховного Суду, правовий статус учасника, який вийшов з товариства, як фізичної особи без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, не змінює правову природу його правовідносин з господарським товариством з приводу майна, внесеного таким учасником як вклад.

52. Визначення юрисдикції господарських судів щодо таких спорів перебуває в логічному зв`язку з правовідносинами з управління господарським товариством належним йому майном та розподілом майна між учасниками товариства у випадках, визначених законодавством та/ або статутними документами.

60. З огляду на підстави заявлених позовних вимог у цій справі та мотиви, покладені в їх обґрунтування, спір у цій справі виник з правовідносин щодо створення, управління, діяльності господарського товариства та виходу одного з учасників товариства з цього товариства. Спір виник також з приводу майна, яке однією зі сторін спору – товариством вважається таким, що внесено як вклад учасника та належить товариству на праві власності, та з приводу реєстрації цього майна одним з учасників (колишнім учасником) товариства за собою, а тому такий спір підлягає розгляду у судах господарської юрисдикції.

Постанова ВП-ВС після ЄСПЛ про виселення без надання іншого житла у зв’язку з домашнім насильством

Справа № 569/7901/16-ц

Дуже слабенько обґрунтоване рішення з направленням до суду апеляційної інстанції, хоча буди всі підстави залишити в силі рішення суду першої інстанції й не піддавати дітей впливу домашнього насильства над їх матір’ю для їх подальшого становлення.

Суд зазначив, що відхиляючи скаргу заявниці про виселення ОСОБА_4. відповідно до статті 116 Житлового кодексу, яка загалом є належним законодавчим рішенням для її справи, національні судові органи не здійснювали комплексний аналіз ситуації та ризику майбутнього психологічного й фізичного насильства, з яким стикалися заявниця та її діти. Суд також зазначив, що провадження тривало понад два роки на трьох рівнях юрисдикції, протягом яких заявниця та її діти залишались під загрозою подальшого насильства. Таким чином, не було досягнуто справедливого балансу між усіма протилежними особистими інтересами. Відповідь цивільних судів на позов заявниці про виселення її колишнього чоловіка не відповідала позитивному зобов`язанню держави забезпечити ефективний захист заявниці від домашнього насильства.

43. ЄСПЛ встановлено порушення процесуального аспекту статті 8, який вимагає, щоб процес прийняття судових рішень, який призвів до заходів втручання, був справедливим та забезпечував належну повагу до інтересів, захищених цією статтею. Процесуальний аспект статті 8 тісно пов`язаний з правами та інтересами, захищеними статтею 6 Конвенції, яка забезпечує процедурну гарантію, а саме «право на суд» при визначенні своїх «цивільних прав та обов`язків», тоді як процесуальна вимога статті 8 охоплює не лише адміністративні процедури, а й судове провадження, але це також є доповненням до більш широкої мети забезпечення належної поваги, зокрема, до приватного життя.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд практики застосування ВС-КГС Закону України «Про виконавче провадження» у господарських справах (за червень – грудень 2020 року)

Огляд містить висновки Верховного Суду, які сприятимуть сталості та єдності судової практики у справах щодо застосування положень Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, стосовно таких питань:

✅ юрисдикційність спорів щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу ДВС або приватного виконавця;
✅ накладення або зняття арешту у виконавчому провадженні;
✅ оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу ДВС або приватного виконавця;
✅ заміна сторони виконавчого провадження;
✅ інші питання, які виникають під час застосування положень Закону України «Про виконавче провадження».

Систематизований огляд правових висновків Верховного Суду стане в пригоді суддям, адвокатам, юристам і науковцям.

Огляд судової практики ВС-КЦС щодо видачі обмежувального припису

Обмежувальний припис є відносно новим механізмом захисту прав особи, що потерпає від домашнього насильства. ВС за останні роки сформував єдиний підхід у застосуванні зазначених норм. Однак під час розгляду цих соціально вразливих справ необхідно враховувати не тільки нормативне забезпечення, а й фактичні обставини справи, а також можливість сторін зловживати процесуальними правами в цій частині. Тому критичні зауваження на адресу ВС є безпідставними, сформульованими без урахування фактичних обставин справи. На підтвердження єдності та сталості судової практики Верховний Суд підготував відповідний огляд.

В огляді відображено важливі правові висновки Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, висловлені під час розгляду цивільних справ у спорах про видачу обмежувального припису, а саме:

✅ видача обмежувального припису обов’язкова в разі доказово обґрунтованого постійного використання в безпосередньому спілкуванні або переписці з колишнім чоловіком / дружиною та дітьми погроз, у тому числі залякування фізичною розправою, ненормативної лексики, образ та приниження щодо них, які кваліфікуються як домашнє насильство у формі психологічного насильства;
✅ факт сварок і непорозумінь між подружжям на побутовому ґрунті свідчить про наявність конфлікту між колишнім подружжям та не підтверджує факту вчинення заінтересованою особою домашнього насильства;
✅ тимчасове обмеження права власності кривдника з метою забезпечення безпеки постраждалої особи шляхом встановлення судом обмежувального припису є легітимним заходом втручання у права та свободи кривдника за умови, що ці заходи пов’язані з протиправною поведінкою останнього;
✅ первісний позов про стягнення аліментів та зустрічна позовна заява про видачу обмежувального припису, відшкодування шкоди згідно із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» не є взаємопов’язаними в розумінні статті 193 ЦПК України;
✅ під час розгляду заяви про видачу обмежувального припису судам слід враховувати, чи відбулося примирення між сторонами, який статус кривдник має в кримінальному провадженні (за його наявності) та чи не застосовувалися до нього відповідні заходи в межах кримінального судочинства.

Огляд судової практики ВС-КАС за березень 2021 року

Пропонуємо ознайомитися з оглядом актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, в якому представлені рішення, внесені до ЄДРСР, за березень 2021 року.

У ньому вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.

Зокрема, викладено висновки об’єднаної палати КАС ВС у справах про:

✅ застосування санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та дискреційні повноваження міністерства за наслідками розгляду подання уповноваженого органу;

✅ зарахування на пільгових умовах періоду участі в антитерористичній операції для призначення поліцейському пенсії за вислугу років.

У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено, зокрема, висновки судової палати про:

✅ застосування пільгової ставки податку з доходів нерезидентів;

✅ застосування фінансових санкцій за фактом продажу алкогольних напоїв особі, яка не досягла 18 років;

✅ коригування митної вартості товарів під час спрацювання профілів ризиків і наявності інформації про оформлення в митному відношенні ідентичних і подібних товарів іншими особами.

У справах щодо захисту соціальних прав містяться правові позиції, зокрема, стосовно:

✅ права на розміщення зовнішньої реклами у м. Києві відповідно до принципу мовчазної згоди;

✅ застосування строку звернення до суду у соціальних спорах;

✅ одночасного застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій та внесення припису про усунення виявлених порушень щодо недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян – правові позиції, зокрема, про:

✅ визначення місця виконання рішення у значенні частини другої статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» як умови, з якою частина друга статті 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших судів» пов’язує підвідомчість виконавчого документа приватному виконавцю з огляду на територіальні межі його діяльності;

✅ скасування або визнання нечинним акта суб’єкта владних повноважень;

✅ необхідність отримання дозволу відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» на проведення робіт зі збирання рідких побутових відходів та стічних вод.

Предметом розгляду Касаційного адміністративного суду були також інші питання застосування законодавчих норм, зокрема й процесуального характеру, стосовно невиконання судом приписів статті 264 КАС України, вирішення питання про відшкодування судових витрат після ухвалення рішення по суті позовних вимог тощо.

Огляд рішень ЄСПЛ щодо відповідальності держави за борги державних підприємств

Пропонуємо до вашої уваги огляд рішень Європейського суду з прав людини щодо відповідальності держави за борги державних підприємств (за період із червня 2002 по вересень 2019 року).

Огляд напрацьовано управлінням забезпечення роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство спільно з правовим управлінням (||) за підтримки відділу міжнародно-правової взаємодії Верховного Суду та проєкту Ради Європи «Дотримання вимог справедливого судового розгляду»

Огляд містить висновки Європейського суду з прав людини, які сприятимуть сталості та єдності судової практики у справах щодо застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), зокрема, стосовно таких питань:

✅ межі відповідальності держави за борги державних підприємств у справах щодо застосування
статті 1 Першого протоколу до Конвенції;

✅ застосування статей 6, 13 Конвенції у спорах щодо відповідальності держави;

✅ застосування конвенційних положень у справах про банкрутство та інші питання, які виникають під час застосування положень Конвенції.

Систематизований огляд правових висновків Європейського суду з прав людини, значна частина якого вперше перекладена українською мовою, стане в пригоді суддям, адвокатам, юристам і науковцям.

Огляд практики ВП-ВС та ВС-КГС у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності (01.2019 – 03.2021)

В огляді вміщено низку важливих правових позицій ВП ВС та КГС ВС, сформульованих під час розгляду справ у спорах стосовно захисту авторського права і суміжних прав, захисту прав на знаки для товарів і послуг, захисту прав на інші об’єкти промислової власності.

Зокрема викладено правові висновки щодо:

✅ приватноправового характеру та належності до юрисдикції господарських судів спору про недійсність рішення про визнання знака добре відомим, наказу про затвердження цього рішення;

✅ наявності в організації статусу та права на здійснення діяльності з організації колективного управління;

✅ отримання дозволу на використання суміжних прав як підстави для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав;

✅ можливості одержати правову охорону позначень, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

✅ необхідності призначення судової експертизи задля вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, якщо схожість не має очевидного характеру;

✅ визначення початку перебігу строку позовної давності у справах про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг;

✅ вирішення питання стосовно відсутності патентоздатності винаходу з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності.

Огляд судової практики ВС-КГС за березень 2021 року

В огляді відображено найважливіші правові висновки, сформульовані під час розгляду господарських справ, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Серед них – позиції щодо:

✅ безоплатного надання у власність житлово-будівельному кооперативу земельної ділянки;

✅ суб’єктів сплати земельного податку за земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія;

✅ визнання Антимонопольним комітетом України вчиненим порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Також огляд містить декілька важливих висновків об’єднаної палати КГС ВС щодо:

✅ належних способів захисту прав споживача природного газу у випадку ненадання номінацій (непідтвердження обсягів природного газу) та виключення підприємства (споживача природного газу) з реєстру споживачів постачальника природного газу;

✅ обставин визнання недійсним (фіктивним) договору поруки;

✅ стягнення винагороди за користування кредитом, яку боржник зобов’язався сплатити кредитору за умовами кредитного договору.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2021

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *