Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 04 по 10 грудня 2021 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Свідомо незаконна Постанова ВП-ВС про можливість безкарного нанесення шкоди комунальним підприємством при демонтажі будь-яких конструкцій

Справа № 916/214/20

Чергове рогачівське рішення, що має великі наслідки для всіх. З цього часу комунальники можуть зносити будь-що фактично й не нести за це жодної відповідальності.

Суд зареєстрований за підробними документами зазначив, що суди з`ясували (і це не заперечувалося жодною зі сторін), що спірна конструкція розміщувалася над в`їздом у паркінг житлового комплексу, в якому створено ОСББ. Предметом діяльності ОСББ є належне утримання будинку та прибудинкової території, забезпечення реалізації прав власників приміщення будинку; видом діяльності ОСББ є комплексне обслуговування об`єктів (код КВЕД 81.10).

6.58. Однак доводів про те, що спірна конструкція є вивіскою або ж невід`ємною складовою, конструктивним елементом будівлі, на якій вона розміщена, позивач не навів, а суд таких обставин не встановив.

6.59. Висновок про те, що за відсутності індивідуалізації, закликів до придбання конкретного товару чи отримання послуг така конструкція не містить інформації, яка б формувала та підтримувала обізнаність споживачів реклами та їх інтересу щодо юридичної особи чи конкретного товару (послуг), суперечить визначенню реклами, наведеному вище.

6.60. З огляду на викладене, Велика Палата Верховного Суду зазначає, що позивач не довів відповідно до норм статей 76, 77, 78 ГПК України наявність усіх елементів складу правопорушення для застосування такої відповідальності, як відшкодування шкоди, а тому позовні вимоги не підлягають задоволенню. Висновки судів попередніх інстанцій про протиправність поведінки КУ «Одесреклама» є помилковими, не ґрунтуються на правових приписах та суперечать установленим обставинам справи.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-ККС щодо кримінальних правопорушень терористичної спрямованості

В огляді вміщено низку важливих правових позицій стосовно вказаних кримінальних правопорушень, що містяться в постановах ККС ВС, ухвалених за період із 2018 року по серпень 2021 року.

Зокрема, ККС ВС звернув увагу на такі кримінально-правові та кримінальні процесуальні проблеми кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень терористичної спрямованості:

✅ кваліфікація дій осіб, які брали участь у складі дільничної комісії з проведення «референдуму» щодо статусу самопроголошеної «ДНР», за ч. 2 ст. 110 КК України;

✅ підстави визнання діяльності терористичною;

✅ кваліфікація дій осіб, які розголошували інформацію про дислокацію та/або переміщення Збройних Сил України, за ст. 258-3 КК України;

✅ кваліфікація дій особи, яка брала участь у не передбаченому законом збройному формуванні терористичної організації, за сукупністю злочинів, передбачених статтями 258-3 та 260 КК України;

✅ порядок надсилання судових повісток і викликів під час спеціального досудового розслідування та судового провадження обвинуваченому, який проживає на тимчасово окупованій території України, а також публікування вказаних викликів у засобі масової інформації загальнодержавного значення у кримінальному провадженні про злочини терористичної спрямованості;

✅ правове значення пасивної участі захисника у кримінальному провадженні за процедурою «in absentia».

Окрім того, в огляді наведено інші, не менш актуальні правові позиції з проблем кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень терористичної спрямованості.

Постанова ВС-КГС про можливість забезпечення позову шляхом зупинення виконавчого провадження

Справа № 902/1264/20

Верховний суд зазначив, що захід забезпечення позову про зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса не є тотожним з позовною вимогою про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, оскільки в даному випадку до вирішення спору по суті про відповідність/невідповідність оспорюваного виконавчого напису вимогам закону лише зупиняється процедура виконання такого виконавчого напису з метою надання можливості позивачу захистити або поновити свої права в межах одного цього судового провадження, без нових звернень до суду.

Крім того, Верховний Суд неодноразово висловлював позицію про те, що у випадку оскарження в судовому порядку виконавчого напису нотаріуса шляхом подання позову про визнання його таким, що не підлягає виконанню, застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі такого виконавчого напису є адекватним та ефективним способом забезпечення позову.

Постанова ОП ВС-КГС про незастосування позовної давності до вимог про визнання недійсним договору іпотеки та зняття обмежень

Справа № 910/20607/17

Верховний суд зазначив, що у справі, яка переглядається, надавши належну оцінку наявним доказам та доводам сторін, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, визнав обґрунтованими позовні вимоги про визнання частково недійсним додатку № 1 в редакції додаткового договору про внесення змін № 12 від 08.02.2017 до Іпотечного договору, згідно з яким предметом іпотеки є майнові права на відповідні квартири, оскільки ТОВ “ПГ Інвест”, надаючи за іпотечним договором ПАТ “Державний ощадний банк України” майнові права на спірні квартири, порушило права ТОВ “КУА “Будівельні проекти” як власника цього майна, а тому Іпотечний договір у цій частині суперечить вимогам закону, які передбачають можливість набуття статусу іпотекодавця лише власником майна.

З огляду на викладене, оскільки наявність обтяження спірних квартир іпотекою передбачає заборону або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду вважає, що позов ТОВ “КУА “Будівельні проекти” про визнання недійсним договору іпотеки та зняття заборони відчуження з виключенням відповідних записів з Державного реєстру іпотек є негаторним, оскільки спрямований на усунення перешкод власнику в реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування належним йому майном.

При цьому, об`єднана палата Касаційного господарського суду зазначає, що суд першої інстанції, дійшовши висновку , що позовна вимога про визнання недійсним договору не є негаторним позовом, не врахував, що метою заявлення такого позову є саме усунення перешкод власнику в реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування належним йому майном.

Крім того, поєднання вимог позивача про визнання недійсним правочину з одночасним зняттям заборони відчуження та виключенням з Державного реєстру іпотек відповідних записів про обтяження іпотекою спірних квартир узгоджується з вимогами чинного законодавства, на що правильно звернув увагу суд апеляційної інстанції.

Так , позовна давність не може поширюватися на вимоги про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦК України), оскільки в такому разі йдеться про так зване триваюче правопорушення. Отже, власник може пред`явити такий позов у будь-який час незалежно від того, коли почалося порушення його прав.

З огляду на викладене, Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду дійшов висновку, що позов про визнання недійсним договору іпотеки, зняття заборони відчуження та припинення обтяження є негаторним, що зумовлює застосування до спірних правовідносин ст. 391 ЦК України, а відтак, на позовні вимоги у цій справі позовна давність не поширюється.

Постанова ВС-КЦС про підстави визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (неповідомлення, безспірність, тощо)

Справа №758/14854/20

Верховний суд зазначив, що боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.

43. Підставами оскарження виконавчих написів може бути як порушення нотаріусом процедури вчинення напису (наприклад, неповідомлення боржника про вимогу кредитора), так і необґрунтованість вимог боржника.

44. Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів.

45. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто, чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

46. Разом із тим, законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.

54. Учинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих кредитором повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень боржнику. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка на письмовому повідомленні про його отримання.

55. Неотримання боржником вимоги про усунення порушень за кредитним договором об`єктивно позбавляє його можливості бути вчасно проінформованим про наявність заборгованості та можливості надати свої заперечення щодо неї або оспорити вимоги кредитора. Якщо боржник не має можливості подати нотаріусу заперечення щодо вчинення виконавчого напису або висловити свою незгоду з письмовою вимогою про сплату боргу чи повідомити про наявність спору між нею та відповідачем щодо суми заборгованості, це об`єктивно виключає можливість вчинення виконавчого напису.

Рішення Дніпровського райсуду про відмову Альфа-банку у скасуванні рішення державного реєстратора, припиненні та визнанні права власності після скасування рішення та стягненні витрат на правову допомогу

Справа № 755/5428/21

Це наша справа. Альфа-банк перехитрив сам себе. Спочатку незаконно перереєстрував квартиру за собою, потім суд таку реєстрацію визнав незаконною, а зараз банк не може повернути квартиру, щоб знову звернути на неї стягнення. Суд відмовив у позові у зв`язку з невірно обраним способом захисту і стягнув ще з банку витрати на правову допомогу.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2021

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *