Архив метки: банками

Банкрутство фізичних осіб. Перспективи і доцільність банкрутства для осіб, які мають непогашені кредитні зобов’язання перед банками.

На що можуть розраховувати люди, які взяли кредит в банку і через зміну курсу національної валюти вже не спроможні сплатити суму заборгованості, нараховану кредитором? Що очікує на боржників, стосовно яких поширювався мораторій на стягнення майна, переданого в іпотеку? Яка взагалі процедура банкрутства фізичних осіб і чи будуть такі боржники зацікавлені в банкрутстві?

На ці та деякі інші питання буде надано відповіді в даній публікації. Однак для початку – кілька слів про мораторій.

07.06.2014 року набрав чинності Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Протягом дії цього закону було заборонено примусове звернення стягнення на житлову нерухомість, яку передано в іпотеку в якості забезпечення виконання споживчого валютного кредиту. Законом було встановлено ряд критеріїв, яким повинно було відповідати таке житло:

— житло повинно бути єдиним і постійним місцем проживання позичальника

— площа не повинна перевищувати 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

Після п’яти років дії мораторію зрештою було прийнято закон, який встановлює умови реструктуризації кредитних зобов’язань, на які поширювався мораторій – Кодекс України з процедур банкрутства.

В самому законі про мораторій та в Кодексі встановлені різні строки припинення мораторію, але, оскільки Кодекс було прийнято пізніше, повинні застосовуватись умови Кодексу. Відповідно до цих умов мораторій продовжуватиме діяти до 21.10.2020 року.

Банки та інші фінансові установи, до яких перейшло право вимоги за кредитними договорами, ще з кінця 2018 року говорять своїм боржникам про те, що мораторій скасовано, але, як бачимо, це не відповідає дійсності. Справа в тому, що такі фінансові установи часто діють не добросовісно, здійснюючи психологічний тиск на своїх боржників.

Отже, тим позичальникам, які приймуть рішення відновлювати свою платоспроможність в судовому порядку (Кодекс передбачає дві процедури: реструктуризація боргів боржника та визнання його банкрутом; при визнанні фізичної особи банкрутом стосовно неї застосовується «введення процедури погашення боргів») до жовтня 2020 року бажано подати відповідну заяву в суд.

Задля кращого розуміння того, на що варто очікувати, розглянемо коротко саму процедуру відновлення платоспроможності фізичної особи.

Ця процедура є виключно добровільною і може бути розпочата лише за заявою боржника, яку він повинен подати до господарського суду.

Заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник може подати за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • розмір його прострочених зобов’язань перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на липень 2019 року це 125 190 грн.);
 • він припинив погашення планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з зобов’язань упродовж двох місяців;
 • у виконавчому провадженні щодо нього винесено постанову про відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення;
 • існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання (через те, що Кодекс містить посилання на «інші обставини», можна зробити висновок про те, що для відкриття провадження достатньо наявності лише однієї підстави з перерахованих вище).

До заяви, серед іншого, боржник має додати: повний список всіх кредиторів і боржників, вказати розмір заборгованості перед кредиторами та вимог до боржників; опис всього свого майна; відомості про всі наявні банківські рахунки; заповнені декларації про свій майновий стан за останні 3 роки, включаючи доходи і витрати членів сім’ї, які перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати; докази оплати на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією на 3 місяці наперед; свої пропозиції щодо реструктуризації боргів.

Кодекс містить дуже суперечливу норму, яка відносить до членів сім’ї боржника осіб, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхніх дітей (у тому числі повнолітніх), батьків, осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інших осіб, які спільно з ним проживають, пов’язані спільним побутом, у тому числі тих, які не перебувають у шлюбі. Дана норма є дискримінаційною, так як фактично позбавляє можливості подати заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржників, які не спілкуються з тим, з ким проживали разом якийсь період протягом останніх трьох років і не знають про розмір і джерела доходів цих осіб.

Після прийняття заяви до розгляду суд призначає дату підготовчого засідання і на даному етапі вже може заборонити боржнику відчужувати своє майно, зобов’язати передати майно, або заборонити боржнику виїзд за кордон.

Наслідком проведення підготовчого засідання має бути відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, призначення керуючого реструктуризацією та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. З моменту відкриття провадження всі вимоги до боржника пред’являються і розглядаються у справі про неплатоспроможність в господарському суді. Також зупиняється нарахування відсотків за зобов’язаннями, штрафів та інших фінансових санкцій.

Арбітражний керуючий проводить інвентаризацію майна, визначає його вартість, формує звіт про результати перевірки декларації боржника, організовує проведення зборів кредиторів, на яких розглядається проект плану реструктуризації. Якщо боржник сплатить всі борги, передбачені цим планом, провадження у справі про неплатоспроможність закривається. Якщо не сплатить – він визнається банкрутом і щодо нього запроваджується процедура погашення боргів.

Варто зазначити, що жодної процедури пошуку та звернення стягнення на майно, що перебуває за кордоном Кодекс не передбачає. Якщо боржник не повідомив про нерухомість за кордоном, то розшукувати її ніхто не буде. Однак якщо стане відомо, що боржник приховав будь-яке майно або повідомив про нього недостовірну інформацію, або якщо боржник притягнутий до відповідальності за неправомірні дії, пов’язані з неплатоспроможністю, то провадження у справі про неплатоспроможність може бути закрито.

Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів господарський суд призначає керуючого реалізацією майна. Керуючий реалізацією описує майно і визначає його вартість. Описане майно боржника (ліквідаційна маса) підлягає примусовій реалізації.

Важливо зауважити, що до складу ліквідаційної маси не включається житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира загальною площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника чи житловий будинок загальною площею не більше 120 квадратних метрів) та не перебуває в іпотеці. Отже, така квартира залишиться у власності боржника після оголошення його банкрутом, але ці умови не застосовуються до квартири, яку передано банку в іпотеку.

З моменту визнання боржника банкрутом розпорядження усіма правами щодо майна, включеного до складу ліквідаційної маси, здійснює керуючий реалізацією від імені боржника. Вимоги всіх кредиторів погашаються в порядку встановленої законом черговості, а вимоги, які залишились не погашеними через відсутність майна в боржника вважаються погашеними.

При завершенні процедури банкрутства суд приймає рішення про звільнення фізичної особи від боргів (крім аліментів, шкоди, завданої ушкодженням здоров’я чи смертю, інших вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи).

Тепер розглянемо особливі умови реструктуризації боргу, які Кодекс пропонує боржникам банків, щодо майна яких поширюється мораторій на звернення стягнення (описана нижче процедура стосується саме реструктуризації боргів боржника і не застосовується у провадженні про визнання банкрутом).

Передбачається, що протягом п’яти років з дня введення в дію Кодексу заборгованість фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом.

Сама ж сума грошових вимог визначається лише в національній валюті і не включає штраф та пеню.

Визнані господарським судом вимоги кредитора погашаються боржником у розмірі ринкової вартості квартири або житлового будинку, який перебуває в іпотеці. При цьому оцінювача визначає кредитор. Залишок заборгованості боржника підлягає списанню.

Кодекс містить важливе застереження такого змісту: у разі якщо боржник до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність частково погасив кредит, розмір вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього пункту, зменшується пропорційно до частини кредиту, погашеної боржником.

Дане застереження є важливим, але не деталізованим і в першу чергу виникають такі питання: чи включаються проценти, пеня, штрафи в суму «погашеного кредиту», Що робити, якщо боржником вже було погашено кредит на суму, яка є більшою ніж вартість квартири?

З найбільш логічної точки зору, в суму погашеного кредиту слід включити всі кошти, які отримав кредитор від боржника на підставі кредитного договору, а у випадку, якщо ця сума перевищує вартість квартири, то заборгованість позичальника має бути списано (оскільки процедура банкрутства не передбачає повернення кредитором суму надмірно сплачених коштів боржнику, то вимоги сторін кредитного договору повинні вважатись погашеними).

Якщо ж позичальником не було сплачено суму коштів у розмірі вартості квартири, Кодекс передбачає можливість застосування двох графіків погашення боргу:

Якщо загальна площа іпотечної квартири не перевищує 60 м2 або житлова площа не перевищує 13,65 м2 на кожного члена сім’ї боржника (які проживали в цій квартирі на момент укладення іпотечного договору та продовжують проживати на момент відкриття судом провадження у справі про неплатоспроможність, а також діти, які народились після укладення іпотечного договору), або якщо загальна площа житлового будинку, обтяженого іпотекою, не перевищує 120 м2:

 • на реструктуризовану суму боргу встановлюється відсоткова ставка у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 1%;
 • надається розстрочка на 15 років.

Якщо загальна площа житлової нерухомості перевищує вказані вище показники:

 • на реструктуризовану суму заборгованості встановлюється відсоткова ставка у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 3%;
 • надається розстрочка на 10 років.

Інформацію про розмір «українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні» можна знайти на офіційному сайті Національного Банку України; на момент підготовки матеріалу (липень 2019 р.) ставка складала 15.51%. Дана індикативна ставка розраховується агентством «Thomson Reuters» за методикою, розробленою спільно з НБУ і щодня корегується.

За погодженням сторони можуть встановити інші умови та порядок погашення заборгованості, однак Кодекс вимагає, щоб такі умови не були гіршими для інтересів боржника, ніж ті, що встановлені законом.

Після повного виконання зобов’язань боржником за реструктуризованим зобов’язанням залишок заборгованості за кредитним договором списується.

У разі якщо боржник не має фінансових можливостей погашати заборгованість на умовах реструктуризації, які передбачає Кодекс, господарський суд відмовляє у затвердженні плану реструктуризації та закриває провадження у справі про неплатоспроможність. Однак Кодекс передбачає, що зробити це суд може тільки за наявності відповідного клопотання боржника. Після такого рішення суду боржник може ініціювати процедуру визнання банкрутом на загальних умовах.

Негативні наслідки, які матиме для боржника провадження у справі про неплатоспроможність, необхідно розділити на дві групи:

 • наслідки затвердження плану реструктуризації, які діють протягом реструктуризації:
 • боржник не має права укладати договори про відчуження майна, вартість якого перевищує 10 мінімальних заробітних плат, договори поруки, позики, довічного утримання, уступки вимоги, переведення боргу, передачі майна в довірче управління;
 • боржник зобов’язаний повідомляти кредиторів про істотні зміни у своєму майновому стані, повідомляти сторін при укладенні договорів про запровадження щодо нього процедури реструктуризації боргів.
 • наслідки визнання банкрутом, які діють протягом встановленого строку після визнання банкрутом:
 • протягом 5 років не може бути повторно відкрито провадження у справі про неплатоспроможність;
 • протягом 5 років фізична особа зобов’язана повідомляти про факт своєї неплатоспроможності перед укладенням договорів кредиту, позики, поруки, застави;
 • протягом 3 років фізична особа не може вважатись такою, що не має бездоганну ділову репутацію.

Отже, в цілому можна зробити кілька висновків.

Ініціювання судової процедури у справі про відновлення платоспроможності фізичної особи згідно нового Кодексу є суто прерогативою боржника, на відміну від банкрутства юридичних осіб. Сама процедура описана досить поверхнево (стандартним шрифтом її обсяг є меншим за 20 сторінок), залишається багато нюансів та деталей, які в Кодексі не прописані та не врегульовані і можна констатувати, що банкрутство розраховане на добросовісного боржника, який сам згоден віддати все своє майно банку і буде співпрацювати з арбітражним керуючим (керуючим реалізацією майна). Наприклад, той факт, що в процедурі затвердження плану реструктуризації, через відсутність в боржника доходів для погашення заборгованості, закрити судове провадження може тільки сам боржник, свідчить про те, що в недобросовісних боржників є можливість приховати будь-яке рухоме майно чи отримувати неофіційні доходи і за їхній рахунок погашати заборгованість. Кредитор у такому випадку не зможе ініціювати закриття провадження у справі.

Також можна зробити висновок, що процедура судового провадження у справі про відновлення платоспроможності фізичної особи не містить жодних таких умов реструктуризації, про які банк (чи інша фінансова установа) не може домовитись з боржником в позасудовому порядку. Скоріше сам Кодекс, після введення його в дію, (нагадаю, це відбудиться 21.10.2019 року) мусить спонукати сторін кредитних правовідносин сідати за стіл переговорів і встановлювати умови погашення кредиту близькі до тих, які пропонує законодавство. В інакшому випадку банк просто втрачає час, а боржник несе додаткові витрати, пов’язані з розглядом справи в суді, до яких можна віднести судовий збір, винагороду арбітражному керуючому (керуючому реалізацією майна), витрати на проведення оцінки і на організацію аукціону та витрати на юридичний супровід судового провадження.

Приклад інших країн, в яких працює механізм застосування до фізичних осіб процедури банкрутства загалом свідчить про те, що таке банкрутство є ефективним, однак в даному плані важливим є якість законодавства, яке регулює цю процедуру та практика його застосування. Як би не було, можливість позбутись боргів тепер є, тому після введення в дію Кодексу потрібно робити розрахунок і, з урахуванням сплачених банку коштів, визначати суму реальної заборгованості, яку можна реструктуризувати відповідно до умов Кодексу і приймати рішення про готовність домовлятись з кредиторами.

Бабенко Юрій, адвокат Адвокатське об’єднання Кравець і партнери для ЮрЛіги

І ще трохи про банкрутство:

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Арешт акцій, банкрутство або «тихий» відхід: що буде з російськими банками в Україні

Верховний суд дозволив арештовувати акції та конфісковувати майно російських державних банків. У такий спосіб 18 українських компаній, переважно з групи «Приват» Ігоря Коломойського, мають отримати компенсацію за втрачене в анексованому Криму майно. Громадське з’ясовувало, як це судове рішення вплине на роботу тих небагатьох російських держбанків, що залишились в Україні.

Хто має сплатити компенсацію

Рішення Верховного суду стало продовженням і, фактично, легалізувало на території України рішення Третейського суду в Гаазі. Наразі йдеться про компенсацію українським компаніям 159 мільйонів доларів.

Наприкінці 2018 року в Україні залишилося всього три російських державних банки — «ВТБ», «Промінвестбанк» та «Сбербанк». За даними НБУ, станом на листопад 2018 року всі ресурси, що мав «Сбербанк», від коштів у касах та на рахунках клієнтів до наданих кредитів та майна, складали 68,6 мільярда гривень, «Промінвестбанк» — майже 54 мільярди, а «ВТБ» — майже 30 мільярдів гривень. Тобто разом близько 150 мільярдів.

Проте це не означає, що в одну мить компанії-позивачі отримають всю цю суму в якості компенсації.

Що може завадити стягненню

Стягнути з «ВТБ» вже фізично нічого не можливо. Адже з 27 листопада минулого року банк визнали неплатоспроможним, і зараз він перебуває у стані ліквідації. А значить, відповідно до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з банку знімають будь-які судові обтяження.

За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), якому наразі належать всі активи «ВТБ», станом на 19 грудня балансова вартість активів банку становила 6,8 мільярда гривень, їх оцінювання триває.

«Наразі статус банку змінився, тепер він вже не є російським. Це вже не власність РФ, а власність території, де банк працював. І тепер, відповідно до закону, ми повинні реалізувати майно банку», — пояснює Громадському заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков.

В «Сбербанку» від коментарів відмовилися, мовляв, поки що рано оцінювати, як постанова вплине на роботу банку. В «Промінвестбанку» (ПІБ) на запити Громадського не відповіли, а телефонна лінія прес-служби банку весь час зайнята.

Цікаво, що про конфіскацію майна ПІБу в Україні говорять уже не вперше. Так, восени були спроби накласти арешт на активи «Промінвестбанку», але тоді після апеляції та довгої судової тяганини банк справу виграв.

В Національному банку зазначили, що не є учасниками цього судового процесу і не готові коментувати деталі справи. «Національний банк буде діяти відповідно до вимог банківського законодавства», — відповіли Громадському в НБУ. 

Що буде далі

Юристи ж відмічають, що поки чітко визначити термін вирішення цієї справи важко. «Можливий арешт акцій вказаних банків, звичайно, значно вплине на їхню діяльність, оскільки, доки арешт буде діяти, банки не зможуть здійснювати юридично значимих дій з власними українськими активами», — зазначив Громадському партнер юридичної компанії «НАКАЗ» Арсеній Салалайко.

«Це звернення, у зв’язку із сумою боргу, може бути навіть підставою для введення тимчасової адміністрації та ліквідації банків. Поки залишається лише чекати, яким чином в подальшому буде виконуватися рішення», — говорить старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець.

Джерела Громадського також повідомили, що поки Фонд гарантування не збирається вводити тимчасову адміністрацію в банки. І наразі зрозуміло лише одне — найближчим часом російські банки будуть намагатися максимально спокійно покинути український ринок.

Для цього в них є не так вже й багато часу, адже після публікації постанови буде звернення до виконавчої служби. Далі компанії, які виграли справу, зможуть звертатися за стягненням майна, в першу чергу, зі «Сбербанку» та «Промінвестбанку».

Крім того, якщо врахувати, що більшість майна, яке є в російських банків в Україні — це орендовані приміщення, не виключено, що фінансові установи просто «тихо» здадуть ліцензії та покинуть Україну, лишивши тут решту власності.

Якщо ж піти не вдасться, і банки не зможуть відповісти за своїми зобов’язаннями перед вкладниками, НБУ визнає фінансові установи неплатоспроможними.

Громадське Телебачення

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

СНБО инициировал в Украине военное положение. Что будет с банками и кредитом МВФ

Решение Совета нацбезопасности связано с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.

Совет национальной безопасности рекомендовал Верховной Раде ввести в Украине на 60 дней военное положение в ответ на агрессивные действия Российской Федерации на Азовском море, сообщается на странице Facebook Президента Петра Порошенко. Верховный главнокомандующий заявил, что не будет проводит всеобщую мобилизацию, но пообещал «провести работу с резервом первой очереди».

«Я бы хотел обратится к народным депутатам: в понедельник нужно прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждение проекта решения (о введении военного положения — Авт.) и ответственно приняли необходимое решение для обеспечения обороны государства. Отдельно хочу подчеркнуть, что решение не будет означать ограничение прав и свобод наших граждан», — сказал Порошенко.

И сообщил, что еще утром 26 ноября проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также консультации с руководителями ряда стран.

Присутствовавший на заседании СНБО председатель Нацбанка Яков Смолий сообщил, что не будет вводить особого графика работы на финансовом рынке.

«Решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в привычном режиме», — заверил он.

Границу Украины собираются охранять в усиленном режиме, но пообещали не вводить ограничений для наших граждан на выезд из страны. «Предлагаю для некоторых категорий граждан РФ все-таки ограничить въезд на территорию Украины», — в тоже время отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Военное положение и соответствующие меры, по словам Петра Порошенко, станут ответом на захват трех украинских кораблей в Керченском проливе. ВМС Вооруженных сил Украины назвал их агрессией и нападением со стороны РФ: говорят, что судна осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. А российская сторона квалифицировала ситуацию как нарушение ее границы без предупреждения. В итоге три украинские корабля («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу») были захвачены военными РФ.

Верховной Раде для введения в Украине военного положения потребуется 226 голосов.

«Введение военного положения значительно расширит полномочия военных. Еще автоматически будет введено табу на внесение изменений в Конституцию Украины, и в стране нельзя будет проводить выборы», — объяснил UBR.ua последствия старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Будут ли, в случае введения военного положения, приостанавливаться переговоры с МВФ о выделении нового кредитного транша — пока неясно. Ожидаются комментарии самого Международного валютного фонда в начале недели.

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Что происходит с банками крупнейших бизнесменов

За несколько лет Национальный банк Украины закрыл более 80 банковских учреждений. Крупнейшие из них — «Финансы и кредит», «Форум», «Надра», Брокбизнесбанк, и многие другие — строились при финансово-промышленных группах украинских олигархов. Закрытие этих банков и национализация Приватбанка существенно изменили картину украинской финансовой системы: в ней начали доминировать учреждения государственной формы собственности. На рынке осталось всего несколько крупных учреждений с украинскими владельцами. Кто они, и почему выстояли там, где не смогли удержаться другие?

Осенью 2013 года каждый второй в топ-20 украинских банков принадлежал крупнейшим украинским бизнесменам. За 2014-2016 годы большинство из них канули в Лету.

 • Банк «Форум» бизнесмена Вадима Новинского.
 • Брокбизнесбанк, который на момент закрытия принадлежал Сергею Курченко, а до этого — братьям Бурякам и семье Виталия Хомутынника.
 • VAB Bank предпринимателя Олега Бахматюка.
 • «Финансы и кредит» Константина Жеваго.
 • Банк «Надра» Дмитрия Фирташа. Дельтабанк Николая Лагуна.
 • Плюс крупнейший Приватбанк Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского был национализирован.

Все собственники перечисленных учреждений даже на момент банкротства/национализации считались богатейшими гражданами Украины, входившими в рейтинг Forbes. Почему они не смогли спасти свои банки от банкротства?

С началом кризиса в 2014 году одной из острых проблем финансового рынка стало ухудшение качества долгового портфеля, и рост количества плохих кредитов. У многих банков среди клиентов были крупнейшие предприятия, расположенные на Донбассе, а также в Крыму. С началом АТО все они стали крупнейшими проблемными кредитами.

Кроме того, в банковской системе был очень высокий уровень кредитов, которые банки выдавали связанным бизнесам. По сути, это означало привлечение ресурса населения и бизнеса для финансирования предприятий или проектов владельцев банков. Подобная деятельность в мире ограничивается финансовыми регуляторами, но она сама по себе не является нарушением.

«Во всем мире у корпораций и больших компаний есть свои банки. Некоторые операции этих банков ограничиваются. Но ни один банк только за то, что у него было много инсайдерских кредитов, еще не закрыли. В Украине высокий объем кредитов связанным лицам был одним из поводов для вывода из рынка, но причиной закрытия банков стала их неплатежеспособность», — говорит аналитик Виталий Шапран.

Фото: lcmedia.com.ua

С весны 2014 года, когда победила Революция Достоинства и в стране произошла смена элит, международные партнеры Украины, такие как МВФ и Мировой банк, активизировали кредитование страны. Одна из их претензий к финансовой системе Украины заключалась в воможности вывода денег из Украины в офшорные юрисдикции. Делалось это в практически неограниченном объеме. И средства МВФ, и деньги государственного бюджета, и средства вкладчиков украинских банков выводились за пределы Украины без каких-либо препятствий. По оценкам правоохранительных органов, за время Революции Достоинства из страны вывели почти 40 млрд долларов. Одним из каналов вывода средств было кредитование связанных лиц.

 

Международные доноры Украины требовали привести финансовую систему Украины «в порядок». Этот процесс многие банки не выдержали. Чтобы исправить ситуацию с плохими кредитами и займами, выданными связанным лицам, собственники должны были докапитализировать свои учреждения. Однако, большинство из них не нашли способа докапитализировать свои банки и вынуждены были распрощаться с крупнейшими финансовыми активами. В результате рынок покинули более 80 банков.

«Уровень инсайдерских кредитов по многим банкам приблизительно одинаков, и нельзя сказать, что банки с украинскими собственниками работали иначе, чем банки с иностранными акционерами. Все работают в равных условиях», — говорит экс-член Совета НБУ Василий Горбаль.

Василий Горбаль

Фото: Макс Левин

Василий Горбаль

“На сегодняшний момент нет ни одного банка, который работает в Украине и в ритейле, в том числе с иностранным капиталом, который бы соблюдал нормативы НБУ в полной мере. В любой из украинских банков можно в любой момент ввести временную администрацию, — считает старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. — Фактически будущее банков зависит от желания МВФ и украинских олигархов. Все украинские банки точно существуют до того момента, пока интересы руководства страны не будут полностью исполняться собственниками тех или иных финансовых учреждений».

Есть всего несколько олигархов, которые смогли сохранить свои банки. И если до 2014 года каждый второй банк в топ-20 принадлежал украинскому олигарху, то сегодня в топ-20 украинских банков по активам остались три украинских акционера от бизнеса: Ринат Ахметов, акционер банка ПУМБ, Сергей Тигипко — владелец Таскомбанка, собственник банка Пивденный Юрий Родин. А за пределами 20-ки — еще и Виктор Пинчук с банком «Кредит Днепр». Как у этих людей получилось сохранить свои учреждения?

Тройка крупнейших

Банк ПУМБ является одним из наиболее прозрачных и качественных по структуре портфеля банков в стране. Он — один из немногих украинских финансовых учреждений, которые не пользовались схемой с банками Meinl, Frick, East West и Winter по корреспондентским счетам. Из-за работы с этой схемой под пристальным вниманием правоохранительных органов оказались несколько десятков банков в Украине, а также некоторые банки в России и Прибалтике. Практически все украинские банки, использующие в свое время эту схему, с рынка выведены.

Есть предположение, что избежать печальной ПУМБу удалось из-за того, что банк готовился к размещению части акций на бирже (IPO) и старался работать так, будто бы его бумаги уже торгуются на одной из мировых фондовых площадок. Кроме того, банку оказывали постоянную поддержку. По некоторым данным (данный факт является коммерческой тайной), одним из крупнейших вкладчиков банка является его акционер Ринат Ахметов.

«Банк весь год работал с капиталом выше норматива НБУ, и нам не требовалось его увеличивать. При этом, при поддержке группы СКМ, мы выполняли согласованный с НБУ график снижения кредитов связанным лицам с опережением сроков, что дало банку дополнительную ликвидность для роста кредитования в 2017 году. ПУМБ добился значительных успехов в работе с проблемными активами, увеличивал темпы кредитования во всех сегментах корпоративного и розничного бизнесов, выступал в авангарде рынка по торговле ОВГЗ (долговыми бумагами), по торговле валютой и развитию торгового финансирования», — рассказывает Игорь Кожевин, заместитель председателя правления банка ПУМБ.

Игорь Кожевин

Фото: Facebook/Igor Kozhevin

Игорь Кожевин

 

Среди ТОП-20 банков также стабильно остается одесский банк «Пивденный». Это учреждение, ориентированное на южные регионы, смогло пройти время «очистки» системы и сохранить свои позиции на рынке. Акционер банка Юрий Родин — один из наиболее уважаемых банкиров страны. И одновременно одним из самых непубличных банкиров Украины и Прибалтики. Он много лет следует принципу «деньги любят тишину». И в этой тишине чистые активы банка «Пивденный» за последний год выросли на 5 млрд гривен.

«Оценивая нашу активность на банковском рынке и активность наших коллег, могу смело сказать, что частные украинские банки являются достойными конкурентами как для банков с иностранным капиталом, так и для государственных банков. Банки с частным украинским капиталом не уступают по стоимости основного продукта – кредитования, а также прочих продуктов и услуг банкам с иностранным капиталом, а в некоторых позициях (депозитные продукты, например) предлагают более привлекательные условия на рынке», — говорит Алла Ванецьянц, председатель правления банка «Пивденный».

Новоприбывшим в ТОП-20 банков страны является Таскомбанк бывшего главы Национального банка, главы Приватбанка в 1990-х и одного из самых успешных финансистов страны Сергея Тигипко. Десять лет тому он продал свой ТАС-Коммерцбанк шведской группе Swedbank за $ 735 млн, что стало одной из самых крупных банковских сделок в истории Украины. Другой его банк — ТАСкомбанк — растет неорганически благодаря агрессивной покупке активов. В 2016-2017 годах он закрыл сделку по приобретению Universal Bank греческой финансовой группы Eurobank, выкупил часть активов Диамантбанка и банка «Новый». В 2013 году его банк не входил в ТОП-20 крупнейших банков Украины, тогда как осенью 2017 стал одним из самых больших банков в стране. Только показатель «чистые активы» этого учреждения выросли за минувший год с 3,5 млрд гривен до 13 млрд гривен, почти в четыре раза. Кредитный портфель утроился с 3 до 9,9 млрд гривен.

Свои банки

Из данных по банкам на 1 ноября 2017 года, которыми располагает LB.ua, видно, что почти все учреждения с украинским капиталом наращивают свои активы. Например, Международный инвестиционный банк, который связан с президентом Украины Петром Порошенко, за год нарастил активы почти в два раза: с 4,3 млрд гривен до 7,3 млрд гривен. Банк «Кредит Днепр», принадлежащий Виктору Пинчуку, по чистым активам вырос с 7,4 млрд гривен до 8 млрд гривен. В наблюдательный совет этого банка входят такие влиятельные финансисты как экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан и экс-президент Rothschild Conseil International Жан-Пьер Сальтьель.

Однако эти банки, как и их коллеги по группе банков с украинским капиталом, находятся в группе риска, так как их конкуренты, условно говоря, являются неприкасаемыми на финансовом рынке. Национальный банк Украины вряд ли предъявит серьезные претензии или закроет кого-либо из банков с иностранным капиталом. Государственные банки также обладают защитой в виде акционера в лице Минфина. Тогда как самой рисковой группой, которой непросто конкурировать с коллегами с акционерами из Европы или из украинского Минфина, являются банки с украинскими собственниками. Тем более, в условиях меняющихся регуляторных требований.

«Конкурентоспособность банка определяется не столько происхождением его капитала, сколько качеством бизнес-стратегии. Несомненно, поддержка со стороны государства или западных материнских структур является весомым основанием для соблюдения финучреждением показателей ликвидности и капитализации. Но на нынешнем, обновленном, финансовом ландшафте для успешной деятельности и лояльности клиентов требуется нечто большее, чем просто выполнение нормативов», — рассказывает Елена Малинская, глава банка «Кредит Днепр».

Елена Малинская

Фото: forbes.net.ua

Елена Малинская

По ее словам, на успех работы банка также влияют инновационность, технологичность, предоставление широкого спектра востребованных рынком услуг и сервиса высокого качества. По всем этим параметрам банки с украинским капиталом готовы составить достойную конкуренцию как государственным, так и западным банкам.

«Нынешнее беспрецедентное доминирование на рынке государственных банков, доля которых сейчас превышает 55% по активам и 57% по обязательствам, негативно влияет и на экономику, если подсчитать затраты на капитализацию госбанков за деньги налогоплательщиков и на конкуренцию в банковском секторе, что в первую очередь «бьет» по украинским коммерческим банкам. Надеемся, что регулятор обеспечит равные и прозрачные правила игры для всех участников рынка и будет активно способствовать уменьшению доли государства в секторе, а законодатели поддержат давно назревшие изменения в части реформирования судебной системы и усиления защиты прав кредиторов», — заключает Елена Малинская.

Маргарита Ормоцадзе, Левый берег

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

СБУ с Генпрокуратурой расследуют продажу украинскими банками крымских кредитов

Финансистам грозит тюремное заключение от 6 до 8 лет.

Служба безопасности Украины (дислокация г. Херсон) совместно с Прокуратурой АРК расследуют уголовное дело в отношении украинских банков, продавших свои кредиты, выданные в Крыму, российским факторинговым и коллекторским компаниям.

Об этом в письме №76/14/91-358 сообщил начальник следственного отдела Главного управления подполковник юстиции ВСУ Павел Карпичев, и уточнил номер дела в Едином реестре досудебных расследований — №42014000000000080.

«Мы подали в Прокуратуру заявление, в котором настаивали на заведении уголовного дела в отношении украинского ОТП Банка, который провернул многоуровневую перепродажу крымских кредитов, выданных украинцам до аннексии полуострова. Сначала этот пул займов передали на баланс дочерней структуры — «ОТП Факторинг Украина», затем состоялась продажа финкомпании «Доверие и гарантия» и в конце концов займы наших людей достались российскому коллектору «Диджи Финанс Рус», и он теперь донимает заемщиков. Обо всем этом мы сообщили нашим правоохранителям, поскольку действия ОТП Банка напрямую нарушают украинское законодательство. По нему, граждане Украины не должны гасить крымские кредиты до момента возвращения нашей стране полуострова. Для них приостановили сроки исковой давности. А в СБУ нам сообщили, уже ведут следствие на предмет перепродажи крымских кредитов, и наше заявление приобщили к данному расследованию», — рассказал UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Юрист заверил, что ссылки на украинское законодательство сейчас не учитываются российскими коллекторами. Они делают все, чтобы взыскать залоги по непогашаемым кредитам не только с лиц, проживающих в Крыму, но и на территории материковой Украины. Так как большинство спорных кредитов являются ипотекой, дело доходит до выселений крымчан. А если заем оформлен на киевлян, харьковчан или жителей других украинских городов, то их дачи и квартиры просто взыскивают в принудительном порядке. И они со временем получают письмо о том, что недвижимость уже продана с молотка и больше им не принадлежит.

Впрочем, правоведы винят во всех бедах людей не российских коллекторов, а украинские банки, продавшие займы клиентов.

«После аннексии Крыма, был принят не один закон, защищающий права украинских заемщиков. И банкиры их нарушили. Дело не в том, что они хотели вернуть предоставленные кредиты, а в том, что они открыто профинансировали оккупационную власть Крымского полуострова. Это доказывается новыми законами. Так что в итоге есть все основания для привлечения должностных лиц финучреждений переуступивших долги крымских заемщиков к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 110-2 УК Украины. Это статьи о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», — объяснил Кравец.

И добавил, что обвинения по данным статьям предусматривают ответственность в виде тюремного заключения от 6-8 лет, конфискацию имущества и запрет на занятие банковским делом на 3 года.

«Если будет проведено адекватное расследование, то правоохранители легко смогут доказать вину банкиров. Мы будем следить за следствием и настаивать на привлечении к ответственности виновных лиц», — резюмировал Кравец.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Продажа банками Украины долгов крымчан коллекторам РФ незаконна — Кравец

В России решили простить долги крымчанам перед украинскими банками. Если у жителя полуострова долг перед украинским банком ниже пяти миллионов рублей в эквиваленте, то его просто спишут.

Если долг выше этой суммы, то необходимо заплатить 5% от тела и спишут 20%. A если заплатить 20%, то спишется весь долг полностью. Часть долгов крымчан уже выкуплены российскими коллекторами.

Ситуацию со вкладами в банки в Крыму прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
 
Насколько законна продажа украинскими банками долгов крымчан российским коллекторам?
 
— На самом деле подобные сделки и операции являются незаконными. В Украине в свое время, еще в 2014 году, был принят соответствующий закон, касающийся в принципе крымчан, когда крымчан отнесли к нерезидентам. В самом законе предусмотрено, что заемщики, чье имущество находится в Крыму, то есть ипотека находится в Крыму, до фактического восстановления власти, могут не оплачивать эти кредиты без всяческих штрафов. Все эти сделки, которые некоторые банки пытались проводить между российскими так называемыми компаниями и продавать эти долги, они в принципе в судебных порядках признаются недействительными, потому что Украина не признает подобные договора. Что же касается в принципе этих скидок, которые якобы предоставляются в Крыму, то на самом деле все сводится к тому, что Крыму нужны деньги и они просто нашли еще один якобы, по их мнению, источник, откуда они могут получить деньги, для того чтобы выплачивать пенсии тем крымским пенсионерам, которые хотят жить в России. На самом деле, у крымских властей в принципе даже по российским законам отсутствует какое-либо право взыскать эти долги. Потому что оригиналы договоров находятся в Украине и у нас принят соответствующий закон о возможности не погашения этих кредитов. Поэтому любой крымских вкладчик, чья ипотека находится в Крыму, в принципе, абсолютно законно, как по российским, так и по украинским законам, может не гасить эти кредиты. 

Может не гасить кредиты перед российскими коллекторами, или перед украинскими банками?
 
— И перед украинскими банками точно также и перед российскими коллекторами, могут не гасить эти кредиты.
 
А что говорит международное право? Как украинский банк может взыскать эти деньги с заемщика?
 
— На сегодняшний день никак. Пока Крым находится в РФ, то украинский банк, в принципе соответствующими нормативными актами НБУ предоставлены определенные льготы. То есть в данном случае они не формируют под эти кредиты резервы. Им дают соответствующие поблажки. Поэтому если какой-либо украинский банк продавал подобные кредиты российским коллекторам, то в данном случае НБУ обязан применить к таким банкам соответствующие санкции, вплоть до введения туда временной администрации и признания банка неплатежеспособным. Кроме того и СБУ стоит более внимательно отнестись к реестрам судебным решений, которые в РФ точно также открыты, и проверить, взыскиваются ли по каким-либо долгам украинских банков долги в Крыму, переданы ли они и кто этим занимается. На это мы уже неоднократно даже пытались обращать внимание, но пока в этом плане тишина. Если теоретически вообще, гипотетически, конечно, нет такой практики. Но если мы берем конкретно вопрос, связанный с крымчанами, то у нас есть закон, который это ограничивает, и странно, что в принципе член наблюдательного совета об этом не знает.
 
А вообще банки часто передают проблемные кредиты коллекторам?
 
— В принципе, подобная практика довольно широко распространена. Относительно продажи проблемных кредитов различным коллекторским компаниям. В большинстве случаев эти коллекторские компании так или иначе связаны с банками и в принципе для заемщика особо ничего не меняется. Банк просто таким образом определенным планом уменьшает свое налогообложение, создавая видимость значительной убыточности, а на самом деле получает сверх доходы по этим кредитам, просто не платит по ним налоги. Это одна из схем. На сегодняшний день действует целый ряд коллекторских компаний в Украине, однако здесь есть большая проблема с тем, что в свое время до 2014 года продажа долгов физлиц законодательством Украины по договорам факторинга была запрещена. Банки на это закрыли глаза и таким образом, сейчас полулегально вот эти коллекторские компании пытаются взыскивать эти задолженности, хотя уже существуют десятки решений судов, которые признают подобные переуступки недействительными. Это с одной стороны. С другой стороны, большинство этих кредитов выдавались в валюте. Все эти компании коллекторские, которые сейчас этим занимаются, не имеют валютных лицензий и фактически заемщики, которые брали валютные кредиты на сегодняшний день лишены возможности их погашать. В связи с чем также вот этим коллекторским компаниям отказывается во взыскании задолженности по валютным кредитам.
 
Банк продает кредит украинскому коллектору, украинский коллектор российскому коллектору. Такая схема может быть?
 
— Нет, такой схемы тоже не может быть, потому что как такого украинского коллектора нет, а финансовая компания точно также не имеет права заниматься и распоряжаться этими долгами на территории РФ, потому что на них точно также распространяется законодательство Украины. Поэтому все эти схемы находятся в серой зоне, но пока правоохранительные органы и НБУ на это закрывают глаза. Видимо не без какой-либо коррупционной составляющей, потому что доходы от коллекторского бизнеса, на мой взгляд, превышают в десятки, а то и в тысячи раз доход от торговли оружием, наркотиками и любыми другими подобными вещами.

Голос Столицы

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Кравец: Пенсионный фонд искусственно создал ситуацию с банками РФ

Пенсионеров, которые получали свои выплаты в так называемых «дочках» российских банков, теперь будет обслуживать «Укрпочта». Новые правила начинают действовать уже с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что такое решение принято в связи с указом президента «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Решение касается Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Именно в этих финучреждениях пенсионеры не смогут получить свои средства.
 
Как будет действовать новый механизм начислений через «Укрпочту», прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
 
Отже  з 1 квітня українські пенсіонери отримуватимуть свої гроші у відділеннях «Укрпошти». А  чи   знають  про  це  самі  отримувачі?  Як   мала  проводитися  роз’яснювальна  робота?
 
— Насправді  я більше впевнений, що в Пенсійний фонд повинен, по-перше, поінформувати всіх отримувачів пенсій, що вони розривають відповідні угоди з російськими банками, відносно яких введені санкції, і в подальшому не будуть перераховувати на ці рахунки кошти. Для цього пенсіонерам, звичайно, потрібно буде звернутися до або Пенсійного Фонду і зазначити, в які інші фінансові установи перераховувати кошти, на 1 січня, наскільки мені відомо, це було 36 банків, або вже йти на Укрпошту. Банки не закриті, вони ж продовжують працювати. Їм навіть в цих фінансових установах про це повідомлять.

Загалом  з  якими   проблемами  можуть  зіткнутися  пенсіонери?
 
— По-перше, це буде втрати часу, тому що потрібно буде пройти відповідну ідентифікацію на тій же «Укрпошті» або у відділеннях інших банків, або відкрити рахунки. Кошти, які знаходяться в цих банках, накопичені пенсіонерами, якщо вони знаходяться там на депозитних рахунках чи на будь-яких інших рахунках, пенсіонери зможуть в будь-який час зняти без обмежень. Тобто тут обмежень ніяких немає. А що стосується вже отримання нових сум, то, звичайно, в пенсіонерів виникнуть певні проблеми з відкриттям нових рахунків, а також з, знову ж таки, ідентифікацією себе на відділеннях Укрпошти.
 
А це не порушення прав пенсіонерів? Це можна якось оскаржувати?
 
— На мій погляд, тут Пенсійний Фонд насправді сам штучно і створив цю ситуацію. Я ще в травні минулого року звертався з відповідними заявами до Пенсійного Фонду і навіть порушив кримінальну справу в СБУ через суд стосовно керівників Пенсійного Фонду, які продовжують співпрацювати з російськими банками. Звичайно, це буде певні незручності для пенсіонерів, що стосується порушень їхніх прав, то я не вбачаю тут порушення прав, тому що відповідним указом президента введені санкції стосовно російських банків, і фактично кошти пенсіонерів нікуди не зникли. Звичайно, є певні складнощі з переоформленням їх в інші фінансові установи або на «Укрпошту», однак права тут ніяким чином не порушені. Я думаю, що навіть таких позовів не буде.
 
Виплати  в  «Укрпошті» — це тимчасове явище чи так і буде далі?
 
— В Україні на початок року було сертифіковано Пенсійним Фондом 36 банків. Тобто в будь-який з цих банків, за винятком російських банків, які вже виключені з цього списку на підставі указу президента про введення цих санкцій, вони можуть в будь-якому з цих банків, де їм зручно, відкрити свої рахунки і отримувати через них вже пенсії.
 
Тобто і відділення «Укрпошти» готові?
 
— Так, і відділення «Укрпошти»… Тобто їм потрібно буде безпосередньо вже в Пенсійному Фонді подати відповідну заяву, де зазначити, де саме їм зручно і де вони хочуть отримувати ці пенсії. І я вважаю, що, звичайно, Пенсійному Фонду треба трошки поквапитися з тим, щоб надати відповідні роз’яснення і не створювати черги.
 
Ви не очікуєте, що будуть затримки пенсій?
 
— Затримки у нас відбуваються не тільки на підставі зміни якихось фінансових установ, а і те, що несвоєчасно надходять кошти до Пенсійного Фонду для виплати пенсій. Це по-перше. А що стосується виключно зміни фінансової установи для виплати, то я не думаю, що це є підставою для якоїсь затримки.

Голос Столицы

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Споры с неплатежеспособными банками. Актуальная судебная практика.

Благодаря совместным усилиям Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) за несколько последних лет в Украине было отнесено к категории неплатежеспособных более 90 банков.

При этом формируя статистическую отчетность, представители регулятора указывают на возврат порядка 98% вкладов и очень этим гордятся. При этом в данную отчетность не включаются средства юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Однако, даже указанная чиновниками цифра привела к тому, что на сегодня Фонд задолжал НБУ и Минфину более 60 млрд. грн. при этом только за полтора года Фондом было уплачено по этим «кредитам» порядка 5 млрд. грн. процентов.

Если же подойти объективно, то Фондом при выведении банков с рынка уплачено не более 10-15% от общей суммы средств размещенных клиентами в украинских банках. А абсолютно неэффективная работа сотрудников Фонда по возврату средств, реализации активов, взысканию ущерба с непосредственно топ-менеджеров и акционеров банка еще более уменьшает эту цифру.

Об этом свидетельствуют проводимые не прозрачные тендера по реализации имущества, а также фактическое отсутствие работы по взысканию средств с топ-менеджмента и акционеров банков. Ярким примером может быть процесс со взысканием ущерба с владельца банка Форум – Новинского. В этом случае, после подачи иска, представители Фонда не предоставили в суд доказательств и фактически не посещали заседание, что привело к отказу в иске.

Помимо этого Фонд, не смотря на наличие решения суда скрывает данные о количестве заявлений и исков поданных к топ-менеджменту, сотрудникам и акционерам ликвидируемых банков с требованиями о возврате средств.

Кроме того не стоит забывать и о кредитах рефинансирования выданных НБУ, а также кредитах Государственного ипотечного учреждения и госбанка Ощадбанк, а также квазигосбанка Укргазбанк выдававших кредиты проблемным банкам и имеющим в залогах имущество, а также имущественные права на часть ликвидных кредитов. Взыскание средств по этим кредитам в первую очередь будет направлено тому же НБУ и госучреждениям вместе с госбанками, а не клиентам этих финучреждений

В этой связи перед клиентами ликвидируемых банков стала задача по возврату своих средств. Ведь как показала практика ни НБУ, ни Фонд не заинтересованы в исполнении своих прямых обязанностей.

За последние два года судебная практика в возврате средств вкладчиков проблемных банков значительно продвинулась. Однако даже сегодня большинство клиентов банков занимает пассивную позицию и ждет когда их средства вернутся в процессе ликвидации банка.

Основными направлениями получившими на сегодня развитие в судах являются:

 1. Взыскание средств с Фонда в связи с прямыми нормами ст. 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов.
 2. Взыскание ущерба с НБУ в связи с его бездеятельностью.
 3. Взыскание средств с собственников и топ-менеджмента банков.
 4. Взыскание средств с исполнительной службы не исполнившей вступившие в силу решения судов.

Взыскание средств с Фонда

Так, ч. 1 ст. 36 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических» со дня назначения уполномоченного лица Фонда приостанавливаются все полномочия органов управления банка (общего собрания, наблюдательного совета и правления ( совета директоров) и органов контроля (ревизионной комиссии и внутреннего аудита). Уполномоченное лицо Фонда от имени Фонда приобретает все полномочия органов управления банка и органов контроля со дня начала временной администрации и до ее прекращения.

Так, ч. 1 ст. 36 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических» со дня назначения уполномоченного лица Фонда приостанавливаются все полномочия органов управления банка (общего собрания, наблюдательного совета и правления ( совета директоров) и органов контроля (ревизионной комиссии и внутреннего аудита). Уполномоченное лицо Фонда от имени Фонда приобретает все полномочия органов управления банка и органов контроля со дня начала временной администрации и до ее прекращения.

Таким образом, с момента введения временной администрации Фонд принимает на себя все функции как по управлению, так и контролю за деятельностью банка.

Из анализа полномочий органов Управления и контроля банка, предусмотренных в ст.ст. 37-41 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», следует, что именно эти органы ответственны за деятельность банка, в том числе и за выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Итак, несмотря на то, что договорные отношения возникли непосредственно между заемщиком и Банком, однако после введения в Банк временной администрации, к которой переходят полномочия Банка, именно последняя становится ответственной за деятельность Банка и выполнения им своих обязательств.

Наряду с этим следует указать на то, что управление Банком при осуществлении временной администрации осуществляется с учетом норм специального закона — Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу. Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более суммы предельного размера возмещения средств по вкладам, установленного на дату принятия такого решения, независимо от количества вкладов в одном банке. Сумма предельного размера возмещения средств по вкладам НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ 200 000 ГРИВЕН. Административный совет Фонда не вправе принимать решение об уменьшении предельной суммы возмещения средств по вкладам.

Вся суть в том, что ни одним нормативным актом в Украине не установлена и не дано полномочий устанавливать сумму предельного возмещения средств по вкладу.

Именная такая редакция связана с бездумным и популистким внесением изменений в законодательство. Т.к. изначально планировалось дать полномочия административной раде Фонда устанавливать сумму возмещения, но эта норма была исключена из законодательства, а внести изменения в другие статьи не удосужились.

То есть, норма данной статьи предусматривает установление исключительно нижней границы суммы гарантийного возмещения без ограничений относительно верхней границы, следовательно гарантийной суммой является сумма остатка денежных средств на соответствующем счете, а не сумма средств в размере 200 000 гривен.

Системный анализ ч. 1 ст. 26 и п. 1 ч. 6 ст. 36 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» позволяет сделать логический вывод о том, что во время временной администрации, Фонд, осуществляя управление Банком и, неся ответственность за деятельность Банка в этот период, должен осуществить выплаты по договорам банковского вклада и банковского счета в полном размере остатка денежных средств на соответствующем счете без установления каких лимитов.

Таким образом, возмещение только 200000 гривен, по договорам банковского вклада, где размер вклада является большим чем 200 000 гривен, не прекращает нарушения прав вкладчиков на получение всей суммы вклада и не освобождает Фонд от обязанности осуществить выплаты в полном размере.

Также стоит отметить, что очередность выплат указанная в п. 4 ч. 1 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относится в частности к возмещению пени и штрафов предусмотренных как договором, так и законодательством за время до введения временной администрации. Т.е. за период пока банк без введенной временной администрации не исполнял свои обязательства перед вкладчиком и эта сумма подтверждена соответствующим решением суда. И никоим образом не касается очередности выплаты суммы вклада в каком бы размере она не была.

В тоже время, согласно ч. 1 ст. 26 п. 3 ч. 2 ст. 46 и п. 4 ч. 1 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» во время проведения процедуры ликвидации банка Фонд обязан осуществить выплаты по денежным обязательствам банка в полном размере остатка денежных средств на соответствующих счетах вкладчиков / кредиторов банка без установления каких лимитов.

Взыскание ущерба с НБУ

Данная схема включает в себя два этапа. Во-первых, необходимо доказать вину НБУ в потере вкладчиками своих средств, а в дальнейшем уже непосредственно с НБУ взыскивать причиненный бездеятельностью ущерб.

Основанием для таких исков является бездеятельность Национального банка Украины, который не принял своевременных мер в соответствии с требованиями ст. 55 Закона Украины «О Национальном банке Украины», следствием чего стали негативные финансово-экономические последствия в ликвидируемых банках и невозможность возврата средств клиентов и кредиторов банка.

Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Статьей 55 Закона Украины «О Национальном банке Украины» установлено, что главная цель банковского регулирования и надзора — безопасность и финансовая стабильность банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. Национальный банк осуществляет функции банковского регулирования и надзора на индивидуальной и консолидированной основе за деятельностью банков и банковских групп в пределах и порядке, предусмотренных законодательством Украины. Национальный банк осуществляет постоянный надзор за соблюдением банками, их подразделениями, аффилированными и родственными лицами банков на территории Украины и за рубежом, банковскими группами, представительствами и филиалами иностранных банков в Украине, а также другими юридическими и физическими лицами банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка и экономических нормативов. Национальный банк не осуществляет проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности лиц, указанных в этой статье.

По смыслу ст. 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» целью банковского надзора является стабильность банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов банка безопасности хранения средств клиентов на банковских счетах. НБУ осуществляет банковский надзор в форме инспекционных проверок и дистанционного надзора.

Согласно ст. 69 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» банк обязан предоставлять Национальному банку Украины финансовую и статистическую отчетность о работе банка, его операций, ликвидности, платежеспособности, прибыльности, а также информацию аффилированных лиц банка с целью оценки финансового состояния банка.

Учитывая указанные выше нормы именно НБУ, осуществляя свои прямые обязанности по контролю над банковской системы, должен принимать все меры, чтобы предупредить возможность банку стать проблемным или неплатежеспособным.

В то же время НБУ не было выполнено указанных выше требований законодательства, поскольку банк не смог выполнить, взятых на себя обязательств, что привело к его неплатежеспособности.

Конституция Украины (ст. 56) провозглашает право каждого на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Под вредом следует понимать потерю или повреждение имущества потерпевшего и (или) лишение его личного нематериального права (жизнь, здоровье и т.д.).

В данном случае имеет место потеря имущества, а именно вполне конкретной суммы средств, принадлежащих истцу на праве собственности, однако из-за того, что НБУ не были приняты своевременные и адекватные меры регулирования в отношении банка, истец лишен своего имущества.

Согласно ст. 3 Конституции Украины утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Так, как судебная власть является одной из ветвей власти, то во время выполнения своих функций суды в первую очередь также должны помнить, что судопроизводство должно осуществляться для утверждения и обеспечения прав и свобод человека, а не интересов банков.

В свою очередь ст. 8 Конституции Украины закрепляет нормы о том, что в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия. Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется.

Согласно положению Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 1 Протокола, подписанного и ратифицированного Украиной, которая в соответствии со ст. 5 этого же протокола, является дополнительной статьей Конвенции, каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Положительная практика по таким спорам уже есть в отношении бездействия НБУ по Брокбизнесбанку и Укргазпромбанку, а также решение первой инстанции по банку «Финансы и кредит».

Взыскание средств с собственников и топ-менеджмента банков

Согласно ч. 5 ст. 58 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» связанное с банком лицо за нарушение требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины, осуществление рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка, или доведение банка до неплатежеспособности несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Связанное с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку ущерба по его вине, несет ответственность своим имуществом (ч. 6 ст. 58 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).

Согласно ч. 1 ст. 52 вышеуказанного Закона связанными с банком лицами, в частности, являются контроллеры банка; лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых эти лица осуществляют косвенное владение существенным участием в банке; руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка и другие.

Кроме того, ч. 4 ст. 58 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что владельцы существенного участия обязаны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка.

Согласно ст. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» существенное участие — прямое и / или косвенное владение одним лицом самостоятельно или совместно с другими лицами 10 и более процентами уставного капитала и / или права голоса акций, паев юридического лица или независимая от формального владения возможность значительного влияния на управление или деятельность юридического лица.

Таким образом, из официальных данных на сайте НБУ, можно определить круг ответчиков. Кроме того и в самих постановлениях НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных содержится информация о вине акционеров не совершивших действия на докапитализацию принадлежащего им финансового учреждения.

Такая практика уже тоже есть, в частности о взыскании средств с Олега Бахаматюка и компании через которую Бахматюк владел ВиЭйБи банком.

В целом хочется еще раз отметить главную тенденцию – пассивность клиентов банков позволяет НБУ, Фонду и акционерам банков уходить от ответственности перед клиентами и кредиторами ликвидируемых банков. Механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг и юридических лиц существуют в украинском законодательстве и могут эффективно использоваться.

Ростислав Кравец,
Адвокат, старший партнер
Адвокатской компании Кравец и партнеры для Юрист и Закон

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

ВСУ объяснил украинцам, как вернуть украденное банками

Вкладчик сможет возместить моральный ущерб только, если это предусмотрено депозитным договором.

Украинцам запретили дважды требовать возмещения от проворовавшихся банкиров. Верховный суд, рассматривая дело №6-1790цс15, постановил, что обокраденные финансистами вкладчики имеют право требовать от банка не только выплаты похищенного вложения, но и выплаты морального ущерба лишь в том случае, если это предусмотрено договором.

«То есть в самом депозитном договоре банка должна оговариваться возможность взыскания с финучреждения морального ущерба. Если такого пункта в документе нет — человек не имеет права требовать от банка возместить моральный ущерб. Только прямые потерю — сумму, которую взял кассир и не внес на счет человека. Так постановил ВСУ. Такой подход противоречит действующему законодательству — закону «О защите прав потребителей», потому, надеюсь, будет со временем пересмотрен», — отметил в разговоре с UBR.ua старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

Единственная возможность, которую юристы видят для взыскания морального ущерба — это сослаться на Трудовой кодекс. «Обращение к банку с таким иском можно бы было рассмотреть в рамках трудового законодательства, а именно взыскания с работодателя, несущего ответственность за действия работника, компенсаций за причиненный моральный и материальный ущерб. Но никак не в рамках обязательственного права по депозитному договору», — сказала UBR.ua юрист юрфирмы «Астерс» Вольга Шейко

Правда, юристы не берутся давать никаких гарантий выплат со стороны банков. Отмечая, что далеко не всегда украинцам удается взыскать прямой ущерб — вернуть то, что было похищено у украинцев в 2014-2015 гг. Самым распространенным преступлением финансистов были кражи у вкладчиков: директор филиала банка вступал в сговор с кассиром или несколькими, и они забирали себе деньги, которые люди вносили на счета. К тому моменту, когда наступал срок выплаты депозита, и человек обнаруживал, что на его счету нет внесенных средств, проворовавшиеся финансисты уже ударялись в бега.

«Потерпевшему приходилось собирать все квитанции, чтобы доказать, что он вообще пополнял счет, ведь в системе не было данных об этом. И банки нередко делали все, чтобы замять такие истории и вообще ничего не отдавать людям. Причем, не только в единичных случаях, но и когда обворованными оставались десятки вкладчиков. Начиналось противостояние с центральным офисом банка, не желавшим расплачиваться за свои кадровые просчеты. Но для потерпевших это была единственная возможность вернуть свои деньги, ведь надежды на правоохранителей были минимальны. Не слышал, чтобы их поиски заканчивались поимкой банкиров-преступников с деньгами. Даже если мошенников и находили, то они не рассчитывались с людьми. Таких историй множество, и становится все больше», — заверил Ростислав Кравец.

Он посоветовал вкладчикам еще тщательнее изучать депозитный договор перед подписанием. И если в нем не будет прописано право клиента требовать возмещения морального ущерба, не открывать счет в банке. Также украинцам настоятельно рекомендуют сохранять все квитанции, выдаваемые при внесении денег на счета, и требовать от банка выдачи депозитов наличными через их кассы, а не через банкоматы при помощи платежных карт (по ним часто вводятся лимиты).

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Украинцы массово судятся с банками по поводу блокировки счетов

В последние месяцы банкиры начали все чаще замораживать средства на счетах. Далеко не всегда это законно.

Украинцы развернули новую судебную войну с банками. Людям приходится отстаивать свое право на поступающие деньги после того, как финансисты стали активно блокировать карточные и другие счета граждан.

«В 2015-2016 годах, действительно, наблюдается значительное увеличение количества блокируемых счетов по причинам подозрения банком своих клиентов причастности к мошенничеству или иным противоправным действиям. И украинцы стали намного активнее оспаривать такие действия в судах. Ряд банков регулярно блокирует счета, а в судах не могут даже пояснить причин такой блокировки», — рассказал управляющий партнер АО «Suprema Lex», адвокат Виктор Мороз.

Подтверждают тенденцию и другие юристы. «Блокировки счетов встречались в прошлом году, а в 2016-ом их стало особенно много. Банкиры стали чаще ссылаться на закон, направленные против финансирования терроризма и отмывания денег. Под него сейчас пытаются все подверстать. Не хочет банк, чтобы крупный вкладчик перевел свои сбережения в другой, вот он и не дает осуществить такой перевод денег. Официальное прикрытие вопиющего беззакония — «мы проверяем деньги на чистоту». Сначала люди чего-то ждали, а теперь им надоело, и они пошли в суды», — отметил старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

А банкиры говорят

Юристы напоминают, что новый антиотмывочный закон, вступивший в силу еще в 2015 г., который банкиры стали активно выполнять лишь в 2016-ом (после появления соответствующего постановления Нацбанка) имеет четкий регламент и не может использоваться для огульной блокировки счетов: закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

«Осуществляя финансовый мониторинг банки могут заблокировать счет не более чем на два дня, включая день блокировки и основанием для блокировки в данном случае могут быть исключительно операции сомнительного характера на сумму, превышающую 150 000 гривен, например, перечисление средств на анонимный (номерной) счет заграницу или поступление средств с такого счета, зачисление или перевод средств из оффшорных юрисдикций или от резидентов оффшорных юрисдикций, купля-продажа за наличные чеков, предоставление денежного займа резидентом страны, находящейся под международными санкциями за легализацию средств, добытых преступным путем», — объяснил Виктор Мороз.

В тоже время финансисты отмечают, что последние разъяснения, полученные ими от Нацбанка несколько расширяют сферу деятельности пресловутого закона. «Если человек решит обойти ограничение в 150 тыс. грн. обыкновенной разбивкой (ему «упадет» на счет не сразу 150 тыс. грн., а 10 переводов по 15 тыс. грн.), служба финансового мониторинга банка все равно заблокирует счет и будет ждать объяснений», — сказал директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.

Но он пообещал, что банк тут же откроет человеку доступ к счету, как только получить документальное объяснение законности операции. «Например, если клиент удаленно работает на фрилансе, и предъявит нашему менеджеру трудовой договор с иностранной компанией, от которой он получил средства, то счет будет тут же разблокирован. Для нас важно идентифицировать поступление денег. Банки внедряют политику «Знай своего клиента» — ту, что давно применяют в США и Европе, в которую мы стремимся», — подчеркнул Невмержицкий.

Информация, которую банки собирают от своих клиентов не поддается разглашению. То есть не разглашается по обыкновенному запросу налоговиков или правоохранительных органов. Но наверняка будет передана им, если они получат судебное постановление на ее разглашение. Можно не сомневаться, что если против конкретного фрилансера будет заведено уголовное расследование, то банк выложит перед следователями все карты.

Финансисты открыто говорят, что выполняют судебные постановления. «Финучреждения могут блокировать средства клиента после предоставления постановление суда. Денежные средства на счете блокируются в том количестве, на которое наложен арест. К слову, арест может применяться в качестве взыскания штрафа с должника, исполнения долга, например, выплаты по кредитам, алименты и прочее. Также банк может заблокировать средства клиента по требованию регуляторных органов, например, Минфина или фискальной службы (в случае задолженности по уплате налогов) и т.п.», — рассказал заместитель председателя правления банка Кредит Днепр Андрей Мойсеенко.

Превышение полномочий

Впрочем, случаются и злоупотребления банками своими полномочиями, с которыми нередко сталкиваются даже сами финансисты — блокировкой счета пользуются лишь для того, чтобы выманить человека в банковское отделение. Нужна, например, банку от человека какая-то справка, и чтобы он скорее с ней поторопился и финансист составил свой отчет, тот блокирует клиенту счет.

«Со мной лично был такой случай: у меня в банке еще и ипотека, и по ней требовалось предоставить дополнительную справку, и чтобы я это сделал, мне заблокировали карточный счет. Что совершенно недопустимо. И у меня был неприятный разговор с руководством этого банка, после чего я решил с ним расстаться», — отметил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, член общественного Совета НБУ Александр Карпов.

В таких случаях, рекомендуют оспаривать решения и требовать компенсаций. «Если человек понес ущерб от блокировки счета — ему, например, пришлось плотить штраф за несвоевременную оплату. Или он был за границей и пришлось просить родных отправлять деньги денежным переводов и платить дополнительные комиссии. В случае незаконности блокировки, банк должен возместить человеку все дополнительные расходы. Также рекомендую подавать ходатайство о возмещение морального ущерба. Он определяется при помощи психологической экспертизы, которую нужно отдельно протий. Но, справедливости, ради нужно признать, не каждый суд примет решения о возмещении морального ущерба. Все от судьи будет зависеть», — признал Ростислав Кравец.

Суды — за людей

В целом украинские суды чаще всего становятся на сторону рядовых граждан, чем на сторону банкиров, уверяют юристы. Так что перспективы у людей лучше.

«К счастью, суды в большинстве случаев становятся на сторону клиентов банка и признают блокирование счетов незаконным. Но, для достижения положительного результата необходимо собрать доказательства неправомерности действий банка, в частности, вытребовав из банка пояснения такой блокировки и показав суду, что оснований для такой блокировки не было», — убежден Виктор Мороз

ТОП-6 блокировок счетов

«Страна» обобщила все случаи, при которых финучреждения блокируют сейчас карточные и любые другие счета.

1. Если владелец карточного счета не прошел верификацию, как требует большинство украинских банков (это прописано в карточных договорах). 1-2 раза в год человек должен явиться в банковское отделение с паспортом и идентификационным кодом и пройти повторную идентификацию: сообщить место жительства, работы, сохранение/изменение фамилии и семейного положения. То есть заполнить стандартную анкету.

2. При предъявлении исполнительной службой судебного постановления об аресте счета: арест и блокировка происходят синхронно. Суд может принять такое решение по разным причинам: от случаев неуплаты кредитов до имущественных споров между людьми — от раздела имущества супругов при разводах до неуплаты алиментов.

3. При неуплате человеком налогов: Государственная фискальная служба может обратиться в судебную Исполнительную службу с соответствующим ходатайством, и та может заблокировать любой счет неплательщика.

4. При мошенническом взломе банковского счета извне. Как только банк зафиксирует несанкционированное вмешательство в работу карточного счета, он обязан защитить средства клиента: сначала блокируется счет, после чего финансист связывается с хозяином карты и выясняет, знает ли он о подозрительной операции. Если ее совершил владелец счета, карта разблокируется. В противном случае обычно происходит перевыпуск пластика.

5 Выполнение требований по финансовому мониторингу: принятому в 2015 г. закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Счет может быть заблокирован при поступлении на него крупных сумм средств (свыше 150 тыс. грн. или валютный эквивалент этой суммы), или при поступлении большого количества транзакций небольших сумм — например, при 10 поступлениях на счет по 15 тыс. грн. каждая на протяжении одного-двух дней. Также могут блокироваться подозрительные суммы, поступающие из оффшорных зон.

6. При попытке банка обратить на себя внимание клиента. Когда человек не находит времени, чтобы донести в банк тот или иной документ, и финучреждение идет на радикальные меры — закрывает ему доступ к счету. А открывает его только после того, как человек явится в банковское отделение. Это единственный противозаконный случай блокировки из всех вышеперечисленных.

Страна.UA

Адвокатская компания Кравец и Партнеры