Архив метки: Вища

Вища Зрада Правосуддя

Заради судової реформи вже було прийнято не один безглуздий та протиконституційний закон, серед яких «свіжий» Закон України «Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон), що має «навести лад» в судовому корпусі. Даний закон в основному й присвячений саме фільтраційному відбору суддів як на етапі призначення, так і на етапі звільнення.

Загалом Закон України «Про Вищу раду правосуддя» можна порівняти з шаблонним договором, де визначені лише загальні рамки, а основна суть визначається додатками чи додатковими угодами. Так, більшість процедурних норм є бланкетними та відсилають до Регламенту Вищої ради правосуддя або до інших документів, які погоджуються або затверджуються тою ж Вищою радою правосуддя.

Не варто применшувати й власне потенційну фінансову залежність судів від Вищою ради правосуддя, адже саме цей орган у відповідності до п. 16 ч. 1 ст. 3 Закону бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя, однак форма та межі даної участі не визначені, що може становити загрозу для «слабких» судів.

Казкова «доброчесність»

Щодо власне здійснення інших повноважень Вищої ради правосуддя, то варто звернути уваги, що значно «полегшено» процедуру прийняття рішень, зокрема ст. 34 Закону визначено, що рішення Вищої ради правосуддя ухвалюється більшістю членів Вищої ради правосуддя, які беруть участь у засіданні Вищої ради правосуддя, якщо інше не визначено цим Законом. Тобто, за новими правилами достатність голосів рахується від тих, хто присутній у засіданні, а не від повноваженого чи конституційного складу Вищої ради правосуддя, отже прийняти бажане чи «необхідне» рішення стало простіше.

Що стосується уточнення «якщо інше не визначено цим Законом», то мова йде про рішення, яким вирішується питання про призначення судді на посаду, де необхідно аж 14 голосів членів Вищої ради правосуддя, що може ускладнити процес призначення оскільки Вища рада правосуддя має ретельно вивчити кандидата на наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням (п. 1 ч. 19 ст. 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Хоча і до деяких членів Вищої ради правосуддя також є дуже велика кількість запитань стосовно їх доброчесності. Тому і можуть з‘явитись обґрунтовані питання стосовно прийнятих рішень саме таким складом, що в подальшому буде слугувати підставою для визнання Європейським судом з прав людини порушення прав людини державою, яка допустила можливість прийняття рішень «недоброчесним» органом, що дійсно може вплинути на формування всього суддівського корпусу.

Недоторкані «члени»

Цікаво, що в Законі визначено лише два випадки необхідності 14 голосів. Другий — стосується вирішення питання про внесення подання про звільнення члена Вищої ради правосуддя за грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої ради правосуддя або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади; виявлення обґрунтованості наявних обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у статті 6 цього Закону; істотне порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції; систематичну неучасть у роботі Вищої ради правосуддя чи органу Вищої ради правосуддя (ст. 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Варто нагадати про те, ще перехідними положеннями було визначено, що члени Вищої ради юстиції продовжують виконувати повноваження членів Вищої ради правосуддя, де на даний час їх кількісний склад становить 14 осіб (без урахування Гречківського П.М. із зрозумілих причин). Отже, нинішній склад органу, що вирішує долю суддівського корпусу, є непорушним за будь-яких обставин навіть несумісних із законом, адже за рішення неможливо проголосувати, бо доповідач та особа, щодо якої вирішується питання, не приймають участі в голосуванні. Аналогічна ситуація виникне, якщо до новообраного складу Вищої ради правосуддя буде призначено лише 15 осіб, що робить повноважною та «непорушною» Вищу раду правосуддя.

Загалом Вища рада правосуддя, яка складається з 15 членів є найбільш вдалим варіантом «ручного управління», на яке ніхто не може вплинути з огляду на визначені підстави звільнення та припинення повноважень члена Вищої ради правосуддя, бо й власне самі члени Вищої ради правосуддя чи працівники даного органу можуть бути скаржниками на суддю, який винесе вирок.

Правова «визначеність»

Слід додатково зауважити і про зміну порядку та підстав оскарження рішень Вищої ради правосуддя. Досить загадковою є позиція законодавця визначати підстави для оскарження рішення Вищої ради правосуддя, пов’язані з дотриманням формальних складових чи умов прийняття рішення, не зазначаючи при цьому таку підставу як порушення прав людини. Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 27 Закону, якщо за рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду проголосувало менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя, вважається, що Вищою радою правосуддя ухвалено рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду. Тобто, особа, яка відповідає усім вимогам та успішно пройшла професійний відбір, але не набрала з незрозумілих причин необхідної кількості голосів, не може захистити своє право бути призначеним на посаду, бо Закон не рахується з правами людини.

Рішення Вищої ради правосуддя, які можуть бути оскаржені до суду подаються відразу до Верховного Суду. З одного боку це ніби спрощує судову тяганину, але з іншого зовсім не сприяє ефективному захисту.

Так, у випадку скасування судом рішення Вищої ради правосуддя, що може мати наслідком застосування дисциплінарного стягнення до судді, Вища рада правосуддя розглядає відповідну дисциплінарну справу повторно (ст. 52 Закону). Також Закон передбачає можливість повторного звернення із клопотанням про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності або із клопотанням про продовження строку такого відсторонення стосовно судді в межах одного кримінального провадження у випадку скасування попереднього рішення Вищої ради правосуддя судом (ст. 64). Тобто, даний Закон зробив судове рішення проти Вищої ради правосуддя декларативним, тобто таким, що не усуває негативних наслідків для особи. Очевидно законодавець не врахував, що в тій же справі «Олександр Волков проти України» Європейський суд з прав людини встановив порушення ст. 6 Конвенції щодо права на судовий захист  з урахуванням того, що судові рішення не відновлювали прав особи, а отже судовий захист не був ефективним.

Суддівська «незалежність»

Новаторство законодавця знайшло свій прояв і в застосуванні такого правового інституту як відсторонення судді від посади. Мова йде зокрема про норму ч. 2 ст. 62 Закону, яка передбачає, що з дня ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

По-перше, жодного механізму захисту від можливого недоброчесного використання даної норми не існує, оскільки не існує ні рішення, ні дій, які можна оскаржити.

По-друге, така ситуація є напрочуд вигідна для відсторонення «незручного» для влади чи певних впливових осіб судді. Таке відсторонення судді триває до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення судді з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати. Якщо порахувати, то в такий спосіб можна усунути суддю приблизно на 150 днів (30 днів на подання скарги+60 днів розгляду+60 днів у випадку продовження) і це тільки на підставі однієї дисциплінарної справи. Однак є ще один нюанс — в Законі не йдеться про те чи триває відсторонення судді на момент судового оскарження рішення Вищої ради правосуддя, адже у випадку задоволення позову Вища рада правосуддя має повторно розглянути дисциплінарну справу і винести ще одне рішення, а от яке рішення зупиняє відсторонення – дискусійне питання, яке швидше за все буде, як завжди, використане з маніпуляціями. Хоча практика звільняти суддів до остаточного завершення процесу з вирішення питання про легітимність звільнення суддів в нас є, що демонструє абсолютно зневажливе ставлення до суддів, в першу чергу тими, хто найбільше має піклуватися за повагу до статусу судді.

Ще однією новацією Закону є введення посади – інспектор Вищої ради правосуддя (ст. 28 Закону). Фактично це особа, яка реально займається реалізацією повноважень члена Вищої ради правосуддя, бо саме вона – вивчає матеріали справи, надсилає запити та готує проекти рішень. Насторожує те, що законодавець наголосив на тому, що ця особа не є державним службовцем, отже на неї не розповсюджуються вимоги щодо несуміщення. Крім того, ніхто не знатиме яких кадрів залучить чи залучатиме Вища рада правосуддя до співпраці чи не буде часом конфлікту інтересів між цією особою і суддею, який, наприклад, в цей час розглядатиме «цікаву» для інспектора справу.

«Доброчесні» скаржники

Окремо слід звернути увагу на права особи, яка звертається із скаргою на суддю, бо законодавець не обділив креативністю і дану ситуацію.

Так, ст. 44 Закону містить норму наступного змісту: очевидно безпідставна дисциплінарна скарга може бути залишена без розгляду та повернута скаржнику, якщо він неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті надходження скарги, подавав очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були залишені без розгляду та повернуті скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної справи було відмовлено.

Навіть складно визначитися з чого найперше почати аналіз «цього». По-перше, «очевидна безпідставність» — дуже «чіткий» критерій, який не залишає шансу для суб’єктивності, тим більше, що це вирішується одноособово (хоча не слід забувати про інспекторів, які можуть виявити різке занепокоєння, щодо можливого впливу на суддю, який саме розглядає «цікаву» для нього або когось зацікавленого справу).

По-друге, критерій неодноразовості також не містить кількісної характеристики спроб скаржника допомогти Вищій раді правосуддя очистити судову систему від недоброчесних суддів. Наприклад, знайдеться експерт благодійної організації, який постійно моніторить дотримання прав у судах, і за один тиждень надішле понад сотню скарг на різних суддів, де за частиною скарг – застосують дисциплінарні провадження, а за іншою – відмовлять навіть у відкритті провадження. Питання – чи буде очевидно безпідставною наступна скарга експерта чи зможе уникнути у такому випадку негідний суддя відповідальності виключно з формальних підстав «креативної» норми?

По-третє, формулювання «дванадцяти місяців, що передують даті надходження скарги». В даному випадку не вистачає маленького прислівника – «поспіль», який би усунув можливі майбутні маніпуляції щодо підрахунку 12 місяців не в один календарний рік.

Додатково зауважимо, що рішення про повернення скарги не оскаржується (ч. 4 ст. 44 Закону) так само як і рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи (ч. 2 ст. 45), тобто жоден «недобросовісний» скаржник не зможе зазіхнути на незалежність судді, якого пильно охороняє орган, що піклується про судовий корпус в Україні.

Обмеження прав скаржника на оскарження рішення не зупиняється на вказаному вище випадку.

Найцікавіше, що у відповідності до ч. 1 ст. 51 скаржник має право оскаржити рішення Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу Дисциплінарної палати на таке оскарження. А далі частина третя цієї ж норми встановлює, що скарга на рішення Дисциплінарної палати може бути подана виключно до Вищої ради правосуддя.

Отже, якщо Дисциплінарна палата вирішила відмовити у притягненні судді до відповідальності, то більш ніхто не зможе вплинути на це рішення і ніхто не понесе відповідальності навіть у тому випадку, якщо це рішення буде незаконним.

От і виходить, що фактично впливати чи тиснути на суддів може виключно Вища рада правосуддя, її органи чи посадові особи, включаючи новий інститут інспекторів, бо іншим такого права не надано.

Все це запроваджено «по-новому» з однією метою: залякати, знищити, підкорити.

Все тільки починається

Незалежна судова система буде тоді, коли суддя зможе вільно прийняти рішення по закону, де закон буде справедливим, а не вигідним чи «необхідним у зв’язку з резонансністю справи», де буде доступ до суду, а судовий захист – ефективний і не досягнути цього залякуванням, адже все минає.

Швидше за все це буде перший Закон, скасований тією владою, яка насправді захоче не тільки продемонструвати, а й на практиці не втручатись у діяльність судової гілки влади, хоча нестримне бажання тримати суддів у повній залежності досить привабливо для будь-яких урядів, парламентів та президентів.

Анна Мартиненко
 
Ростислав Кравець
Адвокат, старший партнер

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Вища рада юстиції на 80% складається з людей Порошенка, — екс-кандидат у ВРЮ

Члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського звинувачують в намірі отримати хабар в розмірі 500 тисяч доларів за ухвалення судом рішення, вигідного одному з підприємців.

Павло Гречківський потрапив до ВРЮ після Революції Гідності внаслідок публічного обговорення кандидатур, але з боку громадськості щодо його кандидатури були серйозні застереження.

Про це ми поговоримо з адвокатом Ростиславом Кравцем, який теж був тоді кандидатом до ВРЮ.

Нагадаємо, що Вища рада юстиції з 30 вересня стане Вищою радою правосуддя, і зможе звільняти і призначати суддів.

Наталя Соколенко: Як відбувалось публічне обговорення?

Ростислав Кравець: Вища рада юстиції відповідає за формування професійного суддівського корпусу. В цей орган входять кандидати від суддів, від прокурорів, від президента, від ВР, і в тому числі, від з’їзду адвокатів.

На з’їзді адвокатів, який відбувся в 2014 році, обрали пана Гречківського членом Вищої ради юстиції від адвокатури.

Наталя Соколенко: Я пам’ятаю, що громадські організації, які брали участь у обговоренні, виступали проти його кандидатури через його зв’язки з Медведчуком. Як так сталося, що попри всі застереження, він все одно був обраний з’їздом адвокатів до ВРЮ?

Ростислав Кравець: Насправді, цей з’їзд адвокатів до цього часу оскаржується в судах. І те, яким чином Гречківський потрапив у ВРЮ, і як за нього голосували, нікому невідомо. Тому що всі протоколи десь зникли, всім просто проголосили, що він потрапив у ВРЮ.

Більше того, київських адвокатів, яких було 60 осіб, не допустили до участі у з’їзді адвокатів, охоронці їх просто фізично не пропустили на з’їзд.

Дмитро Тузов: І це просто так зійшло організаторам з’їзду?

Ростислав Кравець: Це оскаржуються до цього часу, але хочу зазначити, що вже нова влада це все підтримувала.

Ви вірно сказали, що громадськість зауважувала, що людина, яка має такі зв’язки та досить великі статки, не може бути членом такого принципового органу, від якого залежить формування суддівського корпусу.

З 30 вересня в нас набудуть чинності зміні до Конституції в частині судової реформи, і всі члени, які були обрані, автоматично до 2019 року стануть членами Вищої ради правосуддя. Це безглуздя.

Наталя Соколенко: Зараз у ВРЮ є 2 вакантних місця, і незрозуміла ситуація з Гречковським, поки немає рішення суду.

Ростислав Кравець: Гречківський пішов у відпустку, хоча він працює на громадських засадах. Взагалі, там незрозуміла і дивна ситуація — з тих членів, які в ній існують, 8 — працюють на громадських засадах, в тому числі і голова ВРЮ. Цікаво, за які кошти вони взагалі існують?

Наталя Соколенко: Як зробити, щоб голос громадськості був почутий, щоб до таких органів не потрапляли люди із зіпсованою репутацією?

Ростислав Кравець: Одна з головних вимог до членів ВРЮ — ділова репутація, однак, 30 вересня в нас вже буде Вища рада правосуддя, а закону про неї немає. Про що ще можна говорити? Депутати внесли зміни до Конституції, а Вища рада правосуддя буде працювати за законом про Вищу раду юстиції.

На мій погляд, для того, щоб припинити ці всі спекуляції, потрібно не робити так, щоб члени ВРЮ автоматично ставали членами Вищої ради правосуддя на 3 роки. Адже в складі сьогоднішньої ВРЮ 80% — це люди президента. І навіть Венеціанська комісія робила зауваження, що не може від законодавчої або виконавчої влади бути така кількість осіб у ВРЮ. Все ж таки, потрібно, щоб там були судді.

Але ми бачимо, що українців мають за дурнів, і ті ж самі особи будуть працювати у Вищій раді правосуддя, що означає, що ще 3 роки нічого не зміниться.

Дмитро Тузов: Чому нічого не можна буде змінити впродовж трьох років?

Ростислав Кравець: Закон про Вищу раду правосуддя сформований за креативом президента, він повністю заангажований, і розраховувати, що цей орган буде приймати незалежні рішення, не варто.

Закон про Вищу раду правосуддя сформований за креативом президента, і розраховувати, що цей орган буде приймати незалежні рішення, не варто

Що стосується підозр у намаганні отримати хабаря, то таких випадків взагалі не мало б бути. У зв’язку з цією ситуацією та з тим, що до цього органу є й інші зауваження, я вважаю, що потрібно ставити питання щодо повного перезавантаження Вищої ради юстиції, як це передбачено змінами в Конституції, які притягали громадські діячи, щоб цей орган формувався саме з суддів. А він 3 роки буде сформований з тих людей, яких обрали раніше, і які тим чи іншим чином будуть прихильні владі.

Дмитро Тузов: Гречківський звинуватив якогось потужного бізнесмена (прізвище він не називає), який нібито, його замовив. Також є затримана людина — представник Міністерства юстиції, який, нібито, отримав перший транш в 150 тис доларів.

Ростислав Кравець: На брифінгу голова ВРЮ говорив, що Гречківський ще в лютому йому повідомляв, що на нього робиться тиск. Тоді чому не було відповідних заяв у правоохоронні органи? Або цього не було і це вигадали для того, щоб вигородити Гречківського, або в разі, якщо це було і вони замовчали, то вони здійснили злочин. І це ще одна причина, чому ВРЮ зараз не має права працювати.

Дмитро Тузов: Як ви вважаєте, чи ця справа не буде спущена на гальмах, як справи судді Чауса, діамантових прокурорів тощо?

Ростислав Кравець: В нас в країні жодна з гучних справ не отримала завершального вироку суду, починаючи з Майдану і закінчуючи останніми подіями.

В нашій країні жодна з гучних справ не отримала завершального вироку суду.

До Генпрокурора дуже багато питань, яким чином він буде це все розслідувати, і на мій погляд, його заяви тільки завдають шкоди.

Дмитро Тузов: Ви сказали, що ВРЮ практично знаходиться під впливом президента, оскільки він призначив, десь формально, десь — ні, 80% членів цієї ради. Ви зауважили, що цього потрібно уникнути і зробити так, щоб судді самі формували Вищу раду правосуддя. Але чи буде в такому випадку прогрес, адже цей суддівський корпус не пройшов оновлення?

Ростислав Кравець: Насправді, в нас немає тотальної корумпованості серед суддів. За два роки звільнилось 1000 суддів, і громадяни зараз відчують їх брак, тому що розгляд справ почав значно затягуватися. І тут питання до влади — чому вони не оновлюються, напевно, це комусь вигідно.

Громадське радіо

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кому потрібна нелегітимна Вища Рада Юстиції?

13 березня 2015 в прес-центрі «Ліга інформ» пройшла конференція адвокатів міста Києва «Роль адвокатури у формуванні Вищої ради юстиції та вищої кваліфікаційної комісії суддів». Звіт про хід конференції опублікував у своєму блозі на lb.ua адвокат Андрій Мамалига.

Відкриваючи конференцію, голова Ради адвокатів міста Києва Інна Рафальська повідомила, що захід проводиться у зв’язку з рішенням Ради адвокатів міста Києва, на засіданні якого 12 березня 2015 року було прийнято рішення про необхідність доведення до відома суб’єктів формування конституційних органів про можливі порушення процедури призначення членів ВРЮ і ВККС від адвокатів у зв’язку з рішеннями, прийнятими 5 березня 2015 року організаційним комітетом Третього з’їзду адвокатів Украіни. Інна Рафальська зазначила, що адвокати зацікавлені в точному і неухильному дотриманні реалізації норм Закону «Про право на справедливий суд», в тому числі в частині формування Вищої ради юстиції, щоб рішення цього конституційного органу не могли бути надалі ніким поставлені під сумнів у наслідок порушень процедури призначення його членів.

Заступник голови НААУ Катерина Коваль заявила, що 5 березня 2015 організаційний комітет Третього з’їзду адвокатів України, який розпочав свою роботу 21 листопада 2014 року в місті Мукачево, прийняв рішення про продовження роботи з’їзду другим етапом з кардинальною зміною порядку денного, включивши в нього питання призначення представників від адвокатів у ВРЮ і ВККС. Катерина Коваль зазначила, що рішення було прийнято в порушення статті 54 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність і статті 11 Закону про Вищу раду юстиції, оскільки знову прийняті норми закону передбачають надзвичайно сувору процедуру перевірки, презентації та висунення претендентів на призначення.

Зокрема, зазначила вона, закон передбачає, що з’їзд може розглянути для призначення кандидатури, які подали свої документи секретаріату Вищої ради юстиції, були обрані делегатами на з’їзд і за включення їх в бюлетень для голосування проголосувало не менше 20 відсотків делегатів з’їзду. Оскільки делегати на 3 з’їзд обиралися в листопаді 2014 року, тобто задовго до прийняття змін до закону про Вищу раду юстиції, чинні положення якого тепер пов’язують статус делегата і кандидата у ВРЮ і ВККС, з’їзд призначався з іншою метою і порядком денним, регламент з’їзду передбачає участь та голосування як виборних, так і кооптованих делегатів, на перший етап з’їзду не були допущені декілька регіональних делегацій, висування делегатів проходило за спеціальними списками, доведеними в регіони Радою адвокатів України, позбавивши значну кількість адвокатів обирати і бути обраним для участі в з’їзді, вплинувши таким чином на склад делегатів; проведення другого етапу з’їзду, коли легітимність першої частини вже викликає обґрунтовані сумніви, є неприпустимим.

Адвокат Ігор Іванов зазначив, що дефекти в процедурі призначення та проведення у квітні 2014 року 2 з’їзду адвокатів України, який вже намагався з порушеннями закону призначити членів Вищої ради юстиції, стали предметом судового розгляду і завершилися визнанням рішень з’їзду незаконними вищими судовими інстанціями. Ігор Іванов заявив, що подібне не повинно повторитися, оскільки це знижує авторитет адвокатури в суспільстві, а значить майбутні призначення повинні бути проведені в суворій відповідності з законом.

Адвокат Микола Сірий зазначив, що порушення процедури скликання, а в подальшому і проведення з’їзду за призначенням представників як до Вищої ради юстиції підриває демократичні положення, закладені в нормах закону «Про право на справедливий суд», і перешкоджають належної реалізації програми реформування судової системи, крім того, він зазначив, що безумовно буде порушено право значного числа адвокатів, які не зможуть висувати свої кандидатури для призначення, оскільки не є делегатами з’їзду.

Адвокат Ростислав Кравець заявив про те, що порушення процедури призначення членів Вищої ради юстиції поставлять під сумніви рішення цього органу з формування суддівського корпусу і можуть бути методами впливу на рішення про дисциплінарну відповідальність суддів.

Адвокат Андрій Мамалига зазначив, що повторення спроби призначити членів Вищої ради юстиції з порушенням законної процедури може свідчити про навмисну провокацію втягнути адвокатів у судові спори за результатами з’їзду і як наслідок — блокування робіт конституційного органу.

На завершення учасники заявили про намір довести, що відбулися порушення при підготовці до другого етапу Третього з’їзду адвокатів та їх наслідки для майбутнього функціонування Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, до відома суб’єктів формування цих органів і закликали до суворого дотримання вимог закону.

Левый берег

Адвокатская компания Кравец и Партнеры