Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 21 січня по 03 лютого 2023 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Огляд судової практики ВС-КЦС за грудень 2022 року

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

✅ у спорах, що виникають із житлових правовідносин, звернено увагу на те, що на військовослужбовців, звільнених із військової служби, а також членів їхніх сімей, які були забезпечені раніше постійним житлом відповідно до ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», не поширюються гарантії, передбачені ст. 125 ЖК України, щодо неможливості виселення їх зі службового житла без надання іншого жилого приміщення;

✅ у спорах щодо недоговірних зобов’язань констатовано, що транспортний засіб, який не рухався (зберігався на автостоянці), але спричинив завдання шкоди внаслідок його загоряння через технічну несправність електричної чи паливної системи, слід кваліфікувати як джерело підвищеної небезпеки в розумінні ч. 1 ст. 1187 ЦК України;

✅ у справах окремого провадження акцентовано, що встановлення факту, який має юридичне значення, щодо загибелі військовослужбовця під час захисту Батьківщини внаслідок збройної агресії рф проти України можливе лише в судовому порядку, оскільки законодавець не визначив іншого позасудового способу встановлення причинно-наслідкового зв’язку між смертю військовослужбовця та військовою агресією рф. Від встановлення зазначеного факту, який має індивідуальний характер, залежить виникнення та реалізація особистих і майнових прав заявника як члена сім’ї загиблого військовослужбовця, зокрема отримання загиблим статусу жертви міжнародного збройного конфлікту з подальшим отриманням членами сім’ї загиблого допомоги від гуманітарних організацій та можливості звернення членів сім’ї загиблого до міжнародних судів із відповідними вимогами;

✅ у спорах, що стосуються питань процесуального права, зазначено, що зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту, є спеціальним способом забезпечення позову, який застосовується лише у справах за позовом про визнання права власності на це майно.

Огляд рішень ЄСПЛ за серпень – грудень 2022 року

Значний за своїм обсягом огляд містить опис 37 рішень, у яких ЄСПЛ сформулював позиції щодо: зобов’язань держави при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів; усунення від представництва у справі як заходу забезпечення провадження, що застосовується до адвокатів у разі порушення ними норм і правил здійснення правосуддя; звільнення з посади судді як заходу дисциплінарного стягнення через ухвалення стверджувано необґрунтованого судового рішення; заміни покарання у вигляді довічного позбавлення волі, яке є скоротним в Угорщині, на таке, що не є скоротним в Україні, унаслідок переведення заявника для відбування покарання в Україні; з’ясування обставин помилкового лікарського діагнозу та його наслідків для особи тощо.

Особливої уваги заслуговують рішення, ухвалені Великою Палатою ЄСПЛ.

У справі SANCHEZ-SANCHEZ v. the United Kingdom, яка стосувалася екстрадиції заявника до Сполучених Штатів Америки та стверджуваного ймовірного призначення йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі, Велика Палата ЄСПЛ зазначила, що тягар доведення ризику призначення покарання саме у вигляді довічного позбавлення волі без можливості умовно-дострокового звільнення і без належного розгляду всіх відповідних пом’якшувальних й обтяжувальних обставин покладається на заявника.

ЄСПЛ наголосив, що заборона жорстокого поводження за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є абсолютною, зокрема і в контексті екстрадиції. Однак у цій справі Велика Палата ЄСПЛ вирішила, що заявник не довів того, що його екстрадиція до США піддасть його реальному ризику поводження, що досягне порогу суворості за статтею 3 Конвенції, а тому його екстрадиція не буде порушувати Конвенцію.

Велика Палата ЄСПЛ розглянула подібні обставини щодо відповідності Конвенції і в рішенні MCCALLUM v. Italy.

Свою попередню позицію стосовно порушення статті 14 Конвенції, взятої разом зі статтею 8 Конвенції, ЄСПЛ підтвердив у справі BEELER v. Switzerland, що стосувалася різного поводження із жінками та чоловіками з дітьми, які втратили другого з подружжя, в контексті призначення відповідних соціальних виплат. Велика Палата ЄСПЛ дійшла висновку, що Уряд не продемонстрував наявності вагомих або «особливо вагомих і переконливих причин», які б виправдовували різницю в поводженні за ознакою статі, та наголосила, що посилання на традиції, загальні припущення або керівні соціальні установки в конкретній країні вже не є достатнім виправданням різниці у ставленні за ознакою статі на користь чи то жінок, чи то чоловіків.

В огляді також відображено низку інших рішень ЄСПЛ щодо наявності / відсутності порушення і за іншими статтями Конвенції та протоколами до неї.

Окремо слід акцентувати на висновку ЄСПЛ про відсутність порушення статті 9 Конвенції, взятої в поєднанні зі статтею 11 Конвенції, у справі ILYIN AND OTHERS v. Ukraine. ЄСПЛ визнав виправданою відмову органів влади зареєструвати релігійну організацію через те, що її назва вводила в оману вірян і широку громадськість, та, як наслідок, обмеження права на вільний вибір назви.

Огляд судової практики ВС-КАС у спорах, що виникають із правовідносин у сфері архітектури та містобудування з 01.2018 по 01.2023

Огляд містить важливі правові позиції КАС ВС, сформульовані під час розгляду справ стосовно: дотримання суб’єктом містобудування вимог містобудівного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт; організації та планування забудови територій; здійснення авторського та технічного наглядів; встановлення тимчасових споруд; дотримання посадовими особами органів державного архітектурного контролю процедури проведення планових і позапланових перевірок; відповідальності за порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності та архітектури.

Зокрема, наведено правові позиції щодо:

✅ умов набуття особою статусу замовника будівництва;

✅ моменту виникнення права на виконання будівельних робіт у замовника;

✅ суб’єктивної приналежності повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

✅ відповідальності замовника за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації;

✅ підстав для скасування декларації про початок будівництва;

✅ обсягу перевірки контролюючим органом відомостей декларації про початок будівельних робіт;

✅ правових підстав і строків перевірки достовірності відомостей, наведених у декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації;

✅ підстав для анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

✅ обов’язку замовника будівництва ініціювати питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

✅ об’єктів будівництва, які не потребують проходження процедури прийняття в експлуатацію;

✅ заборони експлуатації об’єкта, не введеного в експлуатацію;

✅ умов надання права на здійснення переобладнання горищ і надбудови житлових будинків на мансардні поверхи;

✅ умов отримання будівельного паспорта на об’єкт будівництва;

✅ необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт органу державного архітектурно-будівельного контролю в разі здійснення реконструкції раніше введеної в експлуатацію АЗС;

✅ повноважень міської ради змінювати порядок видачі містобудівних умов та обмежень;

✅ обов’язковості заповнення даних містобудівних умов та обмежень;

✅ безпідставності відмови у видачі містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування або детального плану території;

✅ цільового призначення зонінгу у сфері містобудування;

✅ відсутності правових підстав будівництва житлового будинку на землях громадської забудови;

✅ обов’язковості здійснення авторського нагляду на всіх етапах будівництва;

✅ недопустимості здійснення технічного нагляду особами, які працюють у проєктних і будівельних організаціях, що виконують роботи на підконтрольних об’єктах архітектури;

✅ строку прийняття рішення про анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди;

✅ процедури продовження строку дії паспорта тимчасової споруди;

✅ підстав для проведення робіт із встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд;

✅порядку встановлення малої архітектурної форми;

✅законодавчо визначених підстав проведення позапланової перевірки органом державного архітектурно-будівельного контролю;

✅неможливості оскарження до адміністративного суду акта перевірки, а також дій органу контролю щодо його складання.

Вирок Охтирського міськрайонного суду Сумської області про визнання винуватим по ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації)

Справа № 583/1225/22

Дуже цікавий вирок, де всі лікарі зазначили що нічого не памятають, Військові не памятають хто і коли вручав повістку. Суд критично ставиться до показів свідка і при цьому саме їх бере за основу вироку ну і зовсім не зрозумілим виглядає відсутність обставин, що обтяжують покарання. Тобто воєнний стан такими обставинами не є. Покази лікарів теж є взаємозаперечними. Ніби і є хвороба і лікували, а ніби її й не має.

Схоже, що суд просто хотів посадити. Але це моя суб’єктивна думка.

Постанова ПААС щодо зобов’язання надання інформації про закупівлю вакцин та їх вартість з копіями угод

Справа № 420/23769/21

Цікаво, після оприлюднення цього рішення чи Шмигаль, Радуцький і Ляшко не виїхали за кордон? Інформація про придбання товарів за бюджетні кошти становить суспільний інтерес та є публічною, тому не може бути обмежена.

Постанова ПЗАГС про повернення зустрічного позову за первісним позовом про повернення як безпідставно отриманих коштів за договором про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів

Справа № 916/2687/22

Це наша справа. Дуже цікава спроба опонентів затягнути розгляд з одного боку, а з іншого ніби провести залік за різними договорами та правовідносинами. Суд як першої, так і апеляційної інстанції ретельно дослідивши обставини справи зазначив про недоцільність сумісного розгляду двох позовів.

Суди зазначили, що з наявних матеріалів оскарження ухвали вбачається, що на підтвердження підстав позовів сторонами (позивачем за первісним позовом і позивачем за зустрічним позовом) надані різні докази.

Колегія суддів вважає, що за таких обставин відкриття провадження за зустрічним позовом безумовно призведе до збільшення обсягу матеріалів, що мають бути досліджені судом, істотно розширить предмет доказування та призведе до затягування розгляду справи.

Також у даній справі, з огляду на предмет та підстави заявленого зустрічного позову, його задоволення не виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову, а також заявлені вимоги за зустрічним і первісним позовами не можуть зараховуватись, що є одними з ознак взаємної пов`язаності зустрічного та первісного позовів та доцільність їх спільного розгляду.

Слід також наголосити, що подання зустрічного позову має на меті довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб`єктивне право позивача за первісним позовом.

Однак, у зустрічні позовній заяві ТОВ “ХІЛЛДОМ ЛОГІСТІК” жодним чином не зазначив, із посиланням на відповідні докази, про відсутність у позивача за первісним позовом матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову.

Судова колегія наголошує, що доцільність розгляду в одному провадженні спрямована на процесуальну економію, уникнення процедури примусового виконання одночасно двох судових рішень, однак, у даному випадку розгляд зустрічної позовної заяви разом з первісною не призведе до швидкого розгляду справи, а навпаки, з огляду на вищевикладене призведе до безпідставного затягування розгляду справи, а тому, у даному випадку розгляд зустрічного позову разом з первісним не є доцільним.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *