Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 12 по 18 листопада 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Огляд судової практики ВС-КАС у спорах, пов’язаних зі здійсненням державного фінансового контролю

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду цієї категорії адміністративних справ.

У справах зі спорів, що виникають під час державного фінансового контролю через проведення фінансового аудиту та інспектування, наведено, зокрема, висновки про:

✅ відсутність у приписах вимоги органу фінансового контролю зобов’язального характеру щодо відшкодування визначеної в ній суми збитків;

✅ протиправність обмеження права контрольно-ревізійного органу на проведення зустрічних звірок під час здійснення ревізії основного об’єкта перевірки;

✅ вимогу контрольно-ревізійного органу;

✅ визначення вартості платних медичних послуг, які надаються стороннім особам бюджетною установою.

У справах зі спорів, що виникають під час державного фінансового контролю при здійсненні уповноваженим суб’єктом владних повноважень перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, звернено увагу, серед іншого, на:

✅ перелік кваліфікаційних критеріїв процедури закупівлі;

✅ розбіжності між договором про закупівлю і його проєктом;

✅ визначення поняття «замовник» у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»;

✅ відмінності змісту тендерної документації та укладеного згодом правочину, які в розумінні ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» не можна кваліфікувати як порушення;

✅ обов’язковість конкретизації Держаудитслужбою заходів, які має вжити замовник, щоб усунути виявлені під час моніторингу процедури закупівлі порушення, і визначення способу усунення цих порушень.

Огляд судової практики ВС-КГС щодо окремих питань застосування положень ГПК України за січень 2021 по січень 2022 року

Огляд спрямовано на забезпечення сталості та єдності судової практики, зокрема в питаннях щодо:

✅ умов прийнятності касаційних скарг у контексті підстав касаційного оскарження;

✅ застосування впровадженого в господарський процес стандарту доказування «вірогідності доказів» замість «достатності доказів»;

✅ правил засвідчення копій документів, які учасник справи подає до суду;

✅ виправлення допущених у рішенні, постанові, ухвалі описок, арифметичних помилок;

✅ умов та особливостей відшкодування судових витрат, у тому числі витрат на професійну правничу допомогу;

✅ процесуальних дій суду в разі встановлення недоліків стосовно повноважень особи, яка підписала позовну заяву / заяву / скаргу;

✅ оцінки доказів при вирішенні питання про наявність повноважень в особи, яка звертається від імені іноземної юридичної особи в порядку самопредставництва;

✅ можливості повторного апеляційного перегляду судового рішення, законність якого вже була предметом апеляційного розгляду, здійсненого в порядку, визначеному ГПК України в редакції, чинній до 15 грудня 2017 року.

Огляд практики розгляду ВС справ за заявами про видачу судового наказу за період з 01.2021 по 10.2022

Матеріал напрацьовано управлінням забезпечення роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Огляд містить правові висновки ВС, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики в питаннях щодо:

✅підстав та умов видачі дубліката судового наказу;

✅строків пред’явлення судового наказу до виконання;

✅окремих питань, що виникають під час судового розгляду справ за заявами про видачу судового наказу.

Рішення КСУ 9-р(ІІ)/2021 щодо скасування рішення державного реєстратора

Оцінюючи конституційність оспорюваного припису статті 37 Закону, Конституційний Суд України виходить з того, що право власності не є абсолютним і може зазнавати обмежень. Однак будь-яке втручання в право власності має ґрунтуватися на законі, мати правомірну мету та бути домірним.

Втручання держави у конституційне право можливе на підставі приписів, що відповідають вимозі юридичної визначеності, яка вимагає, щоб юридичні норми були зрозумілими й точними, а також щоб їхньою метою було забезпечення передбачності ситуацій та правовідносин та лише за допомогою засобів, які є домірними.

Конституційний Суд України вважає, що оспорюваний припис статті 37 Закону всупереч принципам „відповідальності держави перед людиною“ та „добропорядного врядування“ не встановлює домірних засобів втручання в право власності у випадках, коли підставою для скасування рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно є помилкові рішення та дії державного реєстратора.

З огляду на наведене Конституційний Суд України визнав, що оспорюваний припис статті 37 Закону суперечить частині другій статті 3, частині першій статті 8, частинам першій, четвертій статті 41 Конституції України, отже, є неконституційним. Конституційний Суд України також зазначив, що оспорюваний припис статті 37 Закону, визнаний неконституційним, втрачає чинність через шість місяців із дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення та зобов’язав Верховну Раду України привести нормативне регулювання у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням.

Рішення Дніпровського райсуду Києва про визнання протиправним та скасування наказу про відсторонення, поновлення допуску до роботи, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та витрат на правову допомогу

Справа № 755/2284/22

Це наша справа. Вважаю, що це рішення може бути покладено в основу рішення Великої палати Верховного суду (без України) по так званій справі “911 судової гілки влади”. Суд ретельно дав оцінку застосуванню законодавства та навів релевантну практику ЄСПЛ з цього приводу. Думаю суддям трирічкам є чому повчитись у судді першої інстанції.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *