Аліменти на дитину: як їх правильно витрачати, щоб платник не звинуватив у нецільовому використанні

Моя подруга одного разу поскаржилася, що батько її дитини вимучив уже з аліментами. По-перше, сума невелика, по-друге, погрожує перевірити, як вона витрачає кошти. Подруга занепокоєна. Чи справді платник аліментів може подати до суду й відібрати дитину? Адже у більшості випадків, хоча така погроза не озвучується, вона є у підтексті, у натяках, або й у страхах того з батьків, із ким після їхнього розлучення залишилася дитина.

Про те, як правильно витрачати аліменти та про можливості платника і права батьків дитини нам розповіла адвокат Адвокатської компанії «Кравець і Партнери» Карина Василевська:

Дане питання є досить актуальним на сьогоднішній день.

Сімейний кодекс України чітко передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю відповідної дитини, а також й те, що саме той з батьків, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається ними виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Чітке визначення відсутнє

Однак, чинне законодавство не надає змістовного визначення поняттю «аліменти». Аналізуючи Сімейний кодекс України, стає зрозумілим, що під поняттям «аліменти» законодавцем закріплено «утримання дитини».

Та «утримання дитини» вже може трактуватись, так би мовити – на власний розсуд з урахуванням фінансових можливостей та розміру аліментів сплачених на дитини відповідного віку.

На даному прикладі: частина грошових коштів отриманих матір’ю на дитину витрачена на оплату комунальних послуг житла, де проживає дитина.

Чи вбачається в цьому порушення цільового призначення аліментів на утримання дитини?

Можна довго говорити про те, що витрачення частини аліментів на комунальні послуги – це забезпечення реалізації права дитини на належні та комфортні умови проживання, а з іншого боку стверджувати, що таки оплата комунальних послуг чи їх частини за рахунок аліментів – це грошові кошти, що витрачені не на утримання дитини. Кожна позиція має право на увагу і в тій чи іншій мірі є спірною, саме тому це питання потребує роз’яснення з боку законодавця.

Однак, якщо розглядати це питання точки зору чинного законодавства, то відповідь буде однозначно – ні, порушення в такому частковому витраченні аліментів (за умови забезпечення базових потреб дитини) не вбачається, адже законодавцем не закріплено та не визначено жодного вичерпного переліку «цільового призначення аліментів».

Щодо контролю за цільовим витрачанням аліментів

В липні 2018 року частину 1 ст. 186 Сімейного кодексу України було доповнено та викладено в наступній редакції: «Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок та періодичність здійснення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. За заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці.»

Згідно п. 2 Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину вбачається, що контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом проведення інспекційних відвідувань одержувача аліментів.

П. 4 Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину (далі — Порядок) передбачає, що підставою для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів є заява платника аліментів, подана до районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів або до відповідної служби у справах дітей.

Для підтвердження сплати аліментів разом із заявою платник аліментів обов’язково подає розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, виданий відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802, а також відомості про місце проживання отримувача аліментів.

Таким чином, платник аліментів дійсно може звернутись із заявою до органу опіки та піклування з метою ініціювання проведення ним інспекційного відвідування одержувача аліментів.

Як платнику аліментів подати заяву на перевірку: покрокова інструкція

Тобто, платнику необхідно:

  1. Підготувати відповідну заяву на проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів;
  2. отримати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців (це є обов’язковою умовою);
  3. зазначити відомості про місце проживання отримувача аліментів;
  4. звернутись із відповідною заявою на проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів до органів опіки та піклування.

У випадку, якщо аліменти на дитину сплачується за домовленістю між сторонами, платник аліментів замість розрахунку заборгованості надає копій документів, що підтверджують сплату останнім аліментів та їх розміру.

Звертаю увагу, що наявність заборгованості зі сплати аліментів є підставою для відмови платнику у проведенні інспекційного відвідування одержувача аліментів.

Коли відбувається перевірка

Інспекційне відвідування одержувача аліментів проводиться впродовж 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів.

Одержувача аліментів обов’язково повідомляють про проведення інспекційного відвідування шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 7 календарних днів до запланованого дня його проведення з подальшим узгодженням дати та часу візиту.

Окрім цього, одержувач аліментів у рекомендованому листі попереджається, що у випадку створення перешкод у проведенні інспекційної перевірки, останній буде притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до статті 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( від 850 гривень до 1700 гривень).

День інспекційної перевірки

У ході проведення інспекційного відвідування здійснюється обстеження умов проживання дитини з метою визначення рівня задоволення її індивідуальних потреб. При цьому береться до уваги розмір аліментів, що сплачуються на дитину:

  1. Розмір аліментів не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. В даному випадку органом опіки та піклування оцінюється рівень забезпечення базових потреб дитини, а саме: забезпечення харчуванням, необхідними ліками у разі потреби, одягом та взуттям відповідно до сезону, іграшками та іншими засобами для розвитку та навчання дитини відповідно до її віку (п. 9 Порядку).
  2. Розмір аліментів вищий двох прожиткових мінімумів: підтвердженням цільового використання аліментів на дитину можуть бути: наявність облаштованих відповідними меблями та речами місць для сну та відпочинку дитини; її розвитку та навчання; приміщень для прийняття їжі та санітарно-гігієнічних потреб; обладнання для занять спортом; музичних інструментів; відвідування дитиною навчальних курсів, гуртків та секцій; відкриття на ім’я дитини банківського рахунку; витрати на оздоровлення та лікування дитини, придбання засобів реабілітації тощо (п. 10 Порядку).

Отримувачам аліментів на замітку необхідно бути обізнаним щодо п. 14 Порядку, який передбачає, що чеки, квитанції, довідки та інші документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надати виключно за власним бажанням та за умови їх наявності.

У разі волевиявлення одержувача аліментів надати пояснення щодо використання аліментів, останній має право викласти їх в письмовому вигляді і вони повинні бути долучені до висновку, що складений за результатом проведення інспекційного відвідування.

Таким чином, на одержувача аліментів не покладається обов’язок збирання та зберігання чеків та будь-який інших доказів цільового використання аліментів, окрім як здійснення фактичного належного утримання та забезпечення інтересів дитини.

За фактом проведення інспекційного відвідування складається відповідний висновок за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину, копії якого надсилаються рекомендованими листами платнику та одержувачу аліментів.

У випадку, якщо відповідний висновок Вами так і не було отримано, Ви можете реалізувати своє право та звернутись за його отриманням у службу по правах дітей.

Якщо в отриманому висновку всже ж таки буде встановлено, що одержувач аліментів витрачав кошти не за їх цільовим призначенням, платник аліментів має право скористатись можливістю звернутись до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Резюме: практичні поради

Отже, законодавством не встановлено чітких меж щодо цільового використання аліментів на утримання дитини. Мати витрачає частину грошових коштів на оплату комунальних послух помешкання, де безпосередньо проживає дитина, що не може бути розцінено як нецільове використання (принаймні до того часу, поки не буде надано певні роз’яснення з даного питання чи внесені зміни в чинне законодавство). Аліменти є власністю дитини, твердження платника аліментів є спробою залякування та маніпулювання. Лише у випадку встановлення органом опіки та піклування у відповідному висновку, складеному за результатом інспекційного відвідування факту нецільового використання, чоловік має право звернутись до суду з позовною заявою про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України. Щодо можливості відсудити дитину, то тут останній має звернутись до суду із позовом про визначення місця проживання дитини з батьком або позбавлення матері батьківських прав довести, а не надати виключно припущення використання аліментів на утримання дитини не за цільовим призначення, самого припущення витрачення частини аліментів на оплату комунальних послуг буде замало для визнання такого позову аргументованим, щоб його задовольнити та розлучити дитину з матір’ю.

ЗамПоліт

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *