Архив метки: адвокатського

Підводні камені адвокатського несумісництва

У провадженні Верховного Суду України нині перебуває справа № 21-2023а16 за позовом адвокатів Катерини Коваль, Інни Рафальської, Ростислава Кравця до Вищої ради юстиції, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача, П. М. Гречківський, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача, недержавна некомерційна професійна організація Національна асоціація адвокатів України в особі Ради адвокатів України про визнання неправомірною бездіяльності.

Трохи передісторії

21 квітня цього року Вищим адміністративним судом України ухвалено постанову у справі № 800/141/16, якою в задоволенні позову відмовлено.

Обґрунтування позовної заяви полягало в тому, що П. М. Гречківський, будучи обраним з’їздом адвокатів України на посаду члена Вищої ради юстиції 25 квітня 2015 року та склавши присягу члена Вищої ради, протягом 30-ти днів не вжив передбачених законом заходів щодо усунення несумісності з діяльністю на посаді секретаря Ради адвокатів України.

У відповідності до пункту 6 статті 7 Закону України «Про Вищу раду юстиції» не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, які не відповідають вимогам цього закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності.

Конфлікт інтересів

Тут варто говорити про наявність у члена ВРЮ П. М. Гречківського потенційного або реального конфлікту інтересів у розумінні визначень статті 1 Закону «Про запобігання корупції», якою встановлено, що потенційний конфлікт інтересів – наявність в особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Матеріали справи № 800/141/16 містять докази того, що П. М. Гречківський має конфлікт інтересів у розумінні визначень статті 1 Закону України «Про запобігання корупції». Статтею 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката. Такі вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі).

Обраними членами ВРЮ від з’їзду адвокатів України було складено присягу члена Вищої ради юстиції. Гречкіський П. М. взяв на себе зобов’язання виконати вимоги Закону «Про Вищу раду юстиції» щодо несумісності, а саме щодо усунення несумісності протягом 30 днів з дня призначення членом ВРЮ, про що зазначив у заяві до секретаріату Вищої ради юстиції від 24 березня 2015 року.

Під час судового розгляду було встановлено, що П. М. Гречківський бере активну участь у діяльності роботи Ради адвокатів України в робочий час, зокрема щодо міжнародної співпраці. Так, він був членом делегації НААУ під час поїздки до США, де відбулася зустріч із представниками Американської асоціації адвокатів, Ініціативи з верховенства права 28 жовтня 2015 року у Вашингтоні, що підтверджується довідкою, наданою Національною асоціацією адвокатів України від 16.03.2016 року. Крім того, НААУ надано довідку від 16.03.2016 року про те, що П. М. Гречківський – секретар Ради адвокатів України брав участь у трьох засіданнях Ради адвокатів України, зокрема, 4 липня, 25 вересня і 13 листопада 2015 року та протягом 2016-го.

Матеріали справи № 800/141/16 містять надані ВРЮ докази того, що П. М. Гречківський працює на постійній основі у Вищій раді юстиції. Так, зазначено, що П. М. Гречківський зарахований до штату ВРЮ на посаду члена ради, згідно з рішенням III з’їзду адвокатів України від 25.04.2015 року. Разом із цим у запереченнях проти адміністративного позову представник ВРЮ Л. Б. Пантелейчук вказує, що член Вищої ради юстиції не може вважатися ні посадовою особою, ні державним службовцем, при цьому працюючи на постійній основі у ВРЮ. Таким чином, відповідачем по справі – Вищою радою юстиції у запереченнях проти позову вказано суперечливі норми.

Тобто під час судового розгляду було встановлено факт, що член ВРЮ П. М. Гречківський здійснює представництво Ради адвокатів України як адвокат, оскільки є членом органу адвокатського самоврядування, при цьому зупинивши право на заняття адвокатською діяльністю. Факт про те, що член Вищої ради юстиції Гречківський П.М. є адвокатом підтверджує й сама ВРЮ в своїх запереченнях на позов. Варто також зазначити, що П. М. Гречківським зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру адвокатів, проте це, знову ж таки, не заважає йому брати активну участь в органі адвокатського самоврядування на посаді секретаря РАУ. Даний факт є безпосереднім порушенням норми статті 43 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де чітко закріплено, що брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.

Отже, матеріали справи містять докази того, що П. М. Гречківський порушує норми статей 1, 3, 25 Закону «Про запобігання корупції», статей 7, 31, 43 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки зупинивши свою адвокатську діяльність продовжує брати участь в органах адвокатського самоврядування, тобто як адвокат зловживає своїм правом щодо вирішення питань організації та діяльності адвокатури.

Непослідовність ВАСУ

30 березня цього року в судовому засіданні позивач – Інна Рафальська заявила клопотання в усній формі про витребування доказів від Вищої ради юстиції та недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України», яке було задоволено в даному судовому засіданні колегією суддів Вищого адміністративного суду України в повному обсязі. На виконання цього клопотання направлено на адресу голови Вищої ради юстиції лист від 6 квітня 2016 року про витребування доказів. Зокрема, суд ухвалив витребувати з ВРЮ наступні документи:

1). повідомлення П. М. Гречківського голові Вищої ради юстиції І. М. Бенедисюку про наявність конфлікту інтересів;

2). рішення голови Вищої ради юстиції І. М. Бенедисюка про врегулювання конфлікту інтересів;

3). Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищої ради юстиції;

4). табель робочого часу члена Вищої ради юстиції П. М. Гречківського.

Також, Вищим адміністративним судом направлено відповідний лист на адресу голови Національна асоціація адвокатів України в особі Ради адвокатів України від 6 квітня 2016 року про витребування доказів. Зокрема, в судовому засіданні 30 березня 2016 р. ухвалено витребувати з НААУ в особі Ради адвокатів України рішення РАУ від 13 листопада 2015 року «Про скасування рішення Ради адвокатів міста Києва про призначення зборів та конференції адвокатів міста Києва».

Суд сприяє в реалізації цього обов’язку й витребовує необхідні докази.

Разом із тим 18 квітня цього року ВАСУ постановлено чергову ухвалу з приводу одного й того ж клопотання позивача Інни Рафальської від 30.03.2016 року про витребування доказів. Проте відповідно до змісту даної ухвали, а саме відповідно до резолютивної частини ухвали, клопотання про витребування доказів, що дивно, задоволено вже частково. Зокрема, витребувано з ВРЮ повідомлення П. М. Гречківського голові Вищої ради юстиції І. М. Бенедисюку про наявність конфлікту інтересів, та рішення голови Вищої ради юстиції І. М. Бенедисюка про врегулювання конфлікту інтересів; з НААУ – рішення Ради адвокатів України від 13 листопада 2015 р. «Про скасування рішення Ради адвокатів міста Києва про призначення зборів та конференції адвокатів міста Києва».

Необхідно зазначити, що в оскаржуваній постанові ВАСУ від 21 квітня 2016 р. у мотивувальній частині не зазначено ряд доказів та підстав, з яких суд не взяв їх до уваги. Зокрема, позивачем Інною Рафальською подано докази, які долучені до матеріалів справи № 800/141/16, а саме витяги з ЄДР АБ Гречківського (37100816), ТОВ «Голден гейт Ассет менеджмент» (36947819), ТОВ «Компанія «Ботанік косметікс» (36175711), що підтверджують конфлікт інтересу П. М. Гречківського. А це є порушенням норми ст. 5 Закону України «Про запобігання корупції». Проте мотивувальна частина оскаржуваної постанови ВАСУ від 21 квітня 2016 року не містить жодних підстав щодо неврахування цих доказів при ухвалені постанови, що є порушенням норм статті 163 КАСУ.

Отже, П. М. Гречківський будучи обраним членом Вищої ради юстиції України 25 квітня 2015 року та склавши присягу члена ВРЮ протягом 30-ти днів та по теперішній час не вжив передбачених законодавством заходів щодо усунення несумісності з діяльністю на посаді секретаря Ради адвокатів України.

Порушення норм законодавства

Таким чином, відповідачем порушено норми статті 7 Закону «Про Вищу раду юстиції», і ст. 43 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Пунктом 5 ч. 1 статті 18 Закону «Про Вищу раду юстиції» закріплено, що повноваження члена Вищої ради юстиції припиняються у разі наявності підстав, визначених у статті 7 цього Закону.

Частиною 4 статті 18 даного закону закріплено, що рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12 частини першої цієї статті, приймається органом, що призначив члена Вищої ради юстиції.

У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12 частини першої цієї статті, Вища рада юстиції може своїм рішенням внести до органу, що його призначив, подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції. З дня внесення зазначеного подання такий член Вищої ради юстиції відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення відповідним органом.

Члена ВРЮ П. М. Гречківського було призначено з’їздом адвокатів України. Тому в даному випадку, Вища рада юстиції зобов’язана своїм рішенням внести до з’їзду адвокатів України подання щодо припинення його повноважень у зв’язку з неусуненням несумісності з іншими видами діяльності протягом розумного строку, але не більше ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності.

Гречківський П. М. бере участь, голосує та підписує рішення органу адвокатського самоврядування – Ради адвокатів України, при цьому зловживає своїм правом щодо вирішення питання організації та діяльності адвокатури і ставить під сумнів легітимність усіх рішень РАУ, прийнятих за цей час.

Так, 13 листопада 2015 р. П. М. Гречківським підписано рішення Ради адвокатів України №152, яким визначено скликання конференції адвокатів міста Києва. Тобто безпосередньо секретар – П. М. Гречківський, будучи членом конституційного органу – Вищої ради юстиції, впливає на організацію та діяльність адвокатури України.

Дещо із судової практики

Свого часу Вищим адмінсудом у тому ж складі розглядалася справа щодо суміщення діяльності депутата з адвокатською діяльністю С. В. Власенка, де встановлено, що останній порушив принцип несумісності (П/800/141/13).

Частиною шостою статті 8 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 року, ратифікованої Україною, передбачено, що «кожна держава-учасниця розглядає можливість вжиття, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, дисциплінарних або інших заходів стосовно державних посадових осіб, які порушують кодекси або стандарти, установлені згідно із цією статтею».

Виходячи з принципу обґрунтованих очікувань та враховуючи, що М. П. Гречківський, будучи кандидатом в члени ВРЮ, підписав зобов’язання: добровільно прийняв присягу; добровільно написав заяву, якою дав згоду на здійснення повноважень на постійній основі; добровільно підписав попередження про встановлені законами України обмеження, заборони та вимоги, пов’язані з виконанням повноважень, в якому зазначив, що зобов’язується дотримуватися обмежень, не порушувати заборони та виконувати вимоги, встановлені зазначеними законами, слідує, що адвокати мають обґрунтовані очікування, що стосовно нього будуть вжиті передбачені Конституцією України та законами заходи щодо примусового припинення його повноважень.

Другого червня 2016 року Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Цей закон набрав чинності 30.09.2016 р.

Ситуація на сьогодні

Зазначу, що донині Радою адвокатів України за участю секретаря П. М. Гречківського ухвалюються незаконні та протиправні рішення, які стосуються стану справ в адвокатському самоврядуванні в Києві та Київській області.

13 вересня 2016 року в місті Києві відбулося засідання рада, на якому РАУ не визнала результати конференції адвокатів міста Києва від 6 серпня 2016 року та конференції адвокатів Київської області від 10 серпня цьогож року, виявивши таким чином неповагу до адвокатів двох найбільших регіонів. Очевидно, що РАУ через прийняття численних незаконних рішень намагається обмежити права адвокатів на самоврядування та посягає на їх незалежність.

Зокрема, на засіданні Ради адвокатів України 17.11.2016 року ухвалено рішення № 266 «Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням «Конференції адвокатів міста Києва 05.11.2016 року». Таким чином, продовжує здійснювати втручання в діяльність органів адвокатського самоврядування в м. Києві. Відтак знову справи щодо врегулювання ситуації в діяльності в органах адвокатського самоврядування будуть предметом розгляду судових інстанцій України. Складається враження, що «хтось» готує новий з’їзд без участі делегатів Києва та Київської області.

Самоврядування адвокатури – це насамперед право й наявність реальної можливості кожного адвоката впливати на процеси в професійній корпорації, при цьому з урахуванням специфіки нашої професії регуляторні функції органами адвокатського самоврядування повинні використовуватися мінімально, акценти мають бути сконцентровані на стимулюванні прийняття колективних рішень, які найбільш повно враховують інтереси кожного адвоката.

Регулювання організації й діяльності адвокатури мало забезпечити демократичні принципи побудови і функціонування її самоврядування та інституцій, що гарантують незалежність адвокатури в цілому й адвоката зокрема, а відтак і досягнення конституційної мети існування адвокатури – забезпечення права людини на захист і надання правової допомоги. НААУ створювалася для посилення ролі адвокатури в державі. При цьому важливо було зберегти справедливий баланс між органами самоврядування адвокатури.

P.S. Справа № 21-2023а16 за позовом адвокатів Катерини Коваль, Інни Рафальської, Ростислава Кравця до Вищої ради юстиції, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача П. М. Гречківський про визнання неправомірною бездіяльності призначена Верховним судом України до розгляду на 20 грудня на 11 годину. Думається вона є серйозним викликом для ВСУ, оскільки в справі фігурує ВРЮ. Але свого часу (2004 р.) суд уже доказував свою незалежність і служіння виключно закону. Сподіваємося, що й цього разу буде саме так.

Друга справа (№ 826/14693/15) за апеляційною скаргою адвоката Катерини Коваль до III З’їзду адвокатів України про визнання протиправними та скасування рішень, встановлення відсутності повноважень членів ВРЮ Київським апеляційним адміністративним судом призначена до розгляду на 21 грудня на 12 годину. Тож аналогічні сподівання ми покладаємо й на суддів КААС.

Також, користуючись нагодою, сердечно вітаю колег із професійним святом – Днем Адвокатури! Зичу міцного здоров’я, родинного затишку й достатку, творчої енергії, нових вагомих здобутків в ім’я правової Української Держави!

Катерина Коваль, Відкритий суд

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Відновлено роботу органів адвокатського самоврядування міста Києва після спроби їх захоплення

Сьогодні у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулась конференція адвокатів міста Києва.

На конференції були присутні 142 делегата і більше 600 адвокатів міста Києва. Результатом проведення конференції було прийняття після відкритого обговорення низки рішень. Зокрема:

2016-11-05_00001

Визнано такою що не відбулася 08 жовтня 2016 року конференція адвокатів міста Києва. Відкликано з установ, організацій, державних органів, інформацію про прийняті рішення (у тому числі оформлені протоколом /витягом з протоколу) від імені конференції адвокатів міста Києва 08 жовтня 2016 року.

Визнано такими, що не відбулися вибори 08 жовтня 2016 року до складу Ради адвокатів міста Києва, до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, до складу Ревізійної комісії адвокатів міста Києва, до складу Ради адвокатів України, до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Визнано таким, що на не набув повноважень в наслідок обрання до складу 08 жовтня 2016 року Голови Ради адвокатів міста Києва – Рябенко Петро Константинович.

Визнано такими, що на не набули повноважень в наслідок обрання до складу 08 жовтня 2016 року члена ради адвокатів міста Києва: Ростислав Богданович Пукало, Микола Володимирович Голодняк, Олександр Григорович Вознюк, Микола Дмитрович Солдатенко, Армен Сабірович Нерсесян, Олексадр Леонідович Дульський, Анна Олександрівна Литвин, Ярослав Миколайович Бондаренко, Валерій Вінцентасович Джяутов, Ганюна Кравчук, Зоя Володимирівна Ярош, Андрій Ігорович Циганков, Діана Леонідівна Назаренко, Тетяна Володимирівна Мироненко, Олег Валерійович Березюк, Олена Олександрівна Жогіна, Владислав Валерійович Білоцький, Євгеній Іванович Якима, Юрій Палович Борисов, Володимир Володимирович Клочков, Надія Миколаївна Корінна, Андрій Володимирович Мамалига, Сергій Ілліч Афіндуліді, Владислав Вадимович Ситюк, Дмитро Олександрович Піліпенко.

Визнано такими, що не набули повноважень в наслідок обрання 08 жовтня 2016 року Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (м.Києва) Орлов Ігор Олександрович

Визнано такими, що не набули повноважень внаслідок обрання до складу 08 жовтня 2016 року: члена Кваліфікаційно-дисциплінарної адвокатури міста Києва: Бєгунова Ольга Олексіївна, Дерев’янчук Володимир Анатолійович, Покотило Ігор Миколайович, Просянюк Ольга Вікторівна, Розметов Ровшанбек Назарович, Сухомлинова Наталія Іванівна, Титикало Роман Сергійович, Угрінчук Едуард Романович, Дрюк Олексій Миколайович, Гнатюк Тетяна Віталіївна, Риков Вадим Володимирович, Дубчак Леся Сергіївна, Заруцький Олександр Вадимович, Мостовенко Сергій Вікторович, Рибачковський Костянтин Едуардович, Нагорний Олександр Віталійович, Солодко Євген Вікторович, Тимченко Тетяна Анатоліївна, Волощук Володимир Вікторович, Нікітюк Катерина Олександрівна.

Визнано таким що не набув повноважень представника адвокатів міста Києва у Раді адвокатів України внаслідок обрання 08 жовтня 2016 року Черезов Ігор Юрійович.

Визнано таким що не набув повноважень представника адвокатів міста Києва у Вищий Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури в наслідок обрання 08 жовтня 2016 року Кострюков Валерій Івановича.

2016-11-05_00002

Вирішено Раді адвокатів міста Києва продовжити роботу у складі: Голова Ради адвокатів міста Києва – Рафальська Інна Владиславівна, обрана конференцією адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Члени Ради адвокатів міста Києва:

Афіндуліді Сергій Ілліч, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Бойко Ігор Григорович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Брицька Анна Миколаївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Гревцова Радмила Юріївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дідовець Юрій Вікторович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дробязко Микола Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Іванов Ігор Олександрович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Кілічава Тетяна Михайлівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Клочков Володимир Володимирович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Корінна Надія Миколаївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Кравець Ростислав Юрійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Лошаков Дмитро Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Мамалига Андрій Володимирович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Рябенко Петро Костянтинович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Савінова Наталія Андріївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Сафронов Валерій Аркадійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Сірий Микола Іванович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Степ’юк Валентин Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Турський Володимир Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Вирішено Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури міста Києва продовжити роботу у складі: Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва –Рудакова Валентина Володимирівна, обрана конференцією адвокатів міста Києва 12.10.2012 року

Атестаційна палата:

Волинець Валентин Тодосійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дубчак Леся Сергіївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Заруцький Олександр Вадимович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Кириченко Микола Олексійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Левков Сергій Андрійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Мостовенко Сергій Вікторович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Рибачковський Костянтин Едуардович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Федоренко Ігор Люсикович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Яновська Олександра Григорівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Дисциплінарна палата:

Бєгунова Ольга Олексіївна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Дерев‘янчук Володимир Анатолійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Захаркевич Тимофій Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Коваль Микола Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Покотило Ігор Миколайович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Просянюк Ольга Вікторівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Розметов Ровшанбек Назарович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Санченко Роман Григорович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 24.01.2015
Сухомлинова Наталія Іванівна, обрана на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Титикало Роман Сергійович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012
Угрінчук Едуард Романович, обраний на конференції адвокатів міста Києва від 12.10.2012

Вирішено Ревізійній комісії адвокатів міста Києва продовжити роботу у складі: Дрібнич Володимир Віталійович, Назарець Дмитро Анатолійович, Скрипачов Володимир Вікторович, Філонова Вікторія Юріївна, Цикалевич Володимир Миколайович

Вирішено представнику адвокатів міста Києва у Вищий кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, члену Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх Ірині Борисівні продовжити роботу у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Вирішено представнику адвокатів міста Києва у Раді адвокатів України, члену Ради адвокатів України Петровій Наталії Іванівні продовжити роботу у складі Ради адвокатів України.

Вирішено створити комісію по перевірці обставин захоплення органів адвокатського самоврядування.

Покласти на члена Ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Константиновича забезпечення безперебійної роботи Єдиного реєстру адвокатів України в частині виконання обов’язків адміністратора першого рівня ведення ЄРАУ. З метою виконання покладених функцій встановити Члену ради адвокатів міста Києва Рябенку П.К. час постійного прийому та обробки заяв/документів про внесення інформації до ЄРАУ з 10-00 до 18-00 щоденно, з понеділка по четвер включно.

Голові Ради адвокатів міста Києва Рафальській Інні Владиславівні забезпечити члена Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., для виконання, покладених на нього конференцією адвокатів міста Києва обов’язків, технічним обладнанням, робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 30, приміщення Ради адвокатів міста Києва.

Призначити проведення чергової щорічної звітної Конференції адвокатів міста Києва на січень 2016 року. Дозволити Раді адвокатів міста Києва включити до порядку денного звітної Конференції кадрових питань, у випадку необхідності.

Встановити, що при внесенні в порядок денний конференції питань, пов’язаних з відкликанням, обранням, переобранням членів органів адвокатського самоврядування, інформація щодо цих питань повинна бути розміщена на сайті Ради адвокатів міста Києва/Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів міста Києва (kmkdka.com), не менше ніж за 45 днів до дати проведення конференції. Одночасно розміщується інформація з пропозицією про висування кандидатур до складу органів адвокатського самоврядування. Рада адвокатів міста Києва зобов’язана розмістити інформацію про кожного кандидата на обрання до складу органів адвокатського самоврядування в порядку надходження, але не пізніше 15 днів до дати розгляду цього питання конференцією.

Організаційному комітету по скликанню позачергового з’їзду адвокатів України, створеному відповідно до рішення конференції адвокатів міста Києва розпочати збір підписів адвокатів.

Прийняти нову редакцію положення про Раду адвокатів міста Києва.

Прийняти нову редакцію положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва.

Довідково: відповідно до ст. 47 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры