Інструкція звернення за перерахунком вартості централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та звернення громадян при недостатній температурі гарячої води

Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки визначається Законом України «Про житлово – комунальні послуги» від 24.06.2004р. (далі – Закон).

Житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Формування та регулювання цін/тарифів базується на принципах відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства; відповідності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та якості; відповідальності виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та правил.

Відповідно до ст.13 Закону, залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

В  свою чергу, відповідно до ст. 20 Закону, Споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору про надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

otoplenie1

У відповідності до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведеннязатверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року №630 та Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, затвердженого  постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010р. №151, одним із обов’язків виконавця (суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг) є проведення перерахунку розміру плати за надання послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання. Виконавець може доручити іншій організації виконувати такі роботи, проте перед споживачем несе відповідальність за здійснення перерахунку саме виконавець, а не підрядні організації.

Перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з постачання центрацізованого опалення та гарячої води здійснюється шляхом зменшення розміру плати за надання послуг. Виконавець зобов’язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Порядок дій у разі ненадання або неякісного надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої водита необхідності здійснення перерахунку вартості таких послуг

otoplenie2 otoplenie3 otoplenie4

Важливим є те, щоб споживач в обов’язковому порядку дотримувався послідовності вказаної інструкції, оскільки кожен попередній спосіб захист своїх прав створює надійну доказову базу для наступних способів захисту прав. Тобто в разі подання позовної заяви аргументованої відповідними доказами: копіями Актів-претензій про неякісне надання послуг, копіями скарг до органів місцевого самоврядування, територіальних відділень Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та територіальних органів Антимонопольного комітету України, платіжними дорученнями по сплаті за надані комунальні послуги, змусити виконавця здійснити перерахунок в судовому порядку виявиться не так вже й складно.

У додатка перелік документів, які знадобляться для захисту порушених прав споживачів централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

ДОДАТОК:

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ
про неналежне надання або ненадання послуг
________________________________
(назва населеного пункту) __________________ 200_ р.
(дата складення)

Згідно з договором № _____________________________________________
споживач _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________________________________________________
висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг
______________________________________________________________________
(види послуг)
за відхилення __________________________________________________________
(види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг
______________________________________________________________________
згідно з умовами договору)
______________________________________________________________________
період порушень _______________________________________________________
з __________________________ 200_ р. до ___________________________ 200_ р.
період порушень _______________________________________________________
з ____________________________ 200_ р. до _________________________ 200_ р.
У зв’язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані або ненадані послуги та сплатити неустойку споживачам згідно з умовами договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
Інші умови: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Цей акт склали
виконавець _______________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________
адреса ____________________________
телефон __________________________
________________________
(підпис)
М.П. споживач _______________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________
адреса ____________________________
телефон __________________________
________________________
(підпис)

У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі:
споживач, що проживає у будинку
№ ___________ кв. ________________
_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________
(підпис) споживач, що проживає у будинку
№ ___________ кв. ________________
_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________
(підпис)

Анастасія Чернюк
 

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *