Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 03 по 09 лютого 2024 року

ОЗУ ВП ВС поки відпочиває та окрім окремих думок та постанов, як суд апеляційної інстанції, нічого не приймає, при цьому більшість окремих думок пов’язана з незгодою у допуску справ до перегляду палатою. Мабуть, більшість не горить бажанням працювати. Може це і на краще, хоч якась стабільність.

До огляду увійшла практика ВС-ККС, ВС-КЦС та ВС-КАС, а також рішення й постанови щодо оскарження постанов ТЦК та СП  про притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку та визнання незаконною мобілізацію без належного проходження ВЛК й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Огляд судової практики ВС-ККС за грудень 2023 року

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду, ухвалених у грудні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

✅ акцентовано на тому, що подання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», у паперовій формі з огляду на релігійні переконання та мотиви, а не в електронному виді шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК за формою, що визначається цим агентством, не свідчить про відсутність у діянні цієї особи прямого умислу на неподання вказаної декларації;

✅ констатовано, що звільнення особи на підставі ч. 1 ст. 78 КК України від покарання, призначеного за попереднім вироком, та похідне від цього погашення судимості за цим вироком на підставі п. 1 ч. 1 ст. 89 КК України унеможливлює застосування судом ч. 4 ст. 70 КК України.

У сфері кримінального процесуального права:

✅ встановлено порядок визначення останнього дня строку досудового розслідування та зауважено на послідовному його обрахунку;

✅ вирішено питання щодо можливості оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді: про зобов’язання прокурора закрити кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України; про надання дозволу на проведення обшуку; про залучення судового експерта-психолога для проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Упродовж грудня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Огляд судової практики ВС-КЦС за грудень 2023 року

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

✅ у спорах, щодо захисту честі, гідності і ділової репутації акцентовано, що з метою захисту свого особистого немайнового права, у тому числі права на ділову репутацію, юридична особа може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності інформації в порядку окремого провадження на підставі абз. 3 ч. 4 ст. 277 ЦК України, якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, достовірно невідома. У такому випадку абз. 3 ч. 4 ст. 277 ЦК України потрібно тлумачити в контексті змісту ч. 1 ст. 91 ЦК України та ч. 1 ст. 94 ЦК України;

✅ у спорах, що виникають з питань захисту права власності, зазначено, що передання власником у користування іншій особі транспортного засобу не вважається вибуттям транспортного засобу з володіння власника (особи, якій він передав майно у користування) поза його волею в розумінні положень п. 3 ч. 1 ст. 388 ЦК України. Власник речі (у цьому випадку – автомобіля) повинен нести ризик обрання контрагента, який може своєю недобросовісною поведінкою позбавити його права на витребування своєї речі. У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений ст. 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає;

✅ у спорах, що виникають із трудових правовідносин, наголошено, що запровадження на всій території України карантину є безумовною правовою підставою для продовження строків звернення до суду, встановлених у ст. 233 КЗпП України, на строк дії такого карантину, що визначено п. 1 гл. XIX Прикінцевих положень КЗпП України. При цьому вирішувати питання поважності пропуску такого строку не потрібно;

✅ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, констатовано, що передбачена частинами 4 та 5 ст. 19 СК України обов’язковість висновку органу опіки та піклування у певних категоріях цивільних справ не може абсолютизуватися. Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків тощо, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом. Протилежний підхід є рівнозначним відмові у доступі до правосуддя, що суперечить положенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

✅ у спорах, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, наголошено, що обов’язок з відшкодування моральної шкоди, завданої смертю працівника об’єкта критичної інфраструктури під час виконання ним трудових обов’язків, у зв’язку з наслідками проведення державою-окупантом воєнних (бойових) дій, не може бути покладено на роботодавця;

✅ у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що військовою частиною не може бути ініційоване питання про встановлення в судовому порядку факту смерті військовослужбовця з метою передання закріпленого за ним майна у розпорядження та для систематизації обліку військового майна, оскільки саме по собі встановлення цього факту не породжує для військової частини жодних юридичних наслідків, а тому не може бути предметом судового провадження, що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі. Зазначені юридичні наслідки можуть бути досягнуті іншим позасудовим способом, через локальні нормативно-правові акти Міністерства оборони України.

Огляд судової практики ВС-КАС за листопад-грудень 2023 року

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

✅ заміни сторони в зобов’язанні, яке виникло на підставі зареєстрованого договору;

✅ виробництва алкогольних напоїв у разі відсутності відповідної ліцензії;

✅ умов визнання нерезидента бенефіціарним отримувачем доходу;

✅ податкових пільг, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

✅ дотримання обмежень і вимог під час здійснення містобудівної діяльності на території, що належить до історичного ареалу та його буферної зони відповідно до історико-містобудівного опорного плану міста;

✅ визначення порядку та підстав для видачі дозволу органом місцевого самоврядування на відключення квартири чи нежитлового приміщення від системи централізованого опалення (теплопостачання);

✅ необхідності дотримання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, процедури прийняття регуляторного акта в період дії правового режиму воєнного стану;

✅ обов’язку військовозобов’язаного повідомляти відповідний орган про наявність у нього підстав для відстрочки від призову на військову службу;

✅ належного способу повідомлення військовослужбовцем командування щодо відмови від рапорту про звільнення з військової служби.

Крім того, заслуговують на увагу правові висновки у сфері застосування процесуального закону, зокрема щодо:

✅ юрисдикції спору щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про надання погодження на передачу земельних ділянок під мисливські угіддя;

✅ належності до адміністративної юрисдикції спорів про внесення до Реєстру будівельної діяльності відомостей про скасування сертифікату на виконання судового рішення у господарській справі, яким визнано незаконним та скасовано зазначений сертифікат;

✅ строку звернення до суду у справах щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Упродовж листопада – грудня 2023 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

Рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.210 КУпАП (порушення правил військового обліку)

Справа № 159/7889/23

Це наша справ. Приємно, що в цій категорії справ на відміну від справ про відсторонення суди не натягують сову на глобус та застосовують Закон. Суд зазначив:

Незрозуміло, у який спосіб, яким документом позивач був оповіщений у місці свого проживання, що розуміє відповідач під висловом «офіційне повідомлення», що означає вислів «з допомогою телефонного зв’язку», з ким був цей зв’язок і як він був задокументований. Вказана розмитість і неконкретність обвинувачення не дає змоги позивачу захищатись від нього, зокрема заперечити конкретні обставини так званого «офіційного повідомлення» (де, коли, кому, як), конкретні обставини телефонного повідомлення (коли, кому, як). Неконкретність обвинувачення у постанові сама по собі є підставою для її скасування.

Відповідач також зобов’язаний був довести дотримання ним процедури притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема позивач мав бути у встановленому порядку викликаний для складання протоколу, під час цього складання йому мали бути роз’яснені його права, надана можливість скористатися правовою допомогою, надати пояснення. Позивач мав бути повідомлений у встановленому порядку про час розгляду справи, знову ж таки йому мали бути роз’яснені його права, надана можливість скористатися правовою допомогою, надати пояснення. Нічого з викладеного відповідачем не доведено.

Рішення ХОАС про визнання протиправними дій Харківського обласного ТЦК та СП в частині порушення процедури призову на військову службу під час мобілізації

Справа № 520/8595/23

Це один з прикладів того, що при мобілізації проведення повноцінного медичного огляду є обов’язковим. Суд зхазначив:

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров’я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби та визначення ступеня придатності льотного складу до льотної роботи наказом Міністра оборони України 14.08.2008 № 402 затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (далі – Положення).

Пункт 1.1 Положення передбачає, що військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Відтак, із системного аналізу вищенаведених норм права суд приходить до висновку про те, що призов на військову службу під час мобілізації обов’язково супроводжується проведенням медичного огляду та винесенням відповідної постанови ВЛК. Функціонування ВЛК, серед іншого, премо передбачено також і в Указі Президента України про мобілізацію.

При цьому позивач стверджує, що рішення про призов його на військову службу і направлення для проходження служби відповідачем здійснено без проведення медичного огляду.

Доказів проходження позивачем медичного огляду відповідачем як суб’єктом владних повноважень до суду надано не було, що дає підстави для висновку про те, що такий огляд не здійснювався, що порушує вищенаведені приписи чинного законодавства, а тому відповідачем не дотримано процедуру призову позивача під час мобілізації.

Окрім того, відповідачем у відзиві вказано про проведення медичного огляду за спрощеною процедурою шляхом тілесного огляду та опитування, утім, вищевказані норми права не передбачають проведення такої процедури.

Відтак, дії Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову позивача на військову службу в частині порушення процедури призову підлягають визнанню протиправними.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2024

АО «Кравець І Партнери»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *