Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 20 по 26 серпня 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про скасування постанови про стягнення коштів з власників банка Укоопспілка на користь ФГВФО за нововиявленими обставинами через не встановлення дійсного розміру боргу

Справа № 910/11027/18

Велика палата як і ФГВФО вийшли самі на себе. Підставою для скасування рішення за нововиявленими обставинами стало не відповідність розміру акцептованих вимог кредитора дійсним обставинам та не дослідження реєстру акцептованих вимог судом першої інстанції.

Велика палата в чергове розписалась у прийняті завідомо неправосудних рішень. Щодо мотивації скасування рішення поки промовчимо. Раджу всім прочитати.

І саме цікаве, що висновки зроблені у самій справі Великою палатою тепер повністю скасовані про що Велика палата і зазначила. Зі скасованим рішенням можна ознайомитись за посиланням – https://forum.antiraid.com.ua/topic/12868-postanova-vp-vs-pro-stjagnennja-na-korist-fgvfo-shkodi-z-top-menedzhmentu-banku-ukoopspilka/

Перша окрема думка – https://forum.antiraid.com.ua/topic/12797-okrema-dumka-suddi-vp-vs-po-spravi-shhodo-stjagnennja-koshtiv-z-top-mendzhmentu-banku-ukoopspilka-ta-prikrittja-bezdijalnosti-fgvfo/

Друга окрема думка – https://forum.antiraid.com.ua/topic/12893-druga-okrema-dumka-po-spravi-shhodo-stjagnennja-koshtiv-z-top-menedzhmentu-banku-ukoopspilka-ta-prikrittja-bezdijalnosti-fgvfo/

Постанова ВП ВС щодо врахування рішень суду ЕС та можливості при потребі перекрутити спосіб захисту

Справа № 910/9627/20

Дуже дотепно дивитись як Велика палата обійти свої безглузді позиції щодо обрання належного та “ефективного” на думку суддів трирічок способу захисту зі застосуванням карт Таро чи магічного шару. Також, дуже цікавим є вибіркове застосування рішень суду ЄС.

Суд зазначив, що ухвалені у справі судові рішення мотивовані тим, що відповідно до положень пунктів 43, 60 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон про РЕ), статті 1 Закону України «Про державний кордон України» передача стосовно експортних та/або імпортних операцій є передачею електричної енергії у віртуальній точці на державному кордоні, яка є аналогічною до операції купівлі-продажу електричної енергії у віртуальній точці між двома трейдерами на українському ринку, щодо якої не сплачується тариф на передачу та/або диспетчеризацію. Отже, нарахування Відповідачем плати за послуги з передачі при здійсненні експорту не передбачено чинним законодавством та умовами укладеного сторонами Договору про передачу.

2.3. При цьому суди врахували, що обов`язок сплати тарифу за передачу, зокрема, щодо обсягів експортованої електричної енергії було запроваджено із прийняттям Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) постанови від 07.02.2020 № 360 «Про затвердження змін до Кодексу систем передачі», яка набула чинності 08.02.2020 (далі – Постанова № 360). При цьому рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.07.2020 у справі № 640/3041/20, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва від 21.10.2020, ця Постанова № 360 визнана протиправною та нечинною з моменту її прийняття.

8.55. У цій справі Позивач заявив вимогу про зобов`язання Відповідача припинити дії з нарахування та включення спірних послуг до первинних документів, якими оформлюються послуги з передачі електричної енергії, оскільки наслідком дій Відповідача з нарахування та обліку за Позивачем заборгованості є набуття останнім статусу «Переддефолтний», повідомлення про необхідність присвоєння якого він отримав, а також в подальшому у разі несплати – статусу «Дефолтний», який встановлює обмеження щодо діяльності на ринку електричної енергії, тому, з урахуванням зазначених обставин, обраний спосіб захисту є ефективним, оскільки спрямований на відвернення передбачуваної загрози порушення права.

9.1. Згідно з частиною одинадцятою статті 2 Закону про РЕ суб`єкти владних повноважень, а також суди при застосовуванні норм цього Закону беруть до уваги правозастосовну практику Енергетичного Співтовариства та Європейського Союзу, зокрема рішення Суду Європейського Союзу (Європейського Суду, Загального Суду), практику Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо застосовування положень актів законодавства Європейського Союзу, зазначених у цій статті.

9.2. Зважаючи на те, що за приписами пункту b) статті 67 Договору про ЕС Секретаріат спостерігає за виконанням Сторонами взятих на себе зобов`язань за цим Договором та передає щорічні звіти про хід виконання зобов`язань Раді Міністрів, значення мають висновки Секретаріату, які містять оцінку виконання Сторонами Договору своїх зобов`язань за ним. Те, що наведеною вище нормою передбачено подання Секретаріатом щорічних звітів Раді Міністрів, не означає, що його офіційні висновки, оформлені іншим чином, ніж щорічний звіт, не можуть бути взяті до уваги з метою встановлення змісту актів законодавства Європейського Союзу, зазначених у статті 2 Закону про РЕ, та застосування положень Договору про ЕС судами.

9.3. Рішення Суду ЄС належить розцінювати як таке, що дозволяє встановити зміст положень актів законодавства Європейського Союзу, зазначених у статті 2 Закону про РЕ. Подібно до практики застосування рішень ЄСПЛ, врахуванню підлягають принципи, що випливають із його рішень щодо подібних питань, навіть якщо вони стосуються інших держав.

Постанова ВП ВС про можливість застосування реституції на половину замість витребування з незаконного володіння земельної ділянки

Справа № 923/196/20

Черговий бульварний роман у виконанні судді трирічки, що має мало спільного з судовим рішенням, як завжди. Мабуть, хотів бути письменником, а батьки змусили стати юристом от тепер і вся Україна страждає від нездорових амбіцій і не письменника, і не судді, на мій погляд. Вважаю, що професійні судді йому повинні пояснити різницю між судовим рішенням і лекцією для студентів підготовчих курсів юридичного технікуму.

Судячи з рішення, схоже справа Данішевської живе. Суд продовжує приймати рішення про які жодна зі сторін не заявляла і при цьому в залежності від температури повітря чи наближеності до сторін справи замість відмови, у зв`язку з неправильним способом захисту, як це зазвичай робить, приймає рішення на свій розсуд.

Горе літератор виснував, що замість витребування з незаконного володіння, якого позивач не вимагав, потрібно робити реституцію, щоб якось задоволити позивача, але можна її й не робити бо відповідач недобросовісний і не заявляв вимогу про повернення коштів. При цьому літератор, мабуть, за нестачею життєвого досвіду, а може і фахового рівня не розуміє, що така вимога не заявлялась і не могла завалятись у зв`язку з тим, що відповідач не визнавав свого порушення.

Тому висновуватель вирішив, що реституцію можна проводити на половину. От такі вони трирічки, що мріяли стати письменниками, які не розуміють різницю між реституцією за якою і не потрібно заявляти вимоги, на те вона і реституція, і витребуванням з незаконного володіння.

Ефективність прийнятого рішення заслуговує на окрему нагороду – золота малина для судді Великої палати. Суд зобов`язав повернути земельні ділянки самостійно відповідачу. От цікаво, а той хто це писав, розуміє, що це технічно за таким рішенням неможливо зробити. Після цього повірити у безкорисність цього рішення вкрай важко.

Постанова ВП ВС про участь прокурора при оскарженні виділення земельної ділянки без аукціону яка значна більша площі нежилого приміщення, що на ній розміщено

Справа № 910/5201/19

Велика палата зазначила, що розмір земельної ділянки, необхідної для обслуговування житлового будинку, будівлі або споруди, визначається з урахуванням чинних нормативних документів у галузі будівництва, санітарних норм та правил, зокрема Державних будівельних норм «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**», затверджених наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 року за № 44, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 19 червня 1996 № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404; Державних будівельних норм «Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005», затверджених наказом Держбуду України від 18 травня 2005 року № 80 (надано чинності наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 № 175).

123. Розмір земельної ділянки, необхідної для обслуговування розміщеного на ній майна, не є безмежним, оскільки в будь-якому випадку обумовлюється наявною у власника необхідністю використовувати майно за цільовим призначенням. З`ясування в такому випадку дійсного розміру земельної ділянки, яка має бути відведена власнику майна, забезпечує розумний баланс між індивідуальними та колективними інтересами, що зумовлює пропорційність втручання.

Постанова ВП ВС про недійсність пункту кредитного договору з банком Надра про нарахування комісії за обслуговування кредиту та перерахунку заборгованості

Справа № 363/1834/17

Володар нагороди золота малина, суддя Великої палати, виклав чергове рішення, що більше схоже на бульварний роман. Не відбувшийся письменник знову все звалив у купу і своїми виснуваннями без посилань на докази відмовив у перерахунку валютного кредиту надавши змогу і далі вводити споживачів в оману, на мій погляд. Добре хоч позицію по комісії не змінив.

Єдине, що не зрозуміло з самого рішення, чи було заявлено про строки позовної давності.

Суд зазначив, що з урахуванням принципів справедливості та добросовісності на позичальника не можна покладати обов`язок сплачувати платежі за послуги, за отриманням яких він до кредитодавця фактично не звертався. Недотримання вказаних принципів призводить до порушення прав та інтересів учасників цивільного обороту. Виконання позичальником умов кредитного договору, встановлених із порушенням зазначених принципів, не приводить ці умови у відповідність до засад цивільного законодавства.

Постанова ВП ВС про відсутність підстав врахування угод зі слідством у кримінальній справі для донарахування податків без вивчення первинних документів

Справа № 160/3364/19

Цікава справа, однак використовувати правові висновки зроблені в ній буде вкрай важко в аналогічних справах. Все фактично індивідуально і залежить від наявності первинних документів та їх оформленні, хоча і тут можна прийняти прямо протилежне рішення.

Суд зазначив, що сам собою факт використання первинних документів з недостовірними даними для підтвердження обставин здійснення господарської операції не повинен автоматично вказувати на безпідставність даних податкового обліку. Натомість контролюючий орган має довести, що платник податків, приймаючи від контрагентів та використовуючи певні документи для цілей податкового обліку, діяв нерозумно, недобросовісно або без належної обачності. А це також пов`язано з фактичною можливістю й економічною доцільністю перевірки самим платником податків достовірності відомостей, які були включені до первинних документів. Мають бути наявні докази того, що розумними заходами добросовісний платник податків міг перевірити правдивість відповідних документів, а також мав достатні підстави, діючи з належною обачністю, для обґрунтованих сумнівів у їх змісті.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-ККС за липень 2022 року

У огляді ККС ВС, зокрема, звернув увагу на такі аспекти кримінального права України:

✅ систематичність як ознака складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України;

✅ питання, на які слід звертати увагу судам у разі інкримінування особі вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 161 КК України;

✅ випадки, у яких виключається кваліфікація дій особи за сукупністю частин 1 та 2 ст. 309 КК України.

Окрім цього, ККС ВС висловився щодо таких питань кримінального процесуального права України, як:

✅ чи вважається працівник патрульної поліції, який у день вчинення кримінального правопорушення перебував на чергуванні, працівником оперативного підрозділу в розумінні ст. 41 КПК України;

✅ чи є порушенням вимог КПК України реєстрація відомостей про кримінальне правопорушення і початок розслідування іншим слідчим органом, ніж тим, який визначено в ст. 216 КПК України;

✅ якому органу підслідне кримінальне правопорушення, вчинене військовослужбовцем Національної гвардії України;

✅ чи передбачає КПК України ухвалення слідчим постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення;

✅ повноваження апеляційного суду стосовно дослідження доказів під час перегляду кримінального провадження в межах вимог апеляційної скарги.

Упродовж липня 2022 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *