Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 18 по 31 травня 2024 року

На цьому тижні штучне та неприроднє формування, яке більшість часу займається переслідуванням своїх колег, на моє переконання, за вказівкою тих хто більшість їх туди запхнув та там тримає на короткій мотузці все ж оприлюднили одне рішення, яким позбавили українців від довічних боргів перед банками та іншими кредиторами. Ну хоч якась користь для громадян України, які своїм коштом там їх тримають.

Також до огляду включена практика ВС-ККС, ВС-КГС, ВС-КАС, тематичні огляди щодо спорів з митними органами та призначення покарання та звільнення від його відбування й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про неможливість нарахування за ч.2 ст.625 ЦК сум при наявності невиконаного судового рішення у разі пропуску позовної давності про яку заявлено стороною

Справа № 657/1024/16-ц

Велика палата звернула увагу про неможливість існування нескінченого боргу про який кредитор знав, але не скористувався своїм правом про стягнення сум передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК у разі заявлення боржником про сплив строків позовної давності. Суд зазначив:

93. Правовий аналіз положень статей 526, 599, 611, 625 ЦК України дає підстави для висновку, що наявність судового рішення про стягнення суми боргу за кредитним договором, яке боржник не виконав, не припиняє правовідносин сторін цього договору, не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених статтею 625 цього Кодексу, за увесь час прострочення. Зазначена позиція підтверджена у постановах Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц (провадження № 14-154цс18), від 4 червня 2019 року у справі № 916/190/18 (провадження № 12-302гс18).

94. Таким чином, з ухваленням рішення про стягнення боргу у 2010 році зобов’язання відповідачів сплатити заборгованість за кредитним договором не припинилося та тривало до моменту фактичного виконання грошового зобов’язання до липня 2018 року.Відтак кредитор має право на отримання сум, передбачених статтею 625 цього Кодексу, за увесь час прострочення до липня 2018 року.

95. Разом з тим главою 19 ЦК України визначено строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, тобто позовну давність.

96. Аналіз змісту наведених норм матеріального права у їх сукупності дає підстави для висновку, що до правових наслідків порушення грошового зобов’язання, передбачених у статті 625 ЦК України, застосовується загальна позовна давність тривалістю у три роки (стаття 257 цього Кодексу).

97. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (стаття 267 ЦК України).

98. Порядок відліку позовної давності наведено у статті 261 ЦК України. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

99. Оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов’язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 цього Кодексу, за увесь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на позов про стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає за кожен місяць з моменту порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Дайджест судової практики ВП ВС за квітень 2024 року

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати, зокрема, щодо:

✅ порядку реалізації релігійними громадами права на зміну підлеглості у канонічних і організаційних питаннях;

✅ визначення розміру підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення;

✅ належного способу захисту прав власника на добре відому торговельну марку та строку позовної давності для пред’явлення позову;

✅ неможливості надання ОСББ для ознайомлення співвласнику документів, які мають персональні дані членів ОСББ;

✅ визначення правил дії в часі ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» для кваліфікації правочинів неплатоспроможного банку нікчемними;

✅ наслідків ненадання іпотекодержателем державному реєстратору експертної оцінки предмета іпотеки для проведення державної реєстрації права власності на предмети іпотеки;

✅ повноважень прокурора на представництво інтересів держави в особі НАН України;

✅ юрисдикції спору між асоційованим членом обслуговуючого кооперативу і таким кооперативом щодо сплати пайових внесків, визначених кооперативними договорами.

Тематичний огляд ВС щодо призначення покарання та звільнення від його відбування за 2008 – 04.2024

У цьому огляді зібрано відповідні актуальні висновки Великої Палати Верховного Суду, об’єднаної палати, палат та колегій Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за період із 2018 року по квітень 2024 року.

Огляд судової практики ВС-КАС щодо митної справи за 2008 – 04.2024

Митна справа є актуальною, оскільки становить важливу складову зовнішньоекономічної діяльності та має прямий вплив на бізнесове середовище. В аналітичному матеріалі висвітлено актуальну судову практику щодо:

✅ класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

✅ митних режимів та встановлення митної вартості;

✅ митних процедур;

✅ заходів відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Огляд судової практики ВС-ККС за квітень 2024 року

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, що містяться в ухвалених у квітні 2024 року постановах ККС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

✅ якщо особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, за вироком суду було призначено покарання, яке ухвалено відбувати реально, а потім було встановлено, що вона винна ще й в інших кримінальних правопорушеннях, за які за новим вироком особі призначається покарання із застосуванням на підставі ст. 75 КК України звільнення від відбування покарання з випробуванням, положення ч. 4 ст. 70 цього Кодексу щодо призначення остаточного покарання не застосовуються і кожний вирок – попередній, за яким особа має відбувати покарання реально, та новий, за яким її звільнено від відбування покарання з випробуванням, виконуються самостійно;

✅ дії, передбачені частинами 1 чи 2 ст. 114-2 КК України, вчинені з метою надання державі, що здійснює збройну агресію проти України, або її представникам інформації щодо переміщення, руху та розташування ЗСУ, підрозділів Державної прикордонної служби та інших військових формувань, мають кваліфікуватися за ст. 111 КК України як державна зрада у формі надання допомоги іноземній державі або її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, якщо ці дії вчинені громадянином України, а відповідні відомості не є державною таємницею.

У сфері кримінального процесуального права констатовано, що:

✅ відповідно до вимог п. 21 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 33 КПК України Верховний Суд наділений повноваженнями щодо перегляду за нововиявленими обставинами рішення Верховного Суду України, який за КПК 1960 року виконував функції суду касаційної інстанції стосовно рішення апеляційного суду, постановленого останнім як судом першої інстанції;

✅ суд касаційної інстанції, установивши, що ухвала суду апеляційної інстанції про повернення апеляційної скарги на рішення щодо обрання (продовження) запобіжного заходу постановлена з порушенням приписів п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 438 цього Кодексу скасовує оскаржену ухвалу з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції на підставі п. 2 ч. 1 ст. 436 вказаного Кодексу;

✅ в разі скасування прокурором постанови слідчого, дізнавача чи прокурора про закриття кримінального провадження, у якому жодній особі не було повідомлено про підозру, у зв’язку з її незаконністю та необґрунтованістю, період з моменту ухвалення постанови про закриття кримінального провадження до моменту її скасування не включається до строку досудового розслідування.

Упродовж квітня 2024 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Огляд судової практики ВС-КГС за квітень 2024 року

✅ Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪ фраудаторності правочину;
▪ банкрутства селянського (фермерського) господарства та права постійного користування земельною ділянкою;
▪ порядку відкриття провадження у справі про банкрутство, зловживання правами та визначення кола осіб, які мають право оскаржувати ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство.

✅ У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки стосовно:

▪ охоронюваних законом інтересів благодійної організації у спорі про визнання недійсним патенту на винахід;
▪ застосування розпорядження АМКУ від 3 березня 2022 року № 1-рп «Про деякі питання організації діяльності Антимонопольного комітету України в умовах воєнного стану до припинення чи скасування воєнного стану» в контексті наявності чи відсутності обставин для зупинення перебігу строків надання інформації.

✅ У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

▪ ефективність обрання позивачем такого способу захисту, як визнання недійсним акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ задля захисту своїх прав стягувача у виконавчому провадженні;
▪ обов’язковість / необов’язковість повідомлення акціонера / акціонерів про перенесений час (годину) проведення загальних зборів акціонерного товариства;
▪ дотримання всіх етапів збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

✅ У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

▪ правовстановлювальні документи, які надають право користування водними об’єктами чи землями водного фонду;
▪ право територіальної громади на витребування будівель гуртожитків із чужого незаконного володіння.

✅ У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

▪ підстав звернення прокурора з позовом в інтересах держави в особі головного розпорядника бюджетних коштів про визнання недійсним правочину, укладеного підприємством об’єднання громадян за результатами проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти, та застосування наслідків недійсності правочину;
▪ визначення належного відповідача у справах про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, їх посадовою або службовою особою;
▪ процедури публічної закупівлі (робіт) та укладеного за результатами її проведення довгострокового договору публічної закупівлі робіт за відсутності у державному або місцевому бюджеті відповідних бюджетних асигнувань на момент проведення торгів та укладення договору.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2024

АО «Кравець І Партнери»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *