Архив за месяц: Октябрь 2016

Атестація поліцейських як черговий інструмент незаконного звільнення

Вже не перший раз обговорюється питання проведення атестації осіб, що раніше несли службу в міліції та виявили бажання працювати в поліції, однак крім розмов за цей час встигла сформуватися й претендента практика, якою встановлено ключові порушення.

По-перше, що стосується підстав для проведення атестації, визначених ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію».

Наведені у ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію» підстави для проведення атестування є вичерпними. Метою проведення атестування із будь-яких зазначених вище підстав є вирішення можливості в той чи інший спосіб залишення особи на службі і, як крайній захід, пропозиція щодо звільнення зі служби у зв’язку зі службовою невідповідністю виходячи з професійних, моральних і особистих якостей.

Кожна з зазначених трьох підстав для проведення атестування повинна бути зв’язана з певними передумовами, зокрема, атестування яке призначається для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність повинне бути зумовлене існуванням реальних підстав до звільнення, як то неналежне виконання службових обов’язків, порушення установленого чинним законодавством порядку і правил несення служби тощо.

Наприклад, за змістом наказу ГУ НП в Київській області від 23.11.2015 року №16 «Про проведення атестування та створення атестаційний комісій» судами неодноразово встановлено, що цей наказ не містить посилань на підстави для атестування поліцейських, передбачені ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію».

З пояснень представників ГУ НП в Київській області, які надавалися в судових засіданнях, випливає, що атестування було проведено у порядку атестації усіх поліцейських ГУ НП в Київській області з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри, що відповідає частині 1 статті 57 Закону ГУ НП в Київській області.

Однак, мета атестування, визначена у частині 1 згаданої статті, не утворює самостійну підставу для проведення атестування і перебуває у системному взаємозв’язку з вичерпними підставами, визначеними у частині 2 статті 57 Закону України «Про Національну поліцію». Цей Закон не передбачає проведення атестування без настання обставин, визначених частиною 2 статті 57 Закону України «Про Національну поліцію».

Такі правові висновки були неодноразово обґрунтовані в ухвалах Київського апеляційного адміністративного суду у справах №810/809/16 від 07.07.2016 року, №810/780/16 від 21.06.2016 року, №810/581/16 від 07.07.2016 року, №810/637/16 від 06.07.2016 року, №810/936/16 від 23.06.2016 року.

Отже, проведення атестації можливе лише у разі наявності виключно тих підстав, які визначені ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію» і не може бути виправдано чи призначено на підставі «світлої і благородної» мети.

По-друге, що стосується проведення атестації, відносно осіб, які були прийняті на службу в поліції на підставі п. п. 9, 10 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію».

Відповідно до п. п. 9, 10 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію», працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж трьох місяців з дня опублікування цього Закону можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згодою чи проходження конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі) поліції. Посади, що пропонуються особам, зазначеним у цьому пункті, можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими щодо посад, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції. Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та/або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються зі служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів. Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Судами зазначалося, що вказаним Законом України «Про Національну поліцію» передбачена альтернатива вибору для працівників міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, а саме: прийняття на службу за їх згодою або проходження конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі) поліції.

Отже, п. 9 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» вказаного Закону не передбачає проведення атестування чи переатестування працівників міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції.

Такі правові висновки були неодноразово обґрунтовані в ухвалах Київського апеляційного адміністративного суду у справах №810/809/16 від 07.07.2016 року, №810/780/16 від 21.06.2016 року, №810/581/16 від 07.07.2016 року, №810/637/16 від 06.07.2016 року, №810/936/16 від 23.06.2016 року.

Варто додатково зазначити ще й про те, що відповідно до ст. 58 Закону України «Про Національну поліцію» призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково (до виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання службових обов’язків. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського, та посад, призначенню на які передує укладення контракту.

Крім того, варто нагадати, що поряд із Законом України «Про Національну поліцію» правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників визначаються також положеннями Закону України «Про професійний розвиток працівників».

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про професійний розвиток працівників» атестації не підлягають працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року.

Дане положення стає особливо актуальним, оскільки саме на жовтень місяць 2015 року припадає найбільша кількість заяв, поданих на підставі п. 9розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію», а вже в листопаді-грудня 2015 року почалась масова атестація цих осіб, в порушення річного строку, визначеного ч. 1 ст. 12 Закону України «Про професійний розвиток працівників».

По-третє, що стосується негативних результатів тестування та встановлення службової невідповідності з цієї підстави.

Порядок атестування поліцейських, яке проводиться в апараті Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) Національної поліції України (далі — органи поліції) визначений Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ від 17.11.2015 року №1465, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 року за № 1445/27890 (далі — Інструкція № 1465).

При цьому, відповідно до п. 16 Розділу ІV Інструкції №1465 атестаційні комісії при прийнятті рішень стосовно поліцейського повинні враховувати такі критерії: 1) повноту виконання функціональних обов’язків (посадових інструкцій); 2) показники службової діяльності; 3) рівень теоретичних знань та професійних якостей; 4) оцінки з професійної і фізичної підготовки; 5) наявність заохочень; 6) наявність дисциплінарних стягнень; 7) результати тестування; 8) результати тестування на поліграфі (у разі проходження).

Разом з тим, згідно положень Інструкції №1465 результати тестування обов’язково враховуються Атестаційною комісією, однак, вони не мають вирішального значення та мають оцінюватись разом з іншими матеріалами, що були подані до атестування.

Саме з цих підстав суди зазначали про те, що кількість набраних поліцейським балів з тесту на знання законодавчої бази та тесту на загальні здібності і навички в межах проведеного атестування не є вирішальним критерієм для визначення службової відповідності особи, оскільки мають враховуватися всі критерії, передбачені п. 16 Розділу ІV Інструкції № 1465.

Такі правові висновки містяться в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду у справі №810/809/16 від 07.07.2016 року.

Отже, є цілком очевидним черговий популізм, який врешті решт призводить до того, що атестація здійснюється лише з метою відібрання «перевірених» кадрів і в той час, коли суддів масово звільняють через порушення присяги в результаті винесення, на погляд «атестувальників», невмотивованого рішення, органи, які відповідальні за проведення атестації поліцейських дозволяють собі не лише не зазначати мотивів прийнятого рішення, а й навіть здійснювати цю атестацію всупереч законодавства.

Адвокат,
Адвокатська компанія «Кравець і Партнери»
Анна Мартиненко

Адвокат, Старший партнер
Адвокатська компанія «Кравець і Партнери»
Ростислав Кравець

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Банки vs НБУ. Можно ли вернуть на рынок неплатежеспособный банк

В процессе очистки банковского рынка возникли сложности: уже несколько выведенных с рынка кредитных учреждений в суде добились отмены решений Нацбанка и запрета на ликвидацию.

Это привело к образованию правового вакуума: даже если суд признал неправомерность решения регулятора, вернуть неплатежеспособный банк на рынок пока нет возможности.

В Нацбанке не спешат выполнять решения судов и намерены дождаться вердикта и разъяснения наивысшей судебной инстанции.

В середине июля банковский рынок всколыхнули события вокруг Укринбанка: банк в суде добился отмены ликвидации учреждения. Кроме того, суд обязал Нацбанк вернуть лицензию кредитному учреждению и восстановить его во всех реестрах.

Не дождавшись исполнения регулятором решения суда, собственник Укринбанка 13 июля с помощью нотариуса переименовал Укринбанк в «Укринком» и зарегистрировал его в Северодонецке Луганской области.

Как Укринбанк пополнил ряды банкопада

История вывода с рынка Укринбанка началась 24 декабря 2015 года. По версии НБУ, банк не выполнял нормативы и нуждался в докапитализации на сумму 500 млн грн. По этим причинам он еще 1 октября 2015 года был признан проблемным. Однако собственники не спешили инвестировать средства для поддержки учреждения.

1 декабря норматив мгновенной ликвидности был равен нулю при нормативных значениях не менее 30%.

Кроме того, по информации Фонда гарантирования вкладов физлиц, который проанализировал активы банка, с октября по декабрь 2015 года существенно вырос объем негативно классифицированных активов, что свидетельствует о значительном ухудшении качества кредитного портфеля.

14 декабря 2015 года НБУ зарегистрировал договор ссуды от 24 ноября 2015 года, согласно которому инвестор должен был внести в капитал 21 млн долл. Собственник Укринбанка просил у Нацбанка время до 1 января 2016 года.

Однако к 21 декабря терпение Нацбанка лопнуло: состояния банка не улучшалось, а «на балансе учитывались расчетные документы клиентов, не выполненные в срок по вине банка, на общую сумму 52 млн грн». В очереди на выполнение стояли и социальные платежи. Эти факторы, а также растущее количество жалоб от кредиторов стали основанием для признания банка неплатежеспособным.

ОАО «Укринком»

Один из миноритариев банка не согласился с таким решением и оспорил его в суде.

16 марта Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление НБУ о выводе Укринбанка с рынка. Суд согласился с доводами истца, что для восстановления платежеспособности банку дается 180 дней, в то время как НБУ признал кредитное учреждение неплатежеспособным менее чем через три месяца.

В Нацбанке и ФГВФЛ с таким вердиктом суда не смирились, подали апелляционную жалобу, но снова проиграли.

Примечательно, что 22 марта, еще до вынесения вердикта, который был оглашен 14 апреля, Нацбанк отправил Укринбанк на ликвидацию: законодательно продлевать временную администрацию у регулятора не было возможности. Но и это решение было оспорено, а суд традиционно занял сторону истца. Государство в лице Нацбанка и фонда 13 июля проиграло очередную апелляцию.

Пока шли судебные разбирательства, фонд занимался стандартной работой по выведению банка с рынка: выплачивал возмещения вкладчикам — уже выплачено гарантированных депозитов на 1,78 млрд грн, проводил инвентаризацию активов, составлял ликвидационный баланс. Однако после 13 июля события начали развиваться со стремительной скоростью.

По информации фонда, в тот же день, 13 июля, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований были внесены изменения: ПАО «Укринбанк» было переименовано в ОАО «Укринком», а его место расположения изменено с Киева на Северодонецк Луганской области.

Акционеры Укринбанка попытались даже получить доступ к центральному офису банка в Киеве, однако охрана их не пустила.

«Представители ФГВФЛ незаконно удерживают здание Укринбанка по адресу Киев, Вознесенский спуск, 10А. Попытки законного правления попасть на рабочие места и восстановить работу нивелируются применением силы со стороны охраны. Такими действиями ФГВФЛ в лице Ирины Белой продолжает незаконно распоряжаться активами банка. Есть основания утверждать, что за время работы временной администрации из банка выведено активов на 26 млн грн, а убытки превысили 1,5 млрд грн. Более 90% кредитов не обслуживаются, а их стоимость как активов постоянно обесценивается», — говорилось в сообщении Укринбанка.

В фонде же считают, что у них нет законных оснований для предоставления контроля над Укринбанком кому бы то ни было.

Что дальше

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Андрея Оленчика, ситуация в Укринбанке может развиваться по трем сценариям.

Первый — решение суда высшей инстанции. Заседание Высшего административного суда Украины запланировано на 17 августа. Если будет принято решение в пользу истцов, тогда суду придется дать еще и разъяснение, как Нацбанк и фонд должны его выполнять.

Более того, Оленчик сказал, что при таком развитии событий фонд будет через суд требовать от собственников 1,78 млрд грн — именно столько было выплачено вкладчикам в пределах гарантированных государством сумм.

«Выплаты осуществлялись за счет кредитных средств, привлеченных в Минфине. Фактически они финансировались за счет бюджета», — объясняет Оленчик.

Второй вариант — возврат банковской лицензии Укринбанку и восстановление в должности руководства. Для этого банк должен подать соответствующие документы в НБУ и получить разрешение регулятора. При этом в фонде заявляют, что попытки восстановить банковскую лицензию банк не предпринимает.

«Есть все основания утверждать, что лица, которые стоят за ОАО «Укринком», не заинтересованы в возобновлении работы банка и удовлетворении требований его кредиторов», — считают в фонде.

Третий вариант — действия правоохранительных органов. За время вывода с рынка Укринбанка фонд направил в правоохранительные органы 11 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму убытков 864,28 млн грн.

«Из них три заявления — относительно владельцев, руководителей и должностных лиц банка. Однако никакого движения по этим делам нет», — сетует Оленчик.

В фонде утверждают: все активы банка, в том числе помещения, в которых расположены отделения, а также залоговое имущество, находятся под контролем.

По информации источников ЭП, в собственности банка находится около 40 объектов недвижимости, в том числе в Киеве, Черкассах и Житомире, балансовая стоимость которых составляет около 700 млн грн.

«Неустановленные лица пытаются завладеть активами банка и перевести их на третью компанию. В том числе речь идет о счетах крупных вкладчиков. Перерегистрация юрлица позволит крупным заемщикам, среди которых немало аффилированных с акционерами банка лиц, избежать погашения своих кредитов», — отмечают в фонде.

По словам источника, объем инсайдерских кредитов может достигать 600 млн грн. В портфеле есть и довольно интересные залоги.

Среди них может быть Ватутинский хлебокомбинат, который одновременно является заемщиком банка. Укринбанк не раз заявлял об успешном сотрудничестве с предприятием. В 2009-2010 года банк участвовал в программе развития предприятия и инвестировал в него 80 млн грн при необходимых тогда 160 млн грн. Их сотрудничество не прекращалось вплоть до 2015 года, когда банк был признан неплатежеспособным.

Реакция рынка

Прецедент с Укринбанком — не единственный. 10 февраля Нацбанк принял постановление №68/БТ о ликвидации банка «Премиум» «за нарушение банковского законодательства в сфере финансового мониторинга». «Факты нарушений были установлены во время внеплановой выездной проверки по вопросам финансового мониторинга», — говорится в сообщении регулятора.

Однако решение Нацбанка было оспорено.

29 марта суд удовлетворил иск и обязал НБУ вернуть «Премиуму» банковскую и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Регулятор подал апелляцию, но 15 июня проиграл ее. Оба решения находятся в закрытом доступе. Дело рассматривалось на закрытом заседании, поэтому обнародовать информацию о нем запрещено согласно закону «О доступе к судебным решениям».

Нацбанк сразу же подал кассационную жалобу. 6 июля Высший административный суд Украины открыл кассационное производство и остановил исполнение решений судов низших инстанций.

Однако уже 11 июля в Окружной административный суд Киева поступило заявление от банка «Премиум» «о разъяснении постановления Окружного административного суда Киева по делу №826/2607/16, разъяснения законного способа и законного порядка выполнения данного судебного решения».

Судебные споры идут и касательно банка «Союз». Данный случай уникален тем, что Нацбанк дважды выводил это учреждение с рынка. Первый раз — 15 марта 2016 года за «систематическое нарушение» законодательства в сфере финансового мониторинга. В Нацбанке утверждали, что «банк создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года».

Собственник «Союза» Сергей Дядечко оспорил это решение, и 28 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Нацбанка.

26 апреля НБУ и ФГВФЛ проиграли апелляцию, но уже 28 апреля Нацбанк принял повторное решение о выводе «Союза» с рынка. Дядечко оспорил и это решение: 12 июля Окружной административный суд Киева снова встал на его сторону. Регулятор опять готовит апелляцию.

Параллельно 31 мая Высший административный суд открыл производство по кассационной жалобе Нацбанка и фонда по первому делу.

Еще несколько банков находятся в зависшем состоянии.

Например, собственник банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк в качестве обеспечения по иску добился запрета на ликвидацию банка. В это кредитное учреждение временная администрация была введена больше года назад, 23 июня 2015 года.

Кроме того, 22 апреля Печерский суд Киева запретил ликвидацию «Родовид банка». Хотя временная администрация была введена в банк еще 25 февраля, а по закону максимальный срок работы администратора — два месяца, процедура ликвидации учреждения еще не начата.

Пока все эти дела объединяет одно: ожидание вердикта Высшего админсуда, который поставит точку в этих делах и создаст прецедент для рассмотрения аналогичных дел.

«В законодательстве есть пробелы, и юристы об этом знают. Логично, что в подобных спорах каждая сторона конфликта использует их в свою пользу», — говорит старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Виктория Руденко, журналист FinClub для ЕП

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Украинские турфирмы наладили бизнес в Донецке и предлагают шенген-туры

Визы оформляют с большой переплатой, а лететь советуют из Киева или Ростова.

Жители Донецка, несмотря на то, что живут на неподконтрольных территориях, где не работают консульства и посольства других стран, все-таки умудряются оформлять шенгенские визы, а также покупать туры за рубеж. В самом Донецке уже работают фирмы, которые предлагают отдых в Турции, Египте, Тунисе и даже в Европе.

Едут через Киев или Ростов

Отправляют жителей неподконтрольных территорий за рубеж украинские турфирмы. «У нас есть разные варианты отдыха на любую дату, которая вам подходит. Можем предложить отели на 1-й и 2-й линиях и разного класса, смотря какой у вас бюджет», — рассказали нам в турфирме, которая расположена в Донецке.

Так, в Турцию летают из Киева, Днепропетровска и Запорожья. При этом в компании советуют лететь все-таки из Киева, мол, рейсов больше, а потому и дешевле. Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек в 4-х или 5-звездочном отеле — $ 1000–1200. «Оплатить можете либо у нас в офисе наличными, либо перечислить в гривнах или долларах на банковскую карту», — сказали в турагентстве.

В другой турфирме настоятельно рекомендуют лететь из России, мол, будет дешевле и проще. «Вылет из Ростова-на-Дону, но добираться туда будете сами — мы бронируем гостиницу и перелет», — сообщили нам еще в одной компании, расположенной в Донецке.

Визы за 400 евро

Процветает и визовый бизнес. «Если у вас чистый паспорт, то без проблем можете оформить мультивизу на полгода в Литву. Для этого вам надо только приехать и сдать отпечатки пальцев в Киеве. Наш человек вас там встретит и проведет, вся процедура займет не более получаса», — разъяснили нам в агентстве. Стоимость шенгена — 400 евро (в Киеве в визовом центре — 70–75 евро), но в турфирме просят справку о том, что вы работаете на мирной территории страны.

«Вам надо оформить справку, что работаете в Украине, прописка не важна. Не через все консульства этот вопрос решаем, но выходы есть», — отметили в турфирме, предложив также ускоренную процедуру перехода линии разграничения и трансфер до Киева.

Украинские туроператоры о донецких фирмах не слышали. «Вероятнее всего, юридический адрес фирмы находится на подконтрольной территории. Наше законодательство не требует лицензирования турагентств, поэтому даже находясь сейчас там, вряд ли кто-то сможет доказать, что фирма работает вне закона», — рассказал нам руководитель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что оформлять визы жителям неподконтрольных территорий, в принципе, не запрещено, но и контролировать работу этих фирм никто не может. «Другое дело, что если жители Донецка предоставляют липовые справки, то в случае отказа, жаловаться им не на кого. Да и вообще фальсификация документов запрещена. Также они рискуют, например, что их документы не смогут потом перевезти через линию разграничения, либо они не попадут вовремя на самолет из-за военных событий».

Марина Петик, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Как травля в соцсетях ломает судьбы украинцев

Среди пользователей стало популярно сводить личные счеты и публиковать «обличающие» посты. Психологи говорят: это стало своеобразным видом спорта, который может обернуться трагедией.

Украинские соцсети все чаще становятся местом сведения счетов. Благодаря скандальным комментариям публичные обвинения моментально приобретают вирусную популярность, а те, в чей адрес они летят, зачастую не имеют даже возможности оправдаться. Юристы говорят, это приобрело масштабы эпидемии, таким образом часто ломают жизни, но даже через суд доказать свою невиновность очень сложно.

«Выкинуть за волосы из вагона»

На днях соцсети взорвал возмущенный пост киевлянки Александры Алмаковой. Она опубликовала несколько снимков из вагона метро, на которых сняты сидящие пассажиры и стоящая рядом мама с маленьким ребенком. Гнев автора вызвала девушка в черном, читающая электронную книгу.

«Заходит в вагон мамочка с малюткой, пассажиры расступаются, думают, что сейчас дама в черном платье и очках ей место уступит. Наивные. Упрашивали уступить — категорически отказалась, сидит, читает! Сделаем девушку знаменитой!» — написала Алмакова. В считанные часы сообщение перепостили 15 тысяч раз, а в комментариях поднялась настоящая буря гнева. «А что, ее за волосы никто не мог взять и выкинуть из вагона?» — подхватили клич читатели Алмаковой.

О внезапной «славе» «девушка в черном» — киевлянка Юлия — узнала на следующий день. И это ее шокировало. «Из-за перепадов давления в летнюю жару я не могу ездить в метро стоя — падаю в обморок. Зимой из-за такого состояния пришлось даже уволиться с работы. Я специально сначала еду на конечную, чтобы там занять свободное место и доехать на работу без падений. Когда меня попросили встать, я ответила: «Попросите, пожалуйста, кого-то другого в этот раз. Мне плохо». Но меня услышали только те, кто сидел и стоял рядом. Когда они попытались встать, мама с ребенком почему-то сесть отказалась. А женщине с фотокамерой приглянулось почему-то мое место», — рассказала «Вестям» Юлия.

По ее словам, из-за переживаний по поводу травли ее здоровье пошатнулось. Вместе с мужем она решила обратиться в суд, чтобы защитить свою репутацию.

Выпускница Анастасия Фоменко

Истории с травлей в интернете не раз случались и раньше. Так, в 2012 году волна критики обрушилась на школьницу из Павлограда Анастасию Фоменко из-за ее выпускного наряда — она пришла в черном кружевном коротком платье, сшитом по образцу модели от Дольче и Габбана. Настя стала известна всей стране.

Сама Анастасия говорить о нем сейчас отказывается. Судя по ее соцстраничке, после школы она отучилась во Львовском нацуниверситете (изучала польский язык и литературу) и в Запорожском техуниверситете (изучала журналистику). Сейчас работает журналистом.

Благополучно вышла из ситуации и бывшая пресс-секретарь Сумской прокуратуры Юлия Недокус. В 2013 году активисты обнародовали ее пикантное фото в коротком платье на капоте внедорожника. Чтобы избежать ажиотажа, она уволилась.

«Сейчас у Юли все хорошо. Она работает, правда, в прокуратуре восстанавливаться не захотела. Мы ее поддерживали, в городе-то никаких глупых пересудов не было», — сказала нам ее мама Людмила Александровна.

Чтобы избежать пересудов, Юлия Недокус уволилась из прокуратурыФото: vk.com/ Юлия Недокус

Как защитить свою репутацию

По словам юристов, с просьбами защитить честь и деловую репутацию к ним обращаются едва ли не ежедневно. «Жалуются как обычные люди, которых прославили в Сети за неправильную парковку или курение в общественных местах, так и публичные», — говорит адвокат Ростислав Кравец. Но вести такие споры очень сложно, даже до суда доходят единицы.

В судах стали «пришивать» к делу посты в фейсбуке

«Во-первых, нужно доказать факт распространения негативной информации. Если она была распространена в Сети, то подтвердить оригинальность снимка экрана (скриншотов) могут только нотариусы, входящие в международную конвенцию. Украинские нотариусы в нее не входят. Дальше в украинском суде экспертизами необходимо доказать, что эта информация была негативной и нанесла моральный ущерб. Это очень сложная процедура», — добавляет адвокат Иван Либерман.

Часто изобличающие посты «стартуют» в крупных группах соцсетей, но их пользователи не всегда подхватывают клич автора. Так произошло, к примеру, во львовской группе «Варта-1» (76 тысяч подписчиков). Один из пользователей несколько дней назад опубликовал фото курящих возле скорой медиков, сопроводив их едким комментарием: «Удивило, что медсестра была без пепельницы. Считаю, что таких работников медицины должны знать и остерегаться все». Но пользователи автора раскритиковали. «Из-за таких «папарацци» иногда хочется надеть хиджаб, выходя на улицу. Вдруг что-то кому-то не понравится — сфотографирует и «прославит» на весь город», — написала львовянка Юлия Заблоцкая.

По словам администратора группы «Варта-1» Игоря Зинкевича, таких постов действительно очень много, но группа их все равно публикует, выступая в роли посредника. «В 90% случаев, когда люди жалуются, оказывается, что они даже не попробовали что-то сделать сами. Например, пишут «меня обозвал маршрутчик», но ни на горячую линию АТП не позвонили, ни номер автобуса не запомнили. Много случаев, когда просто сводят с кем-то счеты, но у нас вторая сторона имеет право написать свой комментарий», — объясняет Игорь Зинкевич.

«Судьи» со смартфонами

Психологи такое явление сравнивают с неким новым спортом, когда имея под рукой смартфон и выход в Сеть, люди подвержены соблазну выступить в роли судьи.

«Есть спортивный интерес: когда люди изобличают кого-то, они выплескивают свой адреналин. Сюда же приплетается новая тенденция: фотографировать все и тут же показывать. Причина в информационной войне, в которой Украина находится последние два года. Люди привыкли быть ее участниками, и грань их сознания сужается до «свой — чужой». Также влияет постмайданная психология, когда людям хочется сразу построить идеальное общество, но оно в силу многих причин находится в неуравновешенном состоянии, и жертву для публичного осуждения выбирают не всегда адекватно. Это похоже на травлю в школе, когда в толпе происходит эмоциональное заражение», — поясняет психолог-конфликтолог Тигран Григорян.

Реакция на подобную травлю может быть самой непредсказуемой — от поломанных судеб до суицидов. «Это распространено у подростков, например, когда мальчика пытаются отбить у девочки или ребенка обличают из зависти. Это заканчивается глубокими неврозами, дети замыкаются, появляются суицидальные мысли. Бывает такое и у взрослых. Знаю историю двух людей 35 лет, они собирались пожениться. Но третий мужчина, у которого не сложилось с этой женщиной, чтобы испортить ее репутацию, опубликовал ее фото в одной из «компрометирующих» групп. В результате семья у пары не сложилась», — рассказала «Вестям» психолог Наталья Валедова.

Также в некоторых случаях негатив о человеке в соцсети может иметь последствия и на работе. «10–20% компаний следят за жизнью своих сотрудников в соцсетях. Когда человека обвиняют в проступке вне работы, например, не уступил место, то все зависит от компании и должности. Если это рядовой сотрудник, его может просто пожурить начальник. А вот если это пиар-менеджер или пресс-секретарь (а тем более, работающий в филиале иностранной компании, которая следит за своей репутацией), то может дойти и до увольнения», — говорит эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Ярослав Маркин, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Как банки обманывают клиентов

«ДС» разбиралась, какие уловки используют финучреждения, чтобы повысить свои заработки в кризис.

Схема №1. Повышение ставок по кредитам

Одно из самых известных злоупотреблений со стороны банков — повышение процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке. Во время кризиса 2008 года к такой мере прибегали очень многие кредиторы. Ни письма регулятора, ни судебные иски заемщиков не заставили их пойти на попятную. «Даже проиграв суды, вплоть до Верховного, банки все равно не вернули обратно ставки тем клиентам, которые не судились, и не отдали им излишне переплаченное. Вот вам образец типичного мошенничества», — констатирует советник председателя правления ПАО «АКБ Новый Александр Ярецкий.

Делать такие «фокусы» стало гораздо сложнее после принятия в декабре 2008 года закона № 661-VI, который запретил банкам самовольно изменять условия договора банковского вклада и кредитного договора. «Согласно документу, установленный кредитным договором размер фиксированной процентной ставки не может быть увеличен банком в одностороннем порядке. Если же в договоре фигурирует условие, дающее банку такое право, оно является ничтожным», — пояснил «ДС» управляющий партнер адвокатской компании «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский. Исключение составляют договоры, в которых изначально предусмотрена изменяемая процентная ставка. В этом случае банк сразу прописывает в договоре сроки, график и максимальный порог повышения ставки по кредиту.

Но банкиры и сейчас находят лазейки для повышения процентных ставок по кредитам. Особенно это актуально для финучреждений, которые испытывают трудности с ликвидностью. В стандартных кредитных договорах часто фигурирует норма, позволяющая кредиторам инициировать вопрос о повышении процентной ставки. Обычно новые условия вступают в силу только после подписания соответствующего допсоглашения между банком и клиентом. В нем согласовывается порядок уведомления заемщика об изменении процентов по кредиту, а также механизм расчета новой ставки. По словам партнера АО «Клочков и партнеры» Анастасии Гурской, если клиент не соглашается на повышение процентной ставки, банк может, например, потребовать досрочного погашения кредита (такого рода санкции могут также быть прописаны в договоре). Так что заемщик, по сути, становится заложником ситуации и вынужден соглашаться на подписание всех документов, выгодных банку.

«Судебная практика стоит на стороне клиента только в случае действий банка по фактической смене процентной ставки в одностороннем порядке. Что касается права кредитора инициировать поднятие процентной ставки в рамках условий договора, то тут суд встанет на сторону банка», — говорит Гурская. Поэтому юристы советуют клиентам банков обращать особое внимание на условия повышения процентной ставки — в каких случаях, по какой процедуре ее могут поднять и какими могут быть последствия отказа.

Схема №2: Поручители с подвохом

Для борьбы с заемщиками банки часто идут на не вполне законные уловки. Например, если речь идет о спорных делах, кредиторы задним числом могут заключать дополнительные договоры поручительства по кредиту, который зарегистрирован в том районе, городе и т.д. где у банка есть «концы» в суде, и таким образом изменять подсудность дела. Сделать это несложно, поскольку договор поручительства является двусторонним и не требует согласия должника. «Это вполне живая, действующая по сей день схема. У Приватбанка, например, «любимые» суды — Жовтневый и Индустриальный районные суды Днепропетровска», — рассказывает адвокат, старший партнер АК «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. По его словам, такие поручительства обычно оформляются на символические суммы, так что основную сумму долга суд взыскивает именно с должника.

Схема №3 Поделиться со «своими»

Еще одна популярная схема заработка — партнерство банков с различными финансовыми и нефинансовыми организациями. В первую очередь это страховщики, юристы, оценщики, нотариусы и т.д. Их услугами вынуждены пользоваться банковские клиенты, которые оформляют кредит или депозит. Как правило, аккредитованные представители берут плату за услуги по расценкам выше рыночных. «Ободрав» клиента, они делятся заработком с банком.

Особенно активно предприимчивые банкиры навязывают услуги «своих» страховых компаний, от которых потом получают комиссии 60-90% от суммы платежа. Особенно такое «сотрудничество» распространено в сфере потребительского кредитования, когда под видом дополнительных гарантий и услуг потребителю продают ненужные страховки. «Это не только страхование объекта, для приобретения которого берется кредит, но и страхование жизни заемщика, поручителя и т.д. с обязательным ежегодным продлением. Все это выливается в значительные суммы расходов для клиентов», — рассказывает Анастасия Гурская.

Схема №4: Комиссии и штрафы

В кредитных договорах мелким шрифтом прописывают комиссии за проверку документов, за предоставление кредита, за открытие счета, за досрочное погашение займа и др. Многие банки устанавливают просто драконовские пени за просрочку по кредитам. «Например, и сейчас встречается пеня в размере 1% в день (360 % годовых)», — утверждает Александр Ярецкий.

По закону банки обязаны предоставить клиенту расчет реальной эффективной процентной ставки и раскрыть потенциальную стоимость кредита. Однако, по словам адвоката, партнера АО «СК ГРУП» Юлии Курило, кредиторы часто этого не делают, особенно когда речь идет об информации по кредитной карте. «Кредит по карте возобновляемый и расчет процентов в таких случаях наперед затруднен. Поэтому отстоять в суде свою позицию, а тем более получить какую-либо компенсацию клиент не сможет», — говорит Юлия Курило.

Еще один вариант манипулирования, когда банк повышает комиссию по обслуживанию карты или кредитный лимит, не уведомляя клиента. «Банку достаточно прописать новые условия у себя на сайте, и они автоматически распространяются на все карточные договоры. С момента опубликования такой информации считается, что клиент ознакомлен с новыми условиями», — говорит Ростислав Кравец. Как правило, речь идет о небольших суммах и порой клиент даже не замечает, что из-за таких трюков регулярно переплачивает банку.

Схема №5: Невозврат депозита и штраф за уплаченный кредит

По словам Игоря Чудовского одна из наиболее распространенных уловок — манипуляции с кредитами или кредитными картами. Например, у клиента образовался долг из-за того, что платеж прошел на день позже. Банк не сообщает об этом сразу, а начисляет штраф, а затем включает начисление процентов. При этом заемщик в дальнейшем может платить исправно, но через какое-то время ему сообщают, что он задолжал приличную сумму.

Аналогичная история может произойти с не используемой банковской картой или с картой, которая изначально была выпущена без платы за обслуживание. «В любом случае при утрате, переходе в другой банк, увольнении с работы соответствующую карту нужно закрыть. Иначе на ней может появиться отрицательный баланс: банк может списать деньги, к примеру, за СМС-банкинг, за годовое обслуживание и т.д. И в итоге будет нарастать долг», — говорит Игорь Чудовский.

Банки умудряются мухлевать и с депозитами. Например, если клиент не пришел забрать свой вклад вовремя, его вполне могут пролонгировать, но уже на других условиях (с менее выгодной ставкой, с огромными штрафными комиссиями за досрочное снятие вклада и т.д.). Пояснить это банк может просто: предыдущая депозитная программа якобы перестала действовать и поэтому условия изменились.

Светлана Слесарук, ДС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Юридическая ошибка: у украинцев запретили отнимать ипотечное жилье

ВАСУ постановил, что действия нотариусов были незаконными.

У ипотечных заемщиков не смогут отобрать жилье, которое в 2013-2014 годах было переоформлено с банков-кредиторов на третьи структуры — факторинговые компании. Соответствующее постановлением недавно вынес Высший административный суд Украины, рассматривая дело № К/800/10620/16.

«ВАСУ установил незаконность переоформления договора ипотеки на нового ипотекодержателя по десяткам тысяч проданных Сведбанком кредитов. Таким образом дальнейшие переоформления права собственности на данные объекты недвижимости являются незаконными. Основанием для такого решения послужило то, что действия нотариуса по принятию решения о госрегистрации права собственности, которое возникает на основании договора ипотеки (содержащие предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя) были противоправными. Все из-за отсутствия у нотариуса полномочий по принятию решения о государственной регистрации права собственности без совершения нотариального действия с имуществом», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец

И добавил, что нотариус не имел права переоформлять заложенную по кредиту недвижимость не только из-за отсутствия соответствующих полномочий, но и без письменного уведомления заемщиков.

«Также в постановлении ВАСУ обращено внимание на то, что наличие в реестре любого запрета на отчуждение имущества является препятствием для переоформления ипотеки на нового ипотекодержателя, что не было учтено нотариусом, оформлявшим сделку», — заместил Кравец.

Юристы говорят, что все дело в нормативных изменениях, которые прошли в нашей стране. «До 2015 г. нотариусы не имели права оформлять переход права собственности на предмет ипотеки (на заложенное жилье), не оформляя переход права требования по самому ипотечному кредиту. Тем более делать это без соответствующего решения суда. То есть юристы, которые в 2013-2014 года активно переоформляли ипотечные кредиты, допустили ошибки, и теперь у заемщиков есть все основания оспорить отъем их жилья», — заверил UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.

Постановление ВАСУ вынудит финансистов, неправильно переоформивших купленные ипотечные кредиты, идти на уступки заемщикам, считают эксперты. Например, договариваться о льготных реструктуризациях займов или списывать людям часть задолженности.

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Стройка века. Что ждёт инвесторов жилья Укогруп после ареста Войцеховского

С Анатолием Войцеховским связывают около 40 незаконных строек. Фокус выяснил, что с ними будет, если ГПУ докажет вину подозреваемого.

В середине июля украинские СМИ облетело сообщение об аресте скандального застройщика Анатолия Войцеховского, которого связывают с группой компаний «Уко». МВД Украины обнародовало на своём канале в YouTube видео, на котором четверо полицейских сажают подозреваемого в автозак. Генпрокуратура подтвердила вынесение бизнесмену подозрения в уклонении от уплаты налогов на сумму в 12,5 млн грн, создании организованной преступной группы с целью самовольного занятия земельных участков в Киеве и присвоения средств инвесторов на протяжении 2004–2016 годов. Производство объединило 46 дел, зарегистрированных против Войцеховского с конца 2012 года. Также в ГПУ сообщили об аресте объектов самовольного строительства, захваченных земельных участков и имущества Войцеховского на сумму более 200 млн грн.

В ночь на воскресенье 17 июля Печерский районный суд арестовал застройщика на два месяца с возможностью освобождения под залог в размере 14 млн грн. Адвокаты бизнесмена сразу же заявили о намерении обжаловать решение. Тем не менее 18 июня Войцеховского перевели из изолятора временного содержания МВД в Лукьяновское СИЗО, а залог в 14 млн грн на тот момент так и не был внесён. Пока расследование запутанного дела Войцеховского продолжается, Фокус выяснил, каковы его перспективы и что ожидает многочисленных покупателей жилья в объектах, связанных со скандальным застройщиком.

Дело с размахом

Именем нарицательным для аферистов на рынке новостроек в Украине в последние годы стало словосочетание «Элита-Центр». Такое название носила компания, которой в 2006 году удалось обмануть около 1,7 тыс. покупателей квартир в «виртуальных» новостройках. Эта фирма фактически продавала воздух, изначально не собираясь что-либо строить. Деятельность Войцеховского куда масштабнее — более чем в 40 объектах, которые правоохранители связывают с одиозным застройщиком, Фокус насчитал около 18–19 тыс. квартир. Если допустить, что половина из них была распродана, иногда по нескольку раз, получим не менее 10–12 тыс. пострадавших покупателей. С учётом их родственников, которые также готовились к новоселью, количество вовлечённых может достичь 25–30 тыс. и даже более. Этого достаточно, чтобы полностью заселить среднестатистический украинский райцентр.

Сравнение деятельности Войцеховского с афёрой «Элита-центр» правоохранители считают некорректным. Ведь в открытом производстве акцент делается на фактах самовольного захвата земельных участков, незаконного строительства жилья и попытках его неправомерного введения в эксплуатацию. То есть, в отличие от организаторов «Элита-центр», Войцеховский довольно активно строил и иногда даже вводил готовые дома в эксплуатацию. Правда, как считают в ГПУ, это происходило на основании поддельных решений судов и незаконной регистрации в Госреестре недвижимого имущества.

Организованный компанией «Укогруп» бизнес напоминает пирамиду: для продвижения уже начатых строек на продажу выставляются всё новые и новые объекты. Первым был комплекс «Мегасити» на Харьковском шоссе — проблемная стройка с десятилетней историей, где по сей день продолжают продавать новые квартиры. «Где-то есть какие-то документы, где-то их вообще нет. На определённых объектах были получены документы только на одну секцию, запланирована уже седьмая, а построено три с половиной», — рассказывал Фокусу летом 2015 года тогдашний замглавы КГГА Павел Рябикин. Когда под видом обычных граждан сотрудники КГГА направлялись в офисы продаж строек Войцеховского, там даже и не скрывали, что документов они не получат. Потенциального покупателя спрашивали в лоб: «Вам квартира нужна или документы»? Особенно впечатлил чиновников из КГГА объект на проспекте Науки, который принадлежит фирме-банкроту. Строительство на этой площадке было заморожено ещё в 2006 году, а в марте 2015-го вдруг открылся офис продаж. «Оказалось, что жильё продают от имени кооператива, зарегистрированного в Севастополе. Но когда мы с ними связались, выяснилось, что в Севастополе ничего о продажах жилья в Киеве неизвестно. По нашей информации, на этом объекте только на начало марта уже было 154 обманутых вкладчика, а квартиры продавались по второму разу», — констатировал Рябикин. После ареста Войцеховского запрос Фокуса с просьбой прокомментировать ситуацию был направлен преемнику Рябикина, новому замглавы КГГА Александру Спасибко. По состоянию на 19 июля ответ от КГГА так и не был получен.

Закону вопреки

В 2015 году строительство нескольких связанных с Войцеховским ЖК («Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Схидна Брама» и «Мозаика») приостановили правоохранители. Более того, комплекс «Схидна Брама», расположенный в Киеве по адресу ул. Светлая, 3, суд обязал снести за счёт застройщика. Именно этот объект в 2012 году начинали возводить на участке, выделенном под строительство автосервисного предприятия. Несмотря на приостановку строек и следственные действия, офисы продаж продолжали работать, а вдоль оживлённых столичных улиц красовалась красочная реклама сомнительных жилых комплексов. Для привлечения потенциальных покупателей новостройки распродавались задёшево. При средних для Киева ценах около 20–25 тыс. грн за «квадрат» стоимость жилья от Укогруп стартовала от 11 тыс. грн за кв. м.

Даже сейчас, когда Анатолий Войцеховский находится под арестом, сайты связанных с ним объектов продолжают привлекать новых покупателей выгодными акциями. Приговорённую к сносу новостройку «Схидна Брама» якобы даже начинают заселять — на сайте жилого комплекса 18 июня сообщили о вручении ключей инвесторам второй строительной секции из шести выставленных на продажу. «Да, нам много и активно мешали строить. Да, нас часто и загадочно пугали «всем известной фамилией». И в итоге мы всё равно построили. Значит, на то есть воля Божья. Счастья вам и благополучия в новом жилье», — комментируют это событие на сайте застройщика. Судя по форумам инвесторов, некоторые из них уже проживают в первой секции комплекса «Схидна Брама» около года. Правда, они пользуются водой и электроэнергией за счёт временного подключения по коммерческому тарифу и надеются на узаконивание земли, а также заключение договоров с Киевэнерго и Киевводоканалом.

Не менее интересная ситуация складывается с ЖК «Жемчужина Троещины». Если факты присвоения около 40 стройплощадок продолжают расследовать, то относительно захвата участка в Киеве по ул. Закревского, 42, строительства на нем ЖК «Жемчужина Троещины» и завладения суммой в 2,6 млн грн за счёт обмана покупателей жилья Анатолию Войцеховскому уже объявлено подозрение. Тем временем скандальный ЖК проходит ребрендинг и теперь предлагается к продаже под названием «НебоSky».

Ближайшее будущее подозреваемого Анатолия Войцеховского опрошенные Фокусом эксперты оценивают неоднозначно. «В уголовном производстве, исходя из информации ГПУ, будет проведена экспертиза, есть большая вероятность привлечения ещё ряда должностных лиц предприятий и многочисленных свидетелей. Исходя из сложности дела и количества фигурантов, до суда может дойти лишь несколько эпизодов, при этом само уголовное дело будет слушаться годами», — считает управляющий партнёр АО «Безпалый и партнёры» Тарас Безпалый.

Адвокат, советник ЮФ «Василь Кисиль и Партнёры» Олег Качмар полагает, что шансы доказать вину Войцеховского достаточно высоки, по крайней мере по некоторым эпизодам. «Войцеховский будет наказан, — говорит юрист-консультант по недвижимости Иван Кудояр. — Дело приобрело достаточный резонанс по причине множества пострадавших и значительных денежных потерь. Поэтому в решении данного прецедента силовым путём заинтересованы все: от политиков и силовых структур до властей КГГА». В то же время адвокат, старший партнёр АК «Кравец и Партнёры» Ростислав Кравец даёт пессимистический прогноз: «Вряд ли это дело дойдёт до суда. А если и дойдёт, то обвинительного приговора не будет — очень много связанных должностных лиц, в том числе и в «новой» прокуратуре с полицией, которые получали дивиденды от этих схем».

«Один наш клиент после посещения отдела продаж стройки Войцеховского получил предложение купить несуществующий этаж, которого не было в проекте, но под него и за его деньги этаж обещали построить»

Собеседник Фокуса о незаконных схемах строительства

Пока с одиозным застройщиком разбираются компетентные органы, жильцы, которые успели заселиться в некоторые дома Укогруп, оказались в весьма щекотливом положении. Вряд ли их успокоит то, что прямо завтра выселять никого не станут. «До приговора суда, вступившего в законную силу, считается, что введение в эксплуатацию и регистрация объектов были осуществлены законно и без нарушений, — отмечает управляющий партнёр АО «Клочков & партнёры» Владимир Клочков. — Вместе с тем инвесторам, которые оформили право собственности, необходимо готовиться к возможным проблемам, в частности — к отмене права собственности на недвижимость в случае, если факты подделки решений судов (о вводе жилья в эксплуатацию. — Фокус) подтвердятся». В связи с длительностью рассмотрения дела такая перспектива может появиться даже через 3–5 лет.

Впрочем, большинство опрошенных Фокусом экспертов сходится во мнении, что собственники жилья от Уко останутся при своих квадратных метрах. «Принимая какие-либо решения в отношении таких объектов, чтобы не навредить ещё большему количеству людей, нужно исходить из принципа соблюдения баланса между возможными негативными последствиями для инвесторов и преследуемыми целями», — отмечает Олег Качмар. Он сомневается в вероятности отмены права собственности на квартиры, так как речь идёт не о единичных случаях, а о сотнях или даже тысячах.

До выселения вряд ли дойдёт дело даже в случае реализации более радикального сценария. «Решения судов о признании права собственности на квартиры и готовности домов к эксплуатации будут отменены политическим решением вышестоящих судебных инстанций. Меньшая часть незаконных регистраций в Госреестре квартир и нежилых помещений будет отменена решением суда. Пострадает несколько «чёрных» нотариусов, которые проводили такую регистрацию», — прогнозирует развитие ситуации Иван Кудояр. Он считает, что инвесторы так и останутся жить в своих незаконных квартирах, испытывая проблемы с подачей в квартиры тепла, газа, воды и электричества.

Менее определённо выглядит ситуация со связанными с Войцеховским комплексами, которые ещё не заселены. Их, по всей видимости, ожидает заморозка из-за правовых и технических проблем. А таковых обнаружится немало. Как отмечает управляющий партнёр KievStandard Олег Перегинец, там, где было необходимо получать 5-ю категорию сложности на объекты 20–25 этажей, Войцеховский получал 3-ю категорию, по упрощённой системе для частных и клубных домов, а также грешил с надстройкой лишних десятков этажей даже над введёнными в эксплуатацию зданиями. «Один наш клиент после посещения отдела продаж стройки Войцеховского получил предложение купить несуществующий этаж, которого не было в проекте, но под него и за его деньги этаж обещали построить», — приводит пример собеседник Фокуса.

Специалисты считают, что вряд ли какой-либо адекватный застройщик возьмётся за достройку таких объектов. Как отмечает Перегинец, достраивать качественно и честно, с выдерживанием категории, получением разрешений, не продавая незаконные верхние этажи, получая прибыль только с одного дома, а не со всей пирамиды, будет попросту экономически не выгодно. «Продать то, что построено без документов, невозможно. Любой, кто начнет достраивать такие объекты, станет соучастником того же преступления», — отмечает управляющий директор компании ARPA RealEstate Михаил Артюхов. В качестве возможного выхода из ситуации он называет амнистию для нарушителя с обязательствами исправить проблемы города. Впрочем, такое решение отнюдь не обещает инвесторам получение жилья — вряд ли городские власти допустят достройку особенно опасных зданий или непредусмотренных проектом этажей.

Впрочем, на развитие ситуации могут повлиять сами пострадавшие покупатели. «Судьба проблемных строек во многом будет зависеть от активности и сплочённости жильцов. Здесь нужна совершенно новая законодательная база на уровне города — постановления, которые признают объекты Войцеховского банкротами, отстранят бывшие компании от управления и дадут зелёный свет дальнейшему строительству сторонними лицами или жильцами», — предполагает Иван Кудояр. Однако такое решение может потребовать от покупателей жилья дополнительных инвестиций.

Если связанные с Войцеховским комплексы, в которых были куплены квадратные метры, на неопределённый срок останутся недостроями, шансы инвесторов вернуть свои средства выглядят весьма призрачно. Владимир Клочков из АО «Клочков & партнёры» рекомендует инвесторам обратиться с заявлениями о признании их потерпевшими от действий Войцеховского и выдвинуть гражданские иски о возмещении ущерба в рамках уголовного производства. Однако, по его словам, не стоит рассчитывать на компенсацию за счёт самостроев и захваченных участков — после завершения уголовного производства они перейдут в собственность территориальной громады Киева.

У пострадавших остаётся надежда на возмещение за счёт арестованного имущества застройщика и других лиц, участвующих в незаконной схеме. Если, конечно, таковое имущество обнаружится. «Имущества принадлежащего Войцеховскому и не находящегося в залоге, вероятнее всего, попросту нет. Поэтому инвесторы ни получат ни копейки компенсации», — предполагает Ростислав Кравец. Вместе с тем опрошенные Фокусом эксперты намекают на солидарную ответственность власти, которая не могла не знать о «пирамиде» Войцеховского и, тем не менее, не предпринимала реальных попыток остановить сомнительное строительство. Поэтому Ростислав Кравец считает лучшим способом защиты пострадавших инвесторов взыскание средств с городских властей.

Мария Бабенко, ФОКУС

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Закрытие бизнеса: почему опасно уходить, «не прощаясь»

Эксперты предлагают три разных способа ликвидации компании или бизнеса физлица-предпринимателя. UBR.ua узнал, сколько они стоят, какими проблемами могут обернуться потом.

За последние два года государство значительно упростило регистрацию бизнеса. Вместе с тем, как отмечают сами предприниматели, свое дело гораздо проще открыть, чем потом закрыть. Эксперты рассказали UBR.ua об основных способах ликвидации компаний, а также о трудностях, которые могут при этом возникнуть.

Закрытие бизнеса: быстро не получится

По словам юриста АО «Спенсер и Кауфманн» Ольги Пиголь, процедура закрытия такой формы организации бизнеса как физическое лицо-предприниматель занимает около полугода, а процесс закрытия юридического лица иногда затягивается до 2-3 лет.

«Один из наших клиентов захотел закрыть бизнес «по процедуре». Подавал пустые отчеты, письма более 5 лет, пока мы уговорили его пустить все на самотек, перестав подавать отчетность», — рассказала UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская.

Как отмечает управляющий партнёр ЮФ «Можаев и партнеры» адвокат Михаил Можаев, если раньше подавалось заявление о прекращении хозяйственной деятельности, то теперь — о прекращении регистрации юридического или физического лица-предпринимателя (ФЛП).

По его словам, упрощенно процесс выглядит так: после подачи заявления госрегистратору налоговые органы с фондами соцстраха проводят проверку предприятия на предмет отсутствия задолженностей, своевременной подачи отчетности. После этого выдаются справки, позволяющие осуществить закрытие бизнеса. Однако фактически все сложнее. Со слов Александры Томашевской, передав пакет документов регистрационной службе, субъект получит статус «в процессе прекращения», где иногда находится годами.

«Фискальная служба откажется снимать с учета субъекта, который избежал налоговой проверки, не подтвердил уплату всех налогов, санкций за нарушения, если таковые были выявлены», — пояснила Томашевская.

Михаил Можаев добавляет, что налоговики могут проверить, например, уплату НДС. Могут инкриминировать сотрудничество с фиктивными фирмами, снять валовые затраты, тем самым создав недоимку по прибыли с НДС, начислить на нее штраф. Обычно это 50% от суммы недоимки. Поэтому юрлицу приходится обращаться к окружному административному суду, обжаловать такое доначисление. Все это сильно затягивает процесс закрытия бизнеса.

Кроме того, как отмечает Ольга Пиголь, налоговая проверка иногда откладывается несколько месяцев из-за так называемой «очереди на прекращение».

«Налоговая заинтересована проверками крупных, активных ранее компаний, так как существует вероятность выявления нарушений с дальнейшим наложением штрафов», — говорит Ольга.

При этом юрлица по-прежнему обязаны отчитываться перед госорганами, опуская факт прекращения деятельности.

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец рассказал, что порой документы теряются из-за большой текучки кадров налоговых инспекций.

«При передаче дел многие документы теряются. Приходится проходить процедуру сначала. Нередко ситуация доходит до абсурда», — заметил юрист.

Физлицу проще с закрытием бизнеса

Закрыть юрлицо сложнее, чем ФЛП. «Украинского закона о банкротстве физических лиц нет. Поэтому для физлиц-предпринимателей вопрос о прекращении бизнеса решается путем удаления записи из реестра», — поясняет Кравец.

Юрист ООО «ЮКК Де-Юре» Ирина Кравченко добавляет, что новая редакция закона о госрегистрации отменила для ФЛП ранее необходимые справки об отсутствии задолженности, о прохождении проверок из Пенсионного фонда, органов ГНИ.

«То есть, фактически для закрытия ФЛП необходимо только заполнить заявление. Регистратор на следующий день выдаст бывшему владельцу бизнеса уведомление о прекращении его деятельности», — пояснила Ирина Кравченко.

Стоит помнить: все налоговые обязательства за период действия субъекта как ФЛП остаются на его совести. К тому же, как отмечает адвокат, руководитель юридической компании «Правовой Фронт» Ирина Хан, фискальной службе недостаточно сведений из реестра. Они просят донести документы, пройти проверку.

«Обычно у предпринимателя, планирующего закрытие бизнеса, обнаруживаются 300-500 грн. долгов. После уплаты налоговая сразу выдает справку ф.№12-ОПП (фактическое разрешение снять предпринимателя с учета), либо после проведения дополнительной проверки», — рассказал Михаил Можаев.

Адвокат, старший юрист Investment Service Ukraine Татьяна Костюк отмечает, что в рамках сроков исковой давности к «бывшему» предпринимателю могут быть предъявлены требования от контрагентов или назначены проверки фискальных органов.

«По факту, если раньше эта стадия предшествовала закрытию ФЛП, то сейчас она может осуществляться также после прекращения деятельности», — пояснила она.

Поэтому лучше все вопросы с фискалами решать во время ликвидационной процедуры, сопровождающей закрытие бизнеса.

Закрытие юрлица проводится двухэтапно: регистрация решения о ликвидации плюс сама процедура ликвидации. Уполномоченный представитель компании подает госрегистратору (или нотариусу) протокол общего собрания либо решение учредителя.

«С момента публикации специализированным изданием информации о начале процедуры прекращения деятельности юридического лица начинается срок на удовлетворение требований кредиторов, который, согласно ст.112 Гражданского кодекса Украины, не должен составлять менее одного месяца, но при желании учредителей может быть большим», — заверила Ирина Кравченко.

По словам Ирины Хан, во время этого периода проводится собственно ликвидационная процедура (выявление кредиторов, продажа активов, взаиморасчеты, закрытие счетов, составление ликвидационного баланса, архивирование документов…). Также проходят проверки ГФС / ПФ.

Альтернативные пути закрытия бизнеса

У некоторых собственников нет желания или возможности самостоятельно проходить описанный выше путь. Для них самый простой, относительно дешевый способ избавиться от бизнеса — перепродать предприятие. Сейчас легко найти предложения экспресс-ликвидации компаний за 3 тыс. грн. на протяжении 3-4 дней. Суть услуги сводится к замене директора и участника на новое физлицо.

«Формально происходит продажа или уступка прав на юридическое лицо. Вы перестаете быть собственником / руководителем предприятия. Эти юркомпании обещают вести процедуру ликвидации, фактически же они попросту «бросают» предприятия», — поясняет Ирина Хан.

По словам юристов, хотя формально вы перестаете иметь к предприятию какое-либо отношение, оно «живое». К нему могут быть предъявлены претензии фискальной службы, правоохранительных органов – даже за период, когда компанией управлял прежний владелец.

«Мало того, вы не узнаете, какие претензии выдвигаются к предприятию, если им уже будет владеть другое лицо», — говорит Ростислав Кравец.

С теми же рисками связан второй способ, направленный на закрытие бизнеса — попросту бросить компанию, прекратить сдавать отчеты.

«Может быть обнаружена задолженность по налогам, могут быть выдвинуты требования кредиторов, наложены санкции за неподачу отчетности. Бывшим / действующим руководителям стоит быть готовым не только к административной, но также к уголовной ответственности», — пояснила Ольга Пиголь.

По словам Михаила Можаева, штрафы за неподачу отчетности составляют в среднем 170 грн. за один отчет, но могут достигать нескольких тысяч гривен.

«Если предприятие год не подает отчетность или отсутствует по юридическому адресу, тогда ГФС вправе инициировать исключение предприятия из реестра. Грозит закрытие бизнеса. Нам попадались такие дела. Суды обычно по сокращенной процедуре выносили решения о прекращении регистрации. Разумеется, если налоговики не могли найти владельцев или руководителей компании», – отметил Михаил Можаев.

По его словам, все зависит от суммы недоимки, интереса налоговиков ее взыскать.

Поэтому Ирина Хан рекомендует, если есть риск доначисления налогов при ликвидационной проверке — желательно сдавать отчеты-пустышки три года (срок исковой давности), а потом безболезненно закрыть нерабочую, неинтересную для фискальной службы компанию.

«Если такой интерес уже проявлен — лучше применить процедуру банкротства. Конкретные рекомендации зависят от ситуации, баланса налогоплательщика», — говорит Ирина.

Привлекать учредителей будет не за что, а при отсутствии имущества взыскивать долги будет не с кого.

Как отмечает Александра Томашевская, с 2014 года Налоговый кодекс Украины позволяет не подавать налоговую отчетность с отсутствующими данными (стоят прочерки или нули).

«Поэтому, компания, прекратившая деятельность, «обнулившая» остатки (отсутствует задолженность перед бюджетом, сотрудниками…), может с чистой совестью не подавать отчетность налоговым органам. Возобновляет деятельность компания когда угодно», — уточнила Александра.

Эта норма не касается физлиц – плательщиков единого налога, так как они независимо от ведения деятельности обязаны оплачивать взносы в пенсионный фонд. Если же перестать платить — могут накопиться серьезные долги.

Константин Симоненко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Закриття банків — відповідальність держави і власників

Безперервний банкопад в Україні триває вже другий рік і схоже в цьому році зусиллями НБУ буде знищено ще два десятка банків.

Подібні дії НБУ призвели до втрат не тільки самого НБУ, який роздає багатомільярдні рефінансування, що призвело до обвалу курсу гривні з 8 до майже 25 за один долар, але і до багатомільярдних втрат населення.

При цьому постраждали не тільки юридичні особи за рахунок яких тримається економіка України, а й фізичні особи, котрі довірили свої заощадження банківським установам. Запевнення ж керівництва НБУ про те, що 90% вкладників отримають свої заощадження в повному обсязі, на практиці виявилося неправдою, як і більшість із заяв НБУ що стосуються збереження коштів в українських банківських установах та наявності гарантій збереження коштів.

Фонд гарантування вкладів, створений з метою компенсації коштів вкладникам і підвищення довіри до банківської системи перетворився в бездонну бочку яка поглинає активи банків і бюджетні кошти. При цьому кредити, отримані Фондом від НБУ і Мінфіну, а також власні кошти не дозволяють йому своєчасно і в повному обсязі здійснити навіть ті мізерні виплати, які він зобов’язаний робити.

У той же час мільярди гривень сплачених Фондом відсотків за отриманими кредитами НБУ та Мінфіну, роблять практично неможливим повернення коштів клієнтам банків в повному обсязі. Робота ж Фонду з проблемними активами як і виплата відсотків за отриманими кредитами від НБУ і Мінфіну, на практиці перетворилася в абсурд.

За весь час, Фонд через процедуру перехідного банку продав тільки один банк — Терра банк, перевівши всі ліквідні активи в Кристал банк, а борги залишивши в Терра банку, вкладники

якого не отримають свої кошти. При цьому власником Кристал банку стали особи афілійовані з ліквідованим Терра банком, але на це ніхто не звертає увагу.

На сьогодні реалізація активів неплатоспроможних банків відбувається за значно заниженими цінами. Найчастіше кредити продаються за ціною на 50-70% нижче вартості застав по ним.

На фоні цього клієнтам банків не залишається нічого окрім як самостійно намагатися повернути свої кошти. Варіантів є декілька. В основному це:

— стягнення коштів з НБУ за неналежний контроль за банком і бездіяльність яка призвела до неплатоспроможності банку і втрати клієнтами коштів;

— стягнення коштів з Фонду на підставі ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в якій прямо зазначено що сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути менше 200 000 гривень;

— стягнення коштів безпосередньо з топ-менеджменту та акціонерів банку на підставі ст.58 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Перший з існуючих способів повернення коштів вже має позитивні результати. Клієнтам Брокбізнесбанку та Укргазпромбанку в суді вдалося дове-сти бездіяльність НБУ що призвела до втрати ними коштів, і зараз вони стягують їх безпосередньо з НБУ.

Спори про стягнення коштів з Фонду гарантування також розглядаються в судах і вже є позитивні рішення, але вони ще не вступили в законну силу.

Що ж стосується стягнення безпосередньо з топ-менеджменту та акціонерів банків, то це здійснюється згідно зі ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в якій зазначено, що власники істотної участі зобов’язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.

Пов’язані з банком особи за порушення вимог законодавства, в тому числі нормативно правових а тів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку або доведення банку до неплатоспроможності несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Крім того, пов’язані з банком особи, дії або бездіяльність яких призвели до завдання банку збитків з його вини, несуть відповідальність своїм майном. Якщо в результаті дій або бездіяльності пов’язаної з банком особи банку завдано збитків, а інша пов’язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або побічно отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за заподіяні банку збитки.

Таким чином законодавством передбачена пряма можливість стягнути збитки безпосередньо з власників і топ-менеджменту банку.

А судячи з даних кримінальних проваджень розміщених в єдиному державному реєстрі судових рішень, що стосуються розслідування кримінальних справ пов’язаних з рефінансуванням, виведенням коштів, фіктивним кредитуванням банків, доказової бази цілком достатньо для залучення пов’язаних з банком осіб до відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності та стягнення коштів безпосередньо з них.

Варто також відзначити що виведення коштів з банків часто пов’язано з бездіяльністю НБУ, який добре обізнаний про всі процеси що відбуваються в банку і часто навіть допомагає це робити, видаючи рефінансування під неіснуючі або значно переоцінені застави, а також не «контролюючи» подальший рух отриманих банком коштів.

У той же час, повертаючись до відповідальності безпосередньо власників банків, як було зазначено вище, відповідно до чинного законодавства вони несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Цивільно-правова відповідальність, — це можливість стягнення коштів безпосередньо з осіб, пов’язаних збанком, в разі наявності їх вини в доведенні банку до неплатоспроможності. Подібні суперечки в досить великій кількості вже розглядаються в українських судах. Підставами для таких позовів служать самі постанови НБУ про визнання банків неплатоспроможними, в яких прямо встановлена вина власників які своєчасно не здійснили дії для приведення діяльності фінансової установи до норм чинного законодавства.

Крім цього в зв’язку з визнанням банку неплатоспроможним та нанесення шкоди його клієнтам і НБУ, пов’язані з неповерненням коштів, правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження за цілою низкою статей кримінального кодексу, починаючи від банального шахрайства і закінчуючи підробкою документів. Клієнти таких банків можуть подати відповідні заяви

і бути визнані потерпілими в рамках таких кримінальних справ. Однак,як показує практика, наші правоохоронці не дуже успішно, і відверто кажучи не дуже старанно розслідують такі правопорушення. Як показує практика прирозслідуванні таких справ з’являються факти що вказують на співучасть НБУ та інших високопоставлених осіб держави в доведенні банків до неплатоспроможності.

Яскравим прикладом може служити справа колишнього глави правління банку Надра – Гіленко І.В., кримінальне провадження щодо якого було закрито на початку 2014 року і тільки після низки скарг відкрито знову, проте дана справа так і не розслідується, слідчі дії практично не проводяться.

Подібне відбувається і з іншими горе-банкірами. Тому на сьогодні єдиним шансом повернути кошти розміщені в українських банках, на мій погляд, є позов до НБУ, який своєю бездіяльністю допустив неплатоспроможність банків і втрату вкладниками коштів.

Ростислав Кравець
Адвокат, старший партнер
Адвокатської компанії «Кравець і партнери»

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Украинским вкладчикам сменили суд и дали больше времени для споров

Клиентам неплатежеспособных банков нужно обращаться не в Административный суд, а в Хозяйственный.

Украинским вкладчикам дали больше времени для отстаивания своих прав в суде. Верховный суд, рассматривая дело №21-286а16, постановил: все споры, возникающие на стадии ликвидации банка в связи с признанием его неплатежеспособным подведомственны исключительно Хозяйственным судам, а не Административным, как ранее.

«В том числе и споры о признании противоправными действия (решения) уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов о признании договора банковского вклада ничтожным, дела о неправомерности действий уполномоченного лица Фонда, тяжбы с требованиями включить клиента банка в перечень вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда. Все эти дела теперь должен рассматривать Хозяйственный суд, даже если истцом является не предприятие, а физическое лицо», — отметил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

И уточнил, что это даст людям больше времени для рассмотрения их споров, так что будет на руку пострадавшим вкладчикам.

«Позиция ВСУ довольно спорная, однако она позволит вкладчикам защитить свои права. Ведь сроки, в течении которых истцы, чьи права нарушены незаконными действиями уполномоченных лиц Фонда гарантирования, в данном случае составляют 3 года, а не 6 месяцев, как в административном процессе. Таким образом вкладчики фактически получили второй шанс вернуть принадлежащие им деньги из ликвидируемых банков, путем признания неправомерными действий уполномоченных лиц Фонда и в обязательстве включить их в перечень для выплаты вкладов, оставшихся в ликвидируемых банках», — объяснил Кравец.

Елена Лысенко, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры