Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 10 по 16 квітня 2021 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС про порядок правонаступництва на стадії виконавчого провадження у разі визнання попередніх договорів недійсними

Справа № 911/3411/14

Кожен раз коли бачу доповідача або особу, що виготовила рішення – Рогач, очікую, як біле називають чорним, а чорне білим. Так і в цій справі, замість рішення по суті та ефективного захисту, про що постійно говорить Велика палата, тут створюють нові процеси, пригадуючи, що рішення судів повинно виконуватись. Окрім того, запускають новий процес повторного виконання рішення і знову роблять крайнім боржника, що до того ж, виконав рішення.

До речі, сама справа наочно демонструє як ФГВФО за безцінь розпродає активи.

Велика палата зазначила, що при розгляді заяви ТОВ «ФК «Геліос» суди попередніх інстанцій з`ясували, що виконавче провадження у цій справі закрито у зв`язку з його виконанням. В такому випадку особа, яка вважає себе правонаступником позивача/стягувача та бажає набути та реалізувати існуючі процесуальні права, притаманні позивачу/стягувачу (на оскарження судового рішення та/або постанови державного виконавця, подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами), може заявити про заміну сторони у справі, ініціювавши відкриття відповідної стадії процесу. Саме після відкриття однієї зі стадій господарського процесу і можуть бути досліджені обставини та подані на їх обґрунтування докази щодо правонаступництва у спірних правовідносинах.

6.20. Якщо після відкриття провадження за скаргою/заявою на судове рішення, поданою особою, яка вважає себе правонаступником позивача у спірних правовідносинах, буде встановлено, що така особа не набула прав та обов`язків правопопередника, суд своєю ухвалою закриває відповідне провадження на підставі визначеної процесуальним законодавством норми.

6.21. У випадку коли ставиться питання про заміну стягувача у виконавчому провадженні та скасування постанови державного виконавця про закриття виконавчого провадження, встановлення судом обставин відсутності переходу прав від правопопередника до правонаступника буде мати процесуальним наслідком відмову в задоволенні відповідної заяви.

6.22.Питання процесуального правонаступництва у всіх випадках вирішується судом, який при вирішенні цього питання повинен дослідити по суті обставини правонаступництва та не може обмежитися встановленням формальних умов застосування відповідного припису.

Постанова ВП-ВС про неможливість оскарження порушення політичною партією свого статуту та прав виборців у судовому порядку

Справа № 761/3540/20

Цікава справа, яка демонструє порушення законодавства та власного статуту ПП Слуга народу при проведені виборів.

Велика палата зазначила, що політична партія є добровільним об`єднанням громадян, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах і не здійснює владних управлінських функцій. При цьому до органів, які відповідно до закону можуть здійснювати контроль за діяльністю політичних партій, в тому числі і щодо дотриманням політичною партією вимог її статуту, суди не належать.

Відтак ні громадські організації, ні політичні партії не наділені владними управлінськими функціями, а тому не є суб`єктами владних повноважень в розумінні КАС України.

Постанова ВП-ВС про цивільну юрисдикцію спору щодо захисту прав споживачів Громадською оргнанізацією споживачів

Справа № 367/4695/20

Дуже ретельно й грамотно виписане рішення. Дивує єдине, чому держава не захищає громадян. Існує ж припис, щодо здійснення перерахунку, але його добровільно не виконують, а держава нічого не робить для його виконання.

Суд зазначив, що Закон № 1023-XII та Статут надає ГО «Ірпінська спілка споживачів» право звертатися до суду за захистом прав та інтересів невизначеного кола споживачів, тому звернення із цим позовом в інтересах споживачів міста Ірпеня ґрунтується на приписах чинного законодавства та статутних документах позивача.

ГО «Ірпінська спілка споживачів» за своїм правовим статусом є юридичною особою приватного права, метою діяльності якої є задоволення і захист суспільних та приватних прав і інтересів членів та інших осіб як споживачів товарів, робіт та послуг у сферах економічної, житлово-комунальної, соціальної, медичної, культурної, освітньої, побутової, оздоровчої, туристичної та іншої діяльності, та задля досягнення цієї мети громадська організація може здійснювати представництво та захист прав невизначеного кола приватних осіб (споживачів) у судах та інших органах, установах і організаціях в разі порушення прав невизначеного кола споживачів.

З огляду на зміст та характер спірних правовідносин, суб`єктний склад цього спору Велика Палата Верховного Суду вважає, що спір з урахуванням вимог статті 19 ЦПК України підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Пілотні рішення Європейського суду з прав людини на травень 2018 року

Завдання процедури винесення пілотного рішення Європейського суду з прав людини:

– допомогти 47 державам-учасницям, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини, у вирішенні системних або структурних проблем на національному рівні;

– запропонувати можливість швидшого відшкодування особам, яких це стосується;

– допомогти Європейському суду з прав людини більш ефективно розглядати справи, які вже очікують розгляду, шляхом зменшення кількості схожих і зазвичай складних справ, які вимагають детального вивчення.

Основна функція процедури ухвалення пілотних рішень полягає у можливості відкласти чи «заморозити» розгляд схожих справ на певний період, за умови, що Урядом будуть оперативно вжиті необхідні заходи на національному рівні для виконання судового рішення. Проте Суд може відновити розгляд відкладених справ, якщо цього вимагають інтереси правосуддя.

Так, наприклад, у справі «Гуттен-Чапська проти Польщі» (Hutten-Czapska v. Poland) (19.06.2006) законодавство передбачало низку обмежень прав орендодавців, зокрема встановлювала максимально допустимий рівень орендної плати, який був настільки низьким, що орендодавці навіть не могли покрити свої витрати на утримання, не кажучи вже про прибуток. Суд визначив, що справа потенційно стосувалася близько 100 000 орендодавців.

Заходи, яких вимагав Суд: забезпечити у польському національному законодавстві механізм для підтримки справедливого балансу між інтересами орендодавців і загальними інтересами суспільства відповідно до принципів захисту майнових прав згідно з Конвенцією.

Вже у березні 2011 року Суд припинив процедуру пілотного рішення у справі після того, як переконався, що Польща змінила свої закони так, що тепер орендодавці могли повертати кошти на утримання свого майна, поступово включати у вартість оренди суму капіталовкладень і отримувати «гідний дохід і мати реальний шанс на компенсації за минулі порушення їхніх майнових прав».

«Броньовський проти Польщі» – пілотне рішення у 2004 році… вже у 2005 прийнято відповідне законодавство.

«Сулягіч проти Боснії і Герцеговини» – пілотне рішення у 2009, проблему вирішено вже у 2010.

Однак, є й такі пілотні рішення, виконання яких потребує тривалого часу й сили волі державних органів, зокрема, щодо тривалості судових проваджень, невиконання судових рішень тощо.

Огляд судової практики ВС-КГС за лютий 2021 року

Огляд охоплює правові позиції, викладені в рішеннях, що внесені до ЄДРСР за січень – лютий 2021 року,

В огляді відображено найважливіші правові висновки, сформовані під час розгляду господарських справ, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Серед них позиції щодо:

✅ визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії в разі своєчасного повідомлення споживачем оператора системи та за відсутності явних ознак втручання в роботу засобів вимірювальної техніки;

✅ права акредитованої організації колективного управління на звернення до суду від власного імені за захистом прав власників об’єктів авторського права та/або суміжних прав;

✅ зміни підсудності справи в разі зміни боржником свого місцезнаходження після відкриття провадження у справі про банкрутство;

✅ скасування рішення третейського суду в разі неповідомлення належним чином особи, яка брала участь у справі, про місце та час третейського розгляду.

Також огляд містить декілька важливих висновків об’єднаної палати КГС ВС щодо:

✅ нарахування штрафних санкцій у разі погашення заборгованості за спожитий газ без укладення договору про реструктуризацію;

✅ порядку зарахування зустрічних однорідних вимог за наявності заперечень однієї сторони щодо зарахування;

✅ допуску до апеляційного провадження скарги, поданої до суду апеляційної інстанції після набрання чинності 15.12.2017 ГПК України, на рішення місцевого суду, що ухвалене й залишене без змін за наслідком його апеляційного перегляду за правилами ГПК України в редакції, чинній до 15.12.2017.

Огляд правових висновків ВС-КГС щодо застосування норм права у процедурах банкрутства за 2020 рік

Огляд містить правові висновки судової палати, сформовані в 2020 році, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики у справах про банкрутство. Викладений матеріал дає змогу зрозуміти основні підходи до вирішення проблемних питань, які виникають під час практичного застосування норм законодавства про банкрутство, зокрема щодо:

– порядку набуття статусу кредитора у справі про банкрутство;

– можливості касаційного оскарження судових рішень про затвердження плану санації боржника, а також затвердження змін та доповнень до нього;

– умов та підстав вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство;

– заміни кредитора у справі про банкрутство на стадії апеляційного провадження;

– можливості окремого оскарження від рішення суду першої інстанції в апеляційному та касаційному порядках ухвали про відмову в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі про банкрутство тощо.

Окрім того, в огляді наведено правові позиції судової палати, які слід враховувати при застосуванні конкретних статей Кодексу України з процедур банкрутства.

Правові висновки стануть у пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, а також усім, хто здійснює професійну діяльність у сфері банкрутства і бажає бути в курсі останньої судової практики, щоб успішно застосовувати її у своїй роботі.

Рішення ОАСК про скасування рішення ГУДПС відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку та зобов`язати виключити з переліку, а також зобов`язати зареєструвати податкову накладну

Справа № 640/16781/20

Це наша справа. В черговий раз скасували блокування податкових накладних та віднесення платника податків до ризикованих.

Суд зазначив, що намір контролюючого органу запобігти наперед (на майбутнє) можливим втратам бюджету від діяння заявника у схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість саме по собі не є підставою для прийняття рішення про визнання платника податків ризиковим.

На думку суду, придбання товарів та послуг у суб`єктів господарювання, що здійснюють ризикову діяльність не є достатньою підставою для висновку про наявність у платника податку ознак ризиковості. При цьому доказів того, що товар відсутній у контрагентів позивача не зазначено.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2021

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *