Архив метки: їх

Аліменти на дитину: як їх правильно витрачати, щоб платник не звинуватив у нецільовому використанні

Моя подруга одного разу поскаржилася, що батько її дитини вимучив уже з аліментами. По-перше, сума невелика, по-друге, погрожує перевірити, як вона витрачає кошти. Подруга занепокоєна. Чи справді платник аліментів може подати до суду й відібрати дитину? Адже у більшості випадків, хоча така погроза не озвучується, вона є у підтексті, у натяках, або й у страхах того з батьків, із ким після їхнього розлучення залишилася дитина.

Про те, як правильно витрачати аліменти та про можливості платника і права батьків дитини нам розповіла адвокат Адвокатської компанії «Кравець і Партнери» Карина Василевська:

Дане питання є досить актуальним на сьогоднішній день.

Сімейний кодекс України чітко передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю відповідної дитини, а також й те, що саме той з батьків, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається ними виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Чітке визначення відсутнє

Однак, чинне законодавство не надає змістовного визначення поняттю «аліменти». Аналізуючи Сімейний кодекс України, стає зрозумілим, що під поняттям «аліменти» законодавцем закріплено «утримання дитини».

Та «утримання дитини» вже може трактуватись, так би мовити – на власний розсуд з урахуванням фінансових можливостей та розміру аліментів сплачених на дитини відповідного віку.

На даному прикладі: частина грошових коштів отриманих матір’ю на дитину витрачена на оплату комунальних послуг житла, де проживає дитина.

Чи вбачається в цьому порушення цільового призначення аліментів на утримання дитини?

Можна довго говорити про те, що витрачення частини аліментів на комунальні послуги – це забезпечення реалізації права дитини на належні та комфортні умови проживання, а з іншого боку стверджувати, що таки оплата комунальних послуг чи їх частини за рахунок аліментів – це грошові кошти, що витрачені не на утримання дитини. Кожна позиція має право на увагу і в тій чи іншій мірі є спірною, саме тому це питання потребує роз’яснення з боку законодавця.

Однак, якщо розглядати це питання точки зору чинного законодавства, то відповідь буде однозначно – ні, порушення в такому частковому витраченні аліментів (за умови забезпечення базових потреб дитини) не вбачається, адже законодавцем не закріплено та не визначено жодного вичерпного переліку «цільового призначення аліментів».

Щодо контролю за цільовим витрачанням аліментів

В липні 2018 року частину 1 ст. 186 Сімейного кодексу України було доповнено та викладено в наступній редакції: «Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок та періодичність здійснення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. За заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці.»

Згідно п. 2 Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину вбачається, що контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюють органи опіки та піклування шляхом проведення інспекційних відвідувань одержувача аліментів.

П. 4 Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину (далі — Порядок) передбачає, що підставою для проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів є заява платника аліментів, подана до районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання одержувача аліментів або до відповідної служби у справах дітей.

Для підтвердження сплати аліментів разом із заявою платник аліментів обов’язково подає розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, виданий відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802, а також відомості про місце проживання отримувача аліментів.

Таким чином, платник аліментів дійсно може звернутись із заявою до органу опіки та піклування з метою ініціювання проведення ним інспекційного відвідування одержувача аліментів.

Як платнику аліментів подати заяву на перевірку: покрокова інструкція

Тобто, платнику необхідно:

  1. Підготувати відповідну заяву на проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів;
  2. отримати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців (це є обов’язковою умовою);
  3. зазначити відомості про місце проживання отримувача аліментів;
  4. звернутись із відповідною заявою на проведення інспекційного відвідування одержувача аліментів до органів опіки та піклування.

У випадку, якщо аліменти на дитину сплачується за домовленістю між сторонами, платник аліментів замість розрахунку заборгованості надає копій документів, що підтверджують сплату останнім аліментів та їх розміру.

Звертаю увагу, що наявність заборгованості зі сплати аліментів є підставою для відмови платнику у проведенні інспекційного відвідування одержувача аліментів.

Коли відбувається перевірка

Інспекційне відвідування одержувача аліментів проводиться впродовж 30 календарних днів з дати надходження заяви платника аліментів.

Одержувача аліментів обов’язково повідомляють про проведення інспекційного відвідування шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 7 календарних днів до запланованого дня його проведення з подальшим узгодженням дати та часу візиту.

Окрім цього, одержувач аліментів у рекомендованому листі попереджається, що у випадку створення перешкод у проведенні інспекційної перевірки, останній буде притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до статті 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( від 850 гривень до 1700 гривень).

День інспекційної перевірки

У ході проведення інспекційного відвідування здійснюється обстеження умов проживання дитини з метою визначення рівня задоволення її індивідуальних потреб. При цьому береться до уваги розмір аліментів, що сплачуються на дитину:

  1. Розмір аліментів не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. В даному випадку органом опіки та піклування оцінюється рівень забезпечення базових потреб дитини, а саме: забезпечення харчуванням, необхідними ліками у разі потреби, одягом та взуттям відповідно до сезону, іграшками та іншими засобами для розвитку та навчання дитини відповідно до її віку (п. 9 Порядку).
  2. Розмір аліментів вищий двох прожиткових мінімумів: підтвердженням цільового використання аліментів на дитину можуть бути: наявність облаштованих відповідними меблями та речами місць для сну та відпочинку дитини; її розвитку та навчання; приміщень для прийняття їжі та санітарно-гігієнічних потреб; обладнання для занять спортом; музичних інструментів; відвідування дитиною навчальних курсів, гуртків та секцій; відкриття на ім’я дитини банківського рахунку; витрати на оздоровлення та лікування дитини, придбання засобів реабілітації тощо (п. 10 Порядку).

Отримувачам аліментів на замітку необхідно бути обізнаним щодо п. 14 Порядку, який передбачає, що чеки, квитанції, довідки та інші документи для підтвердження цільового використання коштів одержувач аліментів може надати виключно за власним бажанням та за умови їх наявності.

У разі волевиявлення одержувача аліментів надати пояснення щодо використання аліментів, останній має право викласти їх в письмовому вигляді і вони повинні бути долучені до висновку, що складений за результатом проведення інспекційного відвідування.

Таким чином, на одержувача аліментів не покладається обов’язок збирання та зберігання чеків та будь-який інших доказів цільового використання аліментів, окрім як здійснення фактичного належного утримання та забезпечення інтересів дитини.

За фактом проведення інспекційного відвідування складається відповідний висновок за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину, копії якого надсилаються рекомендованими листами платнику та одержувачу аліментів.

У випадку, якщо відповідний висновок Вами так і не було отримано, Ви можете реалізувати своє право та звернутись за його отриманням у службу по правах дітей.

Якщо в отриманому висновку всже ж таки буде встановлено, що одержувач аліментів витрачав кошти не за їх цільовим призначенням, платник аліментів має право скористатись можливістю звернутись до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Резюме: практичні поради

Отже, законодавством не встановлено чітких меж щодо цільового використання аліментів на утримання дитини. Мати витрачає частину грошових коштів на оплату комунальних послух помешкання, де безпосередньо проживає дитина, що не може бути розцінено як нецільове використання (принаймні до того часу, поки не буде надано певні роз’яснення з даного питання чи внесені зміни в чинне законодавство). Аліменти є власністю дитини, твердження платника аліментів є спробою залякування та маніпулювання. Лише у випадку встановлення органом опіки та піклування у відповідному висновку, складеному за результатом інспекційного відвідування факту нецільового використання, чоловік має право звернутись до суду з позовною заявою про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України. Щодо можливості відсудити дитину, то тут останній має звернутись до суду із позовом про визначення місця проживання дитини з батьком або позбавлення матері батьківських прав довести, а не надати виключно припущення використання аліментів на утримання дитини не за цільовим призначення, самого припущення витрачення частини аліментів на оплату комунальних послуг буде замало для визнання такого позову аргументованим, щоб його задовольнити та розлучити дитину з матір’ю.

ЗамПоліт

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Євробляхери: закони зробили їх дисциплінованими

Експерти вважають, що майже всі власники уживаних авто з іноземною реєстрацією вчасно їх оформлять згідно з українським законодавством.

Добігають кінця останні тижні відтермінування штрафних санкцій за водіння автомобілів, які мають іноземну реєстрацію. Ідеться про так звані євробляхи — вживані автомобілі переважно походженням з різних європейських країн, яких, до речі, за весь час такої практики було імпортовано в нашу державу 627 тисяч штук.

Останній день, коли можна вільно на цих машинах пересуватися вулицями та автострадами нашої країни, припадає на 24 серпня, День Незалежності. Після цього євробляхери повинні розмитнити свої автомобілі, сплатити податки й зареєструвати залізних коней в Україні. Інакше на власників таких автомобілів чекають великі штрафи та навіть конфіскація машин.

Суми чималі

Нагадаємо, що у травні 2019-го парламент удруге подовжив безштрафний період саме до 24 серпня. Усе це знайшло відображення у Законі №8371 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із ухваленням Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Також у цьому документі було регламентовано чимале покарання, яке чекає на порушників. Якщо водій має транспортний засіб із закордонною реєстрацією в режимі транзиту від 10 до 20 діб, то він повинен сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Якщо цей строк помітно збільшується — від 20 до 30 діб — штраф дорівнюватиме 85 тисячам гривень. Якщо власник прострочив таке перебування на більш ніж 30 діб, то повинен буде сплатити 170 тисяч гривень або його автомобіль конфіскують.

Фізична особа, яка ввезла такий автомобіль на територію України, не має права передавати його будь-кому іншому в користування. Власник такого автомобіля не може його використовувати для підприємницьких потреб, тобто просто займатися бізнесом.

Яскравим прикладом цього можуть слугувати послуги таксі, різних приватних перевезень пасажирів чи вантажу тощо. За порушення цих правил, які регламентують вищезгаданий закон, водій повинен буде сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

Національній поліції України буде надано право перевіряти особу водія автомобіля, який має іноземну реєстрацію, на відповідність тій особі, що його ввезла.

Отже, що саме відбуватиметься після 24 серпня? Чи проводитимуть широкомасштабні операції на кшталт масових затримань порушників і вибивання у них штрафів? Чи все обійдеться спокійно? Чи із часом зникатимуть з наших вулиць уживані автомобілі?

Б’ємо гарні й погані рекорди

Правди ніде діти: влада як могла йшла на всілякі поступки євробляхерам, які мітингували. Усе це формувалося у відповідні закони. І ухвалені нормативно-правові акти врешті-решт зробили і чимало не зовсім гарних речей. Достатньо сказати, що чинні тепер закони занижують вимоги до автомобільного імпорту, приміром, скасуванням екологічного стандарту Євро-5. Згідно з останнім, в Україну можна було ввозити лише автомобілі, які зійшли з конвеєрів заводів не раніше 2010 року. Це відповідь на запитання, чи значно скоротиться або і взагалі припиниться ввезення вживаних авто. Однозначно ні. Ввозити можна багато, або майже все.

До речі, темпи і обсяги ввезення таких машин в Україну за останні півроку б’ють усі рекорди.

Як зазначає Дмитро Скляренко, прессекретар департаменту маркетингових комунікацій «УкрАвто», за січень — червень 2019 року в Україну було ввезено 253 тисячі вживаних авто, що в рази більше, ніж за аналогічний період торік. «Зрозуміло, що велика пропозиція завжди породжує зменшення ціни. Вартість таких автомобілів стала за цей період 2019 року активно знижуватися. До того ж, на ринку нашої країни продають уже розмитнені й легалізовані повністю (з українською реєстрацією) солідні іноземні марки автомобілів, які можна без ризику для себе купити за 3—5 тисяч євро. Звісно, охочих буде чимало», — зазначає він.

Так на нашому ринку сформувався новий позитивний тренд до зменшення вартості таких автомобілів. І тренд, який можна образно назвати так: євробляхери хочуть жити у правовому полі. Цього не підтримати не можна. Інша річ, коли в Україну ввозять старі машини (а часто просто мотлох), які негативно впливають на навколишнє середовище країни.

Час Ч мине спокійно

Щодо поведінки євробляхерів більш розлого. За словами голови Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка, українські закони позитивно вплинули на євробляхерів, і вони зробили правильні висновки: їх стало набагато менше, ніж було півроку тому: «Я впевнений, що в країні нині 5—7 тисяч автомобілів, які мають іноземну реєстрацію. За лічені дні їх стане ще набагато менше. Тому вітаю владу, що вона так вчинила. Інакше у цивілізованій країні й бути не може».

Проте юрист Ростислав Кравець зазначив «Урядовому кур’єру», що, на його думку, вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією в нашій країні значно більше: «Думаю, що їх нині приблизно 20—30 тисяч. Проте це нічого не означає. Звісно, до 24 серпня власники цих автомашин або пройдуть усі законні процедури та оформлять їх як українські, або розберуть на запасні частини. Будуть і такі, що віддадуть автомобілі на металобрухт».

До речі, в цьому з експертом згодні й інші опитувані редакцією аналітики. Слід ще додати: за останні місяці колишні євробляхери заплатили в український бюджет, за різними оцінками, 2—3 мільярди гривень податків, чим значно поповнили державну скарбницю.

Олег Назаренко вважає, що після 24 серпня нічого страшного не станеться: нерозмитнених та неоформлених євроблях, на його думку, будуть лічені одиниці. Адже хто матиме бажання сплачувати великий штраф — 34 тисячі гривень! Питання риторичне.

У цьому з експертом погоджується й голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, яка неодноразово заявляла, що саме такі жорсткі штрафи й серйозні закони спонукатимуть до дисциплінованості у лавах євробляхерів і нічого деспотичного після 24 серпня не відбуватиметься.

Олег Назаренко зазначає, що фактично в небуття вже пішли фірми, які працювали з євробляхами. Проте точніше сказати, що вони дуже швидко змінили спеціалізацію. Тепер такі компанії пропонують доставити покупцеві в Україну вже розмитнену та оформлену за всіма українськими законами машину. Цікаво, як зазначають деякі експерти, такі компанії беруть за ці послуги вдвічі менше, ніж віддавали споживачі за євробляхи (до того ж не розмитнені) — 500—600 євро.

Тобто позитив є, і неабиякий. Адже покупці сплачували раніше за ввезення напівлегальних євроблях без оформлення та розмитнення тисячу євро. А тут і послуга дешевша, і душа спокійна: автомобіль цілком законно оформлено. Отже, чекаємо 24 серпня, проте з великою часткою впевненості можна сказати, що все буде гаразд.

Олег Громов, УК

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Блокування податкових накладних. У світлі нових «досягнень» їх реєстрації.

«Оподаткування — це мистецтво обскубувати гусака так, щоб отримати максимум пір’я з мінімумом писку» – говорив Міністр фінансів Франції Жан Б. Кольбер.

Фактично так відчувають себе пересічні українці та законослухняні підприємці малого і середнього бізнесу. Про які досягнення незалежної України може взагалі йти мова, якщо поряд із незначним (на 40-70 грн) збільшенням заробітної плати, стипендії, пенсії, могутньо зростають податки і збори, змінюється рівень життя, ціни в магазинах та тарифи на комунальні платежі.

Україна робить малесенький крок вперед і три великі кроки назад, зокрема, у питаннях оподаткування, адже ми платимо податки абсолютно на усе: купили квартиру, машину – будьте ласкаві, «поділіться з державою», здаєте об’єкт нерухомості в оренду – сплатіть податок, сходили в магазин – покладіть відсоток податку на додану вартість у державну скарбницю, ну а якщо ви заощадили трохи грошей і вирішили відкрити свою справу з перспективою на майбутнє, то будьте готові за неї воювати із працівниками Державної фіскальної служби.

У сірому й невиразному на перший погляд пункті 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, бізнесменам скрутили руки однією лише фразою такого змісту:

201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

Знущанням над платниками податку виглядає, також, і підпункт 201.16.1 ст. 201 Податкового кодексу, у якому йдеться про таке:

201.16.1. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Тобто, рішення про блокування податкової накладної, яке збільшує фактичне зобов’язання по ПДВ, ухвалює навіть не керівник податкової інспекції або ГУ ДФС обласного рівня, а комп’ютерна програма невідомого походження.

Цікавим є те, що рішення цієї комп’ютерного програми набуває чинності негайно, і платник податків має подати в порядку п. 201.16.2 ст. 201 Податкового кодексу свої пояснення і додаткові документи протягом 365 днів з моменту блокування, після чого особлива нарада при ГУ ДФС заочно розгляне надані документи та аргументи і ухвалить одне з рішень: про реєстрацію або про відмову в реєстрації податкової накладної. Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

На додаток до вищевказаних положень чинного законодавства, 20 червня 2017 року набрали чинності накази Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» та наказ від 13.06.2017 року № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Пропоную більш детально зупинитися саме на критеріях ризику, які є підставами для блокування податкової накладної, і в яких надзвичайно складно знайти логіку.

Отже, в критерії №1 мова йде про те, що обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

У разі, якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна відповідає вимогам вищенаведеного пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих у звітному періоді з урахуванням податкової накладної, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам даного пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється

Критерій №2: відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі — Кодекс), стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі.

З критерієм №2 в цілому все зрозуміло, наприклад, при анулюванні ліцензії на оптову торгівлю алкогольними виробами, не можливо буде зареєструвати податкову накладну з алкоголем.

Не зовсім зрозуміло, яке відношення до реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість та його сплату має величина нарахування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування? У будь-якому випадку, фонд заробітної плати на підприємстві чи в іншій госпрозрахунковій організації в декілька разів менший ніж валовий дохід, отриманий від реалізації товарів чи надання послуг. Це дає можливість здійснювати безпідставний тиск на будь-якого платника податків.

Платнику ПДВ, також, зможуть відмовити у реєстрації податкової накладної на отриману суму авансового платежу, адже в нього ще може бути відсутня зареєстрована податкова накладна на придбання відповідного товару від постачальника.

В подальшому, для оскарження відмови комісії у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі, платникам податку знадобиться чимала кількість часу, терпіння та сил аби довести в адміністративному та/або судовому порядку фактичне здійснення господарської операції.

Найактуальнішим питанням підприємців є розблокування податкової накладної. У своєму інтерв’ю журналу «Вісник. Офіційно про податки» № 27 за 2017р. в.о. начальника Управління організації роботи щодо прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України – Дмитро Мішалов пояснив, що податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких було зупинено, реєструються у день настання однієї з таких подій:

  • прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування;
  • набрання законної сили рішенням суду про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Тобто податкова накладна/розрахунок коригування реєструються датою внесення платником податку їх до ЄРПН, за позитивного прийняття рішення.

При цьому згідно з п. 1201.1 ст. 1201 Податкового кодексу в разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення про відновлення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування.

Варто пам’ятати, що у разі отримання платником податків квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за формою, встановленою Наказом № 567 та надання платником пояснень та/або копій документів, які будуть підставою для прийняття рішення податківцями. Таку інформацію платник ПДВ може надати в електронному вигляді протягом 365 днів із дня складання податкової накладної/розрахунку коригування.

Підприємець має право оскаржити, також, і рішення комісії про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до ДФС України протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС.

І тут є деякі суперечності, які потребують окремого дослідження. В наказі №566 зазначається, що комісія створюється при Державній фіскальній службі України, а також створюються аналогічні комісії Головними управліннями ДФС в областях. Комісія є постійно діючим колегіальним органом при ДФС. З досвіду вбачається, що створення колегіального органу проводилось з метою уникнення відповідальності за вчинені дії. Наказ не передбачає публічного ознайомлення з посадами та прізвищами і ініціалами членів комісії. За протиправну діяльність члена комісії передбачено можливість його заміни, а для бізнесу протиправні дії можуть привести до мільйонних збитків та втрати контрагентів. І найголовніше – в даному Наказі не передбачена публікація адреси комісії, ні електронна, ні для надсилання листів на паперових носіях. Тобто, куди платники податків мусять подавати свої пояснення разом із документами та Таблицею – невідомо.

Наступним суперечливим моментом є те, що у засіданнях комісії можуть приймати участь тільки її члени. Це ставить під сумнів належне та професійне ознайомлення з наданими копіями первинних документів та прийняття законного рішення, особливо, коли заяви будуть надходити до комісії від платників ПДВ з усієї України. Це при тому що Рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації підписується, реєструється та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання від нього пояснень та копій необхідних документів.

Адміністративне оскарження вищезазначеного Рішення ні в Податковому кодексі України, ні в наказі №567 не передбачено. Залишається для захисту подавати позов до Адміністративного суду про визнання протиправними дій контролюючого органу та зобов’язання вчинити певні дії з реєстрації, що може розтягнутися у часі до набрання законної сили рішення суду першої інстанції на декілька місяців і більш тривалий період.

Досліджуючи судову практику з висвітленого у даній статті питання, стає зрозумілим, що у більшості випадків суди стоять на боці бізнесу та, зокрема, платників податків.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 28.09.2017 р., у справа № 820/3203/17, суд прийняв рішення скасувати рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації №11964/39820081 від 20.07.2017 року про відмову в реєстрації податкової накладної №15 від 30.06.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних та зобов’язати Державну фіскальну службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 15 від 30.06.2017 року, поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Будинок «Новаагро» за датою її подання.

Суд в своєму рішенні застосував практику Європейського суду з прав людини: статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» N 3477-IV від 23.02.2006р. суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

За приписами статті 8 КАС України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

 Так, Європейський суд з прав людини у рішенні від 13.01.2011 (остаточне) по справі «ЧУЙКІНА ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF CHUYKINA v. UKRAINE) (Заява N 28924/04) констатував: «50. Суд нагадує, що процесуальні гарантії, викладені у статті 6 Конвенції, забезпечують кожному право звертатися до суду з позовом щодо своїх цивільних прав та обов’язків. Таким чином стаття 6 Конвенції втілює «право на суд», в якому право на доступ до суду, тобто право ініціювати в судах провадження з цивільних питань становить один з його аспектів (див. рішення від 21 лютого 1975 року у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. the United Kingdom), пп. 28 — 36, Series A N 18). Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог пункту 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати «вирішення» спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для пункту 1 статті 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому процесі провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (див. рішення у справах «Мултіплекс проти Хорватії» (Multiplex v. Croatia), заява N 58112/00, п. 45, від 10 липня 2003 року, та «Кутіч проти Хорватії» (Kutic v. Croatia), заява N 48778/99, п. 25, ECHR 2002-II)».

В даному випадку, задоволення позовної вимоги щодо зобов’язання Державної фіскальної служби України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну N 15 від 30.06.2017 за датою її подання, є дотриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 25.09.2017 р., справа № 802/1530/17-а визнано протиправним та скасовано рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 18.07.2017 року № 5621/31909523 та зобов’язано Державну фіскальну службу України зареєструвати податкову накладну товариства з обмеженою відповідальністю «Зерносвіт» від 29.06.2017 року № 271 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Суд зазначає, що Рішення комісії № 5621/31909523 про відмову в реєстрації податкової накладної № 271 від 29.06.2017 року не містить конкретної інформації, щодо причин та підстав для прийняття такого рішення, а лише містить загальну фразу про те, що причиною його прийняття є: надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Проте, в рішенні не зазначено які саме документи складені з порушенням законодавства та яких саме документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних.

Відтак, суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення є необґрунтованим, оскільки платником податків надано всі необхідні документи, які засвідчують факт здійснення господарської операції за податковою накладною у реєстрації якої відмовлено.

Нещодавно на офіційному веб-сайті Мінфіну оприлюднено новий проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Нагадаємо, що лише 10 днів тому, 13 жовтня, набрав чинності Наказ Мінфіну від 18.09.2017 р. №776, яким уже були внесені зміни до Критеріїв в частині блокування ПН/РК для аграріїв, а новими змінами, пропонується не вдосконалення системи реєстрації податкових накладних, а введення ще двох нових критеріїв ризиків:

  • наявність обвинувального вироку суду у відношенні службової особи (службових осіб) суб’єкта господарювання за статтею 205, 212 Кримінального кодексу України;
  • розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника ПДВ, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж у два рази та/або зміни номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, — зміна перших чотирьох цифр коду, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг — перших двох цифр кодів).

Змінами також уточнено: якщо надійшла інформація, що свідчить про надання платником недостовірної інформації згідно з Таблицею, або інша податкова інформація, що свідчить про ризиковість операції, Комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації. Якщо ж така інформація була врахована системою Моніторингу автоматично, то після прийняття Комісією ДФС рішення про неврахування інформації вона не підлягатиме автоматичному врахуванню.

Тобто, фактично, виходить, що конкурент платника ПДВ, який надає документи, пояснення тощо, може повідомити про недостовірність наданої інформації таким платником ПДВ без належного підтвердження, у зв’язку з чим Комісія ДФС приймає рішення про неврахування такої інформації. В свою чергу платник ПДВ тепер муситиме доказувати, що подана ним інформація є достовірною і витрачати у подвійному розмірі свій час, сили, гроші тощо.

Що ж стосується доповнення змін двома новими критеріями, то тут взагалі абсурд досягнув свого апогею

Теоретичний приклад: Ви зібралися купити пшеницю і переробити на локшину, заплатили за неї аванс і отримали ПН з кодом пшениці. Потім у постачальника виникли якісь труднощі, він цю пшеницю переробив на борошно і за домовленістю Ви отримаєте вже готове борошно. І Вас, і постачальника все влаштовує, проте РК Вам не зареєструють, так як змінилися перші 4 цифри коду товару.

Або схожа ситуація: аванс на придбання певного товару (автомобільні шини) з першими 4 цифрами, наприклад, УКД 0000 підприємство не змого закупити, а інший товар не підходить покупцю (наприклад, товар специфічний, виробник — один, єдиний), покупець вирішив не забирати аванс, а взяти натомість автомобільні диски, перші 4 цифри УКД 1111, ДФС, також, не зареєструє РК, оскільки відбулася зміна коду, але продавець надав одну й ту саму послугу, за одні й ті самі кошти, але покупець придбав товар з іншим кодом.

Підсумовуючи усе вищенаведене, висновок видається доволі сумний: мало того, що долю людини вирішують роботи, так ще й ключові критерії, за якими відбувається блокування, спрямований на геноцид середнього бізнесу виробничої спрямованості.

Вся ця нісенітниця вже стала реальністю й жахом для реального сектора економіки, що може в найближчий час обернутися масовими протестами малого і середнього бізнесу та подальшим прогресуванням нелегального сектору «тіньової» економіки.

Автор статті: Василина Воронецька, юрист

Адвокатська компанія Кравець і партнери

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

НБУ звернувся до Верховного суду із проханням зобов’язати суди приймати рішення на їх користь

Голова Національного банку України написала лист Голові Верховного суду України, в якому скаржиться на те, що судові інстанції скасували рішення НБУ по ліквідації 11 банків, визнавши ці рішення незаконними.

Відповідний лист на своїй сторінці у Facebook опублікував суддя Окружного адмінсуду міста Києва Богдан Санін, передає УНН.

Зокрема, суди стали на сторону таких банків: “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, Укрінбанк”, Київська Русь”, “Східно-промисловий банк”, “Грін банк”, “Банк Велес”, “Радикал банк”, “Фінансова ініціатива”, “Банк Софійський”.

У своєму листі НБУ вважає, що суди, визнаючи дії НБУ незаконними, втручаються у виключно дискреційні повноваження, а саме “право Національного банку України як особливого центрального органу державного управління застосовувати до банків заходу впливу”.

Ще одним аргументом, чому суди мають вирішувати спори на користь НБУ, на думку В.Гонтаревої, є той факт, що діючим законодавством не передбачено можливості відновлення діяльності банку, у тому числі за рішенням суду, відносно якого вже прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію.

Зважаючи на вищевикладене, НБУ хоче, щоб Верховний суд “вжив заходи” для однакового застосування судами норм банківського законодавства, під час розгляду справ з оскарження рішень Національного банку України про виведення банків.

Редакція УНН звернулась до ВСУ, аби вони прокоментували лист НБУ, та, по можливості, надали копію відповіді В.Гонтаревій.

У зв’язку з тим, що Голова Верховного суду нині перебуває у відрядженні, ситуацію прокоментував суддя Верховного суду України Олександр Волков.

За його словами, лист голови НБУ в такій формі не буде розглядатися Верховним судом.

«Ми не розглядаємо листи. Нам багато громадян теж, наприклад, пишуть. Але є процесуальний порядок і ми не можемо розглядати документи, які надходять в не процесуальній формі. Ми на такі звернення якщо і реагуємо, то пишемо роз’яснення, що згідно з Конституцією і законодавством, ми діємо лише в межах закону. І ми розглядаємо лише те, що знаходиться в межах наших повноважень, а все інше ми не можемо розглядати”, — пояснив він.

Щодо відповіді НБУ, суддя зазначив, що якщо така відповідь буде надаватися – це буде роз’яснення про те, що ВСУ не розглядає листи.

Тим часом, “прохання” голови НБУ до Верховного суду УНН прокоментували також експерти.

Народний депутат, член профільного Комітету ВР Юрій Македон так само як і суддя ВСУ зазначив, що НБУ може звертатися до Верховного суду лише з процесуальними документами, а не листами.

“Вони повинні, якщо і звертатися до Верховного суду, то із процесуальними документами, тому що якщо вони не звертаються із процесуальними документами, а просто пишуть лист, то логіка їх дій незрозуміла. Представники Нацбанку, як сторона у справі, мають право подати заяву про перегляд. Але якщо є така заява і немає процесуальних документів – то логіку НБУ я не розумію. Тобто у них є право сторони переглянути ці справи і вони повинні були писати саме так, а просто заява подивіться, хто і що робить не так — це просто непрофесійний підхід”, — сказав він.

Адвокат і правозахисник Ростислав Кравець повідомив, що сьогодні до прокуратури буде подано заяву про скоєння головою НБУ кримінального правопорушення за ст. 376 КК України, а саме по факту втручання у діяльність суду та намагання впливу з метою отримання рішення на свою користь. Якщо прокуратура відмовить у реєстрації кримінального правопорушення, за словами Р.Кравця, буде звернення до суду щодо бездіяльності прокуратури.

“Друга заява буде подана безпосередньо до голови ВСУ стосовно того, яка була реакція на цей лист, чи звертався він до правоохоронних органів стосовно тиску на суд, так як саме така реакція відповідно до норм закону “Про судоустрій і статус суддів” повинна бути у разі, якщо хтось намагається вплинути на рішення суду. Це все прямо передбачено у нормах закону “Про судоустрій і статус суддів”, як в старій редакції, так і тим більше в новій редакції”, — наголосив Р.Кравець.

Голова ГО «Українське юридичне товариство», адвокат Олег Березюк назвав лист НБУ безпідставним та неграмотним.

“Сьогодні Верховний суд згідно із чинним законодавством ніяк не може забезпечити однакове застосування, хоча за Конституцією він зобов’язаний це робити. Але в нього немає механізмів через те, що нинішній Верховний суд позбавлений реальної можливості, тому що постанови Пленумів не мають обов’язкової сили для судів нижчої інстанції.

Таке звернення є безграмотним із юридичної точки зору. Верховний суд він же ж не адміністративний орган, якому підпорядковуються інші суди. Суддя і будь-який суд, він керується законом і власною правосвідомістю. Якщо раніше дійсно законодавство не тільки дозволяло, але й зобов’язувало Верховний суд узагальнювати судову практику й забезпечувати однакове застосування юридичних норм по всій території України по певним категоріям справ – то сьогодні це зробити практично неможливо. І звернення до Верховного суду і знову ж таки звинувачення у корумпованості (вчорашня заява НБУ на сайті) ну точно так же можна сказати, що НБУ корумпований. Це абсолютно неграмотні звернення і безпідставні заяви”, — пояснив він.

Джерело: УНН

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Відновлено роботу органів адвокатського самоврядування міста Києва після спроби їх захоплення

Сьогодні у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулась конференція адвокатів міста Києва.

На конференції були присутні 142 делегата і більше 600 адвокатів міста Києва. Результатом проведення конференції було прийняття після відкритого обговорення низки рішень. Зокрема:

2016-11-05_00001

Визнано такою що не відбулася 08 жовтня 2016 року конференція адвокатів міста Києва. Відкликано з установ, організацій, державних органів, інформацію про прийняті рішення (у тому числі оформлені протоколом /витягом з протоколу) від імені конференції адвокатів міста Києва 08 жовтня 2016 року.

Визнано такими, що не відбулися вибори 08 жовтня 2016 року до складу Ради адвокатів міста Києва, до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, до складу Ревізійної комісії адвокатів міста Києва, до складу Ради адвокатів України, до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Визнано таким, що на не набув повноважень в наслідок обрання до складу 08 жовтня 2016 року Голови Ради адвокатів міста Києва – Рябенко Петро Константинович.

Визнано такими, що на не набули повноважень в наслідок обрання до складу 08 жовтня 2016 року члена ради адвокатів міста Києва: Ростислав Богданович Пукало, Микола Володимирович Голодняк, Олександр Григорович Вознюк, Микола Дмитрович Солдатенко, Армен Сабірович Нерсесян, Олексадр Леонідович Дульський, Анна Олександрівна Литвин, Ярослав Миколайович Бондаренко, Валерій Вінцентасович Джяутов, Ганюна Кравчук, Зоя Володимирівна Ярош, Андрій Ігорович Циганков, Діана Леонідівна Назаренко, Тетяна Володимирівна Мироненко, Олег Валерійович Березюк, Олена Олександрівна Жогіна, Владислав Валерійович Білоцький, Євгеній Іванович Якима, Юрій Палович Борисов, Володимир Володимирович Клочков, Надія Миколаївна Корінна, Андрій Володимирович Мамалига, Сергій Ілліч Афіндуліді, Владислав Вадимович Ситюк, Дмитро Олександрович Піліпенко.

Визнано такими, що не набули повноважень в наслідок обрання 08 жовтня 2016 року Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (м.Києва) Орлов Ігор Олександрович

Визнано такими, що не набули повноважень внаслідок обрання до складу 08 жовтня 2016 року: члена Кваліфікаційно-дисциплінарної адвокатури міста Києва: Бєгунова Ольга Олексіївна, Дерев’янчук Володимир Анатолійович, Покотило Ігор Миколайович, Просянюк Ольга Вікторівна, Розметов Ровшанбек Назарович, Сухомлинова Наталія Іванівна, Титикало Роман Сергійович, Угрінчук Едуард Романович, Дрюк Олексій Миколайович, Гнатюк Тетяна Віталіївна, Риков Вадим Володимирович, Дубчак Леся Сергіївна, Заруцький Олександр Вадимович, Мостовенко Сергій Вікторович, Рибачковський Костянтин Едуардович, Нагорний Олександр Віталійович, Солодко Євген Вікторович, Тимченко Тетяна Анатоліївна, Волощук Володимир Вікторович, Нікітюк Катерина Олександрівна.

Визнано таким що не набув повноважень представника адвокатів міста Києва у Раді адвокатів України внаслідок обрання 08 жовтня 2016 року Черезов Ігор Юрійович.

Визнано таким що не набув повноважень представника адвокатів міста Києва у Вищий Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури в наслідок обрання 08 жовтня 2016 року Кострюков Валерій Івановича.

2016-11-05_00002

Вирішено Раді адвокатів міста Києва продовжити роботу у складі: Голова Ради адвокатів міста Києва – Рафальська Інна Владиславівна, обрана конференцією адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Члени Ради адвокатів міста Києва:

Афіндуліді Сергій Ілліч, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Бойко Ігор Григорович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Брицька Анна Миколаївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Гревцова Радмила Юріївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дідовець Юрій Вікторович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дробязко Микола Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Іванов Ігор Олександрович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Кілічава Тетяна Михайлівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Клочков Володимир Володимирович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Корінна Надія Миколаївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Кравець Ростислав Юрійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Лошаков Дмитро Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Мамалига Андрій Володимирович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Рябенко Петро Костянтинович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Савінова Наталія Андріївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Сафронов Валерій Аркадійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Сірий Микола Іванович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Степ’юк Валентин Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Турський Володимир Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Вирішено Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури міста Києва продовжити роботу у складі: Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва –Рудакова Валентина Володимирівна, обрана конференцією адвокатів міста Києва 12.10.2012 року

Атестаційна палата:

Волинець Валентин Тодосійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дубчак Леся Сергіївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Заруцький Олександр Вадимович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Кириченко Микола Олексійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Левков Сергій Андрійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Мостовенко Сергій Вікторович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Рибачковський Костянтин Едуардович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Федоренко Ігор Люсикович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Яновська Олександра Григорівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Дисциплінарна палата:

Бєгунова Ольга Олексіївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дерев‘янчук Володимир Анатолійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Захаркевич Тимофій Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Коваль Микола Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Покотило Ігор Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Просянюк Ольга Вікторівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Розметов Ровшанбек Назарович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Санченко Роман Григорович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Сухомлинова Наталія Іванівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Титикало Роман Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Угрінчук Едуард Романович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Вирішено Ревізійній комісії адвокатів міста Києва продовжити роботу у складі: Дрібнич Володимир Віталійович, Назарець Дмитро Анатолійович, Скрипачов Володимир Вікторович, Філонова Вікторія Юріївна, Цикалевич Володимир Миколайович

Вирішено представнику адвокатів міста Києва у Вищий кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, члену Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх Ірині Борисівні продовжити роботу у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Вирішено представнику адвокатів міста Києва у Раді адвокатів України, члену Ради адвокатів України Петровій Наталії Іванівні продовжити роботу у складі Ради адвокатів України.

Вирішено створити комісію по перевірці обставин захоплення органів адвокатського самоврядування.

Покласти на члена Ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Константиновича забезпечення безперебійної роботи Єдиного реєстру адвокатів України в частині виконання обов’язків адміністратора першого рівня ведення ЄРАУ. З метою виконання покладених функцій встановити Члену ради адвокатів міста Києва Рябенку П.К. час постійного прийому та обробки заяв/документів про внесення інформації до ЄРАУ з 10-00 до 18-00 щоденно, з понеділка по четвер включно.

Голові Ради адвокатів міста Києва Рафальській Інні Владиславівні забезпечити члена Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., для виконання, покладених на нього конференцією адвокатів міста Києва обов’язків, технічним обладнанням, робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 30, приміщення Ради адвокатів міста Києва.

Призначити проведення чергової щорічної звітної Конференції адвокатів міста Києва на січень 2016 року. Дозволити Раді адвокатів міста Києва включити до порядку денного звітної Конференції кадрових питань, у випадку необхідності.

Встановити, що при внесенні в порядок денний конференції питань, пов’язаних з відкликанням, обранням, переобранням членів органів адвокатського самоврядування, інформація щодо цих питань повинна бути розміщена на сайті Ради адвокатів міста Києва/Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва (kmkdka.com), не менше ніж за 45 днів до дати проведення конференції. Одночасно розміщується інформація з пропозицією про висування кандидатур до складу органів адвокатського самоврядування. Рада адвокатів міста Києва зобов’язана розмістити інформацію про кожного кандидата на обрання до складу органів адвокатського самоврядування в порядку надходження, але не пізніше 15 днів до дати розгляду цього питання конференцією.

Організаційному комітету по скликанню позачергового з’їзду адвокатів України, створеному відповідно до рішення конференції адвокатів міста Києва розпочати збір підписів адвокатів.

Прийняти нову редакцію положення про Раду адвокатів міста Києва.

Прийняти нову редакцію положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва.

Довідково: відповідно до ст. 47 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры